Luyện thi HSK 5 online Đề 5 Đọc hiểu Phần 1

Luyện thi HSK online Đề 5 Đọc hiểu Phần 1 trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster
5/5 - (1 bình chọn)

Nắm vững hình thức luyện thi HSK 5 online

Luyện thi HSK 5 online Đề 5 Đọc hiểu Phần 1 là bài giảng chỉ ra phương pháp luyện thi hiệu quả giúp các bạn chuẩn bị kiến thức thật tốt cho kì thi HSK, các bạn hãy chú ý theo dõi bài giảng chi tiết ở bên dưới nhé. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn ôn tập lại bài học hôm qua tài liệu đọc hiểu luyện thi HSK online HSK cấp 5 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 5 online Đề 4 Đọc hiểu Phần 3

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Chủ động luyện thi HSK online tại nhà

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 5 đề 5 phần 1 đọc hiểu.

Giáo trình Luyện thi HSK 5 online Đề 5 Đọc hiểu Phần 1 ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

第一部分

第46-60题:请选出正确答案。

46-48.

有个楚国人乘船渡江,一不小心,把自己的剑掉进了江里。他 46 在船上刻了一个记号,说:“我的剑就是从这儿掉下去的。”船靠 47 后,这个人顺着船上的记号下水去找剑,但找了半天也没有找到。船已经走了很远,而剑却还在原来的地方,根据那个记号怎么能找回丢失的剑呢。这个故事告诉我们,世界上的
48 ,总是在不断地发展变化,人们想问题、办事情,都应当考虑到这种变化,适应这种变化。

46.
A 始终
B 陆续
C 未必
D 急忙

47.
A 弯
B 岸
C 田野
D 池子

48.
A 事物
B 状况
C 精力
D 业务

49-52.
某少年认为自己最大的缺点是胆小,所以他去看心理医生。

医生听了他介绍的情况后,说:“这怎么叫缺点呢,分明是个优点嘛。你只不过是非常 49 罢了,而这样的人总是最可靠,很少出乱子。”

少年有些疑惑:“怎么勇敢倒成为缺点了?”

医生摇摇头,说:“不,勇敢是一种优点,而胆小是另一种优点。胆小和勇敢,就好像白银和黄金,人们重视黄金,但并不是说要 50 白银。如果你是个战士,胆小 51 是缺点;但如果你是个司机,胆小则是优点。你与其为自己的胆小而担心,还不如利用这个特点,想办法增长自己的才能。到那时候, 52 ,也很困难了。”

49.
A 周到
B 谨慎
C 沉默
D 专心

50.
A 承认
B 确定
C 否定
D 珍惜

51.
A 显然
B 居然
C 竟然
D 依然

52.
A 哪怕你非常勇敢
B 没有人会笑话你
C 只要你能坚持下去
D 即使你想做个胆小鬼

53-56.

有个人在草原上养了一群羊。草原上同时还生活着一群狼,狼一有机会就会吃羊,那些弱小的羊总是成了狼的食物。为了羊的安全,那个人决定追杀狼。一段时间后,草原上的狼 53 上被杀光了,没被杀的也逃走了。

因为不用担心羊被吃掉,那个人过得很悠闲,羊的数量也慢慢多起来。可是,没过多久,很多羊都生病了,今天死一只,明天死两只, 54 ,那个人不断地请医生给羊治病。看着羊的数量越来越少,那个人很着急,便去 55 一个有经验的老人。老人告诉他:狼是羊最好的医生。

于是,那个人又从别的地方把狼找了回来。从那以后,羊的病渐渐地好了起来,羊群又 56 到了以前的数量。

53.
A 基本
B 根本
C 毕竟
D 反正

54.
A 死的羊越来越少
B 狼非常高兴地回来了
C 没有生病的羊也越来越瘦
D 剩下的羊决定搬离大草原

55.
A 推荐
B 询问
C 处理
D 促使

56.
A 统一
B 修改
C 传染
D 恢复

57-60.

当你有6个苹果的时候,千万不要都吃掉。因为你全部吃掉,也只能吃到一种味道。如果你把其中5个给别人,尽管从 57 上看你少了5个苹果,但实际上你却得到了5个人的友情和好感。 58 ,你会从这个人手里得到一个橘子,那个人手里得到一个梨,最后你可能得到6种不同的水果,5个人的友谊。人一定要学会用你拥有的东西去换取 59 重要的东西。所以说,放弃有时候是一种 60 。

57.A 表现 B 表面 C 抽象 D 道理

58.
A 它们的味道各不相同
B 以后你还能得到更多
C 被真正的友谊所感动
D 然后你可以选择你喜欢的

59.
A 简直
B 再三
C 片面
D 更加

60.
A 智慧
B 后果
C 幻想
D 魅力

Đáp án:

46.D
47.B
48.A
49.B
50.C
51.A
52.D
53.A
54.C
55.B
56.D
57.B
58.B
59.D
60.A

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 5 online phần thi đọc hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0