Luyện thi HSK 7 HSK 8 HSK 9 cùng ChineMaster Quận 10

Luyện thi HSK 7 HSK 8 HSK 9 cùng ChineMaster Quận 10
5/5 - (1 bình chọn)

Luyện thi HSK 7 HSK 8 HSK 9 cùng Trung tâm ChineMaster Quận 10

Luyện thi HSK 7 HSK 8 HSK 9 cùng ChineMaster Quận 10 Thầy Vũ chuyên huấn luyện các bạn học viên tự ôn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tại nhà theo lộ trình bài giảng và giáo án trong bộ sách giáo trình Hán ngữ ChineMaster. Khóa học luyện thi tiếng Trung HSK 9 cấp độ liên tục khai giảng thêm các lớp mới tại Cơ sở 2 của Thầy Vũ trong thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn chú ý thường xuyên theo dõi nội dung giáo án giảng dạy mới nhất của Thầy Vũ trên kênh luyện thi HSK online này nhé.

Trước khi vào bài mới thì các bạn hãy xem lại bài hôm qua Luyện dịch HSK 7 online theo giáo án Thầy Vũ tại link sau nha.

Luyện dịch HSK 7 online theo giáo án Thầy Vũ

Những bạn nào muốn tải bộ gõ tiếng Trung sogou về hay chưa biết cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sogou pinyin thì có thể tham khải link dưới đây do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ hướng dẫn chi tiết,nhằm phục vụ cho việc học tiếng Trung Quốc thêm hiệu quả hơn.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin 

Thông báo Trung tâm tiếng Trung ChineMaster  hiện nay đã có Cơ sở 2 tại Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn xem thông tin chi tiết lịch khai giảng mới nhất ở Hà Nội và TP HCM tại link bên dưới nhé.

Trung tâm ChineMaster cơ sở 2 tại Quận 10 TPHCM

Các bạn hãy tải bộ thi thử HSK  online về để thử xem trình độ của mình đang đến đâu nhé,bộ thi thử này do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn và đăng tải tại link sau nhé.

Thi thử HSK online miễn phí chất lượng

Tài liệu Luyện thi HSK 7 HSK 8 HSK 9 cùng ChineMaster Quận 10

Luyện thi HSK 7 HSK 8 HSK 9 cùng ChineMaster Quận 10 Thầy Vũ chuyên huấn luyện các bạn học viên tự ôn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tại nhà theo lộ trình bài giảng và giáo án trong bộ sách giáo trình Hán ngữ ChineMaster.

法院表示,公司要么裁员,要么增加收入,但必须按时支付员工工资。北 MCD 律师告诉高等法院,除教师和养老金领取者外,所有其他公民机构雇员都已收到工资,直到今年 4 月。

当被问及他们需要多少资金来清偿会费时,代表北 MCD 的倡导者 Divya Prakash Pande 表示,他们将能够用 30 亿卢比来清偿目前的会费,并且员工和养老金领取者将一直得到支付。

“可是,这样一来,你就只能结清欠款了,以后呢?”高等法院问道。

North MCD 的律师 Pande 还表示,他们已向副州长提出了合并这三家公司的财务的建议,同时它们可能会继续分开运营,因为这将有助于 North MCD 渡过资金短缺的困境。

法院获悉,South MCD 和 East MCD 迄今已向所有类别的雇员支付工资和养老金。

Aligarh hooch 悲剧:死亡人数上升至 36,高级消费税官员被解雇
Aligarh hooch 悲剧: 35 人的内脏样本,怀疑因饮用假酒而死亡,已被送去检查以确认死因。

Aligarh hooch 悲剧的死亡人数周一上升至 36 人,当局确认又有 11 人死亡,因为担心它可能会进一步上升,即使北方邦政府严厉打击了 UP 消费税专员 P Guruprasad,并暂停了另外两名高级官员的职务。

确认发展,额外的首席秘书(任命)穆库尔辛哈尔说,古鲁普拉萨德已被撤职,取而代之的是瑞吉安·桑菲尔(目前正在等待)。

在勒克瑙发表的另一份声明中,州政府表示,圈子官员 Gabhana Karamveer Singh 已被停职,而圈子官员 Khair Shiv Pratap Singh 和圈子官员(City-3)Vishal Chaudhary 已在三天内澄清此事。

