Luyện thi HSK 5 online Đề 3 Nghe hiểu Text

Luyện thi HSK 5 online Đề 3 Nghe hiểu Text trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster
5/5 - (1 bình chọn)

Mã đề luyện thi HSK 5 online hằng ngày

Luyện thi HSK 5 online Đề 3 Nghe hiểu Text chủ động làm bài thi thử HSK online để nâng cao kĩ năng cho bản thân, chuẩn bị nguồn kiến thức cho kì thi HSK, các bạn hãy chú ý theo dõi nội dung ở bên dưới và hoàn thành tốt bài thi thử nhé. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn xem câu hỏi và đáp án bài thi HSK 5 nghe hiểu theo bộ đề Luyện thi HSK 5 online Đề 3 Nghe hiểu tại link bên dưới.

Luyện thi HSK 5 online Đề 3 Nghe hiểu

Các bạn ôn tập bài hôm qua tiết học luyện thi HSK online bổ ích HSK cấp 5 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 5 online Đề 3 Nghe hiểu

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Kiến thức luyện thi HSK online tổng hợp

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 5 đề 3 nghe hiểu text.

Giáo trình Luyện thi HSK 5 online Đề 3 Nghe hiểu Text ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

(音乐,30秒,渐弱)

大家好!欢迎参加HSK(五级)考试。
大家好!欢迎参加HSK(五级)考试。
大家好!欢迎参加HSK(五级)考试。

HSK(五级)听力考试分两部分,共45题。

请大家注意,听力考试现在开始。

第一部分

第1到20题,请选出正确答案。现在开始第1题:

1.
女:你好,这儿可以用信用卡吗?
男:小姐,对不起,我们这里只能用现金付款。
问:他们最可能在哪儿?

2.
男:真不好意思,初次见面我就迟到了,让你久等了。
女:没关系,我也刚到一会儿。你喝杯咖啡?
问:根据对话,可以知道什么?

3.
女:你们和希望广告公司谈得怎么样了?
男:他们的价格可以接受,今天应该就能签合同。
问:男的觉得价格怎么样?

4.
男:听李秘书说,魏经理辞职了,你知道吗?
女:不知道。怪不得几天都没见着他。我还以为他出差了呢。
问:谁辞职了?

5.
女:小刘,你的嗓子好点儿了吗?
男:好多了,多亏了您给我推荐的药,效果很好。
问:根据对话,可以知道什么?

6.
男:阿姨,您现在还每天看书吗?
女:看啊,虽然我已经退休了,但人不是应该“活到老学到老”吗?
问:女的主要是什么意思?

7.
女:昨天晚上看决赛了吗?谁赢了?
男:昨晚我加班没看成。早上我看报纸了,说是北京队赢了。
问:男的是怎么知道比赛结果的?

8.
男:打印机好像坏了,我按半天了,一直没反应。
女:昨天刚修的,居然又坏了?真耽误事儿,我看看。
问:女的对什么感到奇怪?

9.
女:我喜欢他的这个设计方案,把阳台和卧室打通,这样空间一下子大了许多。
男:没错,这样卧室面积大了,采光也更好了。那我们就按照这个方案装修吧。
问:他们准备怎么装修?

10.
男:已经一个多小时了,我们还要等多久?
女:因为有大雾,所有航班目前都不能起飞。耽误了您宝贵的时间,非常抱歉!
问:女的为什么要表示抱歉?

11.
女:这两天看北京一台的那个连续剧了吗?挺好看的。
男:看了,我还专门看了那本小说,我觉得小说比电视剧好。
问:男的觉得那个电视剧怎么样?

12.
男:我觉得今天看的那个房子条件还可以,你说呢?
女:还行吧。那明天你再联系一下他,咱们租下来吧。
问:他们打算联系谁?

13.
女:你对北京印象最深的是什么?
男:是美食,各种各样的小吃,还有最有名的烤鸭,味道都特别棒。
问:男的对北京的什么印象深刻?

