Luyện thi HSK 4 online Đề 22 Đọc hiểu Phần 3

Luyện thi HSK 4 online Đề 22 Đọc hiểu Phần 3 trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster

Chủ động luyện thi HSK 4 online miễn phí

Luyện thi HSK 4 online Đề 22 Đọc hiểu Phần 3 bên dưới là toàn bộ tiết học luyện thi HSK online phần thi đọc hiểu hôm nay, các bạn hãy chú ý theo dõi và hoàn thành bài thi thử một cách tốt nhất nhé. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn ôn tập lại bài học hôm qua nội dung luyện thi HSK online mỗi ngày HSK cấp 4 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 4 online Đề 22 Đọc hiểu Phần 2

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Khóa học luyện thi HSK online Thầy Vũ

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 4 đề 22 phần 3 đọc hiểu.

Giáo trình Luyện thi HSK 4 online Đề 22 Đọc hiểu Phần 3 ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

第 三 部 分

第 66-85 题:请选出正确答案。

例如:
她很活泼,说话很有趣,总能给我们带来快乐,我们都很喜欢和她在一起。
★ 她是个什么样的人?
A 幽默 √
B 马虎
C 骄傲
D 害羞

66.王月,我有个朋友想报考你那个专业的硕士,他有些问题想问你,我能把你的手机号给他吗?
★ 说话人的朋友想:
A 换班级
B 考硕士
C 读博士
D 问价格

67.一般三岁左右的孩子就可以学习自己刷牙了。在正式教刷牙前,父母可以让孩子自己选择喜欢的杯子、牙刷和牙膏,这样更能引起他们刷牙的兴趣。
★ 让孩子选牙刷,能使他们:
A 学会管钱
B 养成好习惯
C 动作更标准
D 对刷牙感兴趣

68.在自助餐厅里,如果你只坐在那儿等,那你什么都吃不到。你必须站起来自己去拿,才能吃饱。生活也一样,什么都不做也就什么都得不到。
★ 在生活中,我们要:
A 尊重他人
B 注意节约
C 自己多努力
D 多照顾别人

69.冰心是著名的翻译家,也是深受儿童喜爱的作家。她的《寄小读者》和《再寄小读者》不仅深得中国小朋友的喜爱,在国外读者中也很受欢迎。
★ 根据这段话,可以知道冰心:
A 脾气很好
B 爱开玩笑
C 喜欢浪漫
D 很受儿童欢迎

70.对很多女性朋友来说,逛街购物是一种放松心情、减轻压力的好方法。尤其是当买到自己喜欢的东西时,那种愉快的感觉可以让她们暂时忘掉一些烦恼。
★ 这段话主要谈的是什么?
A 爱情的作用
B 购物的好处
C 经济的发展
D 怎样增加自信

71.抽烟不仅对自己的身体不好,还会污染空气,影响周围人的健康。为了鼓励大家少抽烟,人们将每年的 4 月 7 日定为“世界无烟日”。
★ 这段话主要告诉我们要:
A 少抽烟
B 注意安全
C 保护环境
D 学会放弃

72.文化是民族的,各民族文化都有自己的特点;同时文化也是世界的,各国文化在发展过程中相互影响、相互学习,也会有一些相同的地方。
★ “文化也是世界的”是指各国文化:
A 区别大
B 都很流行
C 有共同之处
D 与科学无关

73.对不起,先生,您的行李箱超重了。按照规定,您只能免费带 20 公斤的行李,超重的部分每公斤加收全部票价的 1.5%。
★ 根据这段话,超过 20 公斤的行李:
A 要收费
B 不允许登机
C 需专门存放
D 要开箱检查

74.阅读时,遇到不懂的词,可以先根据上下文来猜它的意思,不要一遇到难词就去查词典。实在猜不出,再去查词典,这样才能提高我们的阅读水平。
★ 遇到不懂的词语,最好先:
A 猜词意
B 画出来
C 上网查查
D 记在笔记本上

75.这段时间大家都很辛苦,这次活动能顺利举行与各位的支持和努力是分不开的。来,咱们一起干一杯。
★ 说话人在:
A 道歉
B 做调查
C 表示感谢
D 跟人打招呼

76.今天下出租车时,由于着急赶时间,我不小心把照相机忘在了出租车上。司机师傅发现后马上叫住我,把相机还给了我。
★ 司机叫住他,是为了:
A 停车
B 还他相机
C 找他零钱
D 和他聊天儿

77.父母都希望自己的孩子诚实、勇敢、有礼貌。要想让孩子成为这样的人,父母首先得从自己做起,要是连自己都做不到,又怎能要求孩子做到呢?
★ 教育孩子时,父母应该:
A 少提要求
B 降低标准
C 自己先做好
D 让孩子拿主意

78.这种植物喜欢阳光,你最好把它放到窗边,多见见太阳,这样它才能长得快,叶子的颜色也会越来越绿。
★ 这种植物:
A 很矮
B 有香味
C 叶子很厚
D 适合放窗边

79.有的人总是不好意思拒绝朋友的要求,害怕这样会影响两个人的感情。但实际上,真正的友谊不会因为你的一次拒绝就受到影响。
★ 有的人不愿拒绝朋友,是担心会:
A 后悔
B 影响友情
C 被人笑话
D 遇到麻烦

80-81.
很多人都羡慕导游,觉得他们能到处玩儿。其实,做导游并不像人们想的那样轻松。首先,导游要对景点非常地了解,而且讲解时还要想办法引起游客的兴趣。其次,导游每天都要走很多路,只有能吃苦,才能坚持下来。另外,旅行中会出现各种各样的问题,导游必须能够冷静地解决问题。

★ 很多人羡慕导游,是因为导游:
A 工资高
B 假期长
C 知识丰富
D 能去各地玩儿

★ 根据这段话,可以知道什么?
A 门票很贵
B 游客没耐心
C 信心很关键
D 导游工作辛苦

82-83.
多数情况下,对于不太熟悉的人,我们往往会根据周围人对他的看法来做出判断,但这样并不一定正确。要想真正了解一个人,不能光听别人说,而应该多与他交流,时间久了,自然就会了解这个人。

★ 人们一般根据什么来判断不熟悉的人?
A 自己的经历
B 别人的看法
C 他人的爱好
D 老人的经验

★ 想真正了解一个人,应该:
A 相信他
B 同情他
C 多与他交流
D 少提反对意见

84-85.
幸福是什么?有人说,能帮助别人就是一种幸福。也有人说,健康才是最大的幸福。还有人说,小时候幸福是一件东西,比如一本书、一块儿巧克力,得到了就很幸福;长大后幸福是一种态度,是生活的态度决定了我们幸福感的高低。不管你认为幸福是什么,只要你用心去找,就一定能发现它。

★ 有人觉得小时候幸福是:
A 获得重视
B 能玩儿游戏
C 取得好成绩
D 得到一件东西

★ 最后一句的“它”指的是:
A 幸福
B 回忆
C 性格
D 态度

Đáp án:

66.B
67.D
68.C
69.D
70.B
71.A
72.C
73.A
74.A
75.C
76.B
77.C
78.D
79.B
80.D
81.D
82.B
83.C
84.D
85.A

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 4 online phần thi đọc hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0