Luyện thi HSK 9 cùng Thầy Vũ Chủ biên giáo trình HSK cấp 9

Luyện thi HSK 9 cùng Thầy Vũ Chủ biên giáo trình HSK cấp 9
5/5 - (2 bình chọn)

Luyện thi HSK online cùng Thầy Vũ Chủ biên giáo trình HSK cấp 9

Luyện thi HSK 9 cùng Thầy Vũ Chủ biên giáo trình HSK cấp 9 là nội dung giáo án chương trình giảng dạy các khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp 9 tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh là địa chỉ chuyên đào tạo các lớp luyện thi HSK cấp tốc từ HSK 1 đến HSK 9 được Thầy Vũ chú trọng đầu tư rất nhiều về cơ sở hạ tầng cũng như chất lượng nội dung giáo trình giảng dạy tại đây.

Các bạn đang muốn truy cập vào website thi thử HSK online miễn phí nhưng chưa biết cách đăng ký tài khoản thi thử HSK online như thế nào? Các bạn xem hướng dẫn chi tiết tại link ở phía dưới đây nhé.

Thi thử HSK online miễn phí

Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ Quận 10 TP HCM cực kỳ chú trọng tới chất lượng nội dung bài giảng và liên tục cập nhập nội dung kiến thức tiếng Trung theo từng ngày. Chính vì thê các bạn học viên có thể hoàn toàn yên tâm khi đến với chúng tôi.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TPHCM

Trước khi vào bài mới các bạn hãy xem bài giảng hôm qua tại link sau nhé.

Luyện thi HSK 9 ChineMaster Quận 10 Cơ sở 2 Đọc hiểu HSK 9

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin xong thì các bạn tiến hành cài đặt bộ gõ tiếng Trung này trên máy tính nhé. Các bạn xem thông tin Thầy Vũ giới thiệu tại link dưới đây nhé các bạn.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất

Bài giảng Luyện thi HSK 9 cùng Thầy Vũ Chủ biên giáo trình HSK cấp 9

Luyện thi HSK 9 cùng Thầy Vũ Chủ biên giáo trình HSK cấp 9 là nội dung giáo án chương trình giảng dạy các khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp 9 tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh là địa chỉ chuyên đào tạo các lớp luyện thi HSK cấp tốc từ HSK 1 đến HSK 9 được Thầy Vũ chú trọng đầu tư rất nhiều về cơ sở hạ tầng cũng như chất lượng nội dung giáo trình giảng dạy tại đây.

两位消息人士称,控制位于美国的服务器的联邦机构和私人公司能够切断黑客用来存储被盗数据的关键基础设施,然后再将这些信息传递回俄罗斯。
戈德斯坦说,CISA目前尚无其他受害者的信息,但他指出,Darkside勒索软件组织是一个著名的威胁参与者,在最近几个月中已经危害了许多受害者。
Darkside已知位于东欧,并进行“双重勒索”勒索软件攻击,在这种攻击中,他们将加密受害者的数据,然后还窃取其中的某些数据,并威胁将其释放,如果受害者没有这样做,将对声誉造成损害。他说,不付钱。
因此,即使受害者为他们的数据提供了强大的备份,使他们能够还原加密的数据,但不良行为者仍然有另一种勒索受害者的方法。
“有人进行了讨论,也许这位演员试图避免攻击医院,学校等。但是,可以肯定的是,他们被认为是一个有害的勒索软件团体,在美国和其他地方都对其受害者造成了重大伤害,戈德斯坦说。

