Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài 4

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài 4
5/5 - (1 bình chọn)

Bộ tài liệu luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài 4 tiếp tục chương trình đào tạo tiếng Trung HSK trực tuyến uy tín và chất lượng của Thầy Vũ. Đây là một trong những giáo án giảng dạy rất hay của Thầy Vũ để giúp các bạn học viên nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK 1 đến tiếng Trung HSK 9 cũng như nâng cao thêm khả năng dịch thuật văn bản tiếng Trung HSK hiệu quả nhất. Toàn bộ nội dung của giáo án giảng các lớp học tiếng Trung HSK & HSKK online trên trang web này đều được chúng tôi chia sẻ lại từ trong sách giáo trình luyện thi HSK toàn tập do Th.S Nguyễn Minh Vũ Chủ biên và Biên tập. Đây chính là kênh luyện thi HSK online miễn phí của Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster TP HCM Cơ sở 2 trong thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn

Tiếp theo thì như chúng ta đã biết Trung tâm học tiếng Trung uy tín ChineMaster  hiện nay đã có cơ sở mới tại Quận 10 TP HCM,các bạn nếu có nhu cầu muốn học tiếng Trung bài bản và chuyên nghiệp nhất thì hãy đến với Trung tâm tiếng Trung ChineMaster của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ nhé. Các bạn hãy tham khảo lịch học và lịch khai giảng tại các link dưới đây nhé.

Các khóa học tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster cơ sở 2 tại Quận 10 TPHCM

Trước khi vào bài mới,các bạn hãy xem lại bài cũ ngày hôm qua tại link dưới đây nhé.

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài 3

Bộ gõ tiếng trung trên máy tính sogou pinyin bản mới nhất không những giúp các bạn thành thạo hơn trong việc ghi nhớ chữ viết mà còn nâng cao thêm khả năng học tiếng Trung của các bạn. Các bạn hãy nhanh tay truy cập vào link dưới đây để tải được bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ hướng dẫn.

Hướng dẫn sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Trong quá trình học và luyện thi tiếng Trung HSK,các bạn muốn kiểm tra trình độ tiếng Trung của mình thì các bạn hãy tham khảo app thi thử HSK online dưới đây để đánh giá thử năng lực của mình nhé.

Thi thử HSK online miễn phí

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài 4 Thầy Vũ

Chúng ta cùng theo dõi và khám phá nội dung giáo án mới nhất của Thầy Vũ ngày 15 tháng 4 năm 2021 nhé.

福尔摩沙:越南代价高昂的先例

本月初,我遇到了一个中部省的渔业协会主席,该省遭受大规模鱼类死亡。我问他是否敢吃鱼。

他说,几天前,他的朋友们带来了几公斤的鱼。但是他不敢马上吃掉它。他把鱼给了狗作为测试。只有在狗看起来还不错的时候,他的家人才吃这条鱼。

这个人只是一个普通的公民,对家人的健康有普遍的担忧。但是,他担任渔业协会主席的事实使这个故事“热闹起来”。

我参观了一个渔港。一位供应商告诉我港口的生意下降了。我还向批发商(她知道我是记者)询问了她的业务。

她说:“生意正常进行。”然后沉默了。似乎她不想继续讲话。

这正常吗?

我遇到了许多像她这样的人,这些人不再相信新闻界可以帮助他们。大声说出或保持安静;现在对他们来说都是一样的。

我在她旁边站了一会儿,然后无奈地说再见。那天晚些时候,我没有采访其他任何人。沉默占据了统治地位。我觉得每个人都令人窒息。自从大规模鱼死中风以来,我感到愤怒和劳累,这使人们所谈论的一切,所有渔船和整个港口不堪重负。

显然,无论多少,美元都无法收回。

应变不仅在受影响的渔港上。在宣布河内大规模鱼类死亡原因的新闻发布会上,自然资源和环境部长Tran Hong Ha从一次会议到另一次会议进行洗礼时,只带着一把梳子和一支钢笔。他甚至不记得自己的手机在哪里。许多人似乎并不赞成不断使用梳子。

