Luyện thi HSK 3 online Đề 21 Nghe hiểu

Luyện thi HSK 3 online Đề 21 Nghe hiểu trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster

Toàn bộ khóa giảng luyện thi HSK 3 online

Luyện thi HSK 3 online Đề 21 Nghe hiểu bài giảng hôm nay Thầy Vũ sẽ cung cấp cho các bạn một số câu quan trọng trong bộ đề luyện thi HSK online, các bạn hãy chú ý theo dõi nội dung chi tiết ở bên dưới nhé. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn ôn tập bài hôm qua lớp luyện thi HSK online Thầy Vũ HSK cấp 3 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 3 online Đề 20 Nghe hiểu

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Tổ hợp luyện thi HSK online

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 3 đề 21 nghe hiểu.

Giáo trình Luyện thi HSK 3 online Đề 21 Nghe hiểu ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

第 二 部 分

第 11-20 题

例如:为了让自己更健康,他每天都花一个小时去锻炼身体。
★ 他希望自己很健康。 ( √ )
今天我想早点儿回家。看了看手表,才 5 点。过了一会儿再看表,还是5 点,我这才发现我的手表不走了。
★ 那块儿手表不是他的。 ( × )

11.★ 他是司机。 ( )

12.★ 小天在玩儿游戏。 ( )

13.★ 出门时下雨了。 ( )

14.★ 他不认识那种鸟。 ( )

15.★ 他想坐右边。 ( )

16.★ 小王的女儿是短发。 ( )

17.★ 那家店不能刷信用卡。 ( )

18.★ 人很难做到让每个人都满意。 ( )

19.★ 他以前走路上班。 ( )

20.★ 很多留学生对中国文化感兴趣。 ( )

第 三 部 分

第 21-30 题

例如:
男:小王,帮我开一下门,好吗?谢谢!
女:没问题。您去超市了?买了这么多东西。
问:男的想让小王做什么?
A 开门 √
B 拿东西
C 去超市买东西

21.
A 很瘦
B 是医生
C 在买皮鞋

22.
A 想换地方
B 这儿有人
C 少了个椅子

23.
A 好吃
B 不太甜
C 不新鲜

24.
A 床下
B 书桌下
C 电视后

25.
A 电梯坏了
B 楼梯人少
C 想锻炼身体

26.
A 奶奶
B 爷爷
C 叔叔

27.
A 长得高
B 比哥哥矮
C 爱踢足球

28.
A 生病了
B 猫不见了
C 要参加比赛

29.
A 买票
B 打扫街道
C 搬行李箱

30.
A 向左走
B 向西走
C 向东走

第 四 部 分

第 31-40 题

例如:
女:晚饭做好了,准备吃饭了。
男:等一会儿,比赛还有三分钟就结束了。
女:快点儿吧,一起吃,菜冷了就不好吃了。
男:你先吃,我马上就看完了。
问:男的在做什么?
A 洗澡
B 吃饭
C 看电视 √

31.
A 热水
B 咖啡
C 啤酒

32.
A 公司有事
B 记错时间了
C 去买羊肉了

33.
A 教室
B 超市
C 饭店

34.
A 很高兴
B 没睡好
C 比较累

35.
A 打不开门
B 空调有问题
C 房卡不见了

36.
A 骑马
B 爬山
C 游泳

37.
A 要求高
B 课讲得好
C 画画儿不错

38.
A 非常饿
B 去旅游了
C 要出国了

39.
A 16:30
B 18:00
C 18:30

40.
A 很好用
B 太旧了
C 很便宜

Đáp án:

第一部分
1.F
2.A
3.C
4.E
5.B
6.A
7.E
8.B
9.D
10.C

第二部分
11.√
12.√
13.×
14.√
15.×
16.×
17.×
18.√
19.×
20.√

第三部分
21.B
22.B
23.B
24.A
25.C
26.B
27.A
28.A
29.C
30.C

第四部分
31.B
32.A
33.B
34.C
35.A
36.B
37.C
38.C
39.B
40.A

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 3 online phần thi nghe hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0