Luyện thi HSK 4 online Đề 18 Đọc hiểu Phần 3

Luyện thi HSK 4 online Đề 18 Đọc hiểu Phần 3 trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster

Chủ đề luyện thi HSK 4 online thông dụng

Luyện thi HSK 4 online Đề 18 Đọc hiểu Phần 3 các bạn hãy luyện thi HSK với bộ đề mới nhất ở bên dưới do chính tay Thầy Vũ chủ biên và biên soạn dành riêng cho các thí sinh. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn ôn tập lại bài học hôm qua lớp luyện thi HSK online Thầy Vũ HSK cấp 4 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 4 online Đề 18 Đọc hiểu Phần 2

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Giáo trình luyện thi HSK online cấp tốc

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 4 đề 18 phần 3 đọc hiểu.

Giáo trình Luyện thi HSK 4 online Đề 18 Đọc hiểu Phần 3 ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

第 三 部 分

第 66-85 题:请选出正确答案。

例如:
她很活泼,说话很有趣,总能给我们带来快乐,我们都很喜欢和她在一起。
★ 她是个什么样的人?
A 幽默 √
B 马虎
C 骄傲
D 害羞

66.应聘时,人们往往会紧张,这时一定要试着让自己冷静下来。回答问题时,语速不要太快,声音也不要太小,别让紧张的心情影响了自己。
★ 面试时要注意什么?
A 要有礼貌
B 别太紧张
C 介绍要详细
D 别打扰别人

67.我来中国一年多了,平时交流也没什么问题,大家都说我的汉语水平提高了很多,但我觉得我的语法还不太好,需要多学习。
★ 他想要:
A 多预习
B 多写日记
C 多学语法
D 多了解中国文化

68.做事情,不要一开始就考虑过多:会不会很难,结果会怎么样……这些其实都不重要,关键是要勇敢地去做,只有去做,一切才有可能。
★ 根据这段话,做事情最重要的是:
A 敢于开始
B 提前调查
C 找对方法
D 有责任心

69.现在,城市里越来越多的人喜欢到郊区过周末。因为忙了一周后,他们想找一个空气新鲜、安静的地方好好放松一下。而且,方便的交通也为他们的出行提供了条件。
★ 人们喜欢去郊区玩儿,是因为那儿:
A 适合聚会
B 环境不错
C 很少堵车
D 购物方便

70.云南是中国少数民族最多的省,中国的 56 个民族中,云南就有 52 个,其中,人数在 5000 以上的民族有 26 个。
★ 关于云南,可以知道:
A 景色优美
B 房子很矮
C 少数民族多
D 在亚洲东北部

71.了解顾客的实际需要十分重要,一样东西,不管它质量多好、多便宜,如果顾客完全不需要它,我们就很难把它卖出去。
★ 除了质量和价格,顾客还会考虑:
A 感情基础
B 自己的需要
C 售货员的主意
D 自己的购买能力

72.生活中,我们要多听听周围朋友的意见和建议,有时候他们能更清楚地看到我们的缺点和错误,帮我们发现自己没注意到的问题。
★ 根据这段话,朋友能帮助我们:
A 发现缺点
B 获得友谊
C 提高判断力
D 得到他人的尊重

73.地球上的气候真有趣:有的地方一年四季都可以见到雪,而有的地方却从来不下雪;同样是 3 月,有的地方树还没长出新叶子,有的地方却已到处开满鲜花。
★ 这段话通过举例来说明地球的气候:
A 没有区别
B 很有意思
C 污染严重
D 变化不大

74.很多人都喜欢“阳光总在风雨后”这句话,它告诉我们,困难只是暂时的,只要坚持正确的方向继续努力,永不放弃,就有可能获得成功。
★ 这段话中的“风雨”可以理解为:
A 困难
B 回忆
C 烦恼
D 目的

75.小孙最近心情不太好,可能是上次比赛失败,受了影响。你最好找个时间跟他谈一下,让他不要有压力,鼓励他好好准备下次比赛。
★ 小孙:
A 瘦了许多
B 被禁止参赛
C 不适应新学校
D 上次比赛输了

76.人一定要旅行,旅行能丰富你的经历,不仅会让你对很多事情有新的认识和看法,还能让你变得更自信。
★ 这段话主要谈的是:
A 旅游的好处
B 说话的艺术
C 阅读的作用
D 知识的重要性

77.每个孩子都希望得到表扬,表扬对孩子的作用要比批评大得多,效果也好得多。有时候,一次小小的表扬,可能会影响孩子的一生。
★ 根据这段话,教育孩子时应该:
A 有耐心
B 多批评
C 多表扬
D 严格要求

78.工作后我养成了这样一个习惯——每天早上都把当天计划要干的事情写在纸上,提醒自己安排好时间,这样就不会手忙脚乱了。
★ 他习惯每天早上:
A 听广播
B 锻炼身体
C 做好计划
D 发电子邮件

79.广东人爱喝的“凉茶”,其实并不是茶,而是一种用中药做成的饮料。凉茶虽然味道苦,但对身体很有好处。另外,凉茶热着喝效果也很不错。
★ 凉茶:
A 比较甜
B 是一种饮料
C 冬季喝更好
D 是西红柿做的

80-81.
选择越多越好吗?有大学做了一个研究:让前 20 名学生在 6 种巧克力中选择一种,后 20 名学生在 30 种巧克力中选择。结果发现,后 20 名学生中有更多的人觉得所选的巧克力不好吃,后悔当时的选择。太多的东西容易让人无法选择,同样,对管理者来说,太多的意见也会让他们很难做出决定。

★ 关于那些学生,可以知道:
A 很粗心
B 共 40 名
C 更爱吃糖
D 有人说假话

★ 这段话主要想告诉我们什么?
A 不要浪费
B 过程很重要
C 要重视管理
D 选择多不一定好

82-83.
小周,你这个总结写得不错,尤其是公司这一年的发展情况和取得的成绩这两部分,内容很详细。但是还有几个地方需要改一下,比如一些大事的排列顺序等等。我都帮你画出来了,你改完再重新发我一份。

★ 关于这份总结,可以知道:
A 有点儿短
B 写得一般
C 缺少重点
D 有不准确之处

★ 他希望小周:
A 再改改
B 全部重写
C 减少字数
D 按时完成

84-85.
有个年轻人觉得自己什么都没有,总是很不开心。一天,他的父亲对他说:“孩子,其实你是个富人啊!”“为什么?我既没车也没房子,钱也很少。”父亲笑着说:“如果有人出 100 万买你的健康,再出 100 万买你的年轻,你愿意卖吗?”年轻人这才明白,原来自己一点儿都不穷,相反,自己有很多用钱也买不到的东西。

★ 一开始,年轻人觉得自己:
A 很穷
B 很聪明
C 很幸福
D 很厉害

★ 这段话主要想告诉我们:
A 要有理想
B 不要骗人
C 要懂得节约
D 钱不是最重要的

Đáp án:

66.B
67.C
68.A
69.B
70.C
71.B
72.A
73.B
74.A
75.D
76.A
77.C
78.C
79.B
80.B
81.D
82.D
83.A
84.A
85.D

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 4 online phần thi đọc hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

2 / 0

Trả lời 0