首席医疗官 (CMO) Bhanu Pratap Kalyani 博士说,其他 35 人的内脏样本已被送去接受检查以确认死因,这些人怀疑因饮用假酒而死亡。

与此同时,10 名涉嫌直接和间接参与非法酒类交易的人于周一被捕,搜查行动在该地区连续第三天继续进行。

高级警司 (SSP) Kalanidhi Naithani 告诉媒体,随着周一的逮捕,自周五以来被捕的总人数已达到 30 人。

这包括周五预订的 11 人。在周五三份不同的报告中被点名的 12 人中,现在只有一个人仍在躲避警方。对被捕者的讯问也在进行中,这可能会导致更多人被捕。

在周一被捕的人中,有一些人参与了酒精类产品的制造。

此外,警方还查获了大量参与非法酒类交易的人士所拥有的车辆。警方正在检查路边的餐馆,以确保没有通过这些商店出售非法酒类。

SSP表示,没收被发现参与非法酒类贸易的人的财产的过程也已经开始。

来自 Aligarh Zameerullah Khan 的前 Samajwadi 党(SP)MLA 在媒体面前展示了 12 人的家属,他声称他们在饮用这种假酒后三天内死亡,并且没有进行验尸。他要求州政府为所有这些家庭提供赔偿。

首席营销官 Kalyani 说:“从周五到周一上午,共有 71 具尸体到达验尸房。其中 36 人的死因已被确认为酒类中毒。”其余 35 具尸体的尸检也已完成。

他说,虽然这些人也被怀疑死于酒中毒,但一旦内脏报告出来,就会确定死因。

来自 Aligarh Satish Gautam 的 BJP Lok Sabha 议员指责地方当局“保护消费税部门的一些腐败官员并试图牵连一些无辜的商人”。他说他将向首席部长Yogi Adityanath提出这个问题。

周日声称霍奇悲剧的死亡人数已超过 35 人的国会议员表示,地方法官不能“逃避责任”,确定和列出在这场悲剧中丧生的人的姓名。

高塔姆还否认了有关他“利用自己的影响力保护一些与他关系密切的商人”的报道。

“让警方放手调查此类案件,抓住真正的罪犯。但我不会允许任何官员通过转移注意力和陷害无辜者来掩盖自己的过失,”他说,并补充说他将很快会见CM将情况告知他。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho bài giảng trong sách Luyện thi HSK 7 HSK 8 HSK 9 cùng ChineMaster Quận 10.

Fǎyuàn biǎoshì, gōngsī yàome cáiyuán, yàome zēngjiā shōurù, dàn bìxū ànshí zhīfù yuángōng gōngzī. Běi MCD lǜshī gàosù gāoděng fǎyuàn, chú jiàoshī hé yǎnglǎo jīn lǐngqǔ zhě wài, suǒyǒu qítā gōngmín jīgòu gùyuán dōu yǐ shōu dào gōngzī, zhídào jīnnián 4 yuè.

Dāng bèi wèn jí tāmen xūyào duōshǎo zījīn lái qīngcháng huìfèishí, dàibiǎo běi MCD de chàngdǎo zhě Divya Prakash Pande biǎoshì, tāmen jiāng nénggòu yòng 30 yì lúbǐ lái qīngcháng mùqián de huì fèi, bìngqiě yuángōng hé yǎnglǎo jīn lǐngqǔ zhě jiāng yīzhí dédào zhīfù.

“Kěshì, zhèyàng yī lái, nǐ jiù zhǐ néng jié qīng qiàn kuǎnle, yǐhòu ne?” Gāoděng fǎyuàn wèn dào.

North MCD de lǜshī Pande hái biǎoshì, tāmen yǐ xiàng fù zhōuzhǎng tíchūle hébìng zhè sānjiā gōngsī de cáiwù de jiànyì, tóngshí tāmen kěnéng huì jìxù fēnkāi yùnyíng, yīnwèi zhè jiāng yǒu zhù yú North MCD dùguò zījīn duǎnquē de kùnjìng.

Fǎyuàn huòxī,South MCD hé East MCD qìjīn yǐ xiàng suǒyǒu lèibié de gùyuán zhīfù gōngzī hé yǎnglǎo jīn.

Aligarh hooch bēijù: Sǐwáng rénshù shàngshēng zhì 36, gāojí xiāofèishuì guānyuán bèi jiěgù
Aligarh hooch bēijù: 35 Rén de nèizàng yàngběn, huáiyí yīn yǐnyòng jiǎ jiǔ ér sǐwáng, yǐ bèi sòng qù jiǎnchá yǐ quèrèn sǐyīn.

