Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 3

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 3

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online mỗi ngày cùng Thầy Vũ

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 3 tiếp tục nội dung giáo án giảng dạy mới nhất của Thầy Vũ chuyên đào tạo và giảng dạy các khóa học luyện thi HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 9 theo HSK tiêu chuẩn mới. Bộ bài giảng trực tuyến chuyên đề luyện thi HSK online miễn phí của Thầy Vũ có sự sắp xếp các bài học rất chuyên nghiệp phù hợp với các bạn có từ trình độ tiếng Trung HSK 1 đến trình độ tiếng Trung HSK 9.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster  hiện nay đã có Cơ sở 2 tại Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn xem thông tin chi tiết lịch khai giảng mới nhất ở Hà Nội và TP HCM tại link bên dưới nhé.

Khóa học tiếng Trung ChineMaster ở Quận 10 TPHCM

Bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và chia sẻ đến cho tất cả mọi người,các bạn hãy lưu về để xem dần và xem thông tin chi tiết tại link phía dưới đây nhé.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Dưới đây là kênh website thi thử HSK online rất uy tín và chất lượng được Thầy Vũ đầu tư rất nhiều công sức và thời gian để tạo dựng nên website này. Toàn bộ nội dung bài thi thử HSK online trên kênh này đều được chia sẻ miễn phí hoàn toàn từ A đến Z.

Thi thử HSK online miễn phí

Trước khi vào bài mới,các bạn hãy xem lại bài cũ ngày hôm qua tại link dưới đây nhé.

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 2

Tài liệu Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 3

Hôm nay chúng ta cùng xem chi tiết nội dung giáo trình luyện thi HSK online ngày 24 tháng 4 năm 2021 ở ngay bên dưới này nhé.

工业园区开发商谭涛即将恢复

公交车将于2020年4月到达胡志明市Tan Tao工业园区接载工人。

工业园区开发商Tan Tao承认Covid-19对其业务产生了影响,但有信心尽快恢复其先前的成功。
Dang Thi Hoang Yen(又名Maya Dangelas)在周五的公司股东大会上表示,去年,该公司的税后利润比2019年下降了13.2%,降至近1800亿越南盾(783万美元)。

参加美国在线会议的日元说,Covid-19大流行使外国投资者无法进入越南,从而影响了该公司(正式名称为Tan Tao投资与工业公司)。

她说,但是,谭涛比其他许多破产或不得不放手的公司要幸运得多。

然而,这种大流行给该公司提供了重组和改善内部管理的时间,这在过去一直被忽略。

日元说:“谭涛明年将回到黄金时期。”他补充说,今年到目前为止,该公司已经吸引了日本和美国投资者的兴趣。

谭涛今年将优先考虑大型投资商,尤其是在产能接近满负荷的隆安省南部的谭德工业园。因此,该公司今年不会专注于城市住宅综合体的开发。

它将与一家外国公司合资,在加利福尼亚建立最大的制药技术工业园区,用于研究和教育目的。

它还将在美国建立一家合资企业,以在那里生产智能建筑玻璃。

该公司计划今年的税后利润增长32%,至2370亿越南盾。

高成本拖累国内物流业

高昂的成本和交货失败率继续困扰着当地的物流公司,这些公司无法与外资竞争对手竞争。
越南物流业协会(VLBA)副主席Dao Trong Khoa表示,越南的物流成本相当于GDP的20%,而全球平均水平约为11%。

交付失败率约为10%,这增加了物流成本,因为企业必须承担额外的存储和库存管理费用。

绝大多数国内物流公司都是小型公司,主要提供低附加值的服务并在彼此之间激烈竞争。

他们之间缺乏协调意味着他们无法与跨国公司竞争,后者已经占领了80%的市场份额。

工业和贸易部副部长Tran Quoc Khanh说,当地的物流公司必须寻找新的增长空间。

Viettel Post的总经理Tran Trung Hung警告说,如果没有技术创新,尤其是在数字转换方面,他们将继续感到沮丧。

数字解决方案提供商Smartlock的主管Do Huy Binh说,数字化转型是降低成本的关键,而物流公司可以削减多达30%的成本。 “技术投资对于物流公司来说是轻而易举的;它是向未来迈出的一步。”