尽力揭露凶手,部长肯定已经筋疲力尽。他代表越南抗击台湾公司。但是我认为他不应该看起来筋疲力尽,即使他本人也承认自己的内心充满了忧虑和压力。

他与一家经验丰富的公司进行了长期而艰苦的战斗。这是越南有史以来最大规模的环境调查,而政府也承认这是“缓慢的”和“缺乏经验的”。

部长在政府办公室的饭厅里花时间回答记者,然后与外国客人会面。突然,他回到记者那里,只是说这是我们第一次要面对如此大的问题,政府和公司都从中吸取了惨痛的教训-“一个先例”-他花了一些时间才找到单词。它为以后的行动树立了先例。

该协会的主席现在不再从当地人那里买鱼。他只吃从超市买来的鲑鱼。而且批发商仍然回避与记者交谈。痛苦依然存在。

但是,我们有一件事:专家,政府部门和地方当局携手抗击此类灾难的先例;在全球化背景下与诸如台塑等大型,经验丰富的公司打交道的先例,这一过程将带给我们甚至“难以与之打交道”的客人;在经济利益和环境保护之间取得平衡的先例。

“有时候为了赢钱,就不得不输钱。在这里建钢厂并同时保持周围地区鱼类资源的高昂是不可能的。”福尔摩沙(Formosa)前执行长周春凡(Chou Chun Fan)的这一言论将留下持久的价值。

判例的真正价值是什么?这取决于我们。判例会帮助我们避免另一场环境灾难吗?还是将来会重演?它会在我们接受外国直接投资和监测环境时使我们更加警觉吗?还是仅仅是在发生灾难后要求赔偿的经验?时间会证明一切。

这不仅仅是关于鱼。它还涉及监控,问责制,科学方法,部际协调以及人民参与公共事务的权利。

渔民的损失不仅是来自福尔摩沙的5亿美元赔偿。这是一个先例,其价值取决于我们将如何使用它。

在中国主张上取得决定性的法律胜利仍然对越南构成挑战

世界正在等待中国象棋的海上比赛中的下一步行动。
今天,常设仲裁法院(PCA)对中国在东海(国际上被称为南海)的广泛主张作出了最终裁决。菲律宾于2003年1月提起仲裁诉讼。中国拒绝参加听证会,理由是PCA和联合国《海洋法公约》(UNCLOS)没有管辖主权问题的法律权力。

Phiên âm tiếng Trung cho bài giảng luyện tập đọc hiểu tiếng Trung HSK online này nha Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài 4

Fú ěr mó shā: Yuènán dàijià gāo’áng de xiānlì

běn yuèchū, wǒ yù dàole yīgè zhōngbù shěng de yúyè xiéhuì zhǔxí, gāi shěng zāoshòu dà guīmó yú lèi sǐwáng. Wǒ wèn tā shìfǒu gǎn chī yú.

Tā shuō, jǐ tiān qián, tā de péngyǒumen dài láile jǐ gōngjīn de yú. Dànshì tā bù gǎn mǎshàng chī diào tā. Tā bǎ yú gěile gǒu zuòwéi cèshì. Zhǐyǒu zài gǒu kàn qǐlái hái bùcuò de shíhòu, tā de jiāréncái chī zhè tiáo yú.

Zhège rén zhǐshì yīgè pǔtōng de gōngmín, duì jiā rén de jiànkāng yǒu pǔbiàn de dānyōu. Dànshì, tā dānrèn yúyè xiéhuì zhǔxí de shìshí shǐ zhège gùshì “rènào qǐlái”.

Wǒ cānguānle yīgè yúgǎng. Yī wèi gōngyìng shāng gàosù wǒ gǎngkǒu de shēngyì xiàjiàngle. Wǒ hái xiàng pīfā shāng (tā zhīdào wǒ shì jìzhě) xúnwènle tā de yèwù.

Tā shuō:“Shēngyì zhèngcháng jìnxíng.” Ránhòu chénmòle. Sìhū tā bùxiǎng jìxù jiǎnghuà.

Zhè zhèngcháng ma?

Wǒ yù dàole xǔduō xiàng tā zhèyàng de rén, zhèxiē rén bù zài xiāngxìn xīnwén jiè kěyǐ bāngzhù tāmen. Dàshēng shuō chū huò bǎochí ānjìng; xiànzài duì tāmen lái shuō dōu shì yīyàng de.