Aligarh hooch bēijù de sǐwáng rénshù zhōuyī shàngshēng zhì 36 rén, dāngjú quèrèn yòu yǒu 11 rén sǐwáng, yīnwèi dānxīn tā kěnéng huì jìnyībù shàngshēng, jíshǐ běifāng bāng zhèngfǔ yánlì dǎjíle UP xiāofèishuì zhuānyuán P Guruprasad, bìng zàntíngle lìngwài liǎng míng gāojí guānyuán de zhíwù.

Quèrèn fāzhǎn, éwài de shǒuxí mìshū (rènmìng) mù kù ěr xīn hā ěr shuō, gǔ lǔ pǔ lāsà dé yǐ bèi chèzhí, qǔ’érdàizhī dì shì ruì jí’ān·sāng fēi ěr (mùqián zhèngzài děngdài).

Zài lè kè nǎo fābiǎo de lìng yī fèn shēngmíng zhōng, zhōu zhèngfǔ biǎoshì, quānzi guānyuán Gabhana Karamveer Singh yǐ bèi tíngzhí, ér quānzi guānyuán Khair Shiv Pratap Singh hé quānzi guānyuán (City-3)Vishal Chaudhary yǐ zài sān tiānnèi chéngqīng cǐ shì.

Shǒuxí yīliáo guān (CMO) Bhanu Pratap Kalyani bóshì shuō, qítā 35 rén de nèizàng yàngběn yǐ bèi sòng qù jiēshòu jiǎnchá yǐ quèrèn sǐyīn, zhèxiē rén huáiyí yīn yǐnyòng jiǎ jiǔ ér sǐwáng.

Yǔ cǐ tóngshí,10 míng shèxián zhíjiē hé jiànjiē cānyù fēifǎ jiǔ lèi jiāoyì de rén yú zhōuyī bèi bǔ, sōuchá xíngdòng zài gāi dìqū liánxù dì sān tiān jìxù jìnxíng.

Gāojí jǐng sī (SSP) Kalanidhi Naithani gàosù méitǐ, suízhe zhōuyī de dàibǔ, zì zhōu wǔ yǐlái bèi bǔ de zǒng rénshù yǐ dádào 30 rén.

Zhè bāokuò zhōu wǔ yùdìng de 11 rén. Zài zhōu wǔsān fèn bùtóng de bàogào zhōng bèi diǎnmíng de 12 rén zhōng, xiànzài zhǐyǒu yīgè rén réng zài duǒbì jǐngfāng. Duì bèi bǔ zhě de xùnwèn yě zài jìnxíng zhōng, zhè kěnéng huì dǎozhì gèng duō rén bèi bǔ.

Zài zhōuyī bèi bǔ de rén zhōng, yǒu yīxiē rén shēn yǔ le jiǔjīng lèi chǎnpǐn de zhìzào.

Cǐwài, jǐngfāng hái cháhuòle dàliàng cānyù fēifǎ jiǔ lèi jiāoyì de rénshì suǒ yǒngyǒu de chēliàng. Jǐngfāng zhèngzài jiǎnchá lù biān de cānguǎn, yǐ quèbǎo méiyǒu tōngguò zhèxiē shāngdiàn chūshòu fēifǎ jiǔ lèi.

SSP biǎoshì, mòshōu pī fà xiàn cānyù fēifǎ jiǔ lèi màoyì de rén de cáichǎn de guòchéng yě yǐjīng kāishǐ.

Láizì Aligarh Zameerullah Khan de qián Samajwadi dǎng (SP)MLA zài méitǐ miànqián zhǎnshìle 12 rén de jiāshǔ, tā shēngchēng tāmen zài yǐnyòng zhè zhǒng jiǎ jiǔ hòu sān tiānnèi sǐwáng, bìngqiě méiyǒu jìnxíng yànshī. Tā yāoqiú zhōu zhèngfǔ wéi suǒyǒu zhèxiē jiātíng tígōng péicháng.

Shǒuxí yíngxiāo guān Kalyani shuō:“Cóng zhōu wǔ dào zhōuyī shàngwǔ, gòngyǒu 71 jù shītǐ dàodá yànshī fáng. Qízhōng 36 rén de sǐyīn yǐ bèi quèrèn wéi jiǔ lèi zhòngdú.” Qíyú 35 jù shītǐ de shījiǎn yě yǐ wánchéng.

