Bài giảng ôn tập từ vựng HSK 9 cấp theo lộ trình Thầy Vũ

Bài giảng ôn tập từ vựng HSK 9 cấp theo lộ trình Thầy Vũ

Tuyển tập Bài giảng ôn tập từ vựng HSK 9 cấp theo lộ trình Thầy Vũ

Bài giảng ôn tập từ vựng HSK 9 cấp theo lộ trình Thầy Vũ đưa ra và thiết kế dành cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster quận Thanh Xuân cơ sở 1 Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 trong thành phố Hồ Chí Minh cfung tất cả những bạn có nhu cầu học tiếng Trung cùng Thầy Vũ. Các bạn nhớ theo dõi lênh Luyện thi HSK online thường xuyên nhé.

Trước khi vào bài mới,các bạn hãy xem lại bài cũ ngày hôm qua tại link dưới đây nhé.

Giáo án bài tập củng cố từ vựng HSK 9 cấp ChineMaster

Mỗi ngày Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster liên tục chia sẻ tài liệu học tiếng Trung Quốc của Thầy Vũ trên các kênh học tiếng Trung uy tín chất lượng cũng như diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM

Download Bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin về máy tính và điện thoại, phần mềm gõ tiếng Trung tốt nhất, kinh điển nhất được ghi chép từ lịch sử cho đến tận bây giờ. Bây giờ Thầy Vũ sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn,các bạn hoàn toàn yên tâm nhé.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Toàn bộ các bộ đề thi thử HSK online trên nay đều là nguồn tài nguyên miễn phí được chúng tôi cập nhập mỗi ngày. Các bạn có thể tải xuống tất cả bộ đề luyện thi thử HSK online mới nhất từ trước đến nay.

App thi thử HSK online miễn phí

Bài giảng ôn tập từ vựng HSK 9 cấp theo lộ trình Thầy Vũ ChineMaster

Bài giảng ôn tập từ vựng HSK 9 cấp theo lộ trình Thầy Vũ đưa ra và thiết kế dành cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 trong thành phố Hồ Chí Minh.

随着美国撤军的顺利进行,美国周五宣布向阿富汗提供超过 2.66 亿美元的新人道主义援助,作为美国对这个饱受战争蹂躏的国家的持久承诺的一部分。

宣布这一消息之际,无情的暴力和停滞的和平进程加剧了人们的担忧,即美国领导的国际部队的撤离正在使阿富汗走上全面内战的道路,这可能会在伊斯兰主义者被驱逐二十年后恢复塔利班的统治。力量。

美国总统乔·拜登 (Joe Biden) 的政府官员下令在 9 月 11 日之前结束 20 年的美国驻军,他发誓要继续向喀布尔提供美国军事和民事援助。但他们警告说,如果人权方面取得的进展出现倒退,尤其是妇女和女童的人权进展,则该计划可能会暂停。

“随着美国从阿富汗撤军,我们的持久承诺是明确的。我们将继续通过我们完整的外交、经济和援助工具包来支持阿富汗人民想要和应得的和平、稳定的未来,”国务院在一份声明中说。

声明说,2.66亿美元的新援助使美国自2002年以来提供的此类援助总额达到近39亿美元。

它说,这些资金将帮助支持估计有 1800 万有需要的阿富汗人中的一些人,其中包括超过 480 万的境内流离失所者,其中 115,000 人仅在今年就因战斗而被迫离开家园。

它继续说,这些资金将用于提供住所、工作机会、基本医疗保健、紧急食品、水、卫生设施和卫生服务,以应对 Covid-19 大流行。

它还将支持“最脆弱的阿富汗人”的保护计划,包括“面临特殊风险,包括基于性别的暴力”的妇女和女孩,它说。

CDC 表示,患有 Covid-19 的青少年有住院的风险
在周四的白宫简报中,CDC 主任罗谢尔·瓦伦斯基 (Rochelle Walensky) 将青少年的 Covid 数据描述为“令人不安”,以及该机构为青少年和年轻人接种疫苗的动机加倍的背后力量。

