Luyện thi HSK 4 online Đề 5 Đọc hiểu Phần 3

Luyện thi HSK 4 online Đề 5 Đọc hiểu Phần 3 trung tâm tiếng Trung thầy Vũ tphcm
5/5 - (1 bình chọn)

Luyện thi HSK 4 online theo bộ đề

Luyện thi HSK 4 online Đề 5 Đọc hiểu Phần 3 đọc đoạn văn rút ra nội dung ý nghĩa chính là đề thi thử mà Thầy Vũ muốn giới thiệu đến các bạn, các bạn hãy chú ý theo dõi bài giảng ở bên dưới nhé. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn ôn tập lại bài học hôm qua luyện thi HSK online phần đọc hiểu HSK cấp 4 tại link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 4 online Đề 5 Đọc hiểu Phần 2

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Hướng dẫn luyện thi HSK online

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 4 đề 5 phần 3 đọc hiểu.

Giáo trình Luyện thi HSK 4 online Đề 5 Đọc hiểu Phần 3 ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

第三部分

第66-85题:请选出正确答案。

例如:她很活泼,说话很有趣,总能给我们带来快乐,我们都很喜欢和她在一起。
★ 她是个什么样的人?
A 幽默 √

B 马虎

C 骄傲

D 害羞

66.首都体育馆今天晚上有活动,等活动结束的时候人肯定很多,你和女儿还是提前一点儿出发吧,我怕会堵车。
★ 提前出发是为了:
A 参加活动

B 观看表演

C 错开堵车

D 去接儿子

67.在教育孩子时,我们应该少批评、多鼓励。孩子在受到表扬时,往往会对自己更有信心,对学习的兴趣也会更大,成绩当然会提高。
★ 应该怎样教育孩子?
A 不能批评

B 要多鼓励

C 重视成绩

D 信任孩子

68.大家都说:便宜没好货,好货不便宜。其实不一定都是这样的。有的时候,质量很好的东西也会很便宜。例如,春天来了,冬天的衣服就会打折,质
量很好,也很便宜,花很少的钱就可以买到。
★ 根据这段话,质量很好的东西:
A 当然很贵

B 不会打折

C 不受顾客欢迎

D 有时候也便宜

69.一群性格各不相同的年轻人,几个酸甜苦辣的爱情故事,一段经历了半个世纪的美好回忆。由孙俪等著名演员主演,电视剧《血色浪漫》,星期日晚
上8点,欢迎您继续收看。
★ 这段话最可能是:
A 广告

B 京剧

C 小说

D 日记

70.昨天的放弃决定了今天的选择,今天的选择决定了明天的生活。只有懂得放弃和学会选择的人,才能赢得精彩的生活。
★ 这段话告诉我们,学会放弃:
A 值得原谅

B 是个缺点

C 能减少竞争

D 会有更多选择

71.小刘,这方面的问题我也不太懂,不过我有一个亲戚是律师,我给你他的电话号码,有什么问题,你可以直接问他。
★ 小刘想了解哪方面的情况?
A 艺术

B 汉语

C 法律

D 语言

72.森林里有一种植物,它开的花比普通的花大很多,并且特别香。这种植物会用它的香味吸引来一些小动物,然后把它们吃掉。
★ 这种植物:
A 花很香

B 花很漂亮

C 夏天才开

D 没有叶子

73.你有一个苹果,我有一个香蕉,把我的给你,把你的给我,每个人仍仅有一个水果;你有一个想法,我有一个想法,把我的告诉你,把你的告诉我,
每个人就有了两个想法。
★ 这段话的主要意思是:
A 要关心别人

B 要多吃水果

C 交流很重要

D 做事情要耐心

74.他这些年做生意赚了不少钱,还拿出很大一部分去帮助那些经济有困难的人,所以获得了大家的尊重。
★ 他为什么获得了尊重?
A 年龄大

B 脾气好

C 他是富人

D 帮助穷人

75.当我们与别人见面握手时,注意要按顺序一个一个来。如果你与一个人握手的时候,用另外一只手去和其他人握手,那是极其不礼貌的。
★ 握手时要注意:
A 力气要大

B 动作要慢

C 按顺序来

D 不要戴帽子

76.社会的发展不能光看经济的增长,还要重视环境的保护。环境如果被污染了,经济的增长也无法为我们带来美好的生活。
★ 这段话主要谈经济增长和什么的关系?
A 历史文化

B 技术水平

C 环境保护

D 农村管理

77.这个省的大部分地方都是山,高度一般在4000米以上。因为太高,空气比别的地方少,刚到这里的人会感觉身体不舒服,但过一段时间之后,就会
逐渐适应。
★ 刚到这里的人为什么感觉不舒服?
A 空气少

B 阴天多

C 气温低

D 天气干燥

78.新闻报道中使用数字的目的是,通过它们来说明问题。所以这些数字必须是准确的,只有这样,才能证明报道的“真”,才是对读者负责。
★ 新闻报道中的数字:
A 不易理解

B 使用随便

C 让人失望

D不能出错

79.“熟悉的地方没有风景”是说对自己越熟悉的东西,往往越没有新鲜感,也就很难发现它的美丽之处。所以生活中不缺少美,缺少发现美的眼睛。
★ 对熟悉的东西,我们往往:
A 很有感情

B 无法判断

C 会有些怀疑

D 缺少新鲜感

80-81.
说话虽然是生活中最普通的事,却不简单,有许多地方值得注意:着急的事,要慢慢地说;别人的事,要小心地说;伤心的事,不要见人就说;讨厌的事,要对事不对人地说;现在的事,做了再说;以后的事,以后再说;而不能肯定的事、没发生过的事,千万不要乱说。
★ 遇到伤心的事,应该:
A 和同事说

B 别到处说

C 多和朋友说

D 别让邻居知道

★ 将来的事,应该怎么说?
A 马上说

B 将来说

C 认真地说

D 积极地说

82-83.
如果你想减肥,那么必须做到两点:一是少吃东西,二是多运动。少吃不代表不吃,而是要科学地吃。关键是要多运动,但是也不需要每天都运动,一周运动两到三次,每次运动一个小时也就差不多了。骑自行车、打篮球、跑步等都是很好的减肥运动。要想减肥成功,一定要坚持,不能怕累,否则很难有效果。
★ 关于减肥,最重要的是:
A 多锻炼

B 有计划

C 每天都运动

D 不要有烦恼

★ 如果想减肥成功,一定要:
A 简单

B 快乐

C 坚持

D 热闹

84-85.
很多人问哪个季节去丽江旅游比较好,总的来说,丽江一年四季人都不少,情况稍微好一点儿的时候是每年12月到第二年3月。这段时间来丽江的话,无论交通还是吃、住都是最便宜的。天气方面,这个时候比较冷,气温在-5℃到18℃,早晚温差比较大。风景的话,主要是雪景,白天都是蓝天白云,照出的照片质量会非常高。
★ 去丽江旅游,什么时候比较好?
A 2月

B 6月

C 9月

D 11月

★ 关于丽江,下列哪个正确?
A 交通不便

B 游客很多

C 少数民族多

D 不适合照相

Đáp án:

66.C
67.B
68.D
69.A
70.D
71.C
72.A
73.C
74.D
75.C
76.C
77.A
78.D
79.D
80.B
81.B
82.A
83.C
84.A
85.B

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 4 online phần thi đọc hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0