Luyện thi HSK 5 online Đề 15 Đọc hiểu Phần 1

Luyện thi HSK 5 online Đề 15 Đọc hiểu Phần 1 trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster

Tham gia luyện thi HSK 5 online miễn phí

Luyện thi HSK 5 online Đề 15 Đọc hiểu Phần 1 để có được nền tảng kiến thức vững vàng trong kì thi HSK sắp tới, các bạn phải tập trung luyện thi ít nhất mỗi ngày một đề thi thử. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn ôn tập lại bài học hôm qua tập tài liệu luyện thi HSK online HSK cấp 5 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 5 online Đề 14 Đọc hiểu Phần 3

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Rèn luyện kĩ năng luyện thi HSK online

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 5 đề 15 phần 1 đọc hiểu.

Giáo trình Luyện thi HSK 5 online Đề 15 Đọc hiểu Phần 1 ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

阅 读

第 一 部 分

第 46-60 题:请选出正确答案。

46-48.
有两个人相约到山上去寻找精美的石头,甲 46 了满满的一筐,乙的筐里只有一个他认为是最精美的石头。甲就笑乙:“你为什么只挑一个啊?”乙说:“漂亮的石头虽然多,但我只选一个最精美的就够了。”下山的路上,甲感到负担越来越重,后来不得已, 47 地从一筐石头中挑一个最差的扔下,到山下的时候,他的筐里也只剩下一个石头了。人生中会有许多的东西值得留恋,但有的时候你应该学会 48 。

46.
A 背
B 催
C 摘
D 插

47.
A 曾经
B 过分
C 不断
D 根本

48.
A 抗议
B 放弃
C 降落
D 享受

49-52.
一头鹿来到小河边饮水,它低头看到了河水中自己的 49 。鹿对自己两只漂亮的、又大又粗的角非常满意,可当它看到自己的四条腿时,却说:“只是我的腿不太漂亮,又细又弱。”
突然,一只狮子不知从什么地方跑了出来,朝鹿扑了过去。鹿撒腿就跑,狮子被远远地 50 在了后面。可鹿刚一拐进林子,角就被树枝挂住了,狮子追上来逮住了它。鹿说:“ 51 。我认为丑陋、软弱的腿救了我,而我引以为 52 的鹿角,却使我丢了性命。”

49.
A 身份
B 肌肉
C 影子
D 手指

50.
A 伸
B 甩
C 摔
D 派

51.
A 我真是太幸运了
B 我是个地道的傻瓜
C 我应该听朋友的劝告
D 我本来可以跑得再快一点儿

52.
A 痛苦
B 神秘
C 光明
D 自豪

53-56.
火车头停在铁轨上,为了防止其滑动,只需要在轮子前塞一个小木块儿,这个庞然大物就无法动弹了。但是这个巨型火车头 53 开动起来,小小的木块儿就再也挡不住它了。当它 54 一定的时速时,钢筋混凝土墙也能轻而易举地被它撞穿。
从一块儿小木头令其无法动弹到能撞穿钢筋水泥墙,火车头的威力变得如此55 ,原因不是别的,是因为它开动起来了。这就是行动的力量。行动起来,许多看似无法克服的困难都可以轻松突破。 56 ,就像停在铁轨上的火车头,连小小的木块儿也推不动。

53.
A 始终
B 反复
C 一旦
D 陆续

54.
A 实行
B 达到
C 补充
D 构成

55.
A 巨大
B 深刻
C 强烈
D 热烈

56.
A 如果能立即行动起来
B 假如事情已经无法改变
C 如果只是停留于幻想中
D 如果不塞那一小块儿木头

57-60.
有一位国王,梦到自己的牙都掉光了,他找来智者为他解梦。智者说:“这是一个 57 的梦,每掉一颗牙,您将失去一个亲人。”国王大怒,将他赶了出去。
国王下令找来另外一位智者。这位智者听完国王的 58 ,一脸喜气地说:“您真有福气!您比您所有的亲人都长寿。”国王听后大喜,奖赏第二个智者 100 个金币。一位年轻的官员不解地问第二位智者:“ 59 ,为什么他受罚,你却得到奖赏?”智者回答道:“任何时候都应该讲真话,但真话就像一块宝石,要是直接扔到听者的脸上就会 60 伤害。因此说真话时要选择适当的方式。”

57.
A 优美
B 可怕
C 荣幸
D 惭愧

58.
A 叙述
B 诊断
C 指导
D 问候

59.
A 沉默是金
B 我想嘱咐您一下
C 您的演讲非常棒
D 你们两个的意思是一样的

60.
A 造成
B 威胁
C 否认
D 反应

Đáp án:

46.A
47.C
48.B
49.C
50.B
51.B
52.D
53.C
54.B
55.A
56.C
57.B
58.A
59.D
60.A

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 5 online phần thi đọc hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0