Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 4

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 4
5/5 - (1 bình chọn)

Bài tập Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online mỗi ngày

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 4 là bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7 được chia sẻ miễn phí trên website luyenthihskonline.com là trang web chuyên chia sẻ tài liệu luyện thi HSK online và tài liệu học tiếng Trung online miễn phí rất uy tín của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ. Mỗi bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ đều được chúng tôi cập nhập hàng ngày bằng cách đăng tải lên hệ thống website Luyện thi HSK online của Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster TP HCM và Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân ChineMaster Hà Nội. Hôm nay bài học tiếng Trung HSK online của chúng ta là bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế trình độ HSK 7 để giúp các bạn nâng cao thêm kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK, từ đó các bạn học viên và thí sinh sẽ nâng cao được điểm thi HSK.

Tiếp theo là link lịch học và lịch khai giảng các khóa học tiếng Trung của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chi nhánh mới tại quận 10 TP HCM,các bạn muốn học thì đăng ký tại link sau nha.

Đăng ký khóa học tiếng Trung tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster cơ sở 2 tại Quận 10 TPHCM

Các bạn nhớ truy cập vào link sau để xem lại bài giảng hôm qua trước khi vào bài mới ngày hôm nay nhé.

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 3

Cuối cùng là bộ gõ tiếng Trung Sougou pinyin dành cho tất cả những bạn đang theo học tiếng Trung và muốn nâng cao trình độ của bản thân,các bạn xem chi tiết bài hướng dẫn của Thầy Nguyễn Minh Vũ ở phía dưới nhé.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất

Dưới đây chính là ứng dụng thi thử HSK online miễn phí do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ sáng tạo ra để giúp các bạn có thể nâng cao được trình độ tiếng Trung của mình.

Ứhg dụng thi thử HSK online miễn phí

Nội dung Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 4

Bài tập Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 4 được trình bày chi tiết ở bên dưới.

大雨过后,鱼类在HCMC中大量死亡

季节性降雨后,HCMC运河中的大量鱼类变成腹部,专家将死亡归因于释放在水体下的有毒气体。
在过去的两天里,大雨过后,Nhieu Loc-Thi Nghe运河有成千上万的鱼死亡。 HCMC Urban Environment Co. Ltd.的员工从3区和Tan Binh之间流经的三公里长的运河中收集了大约14吨多种鱼类。

HCMC渔业部负责人Vo Thi Mong Thu说,非季节性降雨导致泥浆下积聚的有毒气体被释放到运河中,从而杀死了鱼类。她补充说,排入下水道的下水道中的大量垃圾可能还降低了水中的氧气含量,也导致了鱼的死亡。

她说:“我们正在寻找一种减少鱼类数量和处理水的方法,以防止将来发生这种情况。”

但是,大雨过后,Nhieu Loc-Thi Nghe运河并不是唯一发现死鱼的地方。在HCMC的几个湖泊中也发现了它们。

星期一上午,安乐病区人民委员会的人员设法从Binh Tan区Ehome 3居民区附近的一个5,000平方米的湖泊中清除了约500千克死鱼。

居住在该地区公寓楼中的阮惠昂(Nguyen Huy Hoang)说,这条鱼是在两天前大雨之后集体死亡的。

他说:“我的房子位于建筑物的顶部附近,但是恶臭难以忍受。前一天晚上,风把气味带进来,无法入睡。”

An Lac Ward人民委员会主席Hoang Giang说,该湖已经存在了将近十年,它是该地区公园的一部分,由私人拥有。他说,在湖中垂死的鱼并不罕见,但从未发生过如此之多的事故。