有关青少年的新数据强调了继续采取 Covid 预防措施的重要性,例如接种疫苗和在未完全接种疫苗的情况下戴口罩。

美国疾病控制与预防中心在周五发布的一份报告中说,今年 1 月至 3 月,近三分之一因 Covid-19 住院的青少年被送进重症监护室,5% 的青少年需要机器来帮助他们呼吸。

该机构的发病率和死亡率周报显示,3 月中旬青少年住院率从 1 月每 10 万人 2.1 人的峰值下降,但随后在 4 月再次上升至每 10 万人 1.3 人。

研究结果还表明,2020 年 10 月至 4 月期间,青少年与新冠病毒相关的累计住院率比最近三个流感季节的流感相关住院率高出三倍之多。

报告称,关于青少年的新数据强调了继续采取 Covid 预防措施的重要性,例如接种疫苗和戴口罩(如果没有完全接种疫苗)。

在周四的白宫简报中,CDC 主任罗谢尔·瓦伦斯基 (Rochelle Walensky) 将青少年的 Covid 数据描述为“令人不安”,以及该机构为青少年和年轻人接种疫苗的动机加倍的背后力量。

在周五的一份声明中,瓦伦斯基表示,她对这些数据“深感担忧”并感到难过,并鼓励青少年继续戴口罩,直到他们完全接种疫苗。

“很多这种痛苦是可以避免的,”她说。

CDC 社区干预和关键人口工作组负责人 Erin Sauber-Schatz 上周表示,自辉瑞公司和 BioNTech SE Covid-19 以来,美国 12-15 岁的人群中有超过 250 万人接种了第一剂疫苗。 5 月 10 日,他们的年龄组获得了疫苗的批准。

该报告是在该机构放宽对参加美国夏令营者的指导一周后发布的,宣布完全接种疫苗的露营者在即将到来的季节将不再需要戴口罩或保持社交距离。

ovid起源:武汉疾控中心探洞病毒,我们了解多少?
2019 年 12 月,中国国家广播公司中央电视台播放了一段名为“野外青年——隐形卫士”的视频,该视频显示研究人员攀爬洞穴墙壁寻找未知病毒。

一段旨在宣传中国世界领先的病毒研究的视频于 2019 年 12 月由中国国家广播公司中央电视台播出,并在社交媒体上广泛传播。名为“野外青年——隐形卫士”的视频展示了研究人员攀爬洞穴墙壁以寻找未知病毒和新疫苗的基础。蝙蝠猎人之一的田俊华夸耀为发现新病毒付出了极大的努力,称这些洞穴是他们的“主战场”。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho nội dung giáo án Bài giảng ôn tập từ vựng HSK 9 cấp theo lộ trình Thầy Vũ.

Suízhe měiguó chèjūn de shùnlì jìnxíng, měiguó zhōu wǔ xuānbù xiàng āfùhàn tígōng chāoguò 2.66 Yì měiyuán de xīnrén dào zhǔyì yuánzhù, zuòwéi měiguó duì zhège bǎo shòu zhànzhēng róulìn de guójiā de chíjiǔ chéngnuò de yībùfèn.

Xuānbù zhè yī xiāo xí zhī jì, wúqíng de bàolì hé tíngzhì de hépíng jìnchéng jiājùle rénmen de dānyōu, jí měiguó lǐngdǎo de guójì bùduì de chèlí zhèngzài shǐ āfùhàn zǒu shàng quánmiàn nèizhàn de dàolù, zhè kěnéng huì zài yīsīlán zhǔyì zhě bèi qūzhú èrshí nián hòu huīfù tǎlìbān de tǒngzhì. Lìliàng.