Wǒ zài tā pángbiān zhànle yīhuǐ’er, ránhòu wúnài de shuō zàijiàn. Nèitiān wǎn xiē shíhòu, wǒ méiyǒu cǎifǎng qítā rènhé rén. Chénmò zhànjùle tǒngzhì dìwèi. Wǒ juédé měi gèrén dōu lìng rén zhìxí. Zìcóng dà guīmó yú sǐ zhòngfēng yǐlái, wǒ gǎndào fènnù hé láolèi, zhè shǐ rénmen suǒ tánlùn de yīqiè, suǒyǒu yúchuán hé zhěnggè gǎngkǒu bùkān zhòngfù.

Xiǎnrán, wúlùn duōshǎo, měiyuán dōu wúfǎ shōuhuí.

Yìngbiàn bùjǐn zài shòu yǐngxiǎng de yúgǎng shàng. Zài xuānbù hénèi dà guīmó yú lèi sǐwáng yuányīn de xīnwén fābù huì shàng, zìrán zīyuán hé huánjìng bùzhǎng Tran Hong Ha cóng yīcì huìyì dào lìng yīcì huìyì jìnxíng xǐlǐ shí, zhǐ dàizhe yī bǎ shūzi hé yī zhī gāngbǐ. Tā shènzhì bù jìdé zìjǐ de shǒujī zài nǎlǐ. Xǔduō rén sìhū bìng bù zànchéng bùduàn shǐyòng shūzi.

Jìnlì jiēlù xiōngshǒu, bùzhǎng kěndìng yǐjīng jīnpílìjìn. Tā dàibiǎo yuènán kàngjí táiwān gōngsī. Dànshì wǒ rènwéi tā bù yìng gāi kàn qǐlái jīnpílìjìn, jíshǐ tā běnrén yě chéngrèn zìjǐ de nèixīn chōngmǎnle yōulǜ hé yālì.

Tā yǔ yījiā jīngyàn fēngfù de gōngsī jìnxíngle chángqí ér jiānkǔ de zhàndòu. Zhè shì yuènán yǒushǐ yǐlái zuìdà guīmó de huánjìng diàochá, ér zhèngfǔ yě chéngrèn zhè shì “huǎnmàn de” hé “quēfá jīngyàn de”.

Bùzhǎng zài zhèngfǔ bàngōngshì de fàntīng lǐ huā shíjiān huídá jìzhě, ránhòu yǔ wàiguó kèrén huìmiàn. Túrán, tā huí dào jìzhě nàlǐ, zhǐshì shuō zhè shì wǒmen dì yī cì yào miàn duì rúcǐ dà de wèntí, zhèngfǔ hé gōngsī dōu cóngzhōng xīqǔle cǎntòng de jiàoxùn-“yīgè xiānlì”-tā huāle yīxiē shíjiān cái zhǎodào dāncí. Tā wèi yǐhòu de xíngdòng shùlìle xiānlì.

Gāi xiéhuì de zhǔxí xiànzài bù zài cóng dāngdì rén nàlǐ mǎi yú. Tā zhǐ chī cóng chāoshì mǎi lái de guīyú. Érqiě pīfā shāng réngrán huíbì yǔ jìzhě jiāotán. Tòngkǔ yīrán cúnzài.

Dànshì, wǒmen yǒuyī jiàn shì: Zhuānjiā, zhèngfǔ bùmén hé dìfāng dāngjú xiéshǒu kàngjí cǐ lèi zāinàn de xiānlì; zài quánqiú huà bèijǐng xià yǔ zhūrú tái sù děng dàxíng, jīngyàn fēngfù de gōngsī dǎjiāodào de xiānlì, zhè yī guòchéng jiāng dài gěi wǒmen shènzhì “nányǐ yǔ zhī dǎjiāodào” de kèrén; zài jīngjì lìyì hé huánjìng bǎohù zhī jiān qǔdé pínghéng de xiānlì.

“Yǒu shíhòu wèile yíng qián, jiù bùdé bù shū qián. Zài zhèlǐ jiàn gāng chǎng bìng tóngshí bǎochí zhōuwéi dìqū yú lèi zīyuán de gāo’áng shì bù kěnéng de.” Fú ěr mó shā (Formosa) qián zhíxíng zhǎng zhōuchūnfán (Chou Chun Fan) de zhè yī yánlùn jiāng liú xià chíjiǔ de jiàzhí.