Tā shuō, suīrán zhèxiē rén yě bèi huáiyí sǐ yú jiǔ zhòngdú, dàn yīdàn nèizàng bàogào chūlái, jiù huì quèdìng sǐyīn.

Láizì Aligarh Satish Gautam de BJP Lok Sabha yìyuán zhǐzé dìfāng dāngjú “bǎohù xiāofèishuì bùmén de yīxiē fǔbài guānyuán bìng shìtú qiānlián yīxiē wúgū de shāngrén”. Tā shuō tā jiāng xiàng shǒuxí bùzhǎng Yogi Adityanath tíchū zhège wèntí.

Zhōu rì shēngchēng huò qí bēijù de sǐwáng rénshù yǐ chāoguò 35 rén de guóhuì yìyuán biǎoshì, dìfāng fǎguān bùnéng “táobì zérèn”, quèdìng hé liè chū zài zhè chǎng bēijù zhōng sàngshēng de rén de xìngmíng.

Gāo tǎ mǔ hái fǒurènle yǒuguān tā “lìyòng zìjǐ de yǐngxiǎng lì bǎohù yīxiē yǔ tā guānxì mìqiè de shāngrén” de bàodào.

“Ràng jǐngfāng fàngshǒu diàochá cǐ lèi ànjiàn, zhuā zhù zhēnzhèng de zuìfàn. Dàn wǒ bù huì yǔnxǔ rènhé guānyuán tōngguò zhuǎnyí zhùyì lì hé xiànhài wúgū zhě lái yǎngài zìjǐ de guòshī,” tā shuō, bìng bǔchōng shuō tā jiāng hěn kuài huìjiàn CM jiāng qíngkuàng gàozhī tā.

Phiên dịch tiếng Trung HSK cho bài tập Luyện thi HSK 7 HSK 8 HSK 9 cùng ChineMaster Quận 10.

Tòa án cho biết công ty sẽ cắt giảm một số nhân viên hoặc tăng doanh thu, nhưng phải trả lương đúng hạn cho nhân viên. Cố vấn Bắc MCD nói với tòa án tối cao rằng ngoài giáo viên và người về hưu, tất cả các nhân viên cơ quan công dân khác đã được trả lương cho đến tháng 4 năm nay.

Khi được hỏi họ yêu cầu thêm bao nhiêu tiền để xóa các khoản phí, người vận động Divya Prakash Pande, đại diện cho North MCD, cho biết với 300 crores Yên, họ sẽ có thể xóa các khoản phí hiện tại, và nhân viên và người hưu trí sẽ được trả cho đến nay.

“Nhưng, với điều này, bạn sẽ chỉ có thể xóa nợ, còn tương lai thì sao?” tòa án cấp cao hỏi.

Cố vấn Pande của North MCD cũng cho biết họ đã đại diện cho Thống đốc Trung ương hợp nhất tài chính của ba tập đoàn trong khi họ có thể tiếp tục hoạt động riêng lẻ, vì điều đó sẽ giúp North MCD khắc phục tình trạng thiếu quỹ.

Tòa án được thông báo rằng South MCD và East MCD đã trả lương và lương hưu cho tất cả các tầng lớp nhân viên cho đến nay.

Bi kịch Aligarh hooch: Số người chết tăng lên 36, các quan chức hàng đầu bị sa thải
Thảm kịch Aligarh hooch: Mẫu nội tạng của 35 người, những người bị nghi là đã chết sau khi uống rượu giả, đã được gửi đi giám định để xác nhận nguyên nhân cái chết.

Số người trong thảm kịch Aligarh hooch đã tăng lên 36 người vào thứ Hai với việc các nhà chức trách xác nhận thêm 11 người chết trong bối cảnh lo ngại rằng nó có thể tăng thêm, ngay cả khi chính quyền Uttar Pradesh đã giáng đòn roi lên ủy viên phụ trách cơ quan UP P Guruprasad, và đình chỉ hai quan chức cấp cao khác.

Xác nhận sự phát triển, thư ký bổ sung (bổ nhiệm) Mukul Singhal cho biết Guruprasad đã bị loại bỏ và thay thế bởi Rigzian Sampheal (hiện đang chờ đợi).

Trong một tuyên bố khác được đưa ra tại Lucknow, chính quyền bang cho biết nhân viên phụ trách vòng tròn Gabhana Karamveer Singh đã bị đình chỉ, trong khi nhân viên phụ trách vòng tròn Khair Shiv Pratap Singh và nhân viên phụ trách vòng tròn (City-3) Vishal Chaudhary đã được điều tra làm rõ về vụ việc trong vòng ba ngày.

