Từ vựng HSK 9 cấp luyện thi HSK online Thầy Vũ

Từ vựng HSK 9 cấp luyện thi HSK online Thầy Vũ
5/5 - (1 bình chọn)

Từ vựng HSK 9 cấp luyện thi HSK online Thầy Vũ

Từ vựng HSK 9 cấp luyện thi HSK online Thầy Vũ là nội dung giáo án chương trình giảng dạy các lớp luyện thi HSK online miễn phí cực kỳ uy tín của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ là chuyên gia trong lĩnh vực luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 1 đến tiếng Trung HSK 9 tại địa chỉ Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 Sài Gòn TP HCM Cơ sở 2.

Trước khi vào bài mới,các bạn hãy xem lại bài cũ ngày hôm Từ vựng HSK 9 cấp học như thế nào hiệu quả qua tại link dưới đây nhé.

Từ vựng HSK 9 cấp học như thế nào hiệu quả

Nếu các bạn thường xuyên làm việc máy tính bằng tiếng Trung thì không thể nào thiếu đi bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin. Chính vì vậy Thầy Vũ và học viên cùng các cộng sự đều đồng loạt sử dụng bộ gõ tiếng Trung để nâng cao tốc độ gõ văn bản tiếng Trung.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất

Các bạn đừng bỏ qu cơ hội thi thử HSK online để test thử trình độ của mình tại link sau. Mỗi bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ giảng dạy tiếng Trung HSK online trên hệ thống website học tiếng Trung HSK online đều miễn phí.

Khóa học tiếng Trung tại Trung tâm ChineMaster cơ sở 2 tại Quận 10 TPHCM

Các bạn hãy tải bộ thi thử HSK  online về để thử xem trình độ của mình đang đến đâu nhé,bộ thi thử này do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn và đăng tải tại link sau nhé.

Thi thử HSK online miễn phí

Từ vựng HSK 9 cấp luyện thi HSK online Thầy Vũ

Hôm nay mình tiện chia sẻ thêm với các bạn bài giảng mới nhất hôm nay của Thầy Vũ chuyên đề nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế, các bạn chú ý xem nhé.

高级律师Mihir Desai要求对Swamy的临时保释申请进行紧急听证后,才授予许可。

德赛说,根据法院5月21日的批准,斯瓦米拒绝转入政府医院时,他已经与这名84岁的老人进行了交谈,并说服他因健康状况恶化而转入圣家医院。

Swamy因与Elgaar Parishad案有关而于2020年10月被捕,并被关押在Taloja监狱,因为与该案的其他被告一起,通过视频会议在法庭上讲话,并说他能够走路,吃饭和洗澡他被送进监狱时独自一人,但是在过去八个月中,他的健康状况恶化了。

在Desai上周向HC提交的一份说明中,Swamy出现了咳嗽和发烧,甚至没有对Covid进行检查,尽管其他26名囚犯和工作人员也进行了检查。该说明还声称,监狱医院没有适当的医疗设施来治疗和监测处于帕金森病晚期,无法独自听见或站立的斯瓦米。

在Desai向法院保证费用将由Swamy承担之后,法院说:“毫无疑问,上诉人的年龄为84岁,根据JJ爵士医院的一组医生的调查结果,他需要治疗。我们要求圣家医院的管理人员提供一名陪审员,以了解上诉人的年龄。”

周一将在德里部分放宽锁定标准
该公告标志着为遏制Covid-19案件史无前例的激增而于4月19日实施的持续封锁的缩减进程的开始。到目前为止,它已至少扩展了五次

德里首席部长阿文德·凯里瓦尔(Arvind Kejriwal)周五宣布,该市的建筑部门和工厂可于周一恢复运营。

该公告标志着为遏制Covid-19案件史无前例的激增而于4月19日实施的持续封锁的缩减进程的开始。到目前为止,它已至少扩展了五次。

“在一个月内,我们在很大程度上控制了这一浪潮。在过去的24小时内,记录了大约1100例新病例,阳性率约为1.5%。目前,医院病床,ICU病床和氧气并不短缺。因此,我们必须启动解锁过程。我们应确保我们不会陷入人们在Covid-19幸存下来却死于贫困的局面,”凯吉里瓦尔在周五现场直播的视频新闻发布会上说。

在最高峰时,德里在4月20日记录了28,395例病例,在4月22日,阳性率超过36%。4月19日在德里实施了全面封锁。

Kejriwal进一步表示:“正在进行的锁定将一直持续到星期一凌晨5点。然后解锁过程将开始。该决定是今天在德里灾难管理局(DDMA)的会议上做出的。”