VLBA称,该国大约有30,000家物流公司,其中4,000家为外资独资公司。

该行业每年以12-14%的速度增长,目前价值40-420亿美元。

越南的低增值税率使富人比穷人受益更多

2017年8月29日,一家水果商在越南河内的一条街道上回家时,用自行车运送空篮子。世界银行专家表示,对增值税的分配影响,尤其是对穷人的影响存在合理的担忧。

尽管公众普遍反对提高增值税率,但世界银行首席经济学家却持相反观点。
推进税收改革对于越南确保可持续增长和宏观经济稳定至关重要。

越南的税收占GDP的比例近年来有所下降,从2010年占GDP的23.5%降至2015年占GDP的19.1%。

这主要是由于三个因素。首先,与石油相关的收入下降了。第二,与贸易有关的收入下降,原因是根据各种贸易协定承诺降低进口关税。最后,企业所得税(CIT)税率从32%连续降低到现在的20%。

这些变化刺激了投资,增长和创造就业机会,但也加剧了财政赤字和公共债务。

减少财政赤字将需要全面平衡的政策组合,既注重提高支出效率,又要动员足够的收入。

有减少浪费的支出的空间,这是必须要做的。

但与此同时,越南在基础设施,卫生和教育方面面临巨大的投资需求。因此,需要采取措施通过税收改革来增加国内收入。

Phiên âm tiếng Trung HSK 8 online cho bài giảng này Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 3

Gōngyè yuánqū kāifā shāng tán tāo jíjiāng huīfù

gōngjiāo chē jiāng yú 2020 nián 4 yuè dàodá húzhìmíng shì Tan Tao gōngyè yuánqū jiē zài gōngrén.

Gōngyè yuánqū kāifā shāng Tan Tao chéngrèn Covid-19 duì qí yèwù chǎnshēngle yǐngxiǎng, dàn yǒu xìnxīn jìn kuài huīfù qí xiānqián de chénggōng.
Dang Thi Hoang Yen(yòu míng Maya Dangelas) zài zhōu wǔ de gōngsī gǔdōng dàhuì shàng biǎoshì, qùnián, gāi gōngsī de shuì hòu lìrùn bǐ 2019 nián xia jiàng le 13.2%, Jiàng zhìjìn 1800 yì yuènán dùn (783 wàn měiyuán).

Cānjiā měiguó zàixiàn huìyì de rì yuán shuō,Covid-19 dà liúxíng shǐ wàiguó tóuzī zhě wúfǎ jìnrù yuènán, cóng’ér yǐngxiǎngle gāi gōngsī (zhèngshì míngchēng wèi Tan Tao tóuzī yǔ gōngyè gōngsī).

Tā shuō, dànshì, tán tāo bǐ qítā xǔduō pòchǎn huò bùdé bù fàngshǒu de gōngsī yào xìngyùn dé duō.

Rán’ér, zhè zhǒng dà liúxíng gěi gāi gōngsī tígōngle chóngzǔhé gǎishàn nèibù guǎnlǐ de shíjiān, zhè zài guòqù yīzhí bèi hūlüè.

Rì yuán shuō:“Tán tāo míngnián jiāng huí dào huángjīn shíqí.” Tā bǔchōng shuō, jīnnián dào mùqián wéizhǐ, gāi gōngsī yǐjīng xīyǐnle rìběn hé měiguó tóuzī zhě de xìngqù.

Tán tāo jīnnián jiāng yōuxiān kǎolǜ dàxíng tóuzī shāng, yóuqí shì zài chǎnnéng jiējìn mǎn fùhè de lóng’ān shěng nánbù de tán dé gōngyè yuán. Yīncǐ, gāi gōngsī jīnnián bù huì zhuānzhù yú chéngshì zhùzhái zònghé tǐ de kāifā.

Tā jiāng yǔ yījiā wàiguó gōngsī hézī, zài jiālìfúníyǎ jiànlì zuìdà de zhìyào jìshù gōngyè yuánqū, yòng yú yánjiū hé jiàoyù mùdì.

