Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 4

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 4
5/5 - (1 bình chọn)

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online cấp tốc cùng Thầy Vũ

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 4 là nội dung giáo án luyện thi HSK online uy tín của Thầy Vũ chuyên đào tạo các khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 8 online trên trang web luyện thi HSK online miễn phí của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM gồm ChineMaster Quận 10 TP HCM Cơ sở 2 và ChineMaster Quận Thanh Xuân Cơ sở 1. Chúng ta cùng theo dõi nội dung chi tiết bài giảng lớp luyện thi HSK trực tuyến hôm nay ngày 25 tháng 4 năm 2021 ở ngay bên dưới nào.

Trước khi vào bài mới thì các bạn hãy xem lại bài hôm qua tại link sau nha.

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 3

Thi thử HSK online trên nền tảng thi thử HSK trực tuyến miễn phí tốt nhất TiengTrungHSK là chuyên trang cung cấp bộ đề luyện thi HSK online uy tín & chất lượng từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 9 được chia sẻ mỗi ngày bởi cộng đồng giáo viên tiếng Trung ChineMaster Hà Nội Quận Thanh Xuân và ChineMaster TP HCM Quận 10.

Thi thử HSK online miễn phí

Sau đây Thầy Nguyễn Minh Vũ sẽ gửi đến các bạn bài giảng sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để hướng dẫn các bạn luyện tập kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung và luyện dịch tiếng Trung.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin 

Vậy là Trung tâm tiếng Trung ChineMaster  hiện nay đã có Cơ sở 2 tại Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn xem thông tin chi tiết lịch học và khai giảng mới nhất ở Hà Nội và TP HCM tại link dưới đây nhé.

Khóa học tại Trung tâm ChineMaster cơ sở 2 tại Quận 10 TPHCM

Bài học Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 4

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 4 là nội dung giáo án luyện thi HSK online uy tín của Thầy Vũ chuyên đào tạo các khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 8 online trên trang web luyện thi HSK online miễn phí của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM gồm ChineMaster Quận 10 TP HCM Cơ sở 2 và ChineMaster Quận Thanh Xuân Cơ sở 1. Chúng ta cùng theo dõi nội dung chi tiết bài giảng lớp luyện thi HSK trực tuyến hôm nay ngày 25 tháng 4 năm 2021 ở ngay bên dưới nào.

近年来,前三个州的学生比例一直在逐渐下降。这可能是由于新的大学和学院正在进入市场进行招聘工作,而且与过去相比,父母和学生可以选择的事实更多。

教育的价值

总体而言,海外留学背后的推动力之一是父母对教育的重视。根据汇丰银行在“教育的价值”系列中的最新报告,全球的父母在从小学到大学阶段的子女教育费用上花费了$ 44,221。 《教育价值》调查了父母对子女的抱负,对国内外教育成本和收益的看法以及为确保子女发挥潜能而准备做出的牺牲。

绝大多数(87%)在经济上支持其子女的教育,并愿意做出个人牺牲,使子女得以成功(82%)。令人惊讶的是,接受调查的所有父母中有74%使用日常收入来资助子女的教育。

以下是越南的主要摘要,反映了全球情况:

越南父母非常重视孩子的教育,教育支出占家庭总支出的近一半(47%)。为了提高孩子的教育质量,越来越多的父母正在考虑将他们送到国外学习。截至2016年底,越南留学生人数已达13万,其中只有4%是由国家资助的。此外,无论是在国内还是在国外学习,越南学生对科学,技术,工程和数学(STEM)都有强烈的偏好。例如,根据2016年最佳市场报告教育概述,STEM在美国越南学生选择的领域中排名第二(28.4%),仅次于商务和管理(32.6%)。

根据2016年和2017年进行的各种国家和地区调查,很明显,大多数越南人对未来非常乐观,教育起着举足轻重的作用。越南父母从很小的时候就开始在孩子的教育上投入大量资金,具体取决于他们的社会阶层,有些人比其他人付出更大的牺牲。越南教育和培训部部长冯玄芽(Dr. Pung Xuan Nha)博士在去年12月的一次会议上承认了这一事实,他说:“越南父母可以牺牲一切,出售房屋和土地,只是为了给孩子们接受教育。”