Měiguó zǒngtǒng qiáo·bài dēng (Joe Biden) de zhèngfǔ guānyuán xiàlìng zài 9 yuè 11 rì zhīqián jiéshù 20 nián dì měiguó zhùjūn, tā fāshì yào jìxù xiàng kābù’ěr tígōng měiguó jūnshì hé mínshì yuánzhù. Dàn tāmen jǐnggào shuō, rúguǒ rénquán fāngmiàn qǔdé de jìnzhǎn chūxiàn dàotuì, yóuqí shì fùnǚ hé nǚtóng de rénquán jìnzhǎn, zé gāi jìhuà kěnéng huì zàntíng.

“Suízhe měiguó cóng āfùhàn chèjūn, wǒmen de chíjiǔ chéngnuò shì míngquè de. Wǒmen jiāng jìxù tōngguò wǒmen wánzhěng de wàijiāo, jīngjì hé yuánzhù gōngjù bāo lái zhīchí āfùhàn rénmín xiǎng yào hé yìng dé de hépíng, wěndìng de wèilái,” guówùyuàn zài yī fèn shēngmíng zhōng shuō.

Shēngmíng shuō,2.66 Yì měiyuán de xīn yuánzhù shǐ měiguó zì 2002 nián yǐlái tígōng de cǐ lèi yuánzhù zǒng’é dádào jìn 39 yì měiyuán.

Tā shuō, zhèxiē zījīn jiāng bāngzhù zhīchí gūjì yǒu 1800 wàn yǒu xūyào de āfùhàn rén zhōng de yīxiē rén, qízhōng bāokuò chāoguò 480 wàn de jìngnèi liúlíshīsuǒ zhě, qízhōng 115,000 rén jǐn zài jīnnián jiù yīn zhàndòu ér bèi pò líkāi jiāyuán.

Tā jìxù shuō, zhèxiē zījīn jiāng yòng yú tígōng zhùsuǒ, gōngzuò jīhuì, jīběn yīliáo bǎojiàn, jǐnjí shípǐn, shuǐ, wèishēng shèshī hé wèishēng fúwù, yǐ yìngduì Covid-19 dà liúxíng.

Tā hái jiāng zhīchí “zuì cuìruò de āfùhàn rén” de bǎohù jìhuà, bāokuò “miànlín tèshū fēngxiǎn, bāokuò jīyú xìngbié de bàolì” de fùnǚ hé nǚhái, tā shuō.

CDC biǎoshì, huàn yǒu Covid-19 de qīngshàonián yǒu zhùyuàn de fēngxiǎn
zài zhōu sì de báigōng jiǎnbào zhōng,CDC zhǔrèn luō xiè ěr·wǎ lún sī jī (Rochelle Walensky) jiāng qīngshàonián de Covid shùjù miáoshù wèi “lìng rén bù’ān”, yǐjí gāi jīgòu wèi qīngshàonián hé niánqīng rén jiēzhǒng yìmiáo de dòngjī jiābèi de bèihòu lìliàng.

Yǒuguān qīngshàonián de xīn shùjù qiángdiàole jìxù cǎiqǔ Covid yùfáng cuòshī de zhòngyào xìng, lìrú jiēzhǒng yìmiáo hé zài wèi wánquán jiēzhǒng yìmiáo de qíngkuàng xià dài kǒuzhào.

Měiguó jíbìng kòngzhì yǔ yùfáng zhōngxīn zài zhōu wǔ fābù de yī fèn bàogào zhōng shuō, jīnnián 1 yuè zhì 3 yuè, jìn sān fēn zhī yī yīn Covid-19 zhùyuàn de qīngshàonián bèi sòng jìn zhòngzhèng jiānhù shì,5% de qīngshàonián xūyào jīqì lái bāngzhù tāmen hūxī.

Gāi jīgòu de fǎ bìng lǜ hé sǐwáng lǜ zhōubào xiǎnshì,3 yuè zhōngxún qīngshàonián zhùyuàn shuài cóng 1 yuè měi 10 wàn rén 2.1 Rén de fēngzhí xiàjiàng, dàn suíhòu zài 4 yuè zàicì shàngshēng zhì měi 10 wàn rén 1.3 Rén.