Tā hái jiàng zài měiguó jiànlì yījiā hézī qǐyè, yǐ zài nàlǐ shēngchǎn zhìnéng jiànzhú bōlí.

Gāi gōngsī jìhuà jīnnián de shuì hòu lìrùn zēngzhǎng 32%, zhì 2370 yì yuènán dùn.

Gāo chéngběn tuōlèi guónèi wùliú yè

gāo’áng de chéngběn hé jiāo huò shībài lǜ jìxù kùnrǎozhe dāngdì de wùliú gōngsī, zhèxiē gōngsī wúfǎ yǔ wàizī jìngzhēng duìshǒu jìngzhēng.
Yuènán wùliú yè xiéhuì (VLBA) fù zhǔxí Dao Trong Khoa biǎoshì, yuènán de wùliú chéngběn xiàng dāng yú GDP de 20%, ér quánqiú píngjūn shuǐpíng yuē wèi 11%.

Jiāofù shībài lǜ yuē wèi 10%, zhè zēngjiāle wùliú chéngběn, yīnwèi qǐyè bìxū chéngdān éwài de cúnchú hé kùcún guǎnlǐ fèiyòng.

Jué dà duōshù guónèi wùliú gōngsī dōu shì xiǎoxíng gōngsī, zhǔyào tígōng dī fùjiā zhí de fúwù bìng zài bǐcǐ zhī jiān jīliè jìngzhēng.

Tāmen zhī jiān quēfá xiétiáo yìwèizhe tāmen wúfǎ yǔ kuàguó gōngsī jìngzhēng, hòu zhě yǐjīng zhànlǐngle 80%de shìchǎng fèn’é.

Gōngyè hé màoyì bù fù bùzhǎng Tran Quoc Khanh shuō, dāngdì de wùliú gōngsī bìxū xúnzhǎo xīn de zēng cháng kōngjiān.

Viettel Post de zǒng jīnglǐ Tran Trung Hung jǐnggào shuō, rúguǒ méiyǒu jìshù chuàngxīn, yóuqí shì zài shùzì zhuǎnhuàn fāngmiàn, tāmen jiāng jìxù gǎndào jǔsàng.

Shùzì jiějué fāng’àn tígōng shāng Smartlock de zhǔguǎn Do Huy Binh shuō, shùzìhuà zhuǎnxíng shì jiàngdī chéngběn de guānjiàn, ér wùliú gōngsī kěyǐ xuējiǎn duō dá 30%de chéngběn. “Jìshù tóuzī duìyú wùliú gōngsī lái shuō shì qīng’éryìjǔ de; tā shì xiàng wèilái mài chū de yībù.”

VLBA chēng, gāi guó dàyuē yǒu 30,000 jiā wùliú gōngsī, qízhōng 4,000 jiā wèi wàizī dúzī gōngsī.

Gāi hángyè měinián yǐ 12-14%de sùdù zēngzhǎng, mùqián jiàzhí 40-420 yì měiyuán.

Yuènán de dī zēngzhí shuìlǜ shǐ fù rén bǐ qióngrén shòuyì gèng duō

2017 nián 8 yuè 29 rì, yījiā shuǐguǒ shāng zài yuènán hénèi de yītiáo jiēdào shàng huí jiā shí, yòng zìxíngchē yùnsòng kōng lánzi. Shìjiè yínháng zhuānjiā biǎoshì, duì zēngzhí shuì de fēnpèi yǐngxiǎng, yóuqí shì duì qióngrén de yǐngxiǎng cúnzài hélǐ de dānyōu.

Jǐnguǎn gōngzhòng pǔbiàn fǎnduì tígāo zēngzhí shuìlǜ, dàn shìjiè yínháng shǒuxí jīngjì xué jiā què chí xiāngfǎn guāndiǎn.
Tuījìn shuìshōu gǎigé duìyú yuènán quèbǎo kě chíxù zēngzhǎng hé hóngguān jīngjì wěndìng zhì guān zhòngyào.

Yuènán de shuìshōu zhàn GDP de bǐlì jìnnián lái yǒu suǒ xiàjiàng, cóng 2010 nián zhàn GDP de 23.5%Jiàng zhì 2015 nián zhàn GDP de 19.1%.