Pànlì de zhēnzhèng jiàzhí shì shénme? Zhè qǔjué yú wǒmen. Pànlì huì bāngzhù wǒmen bìmiǎn lìng yī chǎng huánjìng zāinàn ma? Háishì jiānglái huì chóngyǎn? Tā huì zài wǒmen jiēshòu wàiguó zhíjiē tóuzī hé jiāncè huánjìng shí shǐ wǒmen gèngjiā jǐngjué ma? Háishì jǐnjǐn shì zài fāshēng zāinàn hòu yāoqiú péicháng de jīngyàn? Shíjiān huì zhèngmíng yīqiè.

Zhè bùjǐn jǐn shì guānyú yú. Tā hái shèjí jiānkòng, wèn zé zhì, kēxué fāngfǎ, bù jì xiétiáo yǐjí rénmín cānyù gōnggòng shìwù de quánlì.

Yúmín de sǔnshī bùjǐn shì láizì fú ěr mó shā de 5 yì měiyuán péicháng. Zhè shì yīgè xiānlì, qí jiàzhí qǔjué yú wǒmen jiàng rúhé shǐyòng tā.

Zài zhōngguó zhǔzhāng shàng qǔdé juédìngxìng de fǎlǜ shènglì réngrán duì yuènán gòuchéng tiǎozhàn

shìjiè zhèngzài děngdài zhōngguó xiàngqí dì hǎishàng bǐsài zhōng de xià yībù xíngdòng.
Jīntiān, chángshè zhòngcái fǎyuàn (PCA) duì zhōngguó zài dōnghǎi (guójì shang bèi chēng wèi nánhǎi) de guǎngfàn zhǔzhāng zuòchūle zuìzhōng cáijué. Fēilǜbīn yú 2003 nián 1 yuè tíqǐ zhòngcái sùsòng. Zhōngguó jùjué cānjiā tīngzhèng huì, lǐyóu shì PCA hé liánhéguó “hǎiyáng fǎ gōngyuē”(UNCLOS) méiyǒu guǎnxiá zhǔquán wèntí de fǎlǜ quánlì.

Phiên dịch tiếng Trung HSK cho bài tập này Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài 4

Formosa: tiền lệ tốn kém cho Việt Nam

Đầu tháng này, tôi gặp chủ tịch hiệp hội nghề cá của một tỉnh miền Trung bị cá chết hàng loạt. Tôi hỏi anh ta có dám ăn cá không.

Anh cho biết cách đây vài ngày, bạn bè anh mang đến vài kg cá. Nhưng anh chưa dám ăn ngay. Anh ta đưa con cá cho con chó như một vật thử nghiệm. Chỉ khi con chó có vẻ ổn, gia đình anh ta mới ăn cá.

Người đàn ông chỉ là một công dân bình thường với những lo lắng bình thường về sức khỏe của gia đình mình. Nhưng việc anh làm chủ tịch hiệp hội nghề cá khiến câu chuyện trở nên “vui nhộn”.

Tôi đã đến thăm một cảng cá. Một người bán hàng cho tôi biết việc kinh doanh ở cảng đã đi xuống. Tôi cũng hỏi một người bán buôn (cô ấy biết tôi là nhà báo) về công việc kinh doanh của cô ấy.

“Công việc kinh doanh vẫn diễn ra bình thường,” cô nói rồi im lặng. Có vẻ như cô ấy không muốn tiếp tục nói nữa.

Điều này có bình thường không?

Tôi đã gặp nhiều người giống như cô ấy, những người không còn tin rằng báo chí có thể giúp họ. Lên tiếng hoặc giữ im lặng; bây giờ tất cả đều giống nhau đối với họ.

Tôi đứng cạnh cô ấy một lúc rồi miễn cưỡng chào tạm biệt. Tôi đã không phỏng vấn bất kỳ ai khác vào cuối ngày hôm đó. Sự im lặng ngự trị. Tôi cảm thấy như thể mọi người đang nghẹt thở. Tôi cảm thấy tức giận và căng thẳng, điều này lấn át tất cả những gì mọi người nói về, tất cả các tàu đánh cá và toàn bộ cảng kể từ khi xảy ra vụ cá chết hàng loạt.

Rõ ràng, rất nhiều đã bị mất mà đô la, cho dù có nhiều đến đâu, cũng không bao giờ có thể mang về được.

Sự căng thẳng không chỉ ở các cảng cá bị ảnh hưởng. Tại cuộc họp báo công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chỉ mang theo chiếc lược và một cây bút khi lê la từ cuộc họp này sang cuộc họp khác. Anh thậm chí không thể nhớ điện thoại di động của mình ở đâu. Nhiều người dường như không chấp nhận sự hiện diện liên tục của chiếc lược.