年仅12岁的孩子很快就会在美国拍摄Covid-19。在其他地方,整个人群仍在等待

这个故事的一个版本出现在5月11日的CNN的《冠状病毒:事实与小说通讯》中。在这里注册,以每个工作日接收需要了解的头条新闻。

年仅12岁的孩子很快就能在美国获得Pfizer-BioNTech Covid-19疫苗,这标志着该国已经破纪录的疫苗接种运动的又一个里程碑。

美国食品和药物管理局(FDA)扩大了对辉瑞针剂的紧急使用授权,使周一到12-15岁的年轻人也包括在内,这使其成为首个授权用于青少年的冠状病毒疫苗。美国疾病控制与预防中心(CDC)最终批准(预计星期三)后,将允许各州将注射疫苗用于新的年龄组,尽管手头已经有剂量的医生可以使用他们的疫苗。在此之前酌情使用它们。此举为另外5%的美国人(将近1,700万人)接种疫苗打开了大门,而美国人口中的85%不久将有资格接种该疫苗。
总统拜登(Joe Biden)星期一对这一消息表示欢迎:“隧道尽头的光线在增加,今天变得更亮了。”总统的评论强调了该国强大的疫苗接种计划已经对减少病例,住院和死亡人数产生了积极影响。根据疾病预防控制中心的数据,将近58%的美国成年人已经接种了至少一剂疫苗,并且整个人口中有34%的人已经完全接种了疫苗。
但是,世界其他地区正在与几乎没有甚至没有疫苗的灾难性爆发作斗争,这使我们想起了全球疫苗不公平推广所造成的严峻分歧。高收入和中高收入国家占世界人口的53%,但已接种了83%的疫苗,而低收入和中低收入国家(占全球人口的47%)仅获得了疫苗根据世界卫生组织(WHO)的新数据,其中17%的疫苗是这种疫苗。世卫组织总干事特德罗斯·阿德南·吉布赖耶苏斯(Tedros Adhanom Ghebreyesus)周一说:“是的,在正在幸运地拥有足够数量疫苗的国家中,疫苗正在减少严重的疾病和死亡,而且早期结果表明疫苗还可以降低传播速度。” “但是,全球范围内获得疫苗的惊人差距仍然是结束大流行的最大风险之一。”
特德罗斯补充说:“在全球范围内,我们仍处于危险境地,”这表明世界卫生组织东南亚地区(包括印度)的病例和死亡人数迅速增加,在印度,世界上最严重的冠状病毒爆发仍在继续发生。印度周二正式记录了329,942例Covid-19病例和3,876例死亡,使总病例量超过2,290万,死亡人数为249,992。到目前为止,该国13亿人口中只有不到3%的人接受了全程疫苗接种。
为了保护更多的印度人免受这种病毒的侵害,印度政府已将重点从通过低收入国家的疫苗共享计划COVAX计划向其他国家提供疫苗转移到了优先考虑本国公民。但是由于COVAX主要依赖印度的疫苗生产商,因此依赖这些剂量的国家仍在等待。

Phiên âm tiếng Trung HSK 9 cho bài tập luyện tập kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK cấp 9 theo tài liệu Luyện thi HSK 9 cùng Thầy Vũ Chủ biên giáo trình HSK cấp 9

Liǎng wèi xiāoxī rénshì chēng, kòngzhì wèiyú měiguó de fúwùqì de liánbāng jīgòu hé sīrén gōngsī nénggòu qiēduàn hēikè yòng lái cúnchú bèi dào shùjù de guānjiàn jīchǔ shèshī, ránhòu zài jiāng zhèxiē xìnxī chuándì huí èluósī.
Gē dé sītǎn shuō,CISA mùqián shàng wú qítā shòuhài zhě de xìnxī, dàn tā zhǐchū,Darkside lèsuǒ ruǎnjiàn zǔzhī shì yīgè zhùmíng de wēixié cānyù zhě, zài zuìjìn jǐ gè yuè zhōng yǐjīng wéihàile xǔduō shòuhài zhě.
Darkside yǐ zhī wèiyú dōng’ōu, bìng jìnxíng “shuāngchóng lèsuǒ” lèsuǒ ruǎnjiàn gōngjí, zài zhè zhǒng gōngjí zhōng, tāmen jiāng jiāmì shòuhài zhě de shùjù, ránhòu hái qièqǔ qízhōng de mǒu xiē shùjù, bìng wēixié jiāng qí shìfàng, rúguǒ shòuhài zhě méiyǒu zhèyàng zuò, jiāng duì shēngyù zàochéng sǔnhài. Tā shuō, bú fù qián.
Yīncǐ, jíshǐ shòuhài zhě wéi tāmen de shùjù tígōngle qiángdà de bèifèn, shǐ tāmen nénggòu huányuán jiāmì de shùjù, dàn bùliáng xíngwéi zhě réngrán yǒu lìng yī zhǒng lèsuǒ shòuhài zhě de fāngfǎ.
“Yǒurén jìnxíngle tǎolùn, yěxǔ zhè wèi yǎnyuán shìtú bìmiǎn gōngjí yīyuàn, xuéxiào děng. Dànshì, kěyǐ kěndìng de shì, tāmen bèi rènwéi shì yīgè yǒuhài de lèsuǒ ruǎnjiàn tuántǐ, zài měiguó hé qítā dìfāng dōu duì qí shòuhài zhě zàochéngle zhòngdà shānghài, gē dé sītǎn shuō.