HCMC对于大雨后鱼类死亡的现象并不陌生,尤其是在年初。 2016年,在Nhieu Loc运河中发现了约70吨死鱼,促使当局使用20吨化学物质来处理水。

在越南中部的两用机场开始工作

2021年3月,在平顺省潘切的Thien Nghiep公社中,将建潘切机场的区域。

周一开始在南部中部省平顺的潘切机场的军事部分进行建设。
这项工作定于明年完成。

位于海滩城镇潘切(Phan Thiet)的543公顷机场位于胡志明市以东四个多小时,将用于军事和民用目的。

国防部副部长唐·唐将军在机场奠基仪式上致辞时敦促防空空军迅速清理该地区的未爆弹药,并继续与之合作。 《人民军报》报道,地方当局加快了现场清理的速度。

位于河内的Rang Dong股份公司已被任命为该机场民用部分的投资者。但是,有关何时开始该部分的工作尚未发布任何信息。

政府批准了2009年建造藩切机场的计划。该项目原定于2015年启动,并于2018年完成。但是,由于缺乏投资资金,该项目推迟了。

唐在上个月与省政府的一次会议上表示,在前总理阮宣福批准用国家预算资金建造机场后,投资资金问题已得到解决。

机场的成本将保持在约10万亿越南盾(4.34亿美元)。

该国目前有22个民用机场,其中包括10个国际机场。 HCMC的Tan Son Nhat和河内的Noi Bai是该国最大的两个机场。

根据政府批准的总体规划,到2030年,该国将拥有28个机场。

南部HCMC居民希望生活更美好的希望南移

20年过去了,在HCMC南部批准的许多住宅项目仍然停滞不前,使成千上万的希望破灭,并使他们陷入苦难和沮丧。
通向Thang Long住宅项目的“道路”迫使驾驶员缓慢前进。这条道路与一条开放的运河并排着黑色的,充满垃圾的污水并排,没有用沥青或混凝土铺成道路,而是一条崎negotiate不平的道路。

现年57岁的Nguyen Thi Binh Thuy是该居民区的居民,他居住了30年。他说,这条岩石路实际上已经“升级”,并进行了用岩石和碎石将其抬高的工作。在“升级”之前,每次下雨时,这条土路都被水淹没了。

Phiên âm tiếng Trung cho bài giảng này Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 4

Dàyǔ guòhòu, yú lèi zài HCMC zhōng dàliàng sǐwáng

jìjié xìng jiàngyǔ hòu,HCMC yùnhé zhōng de dàliàng yú lèi biàn chéng fùbù, zhuānjiā jiàng sǐwáng guī yīn yú shìfàng zài shuǐtǐ xià de yǒudú qìtǐ.
Zài guòqù de liǎng tiān lǐ, dàyǔ guòhòu,Nhieu Loc-Thi Nghe yùnhé yǒu chéng qiān shàng wàn de yú sǐwáng. HCMC Urban Environment Co. Ltd. De yuángōng cóng 3 qū hé Tan Binh zhī jiān liú jīng de sān gōnglǐ cháng de yùnhé zhōng shōujíle dàyuē 14 dūn duō zhǒng yú lèi.

HCMC yúyè bù fùzé rén Vo Thi Mong Thu shuō, fēi jìjié xìng jiàngyǔ dǎozhì níjiāng xià jījù de yǒudú qìtǐ bèi shìfàng dào yùnhé zhōng, cóng’ér shā sǐle yú lèi. Tā bǔchōng shuō, pái rù xiàshuǐdào de xiàshuǐdào zhōng de dàliàng lèsè kěnéng hái jiàngdīle shuǐzhōng de yǎngqì hánliàng, yě dǎozhìle yú de sǐwáng.

Tā shuō:“Wǒmen zhèngzài xúnzhǎo yī zhǒng jiǎnshǎo yú lèi shùliàng hé chǔlǐ shuǐ de fāngfǎ, yǐ fángzhǐ jiānglái fāshēng zhè zhǒng qíngkuàng.”

Dànshì, dàyǔ guòhòu,Nhieu Loc-Thi Nghe yùnhé bìng bùshì wéiyī fà xiàn sǐ yú dì dìfāng. Zài HCMC de jǐ gè húbó zhōng yě fāxiàn le tāmen.