DDMA由副省长Anil Baijal担任主席;凯伊里瓦尔(Kejriwal)是其副主席。

“在解锁过程中,我们的重点将是最薄弱的经济部门。因此,我们将从劳动者,特别是移民劳动者开始。他们中的大多数人从事建筑业或工厂。因此,我们将从本周一开始开放这两个部门。但是我们必须记住,与Covid-19的战斗还没有结束。我们必须确保情况不会再次恶化。因此,放松必须分阶段进行。”

根据现行的封锁条例,全面禁止所有经济活动,但从事提供基本商品和服务的人员,机构和企业除外。根据当前适用的规范,除从事生产口罩,洗手液和其他Covid-19保护相关商品的工厂外,该城市的工厂均被禁止运转。同样,也禁止建筑活动,对那些为遵守Covid-19防护规定而必须遵守的社会疏远和其他卫生标准规定可以在现场安置工人的建筑工人,则予以豁免。

凯吉里瓦尔还说:“现在,我们将根据公众舆论和专家的意见,一周又一周地扩大分阶段的放松进程。但是,如果Covid-19案件开始增加,我们将不得不再次停止所有经济活动。因此,我敦促人们遵守所有法规,并严格遵循Covid-19的适当行为。这是控制Covid-19的唯一方法。除非有必要,否则请不要离开。我们不赞成锁定。我们知道它的负面影响。因此,我们不希望这种情况再次发生。”

该市的建筑部门和工厂工人工会对这一举动表示“欣慰”,但他表示,未来几天德里很可能面临劳动力短缺,因为在封锁期间离开该市的大量民工不太可能很快就会回来。

Phiên âm tiếng Trung HSK 9 ứng dụng cho bài giảng hôm nay chuyên đề học Từ vựng HSK 9 cấp luyện thi HSK online Thầy Vũ.

Gāojí lǜshī Mihir Desai yāoqiú duì Swamy de línshí bǎoshì shēnqǐng jìnxíng jǐnjí tīngzhèng hòu, cái shòuyǔ xǔkě.

Dé sài shuō, gēnjù fǎyuàn 5 yuè 21 rì de pīzhǔn, sī wǎ mǐ jùjué zhuǎn rù zhèngfǔ yīyuàn shí, tā yǐjīng yǔ zhè míng 84 suì de lǎorén jìnxíngle jiāotán, bìng shuōfú tā yīn jiànkāng zhuàngkuàng èhuà ér zhuǎn rù shèng jiā yīyuàn.

Swamy yīn yǔ Elgaar Parishad àn yǒuguān ér yú 2020 nián 10 yuè bèi bǔ, bìng bèi guānyā zài Taloja jiānyù, yīnwèi yǔ gāi àn de qítā bèigào yīqǐ, tōngguò shìpín huìyì zài fǎtíng shàng jiǎnghuà, bìng shuō tā nénggòu zǒulù, chīfàn hé xǐzǎo tā bèi sòng jìn jiānyù shí dúzì yīrén, dànshì zài guòqù bā gè yuè zhōng, tā de jiànkāng zhuàngkuàng èhuàle.

Zài Desai shàng zhōu xiàng HC tíjiāo de yī fèn shuōmíng zhōng,Swamy chūxiànle késòu hé fāshāo, shènzhì méiyǒu duì Covid jìnxíng jiǎnchá, jǐnguǎn qítā 26 míng qiúfàn hé gōngzuò rényuán yě jìnxíngle jiǎnchá. Gāi shuōmíng hái shēngchēng, jiānyù yīyuàn méiyǒu shìdàng de yīliáo shèshī lái zhìliáo hé jiāncè chǔyú pà jīnsēn bìng wǎnqí, wúfǎ dúzì tīngjiàn huò zhànlì de sī wǎ mǐ.

Zài Desai xiàng fǎyuàn bǎozhèng fèiyòng jiāngyóu Swamy chéngdān zhīhòu, fǎyuàn shuō:“Háo wú yíwèn, shàngsù rén de niánlíng wèi 84 suì, gēnjù JJ juéshì yīyuàn de yī zǔ yīshēng de diàochá jiéguǒ, tā xūyào zhìliáo. Wǒmen yāoqiú shèng jiā yīyuàn de guǎnlǐ rényuán tígōng yī míng péishěn yuán, yǐ liǎojiě shàngsù rén de niánlíng.”