Nián jǐn 12 suì de háizi hěn kuài jiù huì zài měiguó pāishè Covid-19. Zài qítā dìfāng, zhěnggè rénqún réng zài děngdài

zhège gùshì de yīgè bǎnběn chūxiàn zài 5 yuè 11 rì de CNN de “guānzhuàng bìngdú: Shìshí yù xiǎoshuō tōngxùn” zhōng. Zài zhèlǐ zhùcè, yǐ měi gè gōngzuò rì jiēshōu xūyào liǎojiě de tóutiáo xīnwén.

Nián jǐn 12 suì de háizi hěn kuài jiù néng zài měiguó huòdé Pfizer-BioNTech Covid-19 yìmiáo, zhè biāozhìzhe gāi guó yǐjīng pò jìlù de yìmiáo jiēzhǒng yùndòng de yòu yīgè lǐchéngbēi.

Měiguó shípǐn hé yàowù guǎnlǐ jú (FDA) kuòdàle duì huīruì zhēnjì de jǐnjí shǐyòng shòuquán, shǐ zhōuyī dào 12-15 suì de niánqīng rén yě bāokuò zài nèi, zhè shǐ qí chéngwéi shǒu gè shòuquán yòng yú qīngshàonián de guānzhuàng bìngdú yìmiáo. Měiguó jíbìng kòngzhì yǔ yùfáng zhōngxīn (CDC) zuìzhōng pīzhǔn (yùjì xīngqísān) hòu, jiāng yǔnxǔ gèzhōu jiāng zhùshè yìmiáo yòng yú xīn de niánlíng zǔ, jǐnguǎn shǒutóu yǐjīng yǒu jìliàng de yīshēng kěyǐ shǐyòng tāmen de yìmiáo. Zài cǐ zhīqián zhuóqíng shǐyòng tāmen. Cǐ jǔ wèi lìngwài 5%dì měiguó rén (jiāngjìn 1,700 wàn rén) jiēzhǒng yìmiáo dǎkāile dàmén, ér měiguó rénkǒu zhōng de 85%bùjiǔ jiāng yǒu zīgé jiēzhǒng gāi yìmiáo.
Zǒngtǒng bài dēng (Joe Biden) xīngqí yī duì zhè yī xiāoxī biǎoshì huānyíng:“Suìdào jìntóu de guāngxiàn zài zēngjiā, jīntiān biàn dé gèng liàngle.” Zǒngtǒng de pínglùn qiángdiàole gāi guó qiángdà de yìmiáo jiēzhǒng jìhuà yǐjīng duì jiǎnshǎo bìnglì, zhùyuàn hé sǐwáng rénshù chǎnshēngle jījí yǐngxiǎng. Gēnjù jíbìng yùfáng kòngzhì zhōngxīn de shùjù, jiāngjìn 58%dì měiguó chéngnián rén yǐjīng jiēzhǒngle zhìshǎo yī jì yìmiáo, bìngqiě zhěnggè rénkǒu zhōng yǒu 34%de rén yǐjīng wánquán jiēzhǒngle yìmiáo.
Dànshì, shìjiè qítā dìqū zhèngzài yǔ jīhū méiyǒu shènzhì méiyǒu yìmiáo de zāinàn xìng bàofā zuò dòuzhēng, zhè shǐ wǒmen xiǎngqǐle quánqiú yìmiáo bù gōngpíng tuīguǎng suǒ zàochéng de yánjùn fēnqí. Gāo shōurù hé zhōnggāo shōurù guójiā zhàn shìjiè rénkǒu de 53%, dàn yǐ jiēzhǒngle 83%de yìmiáo, ér dī shōurù hé zhōng dī shōurù guójiā (zhàn quánqiú rénkǒu de 47%) jǐn huòdéle yìmiáo gēnjù shìjiè wèishēng zǔzhī (WHO) de xīn shùjù, qízhōng 17%de yìmiáo shì zhè zhǒng yìmiáo. Shì wèi zǔzhī zǒng gànshi tè dé luósī·ā dé nán·jí bù lài yé sū sī (Tedros Adhanom Ghebreyesus) zhōuyī shuō:“Shì de, zài zhèngzài xìngyùn dì yǒngyǒu zúgòu shùliàng yìmiáo de guójiā zhōng, yìmiáo zhèngzài jiǎnshǎo yánzhòng de jíbìng hé sǐwáng, érqiě zǎoqí jiéguǒ biǎomíng yìmiáo hái kěyǐ jiàngdī chuánbò sùdù.” “Dànshì, quánqiú fànwéi nèi huòdé yìmiáo de jīngrén chājù réngrán shì jiéshù dà liúxíng de zuìdà fēngxiǎn zhī yī.”
Tè dé luósī bǔchōng shuō:“Zài quánqiú fànwéi nèi, wǒmen réng chǔyú wéixiǎn jìngdì,” zhè biǎomíng shìjiè wèishēng zǔzhī dōngnányà dìqū (bāokuò yìndù) de bìnglì hé sǐwáng rénshù xùnsù zēngjiā, zài yìndù, shìjiè shàng zuì yánzhòng de guānzhuàng bìngdú bàofā réng zài jìxù fāshēng. Yìndù zhōu’èr zhèngshì jìlùle 329,942 lì Covid-19 bìnglì hé 3,876 lì sǐwáng, shǐ zǒng bìnglì liàng chāoguò 2,290 wàn, sǐwáng rénshù wèi 249,992. Dào mùqián wéizhǐ, gāi guó 13 yì rénkǒu zhōng zhǐyǒu bù dào 3%de rén jiēshòule quánchéng yìmiáo jiēzhǒng.
Wèile bǎohù gèng duō de yìn duó rén miǎn shòu zhè zhǒng bìngdú dí qīnhài, yìndù zhèngfǔ yǐ jiāng zhòngdiǎn cóng tōngguò dī shōurù guójiā de yìmiáo gòngxiǎng jìhuà COVAX jìhuà xiàng qítā guójiā tígōng yìmiáo zhuǎnyí dàole yōuxiān kǎolǜ běnguó gōngmín. Dànshì yóuyú COVAX zhǔyào yīlài yìndù de yìmiáo shēngchǎn shāng, yīncǐ yīlài zhèxiē jìliàng de guójiā réng zài děngdài.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 9 sang tiếng Việt cho bài giảng lớp luyện dịch tiếng Trung HSK 9 theo sách Luyện thi HSK 9 cùng Thầy Vũ Chủ biên giáo trình HSK cấp 9