Xīngqí yī shàngwǔ, ānlè bìng qū rénmín wěiyuánhuì de rényuán shèfǎ cóng Binh Tan qū Ehome 3 jūmín qū fùjìn de yīgè 5,000 píngfāng mǐ de húbó zhōng qīngchúle yuē 500 qiānkè sǐ yú.

Jūzhù zài gāi dìqū gōngyù lóu zhōng de ruǎnhuì’áng (Nguyen Huy Hoang) shuō, zhè tiáo yú shì zài liǎng tiān qián dàyǔ zhīhòu jítǐ sǐwáng de.

Tā shuō:“Wǒ de fángzi wèiyú jiànzhú wù de dǐngbù fùjìn, dànshì èchòu nányǐ rěnshòu. Qián yītiān wǎnshàng, fēng bǎ qìwèi dài jìnlái, wúfǎ rùshuì.”

An Lac Ward rénmín wěiyuánhuì zhǔxí Hoang Giang shuō, gāi hú yǐjīng cúnzàile jiāngjìn shí nián, tā shì gāi dìqū gōngyuán de yībùfèn, yóu sīrén yǒngyǒu. Tā shuō, zài hú zhōng chuísǐ de yú bìng bù hǎnjiàn, dàn cóng wèi fāshēngguò rúcǐ zhī duō de shìgù.

HCMC duìyú dàyǔ hòu yú lèi sǐwáng de xiànxiàng bìng bù mòshēng, yóuqí shì zài niánchū. 2016 Nián, zài Nhieu Loc yùnhé zhōng fāxiànle yuē 70 dūn sǐ yú, cùshǐ dāngjú shǐyòng 20 dūn huàxué wùzhí lái chǔlǐ shuǐ.

Zài yuènán zhōngbù de liǎng yòng jīchǎng kāishǐ gōngzuò

2021 nián 3 yuè, zài píngshùn shěng pān qiè de Thien Nghiep gōngshè zhōng, jiāng jiàn pān qiè jīchǎng de qūyù.

Zhōuyī kāishǐ zài nánbù zhōngbù shěng píngshùn de pān qiè jīchǎng de jūnshì bùfèn jìnxíng jiànshè.
Zhè xiàng gōngzuò dìng yú míngnián wánchéng.

Wèiyú hǎitān chéngzhèn pān qiè (Phan Thiet) de 543 gōngqīng jīchǎng wèiyú húzhìmíng shì yǐ dōng sì gè duō xiǎoshí, jiāng yòng yú jūnshì hé mínyòng mùdì.

Guófáng bù fù bùzhǎng táng·táng jiāngjūn zài jīchǎng diànjī yíshì shàng zhìcí shí dūncù fángkōng kōngjūn xùnsù qīnglǐ gāi dìqū de wèi bào dànyào, bìng jìxù yǔ zhī hézuò. “Rénmín jūn bào” bàodào, dìfāng dāngjú jiākuàile xiànchǎng qīnglǐ de sùdù.

Wèiyú hénèi de Rang Dong gǔfèn gōngsī yǐ bèi rènmìng wèi gāi jīchǎng mínyòng bùfèn de tóuzī zhě. Dànshì, yǒuguān hé shí kāishǐ gāi bùfèn de gōngzuò shàngwèi fābù rènhé xìnxī.

Zhèngfǔ pīzhǔnle 2009 nián jiànzào fān qiè jīchǎng de jìhuà. Gāi xiàngmù yuán dìng yú 2015 nián qǐdòng, bìng yú 2018 nián wánchéng. Dànshì, yóuyú quēfá tóuzī zījīn, gāi xiàngmù tuīchíle.

Táng zài shàng gè yuè yǔ shěng zhèngfǔ de yīcì huìyì shàng biǎoshì, zài qián zǒnglǐ ruǎnxuānfú pīzhǔn yòng guójiā yùsuàn zījīn jiànzào jīchǎng hòu, tóuzī zījīn wèntí yǐ dédào jiějué.

