Luyện thi HSK 4 online Đề 6 Đọc hiểu Phần 3

Luyện thi HSK 4 online Đề 6 Đọc hiểu Phần 3 trung tâm tiếng Trung thầy Vũ tphcm
5/5 - (1 bình chọn)

Luyện thi HSK 4 online theo nội dung chọn lọc

Luyện thi HSK 4 online Đề 6 Đọc hiểu Phần 3 để đạt được kết quả thi HSK tốt nhất Thầy Vũ đã dành riêng cho các bạn bộ đề thi thử mỗi ngày, để các bạn có thể làm quen với hình thức thi, các bạn hãy chú ý theo dõi nội dung chi tiết ở bên dưới nhé. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn ôn tập lại bài học hôm qua kiến thức tổng hợp luyện thi HSK online HSK cấp 4 tại link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 4 online Đề 6 Đọc hiểu Phần 2

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Hình thức luyện thi HSK online hữu dụng

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 4 đề 6 phần 3 đọc hiểu.

Giáo trình Luyện thi HSK 4 online Đề 6 Đọc hiểu Phần 3 ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

第三部分

第 66-85 题:请选出正确答案。

例如:她很活泼,说话很有趣,总能给我们带来快乐,我们都很喜欢和她在一起。
★ 她是个什么样的人?
A 幽默 √
B 马虎
C 骄傲
D 害羞

66.小时候弟弟比我矮,现在却超过我了,看着他一米八二的个子,我真是羡慕极了。
★ 根据这句话,可以知道现在:
A 我一米八
B 我比弟弟矮
C 弟弟个子矮
D 我同情弟弟

67.我是前天到北京的,想借这次机会去长城看看,可是公司的事情很多,时间安排得很紧张。
★ 我最可能来北京:
A 旅游
B 休息
C 出差
D 请假

68.地球是我们共同的家,保护环境就是保护我们自己,为减少污染,我们应该养成节约的习惯,节约用水、节约用纸等等。
★ 节约用纸主要是为了:
A 保护环境
B 限制用水
C 改变地球
D 发展经济

69.一些电影院拒绝观众带任何食品、饮料,人们不得不买电影院卖的东西。很多观众批评这个做法,因为电影院的东西特别贵,大约比超市贵三倍。
★ 观众对什么不满意?
A 票价高
B 座位少
C 东西太贵
D 电影不精彩

70.进入 21 世纪,随着科学技术的发展,人与人的联系越来越方便,上网发电子邮件的人越来越多,写信的人越来越少。
★ 根据这段话,人们更喜欢怎么交流?
A 寄信
B 谈话
C 打电话
D 写电子邮件

71.长江是中国也是亚洲最长的河,全长 6397 公里,它由西向东,流经十几个省市,最后由上海市流入东海。
★ 长江:
A 世界最长
B 是黄色的
C 流向东部
D 近 1 万公里

72.兴趣是最好的老师,如果孩子对一件事情感兴趣,那他一定会主动、努力地去学习,效果也会更好。
★ 为了提高学习效果,应该让孩子:
A 积累经验
B 努力学习
C 产生兴趣
D 相信自己

73.有的时候,我们要学会拒绝别人。拒绝别人,要找到合适、礼貌的方法,否则,如果表达不合适,就会引起误会。
★ 这段话主要说怎样:
A 拒绝别人
B 获得尊重
C 减少误会
D 获得原谅

74.以前,日记是写给自己看的,然而现在更多的年轻人喜欢把自己的日记放到网站上,希望和更多的人交流。
★ 现在许多年轻人写日记:
A 写得很短
B 代替交流
C 只在网上写
D 允许别人看

75.一个不喜欢开玩笑的人,不一定让人讨厌。但是一个会开玩笑的人,往往让人觉得很可爱。
★ 会开玩笑的人:
A 更聪明
B 很成熟
C 让人喜欢
D 比较无聊

76.怎样才能说一口流利的外语呢?如果你有一定的语言基础和经济条件,那么出国是最好的选择。因为语言环境对学习语言有重要的作用。
★ 去国外学习外语是因为:
A 语言环境好
B 经济条件好
C 有语言基础
D 学习更认真

77.“生日快乐!”“祝爸爸生日快乐!”晚上我刚回到家,妻子和儿子就一起祝我生日快乐,并送给我生日礼物。这时我才明白过来,今天是我的生日。
★ 根据这段话,可以知道我:
A 加班了
B 身体不舒服
C 没按时回家
D 忘记了生日

78.我对现在的这份工作还比较满意。首先,我学的就是这个专业;其次,同事们都很喜欢我;另外,工资也还算可以,还有奖金,收入不错。
★ 根据这段话,可以知道我:
A 工作累
B 受欢迎
C 奖金很少
D 收入很低

79.交通工具是现代生活中不可缺少的一部分。常见的交通工具包括汽车、飞机、船等,这一切拉近了人与人之间的距离,并且扩大了人们的活动范围。
★ 这段话主要谈:
A 生活经历
B 交通工具
C 社会责任
D 夫妻感情

80-81.
森林里,动物们决定举办一个晚会,这次演出吸引了几乎所有的动物。他们都很积极,准备的节目各有特点,小鸟要给大家唱歌,老虎要跳舞,小猫要画画
儿,猴子要讲故事,狮子说他给大家照相,熊猫说:“我不会表演,但是我可以当观众,为大家鼓掌。”最后只剩下小牛了,她想了好久,忽然得意地说:“我负
责为大家送免费的牛奶!”
★ 谁打算为大家讲故事?
A 狗
B 马
C 猴子
D 小猪

★ 小牛负责为大家:
A 报名
B 送牛奶
C 填写地址
D 做巧克力

82-83.
什么是真正的朋友?不同的人会有不同的理解,而我的理解是:在你遇到困难的时候,朋友会勇敢地站出来,及时给你帮助;在你孤单或者伤心流泪的时候,朋友会陪在你身边,想办法让你感到幸福;无论你是穷人还是富人,真正的朋友永远值得你信任。
★ 根据这段话,朋友可以帮你:
A 总结经验
B 照顾家人
C 远离危险
D 解决难题

★ 这段话主要介绍的是:
A 精神
B 爱情
C 态度
D 友谊

84-85.
南半球和北半球的季节正好相反。当北半球到处春暖花开的时候,南半球已经进入凉快的秋天,树叶也开始慢慢地变黄了;当北半球的气温逐渐降低的时候,南半球的天气却开始热起来,人们已经脱掉了厚厚的大衣。
★ 南半球是秋天的时候,北半球是:
A 春天
B 夏天
C 秋天
D 冬天

★ 关于南北半球,可以知道:
A 季节不同
B 南半球更热
C 北半球植物多
D 秋天都很干燥

Đáp án:

66.B
67.C
68.A
69.C
70.D
71.C
72.C
73.A
74.D
75.C
76.A
77.D
78.B
79.B
80.C
81.B
82.D
83.D
84.A
85.A

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 4 online phần thi đọc hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0