美国的看法

解释在美国学习的高度兴趣的另一个重要因素是,大多数越南人(如果不是特朗普总统)对美国文化和美国人普遍持积极态度。根据6月下旬发布的皮尤研究中心全球态度和趋势调查结果,“唐纳德·特朗普(Donald Trump)担任总统一职对世界如何看待美国产生了重大影响。特朗普及其许多主要政策在全球范围内普遍不受欢迎,在许多国家,美国的收视率急剧下降。”

益普索MORI对25个国家/地区的18,000名受访者进行的调查结果与皮尤(Pew)调查的结果相似。只有40%的人认为美国在世界舞台上具有积极影响,比49%的中国要低,但在35%的俄罗斯之前却遥遥领先。排名前三的国家是加拿大(81%),澳大利亚(79%)和德国(67%)。美国的“批准等级”下降了24个百分点。

尽管越南人不太看好特朗普,这是他们与大多数国家/地区的人所共有的东西,但他们对美国的好感实际上已从78%上升到84%,仅次于俄罗斯。在18-29岁的越南年轻人中,这一数字上升到了惊人的92%。在所有接受调查的37个国家中,美国人的平均看法也达到了86%,与韩国并列最高。

有许多可能的原因可以解释越南对美国及其人民的积极看法:

对中国的反应,是当前对南海领土冲突(在越南称为东海)和中国对越南经济影响的担忧的结果。

另一个更深层次的历史原因可能是,美国在越南战争期间的官方观点是,这是政府之间的战争,而不是人民之间的战争,这导致许多越南人将美国政府与美利坚合众国区分开。

这么多越南人,特别是越南中部和南部的越南人在美国有家庭关系,这主要是战后移民浪潮的结果。

Phiên âm tiếng Trung HSK online bài giảng luyện thi HSK 8 online Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 4

Jìnnián lái, qián sān gè zhōu de xuéshēng bǐlì yīzhí zài zhújiàn xiàjiàng. Zhè kěnéng shì yóuyú xīn de dàxué hé xuéyuàn zhèngzài jìnrù shìchǎng jìnxíng zhāopìn gōngzuò, érqiě yǔ guòqù xiāng bǐ, fùmǔ hé xuéshēng kěyǐ xuǎnzé de shìshí gèng duō.

Jiàoyù de jiàzhí

zǒngtǐ ér yán, hǎiwài liúxué bèihòu de tuīdòng lì zhī yī shì fùmǔ duì jiàoyù de zhòngshì. Gēnjù huìfēng yínháng zài “jiàoyù de jiàzhí” xìliè zhōng de zuìxīn bàogào, quánqiú de fùmǔ zài cóng xiǎoxué dào dàxué jiēduàn de zǐnǚ jiàoyù fèiyòng shàng huāfèile $ 44,221. “Jiàoyù jiàzhí” diàochále fùmǔ duì zǐnǚ de bàofù, duì guónèi wài jiàoyù chéngběn hé shōuyì de kànfǎ yǐjí wèi quèbǎo zǐnǚ fāhuī qiánnéng ér zhǔnbèi zuò chū de xīshēng.

Jué dà duōshù (87%) zài jīngjì shàng zhīchí qí zǐnǚ de jiàoyù, bìng yuànyì zuò chū gèrén xīshēng, shǐ zǐnǚ déyǐ chénggōng (82%). Lìng rén jīngyà de shì, jiēshòu diàochá de suǒyǒu fùmǔ zhōng yǒu 74%shǐyòng rìcháng shōurù lái zīzhù zǐnǚ de jiàoyù.

