Luyện thi HSK 3 online Đề 3 Nghe hiểu

Luyện thi HSK 3 online Đề 3 Nghe hiểu trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster
Đánh giá post

Tài liệu luyện thi HSK 3 online phổ biến nhất

Luyện thi HSK 3 online Đề 3 Nghe hiểu tiếp tục luyện thi HSK 3 phần thi nghe hiểu để các bạn có thể chủ động làm quen với bộ đề thi và trau dồi thật nhiều kiến thức bổ ích cho kì thi sắp tới, các bạn hãy chú ý theo dõi nội dung chi tiết ở bên dưới nhé. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn xem bài đọc Text bộ đề Luyện thi HSK 3 online Đề 3 Nghe hiểu tại link bên dưới.

Luyện thi HSK 3 online Đề 3 Nghe hiểu Text

Các bạn ôn tập bài hôm qua lớp luyện thi HSK online miễn phí HSK cấp 3 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 3 online Đề 2 Nghe hiểu Text

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Mẫu đề luyện thi HSK online cập nhập mỗi ngày

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 3 đề 3 nghe hiểu.

Giáo trình Luyện thi HSK 3 online Đề 3 Nghe hiểu ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

第二部分

第11-20题

例如:为了让自己更健康,他每天都花一个小时去锻炼身体。
★ 他希望自己很健康。 ( √ )
今天我想早点儿回家。看了看手表,才5点。过了一会儿再看表,还是5点,我这才发现我的手表不走了。
★ 那块儿手表不是他的。 ( × )

11.★ 冬天水果很便宜。 ( )

12.★ 他现在还不能打篮球。( )

13.★ 儿子比爸爸矮。( )

14.★ 八月十五的月亮大。( )

15.★ 他现在住在公司附近。 ( )

16.★ 女儿喜欢小狗。( )

17.★ 老李第一次坐船。( )

18.★ 他在黑板上画熊猫。( )

19.★ 他的成绩不错。( )

20.★ 高兴的时候不会哭。( )

第三部分

第21-30题

例如:男:小王,帮我开一下门,好吗?谢谢!
女:没问题。您去超市了?买了这么多东西。
问:男的想让小王做什么?
A 开门 √ B 拿东西 C 去超市买东西

21.
A 包
B 糖
C 自行车

22.
A 丈夫和妻子
B 校长和老师
C 客人和服务员

23.
A 完成作业
B 打扫厨房
C 玩儿游戏

24.
A 他不渴
B 咖啡太甜
C 哪里都可以

25.
A 太胖了
B 太瘦了
C 太短了

26.
A 商场
B 饭店
C 电影院

27.
A 很生气
B 是经理
C 买了个照相机

28.
A 姐姐
B 妹妹
C 邻居

29.
A 很不错
B 有点儿旧
C 不太干净

30.
A 喜欢音乐
B 没什么爱好
C 男朋友影响了她

第四部分

第31-40题

例如:女:晚饭做好了,准备吃饭了。
男:等一会儿,比赛还有三分钟就结束了。
女:快点儿吧,一起吃,菜冷了就不好吃了。
男:你先吃,我马上就看完了。
问:男的在做什么?
A 洗澡 B 吃饭 C 看电视 √

31.
A 超市
B 银行
C 办公室

32.
A 9:15
B 9:45
C 10:15

33.
A 看不懂
B 比较简单
C 很有意思

34.
A 游客
B 出租车司机
C 公共汽车司机

35.
A 非常聪明
B 借了几本书
C 想看历史书

36.
A 一米八
B 一米八一
C 一米八二

37.
A 刷牙
B 回答问题
C 教学生数学

38.
A 办公楼
B 校医院
C 图书馆

39.
A 跳舞
B 照片
C 练习题

40.
A 山高900米
B 9月9日爬山
C 山上有9个太阳

Đáp án:

第一部分
1.E
2.B
3.C
4.F
5.A
6.E
7.C
8.A
9.D
10.B

第二部分
11.×
12.√
13.×
14.√
15.√
16.×
17.√
18.×
19.√
20.×

第三部分
21.A
22.C
23.C
24.C
25.A
26.A
27.B
28.A
29.A
30.C

第四部分
31.A
32.B
33.A
34.B
35.A
36.C
37.B
38.C
39.B
40.B

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 3 online phần thi nghe hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0