Zhè zhǔyào shi yóuyú sān gè yīnsù. Shǒuxiān, yǔ shíyóu xiāngguān de shōurù xiàjiàngle. Dì èr, yǔ màoyì yǒuguān de shōurù xiàjiàng, yuányīn shì gēnjù gè zhǒng màoyì xiédìng chéngnuò jiàngdī jìnkǒu guānshuì. Zuìhòu, qǐyè suǒdéshuì (CIT) shuì shuài cóng 32%liánxù jiàngdī dào xiànzài de 20%.

Zhèxiē biànhuà cìjīle tóuzī, zēngzhǎng hé chuàngzào jiùyè jīhuì, dàn yě jiājùle cáizhèng chìzì hé gōnggòng zhàiwù.

Jiǎnshǎo cáizhèng chìzì jiāng xūyào quánmiàn pínghéng de zhèngcè zǔ hé, jì zhù chóng tígāo zhīchū xiàolǜ, yòu yào dòngyuán zúgòu de shōurù.

Yǒu jiǎnshǎo làngfèi de zhīchū de kōngjiān, zhè shì bìxūyào zuò de.

Dàn yǔ cǐ tóngshí, yuènán zài jīchǔ shèshī, wèishēng hé jiàoyù fāngmiàn miànlín jùdà de tóuzī xūqiú. Yīncǐ, xū yào cǎiqǔ cuòshī tōngguò shuìshōu gǎigé lái zēngjiā guónèi shōurù.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 8 online cho bài tập hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 3

Nhà phát triển khu công nghiệp Tân Tạo sớm khôi phục

Xe buýt đưa đón công nhân tại Khu công nghiệp Tân Tạo, TP.HCM vào tháng 4/2020.

Nhà phát triển khu công nghiệp Tân Tạo thừa nhận Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ vào năm ngoái nhưng tự tin sẽ sớm trở lại thành công trước đây.
Đặng Thị Hoàng Yến, còn được gọi là Maya Dangelas, cho biết tại cuộc họp đại hội đồng của công ty vào thứ Sáu rằng năm ngoái, công ty đã thấy lợi nhuận sau thuế giảm 13,2% so với năm 2019 xuống gần 180 tỷ đồng (7,83 triệu đô la).

Đại dịch Covid-19 đã ngăn cản các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam, điều này đã tác động đến công ty, chính thức được gọi là Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, Yen, người tham dự cuộc họp trực tuyến từ Mỹ cho biết.

Tuy nhiên, Tân Tạo vẫn may mắn hơn nhiều công ty khác đã phá sản hoặc phải cho công nhân nghỉ việc, bà nói.

Tuy nhiên, đại dịch đã khiến công ty có thời gian để tái cấu trúc và cải thiện quản trị nội bộ, đã bị bỏ qua trong quá khứ.

“Tân Tạo sẽ trở lại thời hoàng kim trong năm tới”, bà Yến nói và cho biết thêm cho đến nay, công ty đã thu hút được sự quan tâm từ các nhà đầu tư Nhật Bản và Mỹ.

Tân Tạo sẽ ưu tiên các nhà đầu tư lớn trong năm nay, đặc biệt là Khu công nghiệp Tân Đức ở phía Nam tỉnh Long An, hiện đã gần hết công suất. Do đó, công ty sẽ không tập trung vào phát triển khu dân cư đô thị trong năm nay.

Nó sẽ liên doanh với một công ty nước ngoài để xây dựng khu công nghiệp công nghệ dược phẩm lớn nhất ở California cho các mục đích nghiên cứu và giáo dục.

Nó cũng sẽ thành lập một liên doanh ở Hoa Kỳ để sản xuất kính xây dựng thông minh ở đó.

Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 32% lên 237 tỷ đồng trong năm nay.

Chi phí cao kéo ngành logistics trong nước

Chi phí cao và tỷ lệ thất bại trong giao hàng tiếp tục ảnh hưởng đến các công ty logistics địa phương, những công ty không có khả năng cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài.
Ông Đào Trọng Khoa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLBA), cho biết chi phí logistics ở Việt Nam tương đương 20% GDP trong khi mức trung bình toàn cầu là khoảng 11%.