Zhōuyī jiàng zài délǐ bùfèn fàngkuān suǒdìng biāozhǔn
gāi gōnggào biāozhìzhe wèi èzhì Covid-19 ànjiàn shǐwúqiánlì de jīzēng ér yú 4 yuè 19 rì shíshī de chíxù fēngsuǒ de suōjiǎn jìnchéng de kāishǐ. Dào mùqián wéizhǐ, tā yǐ zhìshǎo kuòzhǎnle wǔ cì

délǐ shǒuxí bùzhǎng ā wén dé·kǎi lǐ wǎ’ěr (Arvind Kejriwal) zhōu wǔ xuānbù, gāi shì de jiànzhú bùmén hé gōngchǎng kě yú zhōuyī huīfù yùnyíng.

Gāi gōnggào biāozhìzhe wèi èzhì Covid-19 ànjiàn shǐwúqiánlì de jīzēng ér yú 4 yuè 19 rì shíshī de chíxù fēngsuǒ de suōjiǎn jìnchéng de kāishǐ. Dào mùqián wéizhǐ, tā yǐ zhìshǎo kuòzhǎnle wǔ cì.

“Zài yīgè yuè nèi, wǒmen zài hěn dà chéngdù shàng kòngzhìle zhè yī làngcháo. Zài guòqù de 24 xiǎoshí nèi, jìlùle dàyuē 1100 lì xīn bìnglì, yángxìng lǜ yuē wèi 1.5%. Mùqián, yīyuàn bìngchuáng,ICU bìngchuáng hé yǎngqì bìng bù duǎnquē. Yīncǐ, wǒmen bìxū qǐdòng jiěsuǒ guòchéng. Wǒmen yīng quèbǎo wǒmen bù huì xiànrù rénmen zài Covid-19 xìngcún xiàlái què sǐ yú pínkùn de júmiàn,” kǎi jílǐ wǎ’ěr zài zhōu wǔ xiànchǎng zhíbò de shìpín xīnwén fābù huì shàng shuō.

Zài zuì gāofēng shí, délǐ zài 4 yuè 20 rì jìlùle 28,395 lì bìnglì, zài 4 yuè 22 rì, yángxìng lǜ chāoguò 36%.4 Yuè 19 rì zài délǐ shíshīle quánmiàn fēngsuǒ.

Kejriwal jìnyībù biǎoshì:“Zhèngzài jìnxíng de suǒdìng jiāng yīzhí chíxù dào xīngqí yī língchén 5 diǎn. Ránhòu jiěsuǒ guòchéng jiāng kāishǐ. Gāi juédìng shì jīntiān zài délǐ zāinàn guǎnlǐ jú (DDMA) de huìyì shàng zuò chū de.”

DDMA yóu fù shěng zhǎng Anil Baijal dānrèn zhǔxí; kǎi yīlǐ wǎ’ěr (Kejriwal) shì qí fù zhǔxí.

“Zài jiěsuǒ guòchéng zhōng, wǒmen de zhòngdiǎn jiàng shì zuì bóruò de jīngjì bùmén. Yīncǐ, wǒmen jiāng cóng láodòng zhě, tèbié shì yímín láodòng zhě kāishǐ. Tāmen zhōng de dà duōshù rén cóngshì jiànzhú yè huò gōngchǎng. Yīncǐ, wǒmen jiāng cóng běn zhōu yī kāishǐ kāifàng zhè liǎng gè bùmén. Dànshì wǒmen bìxū jì zhù, yǔ Covid-19 de zhàndòu hái méiyǒu jiéshù. Wǒmen bìxū quèbǎo qíngkuàng bù huì zàicì èhuà. Yīncǐ, fàngsōng bìxū fēn jiēduàn jìnxíng.”

Gēnjù xiànxíng de fēngsuǒ tiáolì, quánmiàn jìnzhǐ suǒyǒu jīngjì huódòng, dàn cóngshì tígōng jīběn shāngpǐn hé fúwù de rényuán, jīgòu hé qǐyè chúwài. Gēnjù dāngqián shìyòng de guīfàn, chú cóngshì shēngchǎn kǒuzhào, xǐshǒu yè hé qítā Covid-19 bǎohù xiāngguān shāngpǐn de gōngchǎng wài, gāi chéngshì de gōngchǎng jūn bèi jìnzhǐ yùnzhuǎn. Tóngyàng, yě jìnzhǐ jiànzhú huódòng, duì nàxiē wèi zūnshǒu Covid-19 fánghù guīdìng ér bìxū zūnshǒu de shèhuì shūyuǎn hé qítā wèishēng biāozhǔn guīdìng kěyǐ zài xiànchǎng ānzhì gōngrén de jiànzhú gōngrén, zé yǔyǐ huòmiǎn.

