Luyện thi HSK 4 online Đề 9 Đọc hiểu Phần 3

Luyện thi HSK 4 online Đề 9 Đọc hiểu Phần 3 trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster
5/5 - (1 bình chọn)

Phần luyện thi HSK 4 online có chọn lọc

Luyện thi HSK 4 online Đề 9 Đọc hiểu Phần 3 để nâng cao khả năng làm bài các bạn học viên phải luyện thi HSK online mỗi ngày, các bạn hãy chú ý theo dõi bài giảng chi tiết ở bên dưới nhé. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn ôn tập lại bài học hôm qua ở nội dung bài giảng luyện thi HSK online HSK cấp 4 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 4 online Đề 9 Đọc hiểu Phần 2

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Trích dẫn tài liệu luyện thi HSK online

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 4 đề 9 phần 3 đọc hiểu.

Giáo trình Luyện thi HSK 4 online Đề 9 Đọc hiểu Phần 3 ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

第 三 部 分

第 66-85 题:请选出正确答案。

例如:她很活泼,说话很有趣,总能给我们带来快乐,我们都很喜欢和她在一起。
★ 她是个什么样的人?
A 幽默 √
B 马虎
C 骄傲
D 害羞

66.生活中,很多事情不像做数学题那样有一个正确答案。有些事情如果你一定要找一个正确答案,恐怕会让简单的生活变得复杂起来。
★ 这段话告诉我们,生活:
A 让人失望
B 有很多限制
C 会遇到失败
D 和数学题不同

67.很多时候,我们不得不去做一些自己不愿意做甚至很讨厌的工作。这时,我们最需要的就是耐心和责任心,还有一个愉快的心情。
★ 做不喜欢做的工作时,应该:
A 有耐心
B 提前完成
C 互相讨论
D 拒绝加班

68.有些年轻人申请了信用卡,但在购物时却没有考虑自己的经济能力,最后不能按时还银行的钱,因此出现严重的信用问题。
★ 申请了信用卡,人们:
A 很紧张
B 担心弄丢
C 常忘记密码
D 需按时还钱

69.夏天的晚上,这条街道尤其热闹。白天太热,晚上很凉快,树底下坐了很多人,谈一些有意思的事情,还有自己的看法。
★ 夏天人们喜欢在哪里聊天儿?
A 网上
B 树下
C 公园里
D 办公室

70.买了大房子后,我一直想把以前的旧房子租出去。然而不知为什么,一直没有人给我打电话。后来才发现,原来广告上的电话号码写错了一个数字。
★ 没人给他打电话,是因为:
A 家具太破
B 没写地址
C 号码写错了
D 他换手机了

71.乒乓球运动在世界上很多国家受到人们的喜爱。在中国,喜爱这一运动的男女老少成千上万,到处都有很多乒乓球桌。
★ 在中国,喜欢乒乓球运动的人:
A 非常多
B 多是儿童
C 几乎没有
D 有一亿多人

72.时间是没有感情的,它走过了无数个春夏秋冬,它不会因为你快乐而多停留一分钟,也不会因为你伤心而加快脚步。
★ 这段话主要想告诉我们,时间:
A 带给人希望
B 不能被浪费
C 对谁都一样
D 是会改变的

73.有些笑话,不光能给人带来快乐,还有教育的作用,能使人们在大笑的时候重新认识一些问题。
★ 这段话主要讲笑话的:
A 作用
B 范围
C 重点
D 历史

74.教孩子用筷子时,要提醒他们不能用筷子敲盘子、碗等,更不能拿筷子指着别人,这样会让别人觉得你很没礼貌。
★ 根据这段话,使用筷子时:
A 要用右手
B 不能用刀子
C 不允许指人
D 要记得洗手

75.不准时的人很难获得别人的信任,迟到总是会给人留下不好的印象。不管是上课、上班,还是与别人约会,准时都非常重要。
★ 一个经常迟到的人:
A 爱做梦
B 脾气不好
C 不被人理解
D 很难让人信任

76.这个杂志的内容还算精彩,图片也很漂亮,它的缺点是价格定得太高。经过调查,我们发现,有不少人往往因为觉得太贵而放弃了它。
★ 这个杂志:
A 有缺点
B 很受欢迎
C 由两部分组成
D 是关于健康的

77.“活到老,学到老。”在现代社会中,我们必须坚持学习。只有努力获得新的知识,才能适应社会的发展速度,做一个合格的现代人。
★ “活到老,学到老”的意思是:
A 永远年轻
B 注意安全
C 坚持学习
D 要锻炼身体

78.他的聪明、幽默深深地吸引了她。虽然他也有一些缺点,但她还是认为他是最可爱、最优秀的人,和他在一起很幸福。
★ 他是个什么样的人?
A 浪漫
B 诚实
C 重视友谊
D 对她有吸引力

79.年龄的增长并不一定代表成熟,有的人 20 多岁了还没学会照顾自己,而有的人十几岁就开始步入社会,赚钱养家。穷人的孩子早当家,他们也许没有很多钱,却可能比富人家的孩子经历得更多。
★ 十几岁就步入社会的人:
A 经历丰富
B 非常可怜
C 更会打扮
D 都很聪明

80-81.
不仅人与人之间有竞争,森林里的各种植物之间也有竞争,这一点儿也不奇怪。植物会为了阳光、空气和水而竞争。一些又高又大的植物往往能获得更多的阳光、空气和水,于是越长越高大。而一些比较低矮的植物就只能长在这些高大植物的下面。

★ 森林里的植物:
A 都很高大
B 也有竞争
C 叶子宽厚
D 会相互交流

★ 为什么有的植物长得特别高大?
A 离河远
B 天气暖和
C 环境安静
D 获得了更好的条件

82-83.
每个人都有自己的优点和缺点。优点多不一定值得骄傲,有缺点也很正常。问题是,有的人看自己时,只看到优点;看别人时,只看到缺点。这不但不能说明他聪明,相反,只能说明他对自己还不够有信心,这会给他带来麻烦。因为一个不知道自己缺点的人,永远都不会想要去改变。

★ 看不到自己缺点的人:
A 不冷静
B 很辛苦
C 缺少信心
D 喜欢开玩笑

★ 这段话主要想告诉我们,要:
A 有理想
B 相信别人
C 接受批评
D 正确认识自己

84-85.
爸爸下班回到家已经很晚了,很累。他发现 7 岁的儿子还在门口等他。儿子问:“爸,您一小时可以赚多少钱?”“我想想,大概是 20 块。”小孩又问:“您可以借我 10 块钱吗?”尽管父亲有些生气,但还是拿出了 10 块钱。儿子一边感谢爸爸,一边从手里拿出另外 10 块钱,说:“爸,我可以向您买一个小时的时间吗?明天请早一点儿回家,我想和您一起吃晚饭。”

★ 儿子原来有多少钱?
A 5 元
B 10 元
C 20 元
D 100 元

★ 关于父亲,可以知道:
A 力气大
B 奖金少
C 工作忙
D 很热情

Đáp án:

66.D
67.A
68.D
69.B
70.C
71.A
72.C
73.A
74.C
75.D
76.A
77.C
78.D
79.A
80.B
81.D
82.C
83.D
84.B
85.C

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 4 online phần thi đọc hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

2 / 0

Trả lời 0