Luyện thi HSK 6 online Đề 6 Đọc hiểu Phần 2

luyện thi hsk 6 online đề 6 đọc hiểu phần 2
5/5 - (1 bình chọn)

Luyện thi HSK 6 online Tiếng Trung HSK cùng Thầy Vũ mỗi ngày

Hôm nay mình sẽ tới các bạn bài Luyện thi HSK 6 online Đề 6 Đọc hiểu Phần 2 là bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 6 phần đọc hiểu do thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và gửi đến cho tất cả các bạn.

Kênh Luyện thi HSK online sẽ cập nhật rất nhiều bộ đề luyện thi HSK bổ ích và cần thiết được biên soạn và đăng tải bởi những giảng viên luyện thi HSK giàu kinh nghiệm đến từ rất nhiều trường đại học nổi tiếng về đào tạo ngôn ngữ khắp cả nước.

Trước khi các bạn làm bài hôm nay,những bạn nào chưa làm bài hôm qua Luyện thi HSK 6 online Đề 6 Đọc hiểu Phần 1 hãy truy cập vào link sau nhé.

Luyện thi HSK 6 online Đề 6 Đọc hiểu Phần 1

Các bạn muốn cải thiện kỹ năng làm bài thi HSK thì cần làm thêm thật nhiều bộ đề thi thử HSK online thì sẽ ổn hơn rất nhiều. Các bạn tải trọn bộ đề thi HSK online mới nhất tai link bên dưới đây nhé

Bộ đề ôn thi HSK online mới nhất

Chuyên mục Luyện thi HSK 6 đọc hiểu  tổng hợp tất cả những đề thi rất phong phú và bổ ích của Thầy Nguyễn Minh Vũ để luyện thi HSK 6,các bạn chú ý theo dõi lưu tất các bài thi về làm dần nhé.

Tổng hợp tất cả các bộ đề luyện thi HSK 6 online

Dưới đây là nội dung chi tiết của bài học ngày hôm nay,các bạn cùng chú ý đón xem nhé.

Luyện thi HSK 6 online Đề 6 Đọc hiểu Phần 2 ChineMaster cùng Thầy Vũ

第二部分

第 61-70 题:选词填空。

61.椅子的舒适问题,只要设计时考虑人体结构的[___],便可以解决。设计一把椅子而[___]了人体的结构,就像设计蛋盒而不顾蛋的[___]。

A 特征 忽略 形状

B 本质 忽视 形态

C 特点 忘记 外观

D 构造 违反 外貌

62.人们都很尊敬发现真理的人。其实,真理常常就在你的身边,能不能发现它就看你有没有一双[___]的眼睛,有没有一个善于[___]的头脑,有没有敢于[___]真理的勇气。

A 锐利 沉思 理解

B 灵敏 考虑 坚持

C 敏锐 思考 追求

D 明亮 联想 把握

63.对爱书者来说,旧书摊无疑是块宝地,他们[___]自己的兴趣爱好、所学[___]或是所研究的课题,在旧书摊上[___]自己认为有价值的参考书。

A 根据 专业 选取

B 依靠 课程 挑选

C 依据 专题 钻研

D 按照 教材 认识

64.长期以来,人们总认为阑尾不[___]任何生理功能,是人体[___]的器官。近年来,医学研究[___],阑尾是人体一个重要的免疫器官,对[___]人体正常的免疫功能起着重要作用。

A 拥有 额外 显示 保证

B 具有 多余 证实 维持

C 具备 附属 解释 保护

D 享有 无效 论证 维护

65.中国人到底有没有幽默感?可以说是[___]。对这个问题达成[___]不大容易,因为权威界的意见都[___]。幽默领域的大师级人物鲁迅和林语堂的意见就是针尖对麦芒般的对立。鲁迅说,皇帝不肯笑,奴隶不准笑,[___]幽默在中国是不会有的。林语堂则说,幽默本是人生的一部分,“中国人人都有自己的幽默”。

A 众所周知 统一 实事求是 因此

B 众说纷纭 共识 大相径庭 可见

C 五花八门 结论 自相矛盾 所以

D 七嘴八舌 一致 不相上下 由此

66.古时候,“城”和“市”是两个不同的[___]。“城”往往是统治者及其军队居住和驻扎的地方,[___]筑有城墙。“市”是做[___]的地方,这个地方最早是在井边,人们来取水,便带来东西[___],所以有“市井”一词。

A 概念 四周 买卖 交易

B 定义 附近 商业 交换

C 名称 周围 生意 交流

D 内容 当地 贸易 交通

67.司马迁的父亲司马谈临死前[___]他,希望他能写出一部无愧祖辈的优秀[___]来。司马迁[___]了父亲的遗志,终于完成了一部[___]的历史巨著《史记》。

A 说服 作品 实现 成功

B 告诫 文章 接受 大型

C 叮嘱 书籍 担负 伟大

D 嘱咐 著作 继承 空前

68.中国古代天文学之所以发达,首先是由于帝王们认为天象直接联系着皇家的[___]。而历法准确与否则被看做一姓王朝是否顺应天意的[___]。其次中国古代[___]农业立国,而农业的发展与天文历法[___]。

A 命运 标志 以 密不可分

B 前途 现象 据 大有可为

C 统治 象征 按 根深蒂固

D 权力 反映 凭 举世闻名

69.孩子是玩具的主人,但玩具不是他们买来的。他们很少[___]玩具的实际功能,往往只被花花绿绿的包装所[___]。聪明的爸爸妈妈可以在买玩具之前[___]给孩子提出一些建议,[___]他们做出明智的选择。此外,父母还可以鼓励孩子[___]废旧物品自己动手制作玩具。

A 关心 征服 提前 指导 采用

B 打听 打动 预备 影响 使用

C 关注 吸引 预先 引导 利用

D 重视 迷惑 首先 命令 采取

70.有[___]和步骤的目标就像地图,让你明白[___]到达自己想去的地方。你必须定期[___]地图以确保路径正确。这张地图还能让你明了有哪些别的路同样可到达目的地,[___]你在此路不通时能有另外的选择。

A 计划 如何 参考 以便

B 计算 怎样 回忆 从而

C 设计 怎么 研究 此外

D 体会 多少 了解 否则

Đáp án
61.A
62.C
63.A
64.B
65.B
66.A
67.D
68.A
69.C
70.A

Bài học hôm nay đến đây là hết rồi,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé. Chúc các bạn có một buổi học vui vẻ nhé.

Was this helpful?

3 / 0

Trả lời 0