Yǐxià shì yuènán de zhǔyào zhāiyào, fǎnyìngle quánqiú qíngkuàng:

Yuènán fùmǔ fēicháng zhòngshì háizi de jiàoyù, jiàoyù zhīchū zhàn jiātíng zǒng zhīchū de jìn yībàn (47%). Wèile tígāo háizi de jiàoyù zhìliàng, yuè lái yuè duō de fùmǔ zhèngzài kǎolǜ jiāng tāmen sòng dào guówài xuéxí. Jiézhì 2016 niándǐ, yuènán liúxuéshēng rénshù yǐ dá 13 wàn, qízhōng zhǐyǒu 4%shì yóu guójiā zīzhù de. Cǐwài, wúlùn shì zài guónèi háishì zài guówài xuéxí, yuènán xuéshēng duì kēxué, jìshù, gōngchéng hé shùxué (STEM) dōu yǒu qiángliè de piānhào. Lìrú, gēnjù 2016 nián zuì jiā shìchǎng bàogào jiàoyù gàishù,STEM zài měiguó yuènán xuéshēng xuǎnzé de lǐngyù zhōng páimíng dì èr (28.4%), Jǐn cì yú shāngwù hé guǎnlǐ (32.6%).

Gēnjù 2016 nián hé 2017 nián jìnxíng de gè zhǒng guójiā hé dìqū diàochá, hěn míngxiǎn, dà duōshù yuènán rén duì wèilái fēicháng lèguān, jiàoyù qǐzhe jǔzúqīngzhòng de zuòyòng. Yuènán fùmǔ cóng hěn xiǎo de shíhòu jiù kāishǐ zài háizi de jiàoyù shàng tóurù dàliàng zījīn, jùtǐ qǔjué yú tāmen de shèhuì jiēcéng, yǒuxiē rén bǐ qítā rén fùchū gèng dà de xīshēng. Yuènán jiàoyù hé péixùn bù bùzhǎng féngxuányá (Dr. Pung Xuan Nha) bóshì zài qùnián 12 yuè de yīcì huìyì shàng chéngrènle zhè yī shìshí, tā shuō:“Yuènán fùmǔ kěyǐ xīshēng yīqiè, chūshòu fángwū hé tǔdì, zhǐshì wèile gěi háizimen jiēshòu jiàoyù.”

Měiguó de kànfǎ

jiěshì zài měiguó xuéxí de gāodù xìngqù de lìng yīgè zhòngyào yīnsù shì, dà duōshù yuènán rén (rúguǒ bùshì tè lǎng pǔ zǒngtǒng) duì měiguó wénhuà hé měiguó rén pǔbiàn chí jījí tàidù. Gēnjù 6 yuè xiàxún fābù de pí yóu yánjiū zhōngxīn quánqiú tàidù hé qūshì diàochá jiéguǒ,“tángnàdé·tè lǎng pǔ (Donald Trump) dānrèn zǒngtǒng yī zhí duì shìjiè rúhé kàndài měiguó chǎnshēngle zhòngdà yǐngxiǎng. Tè lǎng pǔjí qí xǔduō zhǔyào zhèngcè zài quánqiú fànwéi nèi pǔbiàn bù shòu huānyíng, zài xǔduō guójiā, měiguó de shōushì lǜ jíjù xiàjiàng.”

Yì pǔ suǒ MORI duì 25 gè guójiā/dìqū de 18,000 míng shòu fǎng zhě jìnxíng de diàochá jiéguǒ yú pí yóu (Pew) diàochá de jiéguǒ xiāngsì. Zhǐyǒu 40%de rén rènwéi měiguó zài shìjiè wǔtái shàng jùyǒu jījí yǐngxiǎng, bǐ 49%de zhōngguó yào dī, dàn zài 35%de èluósī zhīqián què yáoyáo lǐngxiān. Páimíng qián sān de guójiā shì jiānádà (81%), àodàlìyǎ (79%) hé déguó (67%). Měiguó de “pīzhǔn děngjí” xiàjiàngle 24 gè bǎifēndiǎn.