Yánjiū jiéguǒ hái biǎomíng,2020 nián 10 yuè zhì 4 yuè qíjiān, qīngshàonián yǔ xīnguān bìngdú xiāngguān de lěijì zhùyuàn lǜ bǐ zuìjìn sān gè liúgǎn jìjié de liúgǎn xiāngguān zhùyuàn lǜ gāo chū sān bèi zhī duō.

Bàogào chēng, guānyú qīngshàonián de xīn shùjù qiángdiàole jìxù cǎiqǔ Covid yùfáng cuòshī de zhòngyào xìng, lìrú jiēzhǒng yìmiáo hé dài kǒuzhào (rúguǒ méiyǒu wánquán jiēzhǒng yìmiáo).

Zài zhōu sì de báigōng jiǎnbào zhōng,CDC zhǔrèn luō xiè ěr·wǎ lún sī jī (Rochelle Walensky) jiāng qīngshàonián de Covid shùjù miáoshù wèi “lìng rén bù’ān”, yǐjí gāi jīgòu wèi qīngshàonián hé niánqīng rén jiēzhǒng yìmiáo de dòngjī jiābèi de bèihòu lìliàng.

Zài zhōu wǔ de yī fèn shēngmíng zhōng, wǎ lún sī jī biǎoshì, tā duì zhèxiē shùjù “shēn gǎn dānyōu” bìng gǎndào nánguò, bìng gǔlì qīngshàonián jìxù dài kǒuzhào, zhídào tāmen wánquán jiēzhǒng yìmiáo.

“Hěnduō zhè zhǒng tòngkǔ shì kěyǐ bìmiǎn de,” tā shuō.

CDC shèqū gānyù hé guānjiàn rénkǒu gōngzuò zǔ fùzé rén Erin Sauber-Schatz shàng zhōu biǎoshì, zì huīruì gōngsī hé BioNTech SE Covid-19 yǐlái, měiguó 12-15 suì de rénqún zhōng yǒu chāoguò 250 wàn rén jiēzhǒngle dì yī jì yìmiáo. 5 Yuè 10 rì, tāmen de niánlíng zǔ huòdéle yìmiáo de pīzhǔn.

Gāi bàogào shì zài gāi jīgòu fàngkuān duì cānjiā měiguó xiàlìngyíng zhě de zhǐdǎo yīzhōu hòu fābù de, xuānbù wánquán jiēzhǒng yìmiáo de lùyíng zhě zài jíjiāng dàolái de jìjié jiāng bù zài xūyào dài kǒuzhào huò bǎochí shèjiāo jùlí.

Ovid qǐyuán: Wǔhàn jí kòng zhōngxīn tàn dòng bìngdú, wǒmen liǎojiě duōshǎo?
2019 Nián 12 yuè, zhōngguó guójiā guǎngbò gōngsī zhōngyāng diànshìtái bòfàngle yīduàn míng wèi “yěwài qīngnián——yǐnxíng wèishì” de shìpín, gāi shìpín xiǎnshì yánjiū rényuán pān pá dòngxué qiángbì xúnzhǎo wèizhī bìngdú.

Yīduàn zhǐ zài xuānchuán zhōngguó shìjiè lǐngxiān de bìngdú yánjiū de shìpín yú 2019 nián 12 yuè yóu zhōngguó guójiā guǎngbò gōngsī zhōngyāng diànshìtái bò chū, bìng zài shèjiāo méitǐ shàng guǎngfàn chuánbò. Míng wèi “yěwài qīngnián——yǐnxíng wèishì” de shìpín zhǎnshìle yánjiū rényuán pān pá dòngxué qiángbì yǐ xúnzhǎo wèizhī bìngdú hé xīn yìmiáo de jīchǔ. Biānfú lièrén zhī yī de tiánjùnhuá kuāyào wèi fāxiàn xīn bìngdú fùchūle jí dà de nǔlì, chēng zhèxiē dòngxué shì tāmen de “zhǔ zhànchǎng”.