Các cơ quan liên bang và các công ty tư nhân kiểm soát các máy chủ đặt tại Mỹ đã có thể cắt đứt cơ sở hạ tầng quan trọng mà tin tặc sử dụng để lưu trữ dữ liệu bị đánh cắp trước khi thông tin đó có thể được chuyển trở lại Nga, cả hai nguồn tin cho biết.
Goldstein cho biết CISA không có thông tin về các nạn nhân khác vào thời điểm này, nhưng ông chỉ ra rằng nhóm ransomware Darkside là một kẻ đe dọa nổi tiếng đã xâm hại nhiều nạn nhân trong những tháng gần đây.
Darkside được biết có trụ sở tại Đông Âu và thực hiện các cuộc tấn công bằng ransomware “tống tiền kép”, đó là nơi chúng sẽ mã hóa dữ liệu của nạn nhân và sau đó cũng đánh cắp một số dữ liệu và đe dọa phát hành nó để gây thiệt hại về danh tiếng nếu nạn nhân không làm vậy. ‘không trả tiền, anh ấy nói.
Do đó, ngay cả khi nạn nhân có bản sao lưu mạnh mẽ cho dữ liệu của họ để cho phép họ khôi phục dữ liệu đã được mã hóa, kẻ xấu vẫn có một cách khác để tống tiền nạn nhân.
“Đã có một số cuộc thảo luận rằng có lẽ diễn viên này cố gắng kiềm chế để không tấn công bệnh viện, trường học và những nơi tương tự. Nhưng chắc chắn, chúng được coi là một nhóm ransomware ác độc đã gây ra tổn hại đáng kể cho nạn nhân của nó, cả ở Mỹ và những nơi khác, ”Goldstein nói.

Trẻ em ở độ tuổi 12 sẽ sớm được tiêm Covid-19 ở Mỹ. Ở những nơi khác, toàn bộ quần thể vẫn đang chờ đợi

Một phiên bản của câu chuyện này đã xuất hiện trong ấn bản ngày 11 tháng 5 của bản tin Coronavirus: Fact vs. Fiction của CNN. Đăng ký tại đây để nhận các tiêu đề cần biết mỗi ngày trong tuần.