Jǐnguǎn yuènán rén bù tài kànhǎo tè lǎng pǔ, zhè shì tāmen yǔ dà duōshù guójiā/dìqū de rén suǒ gòngyǒu de dōngxī, dàn tāmen duì měiguó de hǎogǎn shíjì shang yǐ cóng 78%shàngshēng dào 84%, jǐn cì yú èluósī. Zài 18-29 suì de yuènán niánqīng rén zhōng, zhè yī shǔ zì shàngshēng dàole jīngrén de 92%. Zài suǒyǒu jiēshòu diàochá de 37 gè guójiā zhōng, měiguó rén de píngjūn kànfǎ yě dádàole 86%, yǔ hánguó bìngliè zuìgāo.

Yǒu xǔduō kěnéng de yuányīn kěyǐ jiěshì yuènán duì měiguó jí qí rénmín de jījí kànfǎ:

Duì zhōngguó de fǎnyìng, shì dāngqián duì nánhǎi lǐngtǔ chōngtú (zài yuènán chēng wèi dōnghǎi) hé zhōngguó duì yuènán jīngjì yǐngxiǎng de dānyōu de jiéguǒ.

Lìng yīgè gēngshēn céngcì de lìshǐ yuányīn kěnéng shì, měiguó zài yuènán zhànzhēng qíjiān de guānfāng guāndiǎn shì, zhè shì zhèngfǔ zhī jiān de zhànzhēng, ér bùshì rénmín zhī jiān de zhànzhēng, zhè dǎozhì xǔduō yuènán rén jiāng měiguó zhèngfǔ yǔ měilìjiān hézhòngguó qūfēn kāi.

Zhème duō yuènán rén, tèbié shì yuènán zhōngbù hé nánbù de yuènán rén zài měiguó yǒu jiātíng guānxì, zhè zhǔyào shi zhàn hòu yímín làngcháo de jiéguǒ.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 8 online sang bản tiếng Việt Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 4

Tỷ lệ học sinh ở ba bang hàng đầu đang giảm dần trong những năm gần đây. Điều này có thể là do nỗ lực tuyển dụng của các trường cao đẳng và đại học mới tham gia vào thị trường và thực tế là có nhiều sự lựa chọn hơn cho phụ huynh và học sinh so với trước đây.

Giá trị của giáo dục

Một trong những động lực thúc đẩy du học nói chung là giá trị mà phụ huynh đặt lên hàng đầu. Theo báo cáo mới nhất của HSBC trong loạt bài Giá trị của Giáo dục, các bậc cha mẹ trên toàn thế giới chi 44.221 đô la cho việc học của con mình từ cấp tiểu học đến đại học. Giá trị của Giáo dục khảo sát tham vọng của cha mẹ đối với con cái của họ, quan điểm của họ về chi phí và lợi ích của giáo dục trong và ngoài nước, và những hy sinh mà họ chuẩn bị để đảm bảo con cái của họ có thể phát huy hết tiềm năng của mình.

Phần lớn (87%) hỗ trợ tài chính cho việc học hành của con cái và sẵn sàng hy sinh cá nhân để con cái của họ có thể thành công (82%). Đáng chú ý là 74 phần trăm tất cả các bậc cha mẹ được khảo sát sử dụng thu nhập hàng ngày để tài trợ cho việc học của con cái họ.

Dưới đây là một đoạn trích chính về Việt Nam phản ánh bối cảnh toàn cầu:

Các bậc cha mẹ Việt Nam rất coi trọng việc học hành của con cái với chi tiêu cho giáo dục chiếm gần một nửa (47 phần trăm) tổng chi tiêu của hộ gia đình. Trong nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục cho con em mình, ngày càng nhiều phụ huynh cân nhắc việc cho con em mình đi du học. Tính đến cuối năm 2016, số lượng du học sinh Việt Nam ở nước ngoài đã lên tới 130.000 người với chỉ 4% trong số đó được nhà nước tài trợ. Hơn nữa, dù học ở trong nước hay ở nước ngoài, học sinh Việt Nam đều có sở thích về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Ví dụ, theo Tổng quan về Giáo dục của Báo cáo Thị trường Hàng đầu năm 2016, STEM đứng thứ hai trong các lĩnh vực được sinh viên Việt Nam lựa chọn tại Hoa Kỳ (28,4%), chỉ sau kinh doanh và quản lý (32,6%).