Phiên dịch tiếng Trung HSK cho Bài giảng ôn tập từ vựng HSK 9 cấp theo lộ trình Thầy Vũ.

Với việc rút quân của Hoa Kỳ đang diễn ra tốt đẹp, Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã công bố hơn 266 triệu đô la viện trợ nhân đạo mới cho Afghanistan như một phần của cái mà họ gọi là cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với đất nước bị chiến tranh tàn phá.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh bạo lực không ngừng và tiến trình hòa bình bị đình trệ đang làm dấy lên lo ngại rằng sự ra đi của các lực lượng quốc tế do Mỹ dẫn đầu đang đưa Afghanistan vào con đường dẫn đến một cuộc nội chiến toàn diện có thể khôi phục quyền thống trị của Taliban hai thập kỷ sau khi lực lượng Hồi giáo bị đánh đuổi khỏi quyền lực.

Các quan chức của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đã ra lệnh chấm dứt 20 năm quân đội Mỹ hiện diện vào ngày 11 tháng 9, đã tuyên bố sẽ tiếp tục viện trợ quân sự và dân sự của Mỹ cho Kabul. Nhưng họ cảnh báo rằng nó có thể bị đình chỉ nếu có sự cản trở về tiến bộ đạt được trong nhân quyền, đặc biệt là quyền của phụ nữ và trẻ em gái.

“Khi Hoa Kỳ rút các lực lượng quân sự khỏi Afghanistan, cam kết lâu dài của chúng tôi là rõ ràng. Chúng tôi vẫn tham gia thông qua bộ công cụ hỗ trợ, kinh tế và ngoại giao đầy đủ của mình để hỗ trợ tương lai hòa bình, ổn định mà người dân Afghanistan mong muốn và xứng đáng, ”Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Tuyên bố cho biết, khoản hỗ trợ mới trị giá 266 triệu USD mang lại gần 3,9 tỷ USD tổng số tiền viện trợ mà Hoa Kỳ cung cấp kể từ năm 2002, tuyên bố cho biết.

Các quỹ sẽ giúp hỗ trợ một số trong số 18 triệu người Afghanistan đang cần ước tính, bao gồm hơn 4,8 triệu người đang phải di tản trong nước, 115.000 người trong số họ đã phải rời bỏ nhà cửa do chiến đấu chỉ trong năm nay.

Tiếp tục, quỹ sẽ dành cho việc cung cấp nơi ở, cơ hội việc làm, chăm sóc sức khỏe cơ bản, thực phẩm khẩn cấp, nước, vệ sinh và các dịch vụ vệ sinh để đối phó với đại dịch Covid-19.

Nó cũng sẽ hỗ trợ các chương trình bảo vệ cho “những người Afghanistan dễ bị tổn thương nhất”, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em gái “đối mặt với những rủi ro cụ thể, bao gồm bạo lực trên cơ sở giới”, báo cáo cho biết.

Thanh thiếu niên mắc Covid-19 có nguy cơ nhập viện, CDC cho biết
Trong một cuộc họp ngắn tại Nhà Trắng hôm thứ Năm, Giám đốc CDC Rochelle Walensky đã mô tả dữ liệu của Covid về thanh thiếu niên là “rắc rối” và lực lượng đằng sau việc tái tạo động lực của cơ quan để tiêm chủng cho thanh thiếu niên và thanh niên.

Dữ liệu mới về thanh thiếu niên đã củng cố tầm quan trọng của việc tiếp tục các biện pháp phòng ngừa Covid, chẳng hạn như tiêm phòng và đeo khẩu trang nếu chưa được tiêm phòng đầy đủ.