14.
男:总裁,这个项目对我而言挑战性太大,我有点儿想放弃了。
女:遇到困难不应该逃避,应该积极地面对。你先尽力去做吧。
问:女的是什么态度?

15.
女:明天是咱俩的结婚纪念日,你有什么打算?
男:这么特殊的日子,我听你的安排好了。
问:明天是什么日子?

16.
男:您好,我吃海鲜有些过敏,请问应该看哪个科?
女:去皮肤科看看吧,您去那边挂号。
问:男的怎么了?

17.
女:你把资料都复制到光盘上了吗?
男:正在复制呢,文件太大了,可能还得再等几分钟。
问:为什么还要再等几分钟?

18.
男:看把你乐的,中大奖了吗?
女:哈,我的驾照拿到了,以后就不用挤公交了。这个周末就去郊区转转。
问:女的为什么高兴?

19.
女:您好,这里是彩虹票务中心。
男:你好,我要订一张二十五号去香港的机票。
问:男的在做什么?

20.
男:公司的年会要在长城饭店开,你下午和饭店联系一下。
女:昨天已经打电话问过了,他们的大宴会厅已经被别人预订了,现在还有两个小厅,您看可以吗?
问:电话了解到的情况怎么样?

第二部分

第21到45题,请选出正确答案。现在开始第21题:

21.
女:天气预报说,明天早上有雪。
男:那交通肯定要受影响了。糟糕,我明天还得去工厂。
女:没事,主要是高速公路受影响,你去工厂,又不用走高速。
男:那我也得早点儿出门,肯定堵车。
问:他们在谈论什么?

22.
男:这是我从海南带回来的特产,你尝尝吧。
女:谢谢你,你什么时候去海南了?
男:上周三去的,昨天刚回来。
女:我想起来了,你们部门在那儿有个展览会,是吧?
男:是,给公司新产品做推广宣传。
问:关于男的,可以知道什么?

23.
女:你的那篇论文怎么样了?编辑怎么说的?
男:他建议我把文章缩短到四千字,题目也要换一个。
女:看来问题不是很大,大概什么时候发表?定下来了吗?
男:可能下个月,在第五期上。
问:编辑建议将论文改为多少字?

24.
男:小姐,你好,我是来应聘的。
女:请问你叫什么名字,应聘哪个部门?
男:我叫李明,应聘销售经理。是王小姐让我下午两点半来面试的。
女:好,我带你过去。请这边走。
问:男的要应聘哪个部门?

25.
女:快把那瓶矿泉水给我。
男:给你,你吃不了辣吗?眼泪都出来了。
女:我没想到这么辣,这个菜太辣了。
男:的确有些辣,你吃这个菜,这个清淡一些。
问:男的建议女的做什么?

26.
男:王教授您好,路上辛苦了。
女:还好还好,谢谢你来机场接我,等了很长时间吧?
男:没有,您的航班很准时。车在外面,我来帮您拿行李。
女:不用,别客气,我的包不重,我自己来。
问:关于女的,下列哪项正确?

27.
女:这款银色的冰箱是我们今年卖得最好的,您看看。
男:你们现在有什么优惠活动吗?
女:现在买我们送您一个电饭锅。
男:那冰箱的保修期是多长时间?
女:保修期一年,厂家免费上门修理。
问:关于这款冰箱,下列哪项正确?

28.
男:您好,我们可以换一下座位吗?我想和我朋友坐一起。
女:没问题,你坐哪儿?
男:我是前面那个车厢的十七号,是靠窗的座位。谢谢您。
女:不客气,我喜欢靠窗的座位。
问:他们最可能在哪儿?

29.
女:您好,请问您要办理什么业务?
男:我有一张金卡,我想开通网上银行,手续复杂吗?
女:不复杂,大概十几分钟就能办完。请您先填一下这张表格。
男:谢谢,开通网上银行需要另付费用吗?
女:不用,是免费的。
问:男的要办理什么业务?