Jīchǎng de chéngběn jiāng bǎochí zài yuē 10 wàn yì yuènán dùn (4.34 Yì měiyuán).

Gāi guó mùqián yǒu 22 gè mínyòng jīchǎng, qízhōng bāokuò 10 gè guójì jīchǎng. HCMC de Tan Son Nhat hé hénèi de Noi Bai shì gāi guó zuìdà de liǎng gè jīchǎng.

Gēnjù zhèngfǔ pīzhǔn dì zǒngtǐ guīhuà, dào 2030 nián, gāi guó jiāng yǒngyǒu 28 gè jīchǎng.

Nánbù HCMC jūmín xīwàng shēnghuó gèng měihǎo de xīwàng nán yí

20 nián guòqùle, zài HCMC nánbù pīzhǔn dì xǔduō zhùzhái xiàngmù réngrán tíngzhì bù qián, shǐ chéng qiān shàng wàn de xīwàng pòmiè, bìng shǐ tāmen xiànrù kǔnàn hé jǔsàng.
Tōng xiàng Thang Long zhùzhái xiàngmù dì “dàolù” pòshǐ jiàshǐ yuán huǎnmàn qiánjìn. Zhè tiáo dàolù yǔ yītiáo kāifàng de yùnhé bìngpáizhe hēisè de, chōngmǎn lèsè de wūshuǐ bìngpái, méiyǒu yòng lìqīng huò hùnníngtǔ pù chéng dàolù, ér shì yītiáo qí negotiate bùpíng de dàolù.

Xiànnián 57 suì de Nguyen Thi Binh Thuy shì gāi jūmín qū de jūmín, tā jūzhùle 30 nián. Tā shuō, zhè tiáo yánshí lù shíjì shang yǐjīng “shēngjí”, bìng jìnxíngle yòng yánshí hé suì shí jiāng qí tái gāo de gōngzuò. Zài “shēngjí” zhīqián, měi cì xià yǔ shí, zhè tiáo tǔlù dōu bèi shuǐ yānmòle.

Phiên dịch tiếng Trung cho bài giảng hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 4

Cá chết hàng loạt ở TP.HCM sau trận mưa lớn

Hàng tấn cá nổi lên trên các kênh rạch TP.HCM sau trận mưa trái mùa, được các chuyên gia cho rằng cá chết là do thải ra khí độc bị mắc kẹt bên dưới các vực nước.
Hai ngày qua, hàng chục nghìn con cá chết trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè sau trận mưa lớn. Khoảng 14 tấn cá nhiều loài đã được các nhân viên của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM vớt từ đoạn kênh dài 3 km chảy giữa quận 3 và quận Tân Bình.

Bà Võ Thị Mộng Thu, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản TP.HCM, cho biết mưa trái mùa đã khiến khí độc tích tụ bên dưới lớp bùn thải ra kênh, làm chết cá. Bà cho biết thêm, với lượng lớn rác trong cống rãnh trôi vào kênh cũng có thể làm giảm nồng độ ôxy trong nước, cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cá.

Bà nói: “Chúng tôi đang tìm cách giảm dân số cá và xử lý nước để ngăn chặn những tình huống như vậy trong tương lai.

Tuy nhiên, kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè không phải là nơi duy nhất có cá chết sau trận mưa lớn. Chúng cũng được tìm thấy ở một số hồ ở TP.HCM.

Vào sáng thứ Hai, nhân viên của Ủy ban nhân dân phường An Lạc đã vớt được khoảng 500 kg cá chết từ một hồ nước rộng 5.000 mét vuông gần khu dân cư Ehome 3, quận Bình Tân.

Anh Nguyễn Huy Hoàng, sống tại một khu chung cư trong khu vực, cho biết cá chết hàng loạt sau trận mưa lớn hai đêm trước đó.