Gần một phần ba thanh thiếu niên nhập viện vì Covid-19 đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, và 5% cần máy giúp thở, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết trong một báo cáo công bố hôm thứ Sáu.

Báo cáo hàng tuần về bệnh tật và tử vong của cơ quan này cho thấy tỷ lệ nhập viện ở tuổi vị thành niên đã giảm vào giữa tháng 3 từ mức cao nhất là 2,1 trên 100.000 vào tháng 1, nhưng sau đó đã tăng trở lại vào tháng 4 lên 1,3 trên 100.000.

Các phát hiện cũng cho thấy rằng tỷ lệ nhập viện tích lũy liên quan đến Covid cho thanh thiếu niên trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 4 cao hơn gấp ba lần so với tỷ lệ nhập viện liên quan đến cúm từ ba mùa cúm gần đây.

Dữ liệu mới về thanh thiếu niên đã củng cố tầm quan trọng của các biện pháp phòng ngừa Covid tiếp tục, chẳng hạn như tiêm chủng và đeo khẩu trang nếu chưa được tiêm phòng đầy đủ, báo cáo cho biết.

Trong một cuộc họp ngắn tại Nhà Trắng hôm thứ Năm, Giám đốc CDC Rochelle Walensky đã mô tả dữ liệu của Covid về thanh thiếu niên là “rắc rối” và lực lượng đằng sau việc tái tạo động lực của cơ quan để tiêm chủng cho thanh thiếu niên và thanh niên.

Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, Walensky cho biết cô ấy “quan tâm sâu sắc” và đau buồn về dữ liệu và khuyến khích thanh thiếu niên tiếp tục đeo khẩu trang cho đến khi họ được tiêm chủng đầy đủ.

“Phần lớn sự đau khổ này có thể được ngăn chặn,” cô nói.

Erin Sauber-Schatz, người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm can thiệp cộng đồng và dân số quan trọng của CDC, cho biết tuần trước rằng hơn 2,5 triệu người trong độ tuổi 12-15 ở Mỹ đã tiêm liều đầu tiên kể từ khi Pfizer Inc. và BioNTech SE Covid-19 vắc xin đã được cấp phép cho nhóm tuổi của họ vào ngày 10 tháng 5.

Báo cáo được đưa ra một tuần sau khi cơ quan này nới lỏng hướng dẫn cho những người tham gia các trại hè ở Mỹ, thông báo rằng những trại viên đã được tiêm phòng đầy đủ sẽ không cần đeo khẩu trang hoặc tập cách xa xã hội cho mùa giải sắp tới.

Nguồn gốc ovid: Chúng ta biết gì về chuyến thám hiểm hang động Vũ Hán CDC để tìm kiếm virus?
Vào tháng 12 năm 2019, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đã phát sóng một video có tựa đề ‘Tuổi trẻ trong hoang dã – Người bảo vệ vô hình’, cho thấy các nhà nghiên cứu đang mở rộng các bức tường hang động để tìm kiếm các loại virus chưa biết.

Một video, nhằm quảng bá nghiên cứu lan truyền hàng đầu thế giới của Trung Quốc, đã được đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV phát sóng vào tháng 12 năm 2019 và được lan truyền rộng rãi trên phương tiện truyền thông xã hội. Đoạn video có tựa đề ‘Youth In the Wild – Invisible Defender’ cho thấy các nhà nghiên cứu đang mở rộng các bức tường hang động để tìm kiếm các loại virus chưa biết và cơ sở của vắc xin mới. Tian Junhua, một trong những thợ săn dơi, tự hào về những nỗ lực cực độ đã được thực hiện để phát hiện ra các loại virus mới, gọi các hang động là “chiến trường chính” của chúng.

Trên đây là nội dung của bài giảng ngày hôm nay Bài giảng ôn tập từ vựng HSK 9 cấp theo lộ trình Thầy Vũ ,các bạn đừng quên tải về để luyện tập dần nhé,cảm ơn các bạn.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0