Dựa trên các cuộc khảo sát quốc gia và khu vực khác nhau được thực hiện trong năm 2016 và 2017, rõ ràng là phần lớn người Việt Nam rất lạc quan về tương lai và giáo dục đóng vai trò then chốt. Các bậc cha mẹ Việt Nam đang đầu tư những khoản tiền đáng kể vào việc giáo dục con cái bắt đầu từ khi còn rất nhỏ, một số hy sinh nhiều hơn những người khác, tùy thuộc vào tầng lớp xã hội của họ. Tiến sĩ Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, thừa nhận thực tế này tại một hội nghị vào tháng 12 năm ngoái khi ông nói: “Cha mẹ Việt Nam có thể hy sinh mọi thứ, bán nhà đất chỉ để cho con cái được học hành”.

Quang cảnh của Hoa Kỳ

Một yếu tố quan trọng khác giải thích mức độ quan tâm cao của việc học tập tại Hoa Kỳ là quan điểm tích cực nói chung mà hầu hết người Việt Nam có, nếu không phải là Tổng thống Trump, thì đối với văn hóa Hoa Kỳ và người Mỹ. Theo kết quả của cuộc khảo sát về Thái độ và Xu hướng Toàn cầu của Trung tâm Nghiên cứu Pew được công bố vào cuối tháng 6, “nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump đã có tác động lớn đến cách thế giới nhìn nhận về Hoa Kỳ. Trump và nhiều chính sách quan trọng của ông ấy nói chung không được ưa chuộng trên toàn cầu và xếp hạng đối với Hoa Kỳ đã giảm mạnh ở nhiều quốc gia ”.

Kết quả của một cuộc thăm dò Ipsos MORI với 18.000 người trả lời trên 25 quốc gia phản ánh kết quả của cuộc khảo sát Pew. Chỉ 40% cho rằng Mỹ có ảnh hưởng tích cực trên trường thế giới, ít hơn Trung Quốc là 49% nhưng không vượt xa Nga với 35%. Ba quốc gia hàng đầu là Canada (81%), Úc (79%) và Đức (67%). “Xếp hạng phê duyệt” của Hoa Kỳ giảm mạnh 24 điểm phần trăm.

Mặc dù người Việt Nam không đánh giá cao Trump, điều mà họ có chung với người dân ở hầu hết các quốc gia, nhưng cái nhìn thiện cảm của họ về Hoa Kỳ đã thực sự tăng từ 78 lên 84%, mức tăng cao thứ hai sau Nga. Con số này đã tăng lên đáng kinh ngạc 92% ở thanh niên Việt Nam từ 18-29 tuổi. Ngay cả quan điểm thuận lợi về người Mỹ gốc Mỹ cũng ở mức 86%, cùng với Hàn Quốc là tỷ lệ cao nhất trong số 37 quốc gia được khảo sát.

Có một số lý do có thể giải thích cho quan điểm tích cực của người Việt Nam về Hoa Kỳ và người dân nước này:

Một phản ứng chống lại Trung Quốc, kết quả của những lo ngại hiện tại về xung đột lãnh thổ ở Biển Đông, được Việt Nam gọi là Biển Đông, và ảnh hưởng của Trung Quốc đối với nền kinh tế Việt Nam.

Một lý do lịch sử khác sâu xa hơn có thể là quan điểm chính thức trong Chiến tranh chống Mỹ ở Việt Nam rằng đó là cuộc chiến giữa các chính phủ chứ không phải giữa các dân tộc, dẫn đến việc nhiều người Việt Nam phân biệt giữa chính phủ Hoa Kỳ và người Mỹ gốc Hoa.

Thực tế là rất nhiều người Việt Nam, đặc biệt là ở miền Trung và miền Nam Việt Nam, có quan hệ gia đình ở Hoa Kỳ, chủ yếu là kết quả của làn sóng di cư sau chiến tranh.

Trên đây là nội dung bài học hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 4 . Các bạn cần hỏi gì thêm thì để lại bình luận trong Diễn đàn Dân tiếng Trung hoặc Diễn đàn Học tiếng Trung ChineMaster nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0