Trẻ em dưới 12 tuổi sẽ sớm có thể tiêm vắc-xin Pfizer-BioNTech Covid-19 tại Hoa Kỳ, đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong chiến dịch tiêm chủng đã đạt kỷ lục của đất nước.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã mở rộng cấp phép sử dụng khẩn cấp cho mũi tiêm Pfizer bao gồm cả thanh thiếu niên từ 12-15 tuổi vào thứ Hai, biến nó thành loại vắc-xin coronavirus đầu tiên được phép cho thanh thiếu niên và thanh thiếu niên. Các quốc gia sẽ được cho phép tiêm phòng cho nhóm tuổi mới ngay sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đưa ra phê duyệt cuối cùng, dự kiến vào thứ Tư, mặc dù các bác sĩ đã có sẵn liều thuốc tùy ý sử dụng chúng trước đó. Động thái này mở ra cơ hội cho 5% người Mỹ khác (gần 17 triệu người) được tiêm chủng và 85% dân số Hoa Kỳ sẽ sớm đủ điều kiện tiêm vắc-xin này.
Tổng thống Joe Biden đã hoan nghênh tin tức vào hôm thứ Hai, nói rằng: “Ánh sáng cuối đường hầm đang lớn dần và hôm nay nó đã sáng hơn một chút.” Các bình luận của Tổng thống nêu bật tác động tích cực mà chương trình tiêm chủng mạnh mẽ của đất nước đã có trong việc giảm các trường hợp mắc, nhập viện và tử vong. Gần 58% người trưởng thành ở Mỹ đã tiêm ít nhất một liều và 34% toàn bộ dân số được tiêm chủng đầy đủ, theo dữ liệu của CDC.
Tuy nhiên, các khu vực khác trên thế giới đang phải chiến đấu với những đợt bùng phát đại hồng thủy với rất ít hoặc không có vắc-xin trong tầm mắt, nhắc nhở chúng ta về những chia rẽ rõ rệt do việc triển khai vắc-xin toàn cầu không công bằng. Các quốc gia có thu nhập cao và trung bình cao đại diện cho 53% dân số thế giới, nhưng đã nhận được 83% số vắc xin, trong khi các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp – chiếm 47% dân số toàn cầu – đã nhận được chỉ 17% số vắc xin, theo số liệu mới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Đúng vậy, vắc-xin đang làm giảm bệnh tật và tử vong ở những quốc gia may mắn có đủ số lượng và kết quả ban đầu cho thấy vắc-xin cũng có thể làm giảm sự lây truyền”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết hôm thứ Hai. “Nhưng sự chênh lệch đáng kinh ngạc trên toàn cầu về khả năng tiếp cận vắc-xin vẫn là một trong những rủi ro lớn nhất để chấm dứt đại dịch.”
Tedros nói thêm rằng “trên toàn cầu, chúng tôi vẫn đang ở trong tình trạng nguy hiểm”, chỉ ra sự gia tăng nhanh chóng các ca bệnh và tử vong ở khu vực Đông Nam Á của WHO, bao gồm cả Ấn Độ – nơi tiếp tục bùng phát dịch coronavirus tồi tệ nhất thế giới. Ấn Độ đã chính thức ghi nhận 329.942 trường hợp Covid-19 và 3.876 trường hợp tử vong vào thứ Ba, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh lên hơn 22,9 triệu người và số người chết lên đến 24.992 người. Cho đến nay, chưa đến 3% trong số 1,3 tỷ dân của đất nước được tiêm chủng đầy đủ.
Để bảo vệ nhiều người Ấn Độ chống lại vi-rút hơn, chính phủ Ấn Độ đã chuyển trọng tâm từ việc cung cấp vắc-xin cho các quốc gia khác thông qua chương trình COVAX, một sáng kiến chia sẻ vắc-xin cho các quốc gia có thu nhập thấp hơn, sang ưu tiên công dân của mình. Nhưng vì COVAX phần lớn phụ thuộc vào các nhà sản xuất vắc xin của Ấn Độ, các quốc gia phụ thuộc vào những liều lượng đó vẫn đang chờ đợi.

Bài giảng Luyện thi HSK 9 cùng Thầy Vũ Chủ biên giáo trình HSK cấp 9 hôm nay đến đây là hết rồi,cảm ơn các bạn đã luôn chú ý theo dõi,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0