Luyện thi HSK 6 online Đề 13 Đọc hiểu Phần 2

luyện thi hsk 6 online đề 13 đọc hiểu phần 2

Bộ đề luyện thi HSK 6 online Tiếng Trung HSK

Hôm nay mình xin gửi tới các bạn bài Luyện thi HSK 6 online Đề 13 Đọc hiểu Phần 2 là bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 6 phần đọc hiểu do thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và gửi đến cho tất cả các bạn.

Các bạn đừng quên theo dõi kênh Luyện thi HSK online mỗi ngày nhé. Kênh sẽ cập nhật rất nhiều bộ đề luyện thi HSK bổ ích và cần thiết được biên soạn và đăng tải bởi những giảng viên luyện thi HSK giàu kinh nghiệm đến từ rất nhiều trường đại học nổi tiếng về đào tạo ngôn ngữ khắp cả nước.

Bạn nào chưa làm bài tập Luyện thi HSK 6 online đề 13 Đọc hiểu Phần 1 đọc hiểu thì làm tại link bên dưới đây nhé.

Luyện thi HSK 6 online Đề 13 Đọc hiểu Phần 1

Các bạn muốn cải thiện kỹ năng làm bài thi HSK thì cần làm thêm thật nhiều bộ đề thi thử HSK online thì sẽ ổn hơn rất nhiều. Các bạn tải trọn bộ đề thi HSK online mới nhất tai link bên dưới đây nhé

Download bộ đề ôn thi HSK online mới nhất của Thầy Vũ

Chuyên mục Luyện thi HSK 6 đọc hiểu  tổng hợp tất cả những đề thi rất phong phú và bổ ích của Thầy Nguyễn Minh Vũ để luyện thi HSK 6,các bạn chú ý theo dõi lưu tất các bài thi về làm dần nhé.

Danh mục đề luyện thi HSK 6 online đọc hiểu

Dưới đây là nội dung chi tiết của bài học ngày hôm nay,các bạn cùng chú ý đón xem nhé.

Luyện thi HSK 6 online Đề 13 Đọc hiểu Phần 2 ChineMaster cùng Thầy Vũ

第二部分

第 61-70 题:选词填空。

61.人都有一种倾向:按照别人对自己的[____]去生活。[____]有人像对待成功人士那样对待一个人,那么这个人也会[____]出与成功者一样的能力。

A 期望 设想 发表
B 渴望 假使 演变
C 期待 假设 表现
D 指望 一旦 表明

62.饮酒后,酒精一般在胃里就会被血液带进[____]系统,当肝脏解酒速度低于酒精摄入速度的时候,血液中的酒精[____]增加,人就[____]了,这时候,肝脏也会受损。

A 扩散 液体 馋
B 排放 密度 晕
C 渗透 能量 痒
D 循环 浓度 醉

63.中国花茶的生产始于南宋,最早的加工[____]在福州。花茶是把精制茶与具有香气的鲜花搅拌在一起,通过一定的加工方法,[____]茶叶吸附鲜花的芬芳香气。花茶适合清饮,不加奶、糖,以保持[____]香味。

A 基地 改进 天生
B 核心 致使 自然
C 重心 促进 天真
D 中心 促使 天然

64.我们在年轻的时候都喜欢流行音乐,但随着年龄的增长,我们似乎被这个世界[____]了。不懂得如今流行什么音乐,和年轻人没有共同的[____],这些都是困扰父母的难题。如果你不想让自己老得更快,何不去[____]听听当今的流行音乐?[____]在聆听中你会发现自己变得年轻了。

A 打击 题目 挑战 哪怕
B 抛弃 话题 尝试 或许
C 流浪 课题 试图 仿佛
D 淘汰 题材 体验 难怪

65.当你身心愉悦,对这个世界[____]善意时,美好的东西就被你所吸引。相反,当你[____]、郁闷、觉得什么都不对劲儿时,负面的一切也就相继来[____]了。因为你是一块磁铁,吸引的是你相信的东西,所以快乐的你会吸引让你快乐的人和事,烦恼的你[____]吸引让你烦恼的人和事。

A 充满 悲观 报到 则
B 盛行 愤怒 报名 皆
C 存在 急躁 预报 颇
D 充当 悲哀 报答 勿

66.所谓幽默,是智者在洞悉人情冷暖之后,传达出一种认识[____]、角度别致、形式上[____]的信息,从而引起众人会心一笑。可见,幽默是一种乐观的人生态度、机智的[____]方式、轻松的心态和宽容的[____]。

A 特殊 循序渐进 思想 心灵
B 特定 兴致勃勃 思念 气魄
C 独特 喜闻乐见 思维 胸怀
D 神奇 一丝不苟 思考 视野

67.争吵时,你最应该做的并不是用[____]或态度上的强硬来压倒对方,使争吵继续下去。你需要的是冷静和克制,冷静地把对方的话听完。即使[____]都在你这边,你也不要用比对方更高的[____]来征服对方,你越想征服对方,对方[____]越大。

A 情绪 理论 表情 抗议
B 神色 理由 节奏 对抗
C 气势 借口 口气 抵抗
D 语气 道理 声调 反抗

68.我们要为受窘的人说一句解围的话,为[____]的人说一句鼓励的话,为疑惑的人说一句提醒的话,为[____]的人说一句增添信心的话,为痛苦失意的人说一句[____]同情的话,许多时候,雪中送炭比[____]好。

A 忧郁 自觉 慰问 雪上加霜
B 沮丧 自卑 安慰 锦上添花
C 寂寞 自私 辜负 知足常乐
D 惭愧 自满 嘱咐 家喻户晓

69.礼仪是一种[____]的东西,它既是不可或缺的,又是不可过于[____]的,如果把礼仪看得高于一切,就会[____]人与人之间真诚的信任。因此在交际中要[____]把握分寸,使之既直爽又不失礼,这是最难又是最好的。

A 美妙 统计 丧失 勇于
B 奇妙 计算 损失 鉴于
C 巧妙 较量 危害 擅长
D 微妙 计较 失去 善于

70.甜食是治疗抑郁、[____]心情的灵丹妙药。大多数人在[____]自己的时候喜欢来一点儿甜的,忘记减肥、忘记塑身、忘记那些紧身的[____]衣服。一般来说,喜欢吃甜食的人,[____]都不坏,他们的坏心情可以用巧克力、蛋糕、布丁、奶酪等甜美的食物来[____]。

A 发挥 奖赏 豪华 气氛 取消
B 放松 犒劳 华丽 脾气 消除
C 解放 奖励 繁华 胃口 消灭
D 释放 欣赏 完美 运气 消失

Đáp án
61.C
62.D
63.D
64.B
65.A
66.C
67.D
68.B
69.D
70.B

Trên đây là nội dung chi tiết của bài thi ngày hôm nay,các bạn nhớ chú ý theo dõi nhé,nhớ tra đáp án để biết mình đúng hay sai bao nhiêu câu nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0