Luyện thi HSK 3 online Đề 8 Đọc hiểu Phần 3

luyện thi hsk 3 online đề 8 đọc hiểu phần 3
Đánh giá post

Luyện thi HSK 3 online Tiếng Trung HSK mỗi ngày cùng Thầy Vũ

Chào các bạn,hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn bài học Luyện thi HSK 3 online Đề 8 Đọc hiểu Phần 3 là bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 3 phần đọc hiểu do thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và gửi đến cho tất cả các bạn.

Các bạn hãy truy cập vào link dưới này để xem tất cả các bài thi HSK 3 online nhé.

Tổng hợp tất cả bộ đề thi HSK 3 đọc hiểu

Luyện thi HSK online là kênh chia sẽ tài liệu luyện thi HSK online miễn phí gồm các bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 được tổng hợp và biên soạn bởi đội ngũ giảng viên luyện thi tiếng Trung HSK online giàu kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung lâu năm tại các trường Đại học đào tạo ngôn ngữ Trung Quốc.

Các bạn hãy ôn và làm lại đề thi thử ngày hôm qua thật kĩ trước khi bắt đầu làm bài hôm nay nhé

Luyện thi HSK 3 online Đề 8 Đọc hiểu Phần 2

Bên cạnh đó, các bạn muốn cải thiện kỹ năng làm bài thi HSK thì cần làm thêm thật nhiều bộ đề thi thử HSK online thì sẽ ổn hơn rất nhiều. Các bạn tải trọn bộ đề thi HSK online mới nhất tai link bên dưới.

Download bộ đề ôn thi HSK online mới nhất

Sau đây là bài tập luyện kỹ năng làm bài thi HSK 3 đọc hiểu ngày hôm nay.

Tài liệu Luyện thi HSK 3 online Đề 8 Đọc hiểu Phần 3 ChineMaster cùng Thầy Vũ

第 三 部 分

第 61-70 题

例如:您是来参加今天会议的吗?您来早了一点儿,现在才 8 点半。您先进来
坐吧。

★ 会议最可能几点开始?

A 8 点 B 8 点半 C 9 点 √

61.最近几年,这里的变化很大,车辆更多了,街道更干净了,天更蓝了,树
更绿了。

★ 这里最近几年怎么样?

A 环境变好了 B 和过去相同 C 变得更差了

62.14 日,终于下雪了,大雪使校园变得更干净了。下课后,孩子们高兴地在

校园里跑来跑去,头发上都是雪,一张张笑脸都红红的。

★ 根据这段话,孩子们:

A 很聪明 B 喜欢下雪天 C 在教室里玩儿

63.汉字有多少个?这个问题谁也回答不清楚,《汉语大字典》里有五六万字,普通的小字典,一本也有八九千字。但人们常用的也就两千多个,认识这

两千多个字,读书看报就没什么问题了。

★ 这段话的主要意思是:

A 汉字很难写 B 要学会查字典 C 常用汉字不多

64.一些新老师刚开始讲课的时候,都很担心讲不好,学生不喜欢。但时间长了,多练习几次,就敢讲了。
★ 有些新老师会担心什么?

A 灯坏了 B 学生不喜欢 C 黑板不好用

65.一杯水,对一条小鱼来说,可能很有帮助,它可以在里面游得很好。但是,
对一条大鱼来说,一杯水是没有什么帮助的,它需要的是一条小河。

★ 对大鱼来说,一杯水:

A 没什么作用 B 像小河一样 C 比小河更重要

66.“多么”和“极”不能同时出现在一个句子里,好,大家现在看黑板上的这
几个句子,看看它们错在什么地方。

★ 这些句子:

A 是错的 B 都很长 C 没写在中间

67.我们脚上穿的是什么?是鞋。我们都喜欢穿漂亮的鞋,但是除了漂亮,我
们在选择鞋的时候,更要注意它是不是穿着舒服。

★ 这段话主要讲的是:

A 脚 B 鞋 C 帽子

68.这个地方的西瓜又大又甜,非常有名。每年 6 月 28 日,这里都会举行西瓜
节。在西瓜节上,大家可以看到几十公斤的大西瓜。

★ 这段话主要介绍了:

A 一个节日 B 一个鸡蛋 C 一个词语

69.喂,你帮我看看,我的眼镜是不是在桌子上?什么?在椅子上?好,我知
道了。

★ 我在找什么东西?

A 椅子 B 衬衫 C 眼镜

70.鸟是一种很常见的动物,花园里、草地上,我们很容易发现它们。它们出
现在哪里,哪里就有快乐。

★ 这段话主要告诉我们,鸟:

A 不吃肉 B 喜欢吃米 C 带给人们快乐

Đáp án

61.A
62.B
63.C
64.B
65.A
66.A
67.B
68.A
69.C
70.C

Trên đây là nội dung chi tiết của bài học ngày hôm nay,các bạn đừng quên chia sẻ bài giảng cho những người bạn khác cùng học nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0