Giám đốc y tế (CMO), Tiến sĩ Bhanu Pratap Kalyani, cho biết mẫu nội tạng của 35 người khác, những người bị nghi đã chết sau khi uống rượu giả, đã được gửi đi kiểm tra để xác nhận nguyên nhân cái chết.

Trong khi đó, 10 người bị cáo buộc liên quan trực tiếp và gián tiếp đến việc buôn bán rượu lậu đã bị bắt vào thứ Hai khi các cuộc truy quét tiếp tục trong ngày thứ ba liên tiếp trên toàn huyện.

Giám đốc cấp cao của cảnh sát (SSP) Kalanidhi Naithani nói với giới truyền thông rằng với vụ bắt giữ hôm thứ Hai, tổng số người bị bắt kể từ thứ Sáu đã lên tới 30 người.

Điều này bao gồm 11 người đã được đặt vào thứ Sáu. Trong số 12 người đã được nêu tên trong ba báo cáo khác nhau vào thứ Sáu, hiện chỉ có một người vẫn đang trốn tránh cảnh sát. Việc thẩm vấn những người bị bắt cũng đang diễn ra có thể dẫn đến nhiều vụ bắt giữ hơn.

Trong số những người bị bắt hôm thứ Hai có một số người, những người đã liên quan đến việc sản xuất các sản phẩm làm từ rượu.

Một số lượng lớn các phương tiện thuộc sở hữu của những người liên quan đến việc buôn bán rượu lậu cũng đã bị thu giữ. Các bên cảnh sát đang kiểm tra các quán ăn ven đường để đảm bảo rằng không có rượu bất hợp pháp nào được bán qua các cửa hàng như vậy.

SSP cho biết quá trình tịch thu tài sản của những người bị phát hiện có liên quan đến việc buôn bán rượu lậu cũng đã bắt đầu.

Cựu MLA của Đảng Samajwadi (SP) từ Aligarh Zameerullah Khan đã đưa ra trước truyền thông gia đình của 12 người mà ông tuyên bố đã chết trong ba ngày qua sau khi uống rượu giả và việc khám nghiệm tử thi không được tiến hành. Ông yêu cầu chính quyền tiểu bang phải bồi thường cho tất cả những gia đình như vậy.

CMO Kalyani cho biết, “Tổng cộng 71 thi thể đã đến nhà khám nghiệm tử thi từ thứ Sáu đến chiều thứ Hai. Ngộ độc rượu đã được xác nhận là nguyên nhân gây ra cái chết cho 36 người trong số này.” Việc khám nghiệm tử thi của 35 thi thể còn lại cũng đã được tiến hành.

Mặc dù những người này cũng bị nghi ngờ đã chết vì ngộ độc rượu, nhưng nguyên nhân cái chết sẽ được xác nhận sau khi báo cáo nội tạng được đưa ra, ông nói.

Nghị sĩ BJP Lok Sabha từ Aligarh Satish Gautam cáo buộc chính quyền quận “bảo vệ một số quan chức tham nhũng trong bộ phận tiêu thụ đặc biệt và cố gắng liên lụy một số doanh nhân vô tội”. Ông cho biết sẽ nêu vấn đề này với Bộ trưởng Yogi Adityanath.

Nghị sĩ, người đã tuyên bố hôm Chủ nhật rằng số người chết trong thảm kịch hooch đã vượt qua con số 35, nói rằng thẩm phán quận không thể “trốn tránh trách nhiệm” trong việc xác định và liệt kê tên của những người đã thiệt mạng trong thảm kịch này.

Gautam cũng bác bỏ các báo cáo rằng ông đang “sử dụng ảnh hưởng của mình để bảo vệ một số doanh nhân thân cận với ông”.

“Hãy để cảnh sát tự do điều tra những trường hợp như vậy và bắt được thủ phạm thực sự. Nhưng tôi sẽ không cho phép bất kỳ quan chức nào che đậy sự sai sót của mình bằng cách chuyển hướng sự chú ý và đóng khung những người vô tội”, ông nói và nói thêm rằng ông sẽ gặp CM trong thời gian ngắn tới cho anh ta biết về tình hình.

Và thế là nội dung bài học ngày hôm nay Luyện thi HSK 7 HSK 8 HSK 9 cùng ChineMaster Quận 10 đến đây là hết rồi,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0