Kǎi jílǐ wǎ’ěr hái shuō:“Xiànzài, wǒmen jiāng gēnjù gōngzhòng yúlùn hé zhuānjiā de yìjiàn, yīzhōu yòu yīzhōu de kuòdà fēn jiēduàn dì fàngsōng jìnchéng. Dànshì, rúguǒ Covid-19 ànjiàn kāishǐ zēngjiā, wǒmen jiāng bùdé bù zàicì tíngzhǐ suǒyǒu jīngjì huódòng. Yīncǐ, wǒ dūncù rénmen zūnshǒu suǒyǒu fǎguī, bìng yángé zūnxún Covid-19 de shìdàng xíngwéi. Zhè shì kòngzhì Covid-19 de wéiyī fāngfǎ. Chúfēi yǒu bìyào, fǒuzé qǐng bùyào líkāi. Wǒmen bù zànchéng suǒdìng. Wǒmen zhīdào tā de fùmiàn yǐngxiǎng. Yīncǐ, wǒmen bù xīwàng zhè zhǒng qíngkuàng zàicì fāshēng.”

Gāi shì de jiànzhú bùmén hé gōngchǎng gōngrén gōnghuì duì zhè yī jǔdòng biǎoshì “xīnwèi”, dàn tā biǎoshì, wèilái jǐ tiān délǐ hěn kěnéng miànlín láodònglì duǎnquē, yīnwèi zài fēngsuǒ qíjiān líkāi gāi shì de dàliàng míngōng bù tài kěnéng hěn kuài jiù huì huílái.

Phiên dịch tiếng Trung HSK sang tiếng Việt bài giảng học Từ vựng HSK 9 cấp luyện thi HSK online Thầy Vũ.

Sự cho phép được cấp sau khi cố vấn cấp cao Mihir Desai yêu cầu một phiên điều trần khẩn cấp về đơn xin bảo lãnh tạm thời của Swamy.

Desai cho biết theo sự cho phép của tòa án vào ngày 21 tháng 5 khi Swamy từ chối chuyển đến bệnh viện của chính phủ, ông đã nói chuyện với người đàn ông 84 tuổi và thuyết phục ông chuyển đến bệnh viện Holy Family do sức khỏe của ông ngày càng giảm sút.

Swamy, người bị bắt vào tháng 10 năm 2020 liên quan đến vụ Elgaar Parishad và bị giam tại nhà tù Taloja kể từ đó, cùng với các bị cáo khác trong vụ án, đã phát biểu trước tòa thông qua hội nghị truyền hình và nói rằng anh ta đã có thể đi lại, ăn uống và tắm rửa. khi anh ta bị đưa vào nhà tù, tuy nhiên sức khỏe của anh ta đã xấu đi trong tám tháng qua.

Trong một ghi chú do Desai gửi cho HC tuần trước, Swamy đã bị ho và sốt và thậm chí không được xét nghiệm Covid mặc dù 26 tù nhân và nhân viên khác đã cho kết quả dương tính. Bản ghi chú cũng tuyên bố rằng bệnh viện nhà tù không có cơ sở y tế thích hợp để điều trị và theo dõi Swamy, người đang ở giai đoạn nặng của bệnh Parkinson và không thể nghe hoặc tự đứng.

Sau khi Desai đảm bảo với tòa rằng chi phí sẽ do Swamy chịu, tòa án cho biết: “Không có gì phải bàn cãi khi tuổi của người kháng cáo là 84 tuổi và theo kết quả của một nhóm bác sĩ từ Bệnh viện Sir JJ, anh ta cần được điều trị. Chúng tôi yêu cầu ban quản lý bệnh viện Holy Family cung cấp một người phục vụ theo dõi tuổi của người kháng cáo. ”

Các quy tắc khóa chặt sẽ được nới lỏng một phần ở Delhi từ thứ Hai
Thông báo này đánh dấu sự khởi đầu của quá trình thu nhỏ quy mô của lệnh khóa đang diễn ra được áp dụng vào ngày 19 tháng 4 để hạn chế sự gia tăng chưa từng có trong các trường hợp Covid-19. Nó đã được gia hạn ít nhất năm lần cho đến nay

Thủ trưởng Delhi Arvind Kejriwal hôm thứ Sáu thông báo rằng lĩnh vực xây dựng trong thành phố và các nhà máy có thể hoạt động trở lại từ thứ Hai.

Thông báo này đánh dấu sự khởi đầu của quá trình thu nhỏ quy mô của lệnh khóa đang diễn ra được áp dụng vào ngày 19 tháng 4 để hạn chế sự gia tăng chưa từng có trong các trường hợp Covid-19. Nó đã được gia hạn ít nhất năm lần cho đến nay.

