Luyện thi HSK 5 online Đề 1 Nghe hiểu

Luyện thi HSK 5 online Đề 1 Nghe hiểu trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster
5/5 - (1 bình chọn)

Tài liệu giảng dạy luyện thi HSK 5 online

Luyện thi HSK 5 online Đề 1 Nghe hiểu là bài giảng cung cấp cho chúng ta một số kiến thức quan trọng cho phần thi nghe hiểu HSK 5, các bạn hãy chú ý theo dõi nội dung bài giảng ở bên dưới nhé. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn xem bài đọc Text bộ đề Luyện thi HSK 5 online Đề 1 Nghe hiểu tại link bên dưới.

Luyện thi HSK 5 online Đề 1 Nghe hiểu Text

Các bạn ôn tập bài hôm qua khóa luyện thi HSK online Thầy Vũ HSK cấp 4 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 4 online Đề 9 Nghe hiểu Text

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Mẫu đề luyện thi HSK online cấp tốc

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 5 đề 1 nghe hiểu.

Giáo trình Luyện thi HSK 5 online Đề 1 Nghe hiểu ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

听 力

第一部分

1.
A 雨快停了
B 他会带伞的
C 他不出去了
D 他没有雨伞

2.
A 没问题
B 已经放弃了
C 要早点儿去
D 不知道地址

3.
A 宴会结束
B 庆祝生日
C 商业谈判
D 机场送行

4.
A 她爸爸
B 她妈妈
C 她丈夫
D 她孩子

5.
A 他忘了
B 他太忙了
C 手机没电了
D 飞机晚点了

6.
A 学校
B 饭店
C 商场
D 地铁

7.
A 3月初
B 3月15号
C 4月中旬
D 4月底

8.
A 责备
B 安慰
C 询问
D 夸奖

9.
A 洗澡
B 等车
C 看电视
D 洗衣服

10.
A 十分自信
B 没有把握
C 刚参加工作
D 没得到那份工作

11.
A 生意不好
B 是广告公司
C 做了很多宣传
D 要开发新产品

12.
A 下午要开会
B 今天不是星期三
C 女的在提醒男的
D 男的不知道要开会

13.
A 顾客多
B 在四川
C 服务不好
D 菜的味道怪

14.
A 机会很重要
B 压力不能太大
C 要争取拿金牌
D 人应该有点儿压力

15.
A 迟到了
B 退休了
C 换工作了
D 当演员了

16.
A 车坏了
B 没赶上火车
C 没买到机票
D 航班取消了

17.
A 律师
B 医生
C 老师
D 理发师

18.
A 吃早饭
B 增加营养
C 锻炼身体
D 去医院检查

19.
A 质量非常好
B 以后再说吧
C 价格可以再谈
D 现在没有产品

20.
A 是位大夫
B 身体很好
C 睡眠不好
D 不相信中医

第二部分

第21-45题:请选出正确答案。

21.
A 相机坏了
B 没带相机
C 忘记带手机了
D 手机不能照相

22.
A 只招聘一人
B 公司不招人
C 女的被录取了
D 女的不想去考试

23.
A 银行
B 商店
C 电影院
D 博物馆

24.
A 司机
B 秘书
C 电视台
D 出租车公司

25.
A 自己猜的
B 自己看见的
C 听别人说的
D 她也去打球了

26.
A 领导
B 家人
C 专家们
D 班主任

27.
A 登机
B 开车
C 修汽车
D 打扫房间

28.
A 刘洋缺少勇气
B 资金比较紧张
C 女的很了解刘洋
D 他们在出版社工作

29.
A 会做饭
B 没带现金
C 喜欢滑冰
D 是个工程师

30.
A 明天
B 下周一二
C 两周后
D 下个月

31.
A 学习
B 开会
C 接人
D 参观游览

32.
A 多云
B 会下雪
C 没有风
D 比今天冷

33.
A 夫妻
B 同事
C 经理和职工
D 老师和学生

34.
A 看病
B 送文件
C 去郊区玩
D 去国外出差

35.
A 车上
B 餐厅
C 汽车站
D 办公室

36.
A 男朋友
B 她一个人住
C 一个好朋友
D 父亲和母亲

37.
A 觉得不方便
B 房子价格太高
C 现在住的地方太远
D 想和丈夫住在一起

38.
A 不想搬家
B 还在上大学
C 想买贵的房子
D 还没找到合适的房子

39.
A 要求严格
B 十分疼爱
C 从不批评
D 经常表扬

40.
A 批评了儿子
B 嗓子不舒服
C 认为老师错了
D 看到了事情的经过

41.
A 支持自己
B 教育得对
C 指出了错误
D 一直在听他说

42.
A 骄傲
B 愤怒
C 吃惊
D 满意

43.
A 很有效
B 作用不大
C 很多人反对
D 垃圾更多了

44.
A 一个笑话
B 一句谢谢
C 一个玩具
D 一份报纸

45.
A 很受欢迎
B 很不干净
C 价值50元
D 每周换一次

Đáp án:

第一部分

1.B
2.B
3.A
4.C
5.D
6.B
7.C
8.B
9.C
10.A
11.C
12.A
13.A
14.B
15.C
16.D
17.D
18.A
19.C
20.C

第二部分

21.B
22.A
23.A
24.D
25.B
26.B
27.B
28.C
29.A
30.B
31.B
32.D
33.B
34.C
35.D
36.C
37.A
38.D
39.A
40.B
41.D
42.C
43.B
44.A
45.A

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 5 online phần thi nghe hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

2 / 0

Trả lời 0