30.
男:外面雨下得真大,我全身都湿透了。
女:带着伞怎么还湿成这样?赶紧把衣服换了。
男:好。今天的风太大了。我干脆先洗个澡吧。
女:也行,别再着凉了。我本来想让你吃了饭再洗。
问:男的怎么了?

第31到33题是根据下面一段话:

古时候,有个农民正在田里劳动。突然,他看见一只兔子从旁边的草丛里慌慌张张地跑出来,一头撞在田边的大树上,便倒在那儿一动也不动了。农民走过去一看:兔子死了。因为它奔跑的速度太快,把脖子都撞断了。农民高兴极了,他一点力气没花,就白捡了一只又肥又大的兔子。他心想:要是天天都能捡到兔子,那日子就好过了。从此,他再也不肯出力气劳动了。每天他吃完饭就躺在大树底下,等待着第二只、第三只子兔子自己撞到树上来。世上哪有那么多便宜的事啊。这个农民当然再也没有捡到撞死的兔子,而他的田里也没有收获任何粮食,农民只好饿着肚子过年了。

31.兔子是怎么死的?

32.农民为什么不去田里劳动了?

33.这个故事主要想告诉我们什么?

第34到36题是根据下面一段话:

一个妇女看到三位老人还没吃饭,想请他们到家中吃饭。老人们说:“我们分别是财富、成功和爱。我们不可以一起进去。”妇女回到家中告诉丈夫,丈夫说:“那就请财富进来吧。”妇女不同意:“我们何不邀请成功呢?”儿子建议说:“请爱进来不是更好吗?”夫妻俩决定听儿子的,于是妇女去叫爱进屋。爱起身进屋时,另外两位也跟着他一起进屋。妇女很奇怪:“我只邀请爱,怎么你们也一起进来了?”三位老人齐声说道:“如果你邀请财富或成功,另外两人都不会跟进,而你邀请爱的话,无论爱走到哪里,我们都会跟着他。”

34.那位妇女要邀请老人做什么?

35.刚开始妻子想请谁进来?

36.这段话想告诉我们什么道理?

第37到39题是根据下面一段话:

课堂上老师提问的时候,有个同学总是举手,可老师叫他回答问题时,他却答不出来,引得其他同学哈哈大笑。课后,老师问他为什么要这样。他说,如果老师提问时他不举手,同学会在课下叫他傻瓜。于是,老师和他约定,当他真会的时候就举左手,不会的时候举右手。渐渐地,这名同学越来越多地举起他的左手,变得越来越自信,长大后成为了一位出色的工程师。

37.同学们为什么哈哈大笑?

38.老师让那个学生怎么做?

39.老师的帮助对他有什么影响?

第40到42题是根据下面一段话:

三十年前,一个年轻人离开了自己的家乡。出发前他去看当地的一位老人,请教怎样才能成功。老人正在练字,就为他写了四个字:不要害怕。老人对他说:“孩子,我有八个字要告诉你,但今天先告诉你四个。”三十年后,从前的年轻人已人到中年,有了很大的成就,也经历了许多伤心事。他回到家乡,又去看那位老人,老人几年前已经去世了,家人取出一个信封对他说这是留给你的。他拆开信封,里面是四个大字:不要后悔。

40.出发前年轻人为什么去看老人?

41.这三十年他过得怎么样?

42.老人去世前留给他哪四个字?

第43到45题是根据下面一段话:

中国人有自己传统的情人节,叫做“七夕节”,就在七月初七这一天。七夕的“夕”是“晚上”的意思,所以“七夕”说的就是七月初七的晚上。中国人之所以称这一天是属于情人们的,是因为古时候有一对特别恩爱的男女,由于种种原因,一年中只有这一天才能相见一次,所以中国人把“七夕”视为情人的节日。

43.中国的情人节是哪天?

44.“七夕”的“夕”是什么意思?

45.这段话主要谈什么?

听力考试现在结束。

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 5 online phần thi nghe hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

2 / 0

Trả lời 0