“Trong một tháng, chúng tôi đã kiểm soát được làn sóng này trên diện rộng. Trong 24 giờ qua, khoảng 1.100 trường hợp mới được ghi nhận và tỷ lệ dương tính là khoảng 1,5%. Hiện không thiếu giường bệnh, giường ICU và thở oxy. Vì vậy, chúng ta phải bắt đầu quá trình mở khóa. Chúng tôi nên đảm bảo rằng chúng tôi không hạ cánh ở một vị trí mà mọi người sống sót sau Covid-19 nhưng chết vì nghèo đói, ”Kejriwal nói trong một cuộc họp báo bằng video được phát trực tiếp vào thứ Sáu.

Vào thời điểm cao điểm, Delhi đã ghi nhận 28.395 trường hợp vào ngày 20 tháng 4 và tỷ lệ dương tính hơn 36% vào ngày 22 tháng 4. Một lệnh khóa hoàn toàn đã được áp dụng ở Delhi vào ngày 19 tháng 4.

Kejriwal cho biết thêm, “Việc khóa cửa đang diễn ra sẽ áp dụng cho đến 5 giờ sáng Thứ Hai. Và sau đó quá trình mở khóa sẽ bắt đầu. Quyết định được đưa ra hôm nay trong cuộc họp của Cơ quan Quản lý Thảm họa Delhi (DDMA) ”.

DDMA do trung úy thống đốc Anil Baijal làm chủ tịch; Kejriwal là phó chủ tịch của nó.

“Trong quá trình mở khóa, ưu tiên của chúng tôi sẽ là những khu vực kinh tế yếu nhất. Vì vậy, chúng tôi sẽ bắt đầu với người lao động, đặc biệt là lao động nhập cư. Hầu hết họ đều tham gia vào lĩnh vực xây dựng hoặc trong các nhà máy. Vì vậy, chúng tôi sẽ mở hai ngành này từ thứ Hai tuần này. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng cuộc chiến chống lại Covid-19 vẫn chưa kết thúc. Chúng ta phải đảm bảo rằng mọi thứ sẽ không trở nên tồi tệ nữa. Vì vậy, việc thư giãn phải diễn ra theo từng giai đoạn, ”Kejriwal nói.

Theo các quy định về khóa đang diễn ra, có một lệnh cấm hoàn toàn đối với tất cả các hoạt động kinh tế, ngoại trừ những người, viện và doanh nghiệp tham gia cung cấp hàng hóa và dịch vụ thiết yếu. Theo các tiêu chuẩn hiện hành, các nhà máy trên toàn thành phố, ngoại trừ những nhà máy sản xuất khẩu trang, chất khử trùng tay và các hàng hóa khác liên quan đến bảo vệ Covid-19, đều bị cấm hoạt động. Tương tự, cũng có lệnh cấm đối với các hoạt động xây dựng, với sự miễn trừ cho những người có quy định cung cấp chỗ ở cho người lao động tại chỗ tuân thủ các tiêu chuẩn xã hội xa cách và các tiêu chuẩn vệ sinh khác cần thiết để bảo vệ chống lại Covid-19.

Kejriwal cũng cho biết, “Bây giờ, tuần này qua tuần khác, chúng tôi sẽ mở rộng quy trình thư giãn theo từng giai đoạn trên cơ sở ý kiến của công chúng và ý kiến của các chuyên gia. Nhưng nếu các trường hợp Covid-19 bắt đầu tăng lên, chúng tôi sẽ phải dừng tất cả các hoạt động kinh tế một lần nữa. Vì vậy, tôi kêu gọi mọi người tuân thủ tất cả các quy định và tuân thủ nghiêm ngặt các hành vi thích hợp của Covid-19. Đó là cách duy nhất để điều khiển Covid-19. Đừng bước ra ngoài trừ khi cần thiết. Chúng tôi không ủng hộ việc khóa cửa. Chúng tôi nhận thức được những tác động tiêu cực của nó. Vì vậy, chúng tôi không muốn điều đó xảy ra một lần nữa. ”

Ngành xây dựng và các công đoàn công nhân nhà máy trong thành phố hoan nghênh động thái này như một sự “cứu trợ” nhưng cho rằng Delhi có khả năng đối mặt với tình trạng thiếu lao động trong những ngày tới vì một số lượng lớn lao động nhập cư rời thành phố trong thời gian đóng cửa khó có thể trở lại bất cứ lúc nào sớm.

Vậy là bài học hôm nay Từ vựng HSK 9 cấp luyện thi HSK online Thầy Vũ đến đây là kết thúc rồi,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn học tập thật vui vẻ nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0