“Nhà tôi ở gần nóc tòa nhà mà bốc mùi hôi thối không chịu được. Đêm nọ gió lùa mùi khét lẹt không tài nào ngủ được”.

Ông Tô Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Lạc, cho biết hồ đã có gần một thập kỷ và thuộc sở hữu tư nhân như một phần của công viên của quận. Cá chết trong hồ không phải là chuyện hiếm, nhưng nó chưa bao giờ xảy ra với số lượng lớn như vậy, ông nói.

TP HCM không còn xa lạ với hiện tượng cá chết hàng loạt sau những trận mưa lớn, nhất là thời điểm đầu năm. Năm 2016, khoảng 70 tấn cá chết được tìm thấy trên kênh Nhiêu Lộc, khiến chính quyền phải sử dụng 20 tấn hóa chất để xử lý nước.

Công việc bắt đầu trên sân bay hai mục đích ở miền Trung Việt Nam

Khu vực xây dựng sân bay Phan Thiết tại xã Thiện Nghiệp, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, tháng 3 năm 2021.

Việc xây dựng bắt đầu vào thứ Hai trên phần quân sự của Sân bay Phan Thiết ở tỉnh Nam Trung Bộ Bình Thuận.
Công việc được thiết lập để hoàn thành vào năm tới.

Nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh hơn 4 tiếng về phía đông, sân bay rộng 543 ha ở phố biển Phan Thiết sẽ được sử dụng cho cả mục đích quân sự và dân sự.

Phát biểu tại lễ động thổ sân bay, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Quân chủng Phòng không-Không quân, chủ đầu tư phần quân sự của sân bay khẩn trương rà phá bom mìn trong khu vực và tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, Báo Quân đội nhân dân đưa tin.

Công ty Cổ phần Rạng Đông có trụ sở tại Hà Nội được chỉ định làm chủ đầu tư phần dân dụng của sân bay. Tuy nhiên, không có thông tin nào được tiết lộ về thời điểm bắt đầu công việc của phần này.

Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch xây dựng sân bay Phan Thiết vào năm 2009. Công việc của dự án này trước đó được lên kế hoạch khởi công vào năm 2015 và hoàn thành vào năm 2018. Tuy nhiên, việc thiếu vốn đầu tư đã khiến nó bị trì hoãn.

Tại buổi làm việc với chính quyền tỉnh vào tháng trước, ông Don cho biết vấn đề vốn đầu tư đã được giải quyết sau khi nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt xây dựng sân bay bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Chi phí cho sân bay sẽ vào khoảng 10 nghìn tỷ đồng (434 triệu USD).

Cả nước hiện có 22 sân bay dân dụng, trong đó có 10 sân bay quốc tế. Tân Sơn Nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh và Nội Bài ở Hà Nội là hai sân bay lớn nhất của cả nước.

Theo quy hoạch tổng thể đã được chính phủ phê duyệt, cả nước sẽ có 28 sân bay vào năm 2030.

Những hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân phía Nam TP.

20 năm trôi qua, nhiều dự án khu dân cư được phê duyệt ở phía Nam TP HCM vẫn nằm im, làm thui chột hy vọng của hàng nghìn người và khiến họ rơi vào cảnh khốn cùng và từ chối.
“Con đường” dẫn vào dự án khu dân cư Thăng Long buộc các tài xế phải đi chậm. Chạy dọc theo một con kênh lộ thiên với nước thải đen ngòm, đầy rác thải, con đường không được trải nhựa hay bê tông và vẫn còn là một tảng đá để thương lượng.

Một người dân sống trong khu phố 30 năm, bà Nguyễn Thị Bình Thủy, 57 tuổi, cho biết con đường đá thực sự đã được “nâng cấp”, với công việc nâng cấp bằng đá và sỏi. Trước khi “nâng cấp”, nó là một con đường đất ngập nước và nhão nhoét mỗi khi trời mưa.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 4 ngày hôm nay,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn có một buổi học vui vẻ nhé.

Was this helpful?

0 / 0

Trả lời 0