Tỷ lệ giao hàng thất bại là khoảng 10%, làm tăng thêm chi phí hậu cần do các doanh nghiệp phải chịu thêm chi phí lưu kho và quản lý hàng tồn kho.

Phần lớn các công ty logistic trong nước là những công ty nhỏ, chủ yếu cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng thấp và cạnh tranh gay gắt với nhau.

Việc thiếu sự phối hợp giữa các công ty này có nghĩa là họ không thể cạnh tranh với các công ty đa quốc gia, những công ty đã chiếm 80% thị phần.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết các công ty logistics địa phương phải tìm không gian mới để phát triển.

Ông Trần Trung Hưng, Tổng giám đốc Viettel Post, cảnh báo họ sẽ tiếp tục mòn mỏi nếu không có sự đổi mới kỹ thuật, đặc biệt là trong chuyển đổi số.

Ông Đỗ Huy Bình, Giám đốc công ty cung cấp giải pháp kỹ thuật số Smartlock, cho biết chuyển đổi kỹ thuật số là chìa khóa để giảm chi phí và các công ty hậu cần có thể cắt giảm tới 30% chi phí của họ. “Đầu tư vào công nghệ là điều không cần bàn cãi đối với các công ty hậu cần; đó là một bước tiến của tương lai.”

Theo VLBA, có khoảng 30.000 công ty logistics trong cả nước, 4.000 trong số đó có vốn đầu tư nước ngoài.

Ngành công nghiệp này đang tăng trưởng 12-14% hàng năm và hiện trị giá 40-42 tỷ USD.

Thuế suất VAT thấp ở Việt Nam có lợi cho người giàu nhiều hơn người nghèo

Một người bán hoa quả vận chuyển giỏ rỗng trên xe đạp khi đang trở về nhà trên một con phố ở Hà Nội, Việt Nam ngày 29 tháng 8 năm 2017. Có những lo ngại chính đáng về tác động phân bổ của thuế VAT và đặc biệt là tác động đối với người nghèo, một chuyên gia của Ngân hàng Thế giới đã nói.

Bất chấp sự phản đối rộng rãi của công chúng đối với việc tăng thuế suất VAT, một nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới lại lập luận ngược lại.
Tiến tới cải cách thuế là điều quan trọng đối với Việt Nam để đảm bảo tăng trưởng bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô.

Tỷ lệ thuế trên GDP của Việt Nam đã giảm trong những năm gần đây, từ 23,5 phần trăm GDP năm 2010 xuống 19,1 phần trăm GDP năm 2015.

Điều này chủ yếu là do ba yếu tố. Thứ nhất, doanh thu liên quan đến dầu mỏ đã giảm. Thứ hai, doanh thu liên quan đến thương mại đã giảm do cam kết giảm thuế nhập khẩu theo các hiệp định thương mại khác nhau. Và cuối cùng, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã được cắt giảm liên tiếp từ 32% xuống còn 20%.

Những thay đổi này đã kích thích đầu tư, tăng trưởng và tạo việc làm, nhưng chúng cũng góp phần làm tăng thâm hụt tài khóa và nợ công.

Giảm thâm hụt tài khóa sẽ đòi hỏi sự kết hợp toàn diện và cân đối của các chính sách tập trung vào việc làm cho chi tiêu hiệu quả hơn và huy động nguồn thu tương xứng.

Có chỗ cho việc cắt giảm chi tiêu lãng phí và điều này cần phải được thực hiện.

Nhưng đồng thời, Việt Nam phải đối mặt với nhu cầu đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng, y tế và giáo dục. Do đó, cần có các bước để thúc đẩy thu nội địa thông qua cải cách thuế.

Vậy là đã kết thúc bài học ngày hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 3 rồi,chúc các bạn yêu có một buổi học tiếng Trung vui vẻ và hiệu quả hết mình nhé,hẹn gặp lại các bạn ở những bài giảng bổ ích và hấp dẫn tiếp theo nha.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0