Luyện thi HSK 4 online Đề 15 Đọc hiểu Phần 3

Luyện thi HSK 4 online Đề 15 Đọc hiểu Phần 3 trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster

Nắm rõ nội dung kiến thức luyện thi HSK 4 online

Luyện thi HSK 4 online Đề 15 Đọc hiểu Phần 3 hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục luyện thi HSK online miễn phí với bộ đề Thầy Vũ mới biên soạn, các bạn hãy chú ý theo dõi bài giảng ở bên dưới nhé. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn ôn tập lại bài học hôm qua ở bộ đề luyện thi HSK online HSK cấp 4 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 4 online Đề 15 Đọc hiểu Phần 2

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Quyển bài giảng luyện thi HSK online

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 4 đề 15 phần 3 đọc hiểu.

Giáo trình Luyện thi HSK 4 online Đề 15 Đọc hiểu Phần 3 ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

第 三 部 分

第 66-85 题:请选出正确答案。

例如:她很活泼,说话很有趣,总能给我们带来快乐,我们都很喜欢和她在一起。
★ 她是个什么样的人?
A 幽默 √
B 马虎
C 骄傲
D 害羞

66.人们一般认为,一个人每天的睡觉时间应保证 7 到 8 个小时。但也有人认为,如果只睡 5 到 6 个小时,你的精神也很好,那就不需要睡更长时间。
★ 根据这段话,睡觉时间:
A 越长越好
B 与年龄有关
C 与性别有关
D 人们看法不同

67.人们常说“生命在于运动”,可见运动极其重要。我们应该养成按时锻炼的好习惯,打羽毛球、打乒乓球、跑步等都是不错的选择。
★ 这段话主要谈:
A 应按时运动
B 动作要标准
C 广告的效果
D 怎样选择职业

68.原谅别人,给别人一次机会,也会让自己快乐起来。然而,在现代社会中,能做到这一点的人越来越少了。
★ “这一点”指的是:
A 代替别人
B 原谅别人
C 相信同事
D 适应环境

69.人的一生只有三天:昨天、今天和明天。昨天已成为过去,无法改变,明天还没有来到,将来会发生什么,谁也说不清楚。因此,我们能做的就是努力活在现在,当今天将要变成昨天时,自己不会感到后悔。
★ 这段话主要想告诉我们:
A 要有理想
B 今天最重要
C 明天是关键
D 困难是暂时的

70.2012 年 1 月被许多上班族认为是最幸福的一个月,因为这个月上班天数比平时少很多。新年放假 3 天,春节 7 天,加上周末,一共休息 14 天。
★ 今年 1 月:
A 很暖和
B 放暑假
C 工作日少
D 很多商店打折

71.让人吃惊的是,这本小说的作者竟然是位 80 后的年轻人。他写这本书时才上高中二年级。尽管年龄不大,但这并没有限制他对生活的认识。
★ 这本小说的作者:
A 爱好音乐
B 住在学校
C 个子不高
D 高中就开始写小说

72.上半场的比赛已经结束,现在是中场休息,比分仍然是 0:0。究竟谁能先进球,比赛结果到底怎样,我们稍后将继续为您报道。
★ 比赛:
A 不精彩
B 推迟了
C 还不知输赢
D 还没举行呢

73.决定成功的除了能力,还有态度。事情做到“差不多”就满意的人不太可能成功,只有以更严格的标准来要求自己的人才能超过别人,赢得竞争。
★ 怎样才能超过别人?
A 讲信用
B 懂得感谢
C 严格要求自己
D 积极参加讨论

74.受爷爷影响,他对京剧有着深厚的感情,8 岁就开始上台演出,一唱就是60 年。这 60 年间,他对这门艺术的喜爱从来没有改变过。
★ 他:
A 很伤心
B 喜爱京剧
C 讨厌打扮
D 做事马虎

75.今天是八月十五中秋节,我们本来打算吃完晚饭后出去散步、看月亮,结果今天是阴天,天上云很多。看我有些失望,我先生对我说:“没关系,明天是晴天,明天看更好,人们不都说‘十五的月亮十六圆’吗?”
★ 她为什么失望?
A 下雨了
B 先生很忙
C 看不到月亮
D 外面不凉快

76.经历不同,对事情的看法自然也不相同。所以遇到问题时,交流是不可缺少的,交流不但能解决问题,还能加深相互间的了解与感情。
★ 根据这段话,交流可以:
A 解决问题
B 照顾邻居
C 减少浪费
D 吸引观众

77.你从哪里来不重要,重要的是你要到哪里去。要低头认真工作,更要记得抬头看清楚方向。如果方向不对,无论做多少努力可能都是白费。
★ 这段话主要想告诉我们:
A 要有信心
B 不要粗心
C 要重视方向
D 回答要准确

78.有些人有很多朋友,但几乎没有一个值得信任;有些人朋友不多,也许只有一两个,但他们相互理解、支持,永远不需要怀疑。
★ 真正的朋友:
A 相互信任
B 脾气相同
C 经常见面
D 不一定很熟悉

79.如果可能,就不要批评别人。不得不批评的时候,也要耐心、友好地说出你的意见。坚持对事不对人,这样才能让被批评的人知道你是想帮助他,而不是光想着批评他。
★ 根据这段话,批评的目的是:
A 获得经验
B 帮助别人
C 回忆过去
D 表示祝贺

80-81.
很多人已经适应了每天紧张的工作。他们认为聊天儿只会浪费时间,所以很少会坐下来和朋友或者家人聊天儿。其实,在紧张的工作后,聊天儿往往能使人心情变得轻松起来。另外,人们还可以通过聊天儿获得友谊。调查发现,经常和朋友聊天儿的人更受周围人的欢迎。因此,只要选好合适的时间和地点,聊天儿就会有十分积极的作用。

★ 为什么有的人很少坐下来聊天儿?
A 没烦恼
B 怕麻烦
C 怕浪费时间
D 不喜欢热闹

★ 聊天儿能使人:
A 有礼貌
B 变美丽
C 心情愉快
D 变得幽默

82-83.
地球上所有的国家加起来只有 200 多个,而全世界已经知道的语言却超过了5000 种。语言不但是人们交流和表达的工具,而且是民族文化不可缺少的部分。可惜的是,由于不注意保护和使用人数的减少,许多民族的语言逐渐成为了历史,我们对它们的全部了解也只剩下了一个名字。

★ 作者对什么觉得很可惜?
A 被拒绝了
B 无法报名
C 语言数量减少
D 阅读量非常小

★ 这段话主要介绍什么?
A 文化竞争
B 国家的责任
C 中文发展史
D 语言发展情况

84-85.
有的人害怕失败,无法接受失败。他们认为,做每件事都必须成功,只有成功才是他们想要的结果。这不仅是因为他们不够勇敢,还因为他们对自己要求太高。千万不要因为失败而不再努力,通过失败你能获得别人没有的经验。

★ 有的人害怕失败,是因为他们:
A 没力气
B 不够成熟
C 害怕孤单
D 担心不成功

★ 这段话主要想告诉我们:
A 别骗自己
B 不要骄傲
C 遇事要冷静
D 过程也很重要

Đáp án:

66.D
67.A
68.B
69.B
70.C
71.D
72.C
73.C
74.B
75.C
76.A
77.C
78.A
79.B
80.C
81.C
82.C
83.D
84.D
85.D

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 4 online phần thi đọc hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0