Đấu tranh để đưa kẻ giết người ra ánh sáng, Bộ trưởng chắc hẳn đã kiệt sức. Anh đại diện cho Việt Nam đấu tranh đòi công lý chống lại một tập đoàn Đài Loan. Nhưng tôi nghĩ anh ấy không nên trông kiệt sức, mặc dù bản thân anh ấy thừa nhận rằng trái tim anh ấy đầy lo lắng và căng thẳng.

Anh ta đang trong một cuộc chiến kéo dài và mệt mỏi với một công ty giàu kinh nghiệm. Đây là cuộc điều tra môi trường lớn nhất mà Việt Nam từng phải đối mặt trong khi Chính phủ cũng thừa nhận họ đã “chậm chạp” và “thiếu kinh nghiệm”.

Tại phòng ăn của Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng đã dành thời gian trả lời các nhà báo, sau đó có cuộc gặp gỡ với các vị khách nước ngoài. Đột nhiên, anh ấy quay lại với các nhà báo chỉ để nói rằng đây là lần đầu tiên chúng tôi phải đối mặt với một vấn đề lớn như vậy, cả chính phủ và các công ty đã học được một bài học khó từ việc này – “một tiền lệ” – anh ấy đã mất một thời gian để tìm từ ngữ. Nó tạo tiền lệ cho các hành động trong tương lai.

Chủ tịch hiệp hội giờ không còn thu mua cá của người dân địa phương nữa. Anh ấy chỉ ăn cá hồi mua từ siêu thị. Và người bán buôn vẫn né tránh nói chuyện với các nhà báo. Nỗi đau vẫn còn.

Nhưng chúng ta có một điều: đã có tiền lệ các chuyên gia, bộ ngành và chính quyền địa phương cùng chung tay chống lại một thảm họa như vậy; tiền lệ giao dịch với các tập đoàn lớn và giàu kinh nghiệm như Formosa trong bối cảnh toàn cầu hóa, một quá trình sẽ mang đến cho chúng ta những vị khách “khó tính hơn”; tiền lệ về cân bằng giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường.

“Đôi khi để giành được thứ gì đó, bạn phải mất thứ gì đó. Không thể xây dựng một nhà máy thép ở đây và giữ cho trữ lượng cá ở khu vực xung quanh luôn ở mức cao”. Nhận xét này của cựu giám đốc điều hành Formosa Chou Chun Fan sẽ để lại một giá trị lâu dài.

Giá trị thực của tiền lệ là bao nhiêu? Nó phụ thuộc vào chúng ta. Liệu tiền lệ có giúp chúng ta tránh được một thảm họa môi trường khác hay nó sẽ lặp lại trong tương lai? Nó sẽ giúp chúng ta cảnh giác hơn khi tiếp nhận vốn FDI và giám sát môi trường hay chỉ đơn giản là kinh nghiệm đòi bồi thường sau khi thiên tai xảy ra? Thời gian sẽ trả lời.

Đây không chỉ là về cá. Nó cũng bao gồm giám sát, trách nhiệm giải trình, cách tiếp cận khoa học, sự phối hợp giữa các bộ và quyền tham gia của người dân vào các vấn đề công.

Thiệt hại của ngư dân không chỉ là khoản tiền bồi thường 500 triệu USD từ Formosa. Đó là một tiền lệ, giá trị nào phụ thuộc vào cách chúng ta sẽ sử dụng nó.

Một chiến thắng pháp lý quyết định đối với các yêu sách của Trung Quốc vẫn đặt ra thách thức cho Việt Nam

Thế giới chờ đợi diễn biến tiếp theo trong trò chơi hàng hải của cờ tướng.
Hôm nay, Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) đã đưa ra phán quyết dứt khoát chống lại các yêu sách sâu rộng của Trung Quốc ở Biển Đông, được quốc tế gọi là Biển Đông. Philippines đã đệ đơn kiện trọng tài của họ vào tháng 1 năm 2003. Trung Quốc từ chối tham gia các phiên điều trần, cho rằng PCA và Liên hợp quốc, Công ước Luật Biển (UNCLOS) không có thẩm quyền pháp lý để phán quyết về các vấn đề chủ quyền.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài 4 ,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0