Luyện thi HSK 3 online Đề 13 Nghe hiểu

Luyện thi HSK 3 online Đề 13 Nghe hiểu trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster
Đánh giá post

Bộ tài liệu luyện thi HSK 3 online phổ biến

Luyện thi HSK 3 online Đề 13 Nghe hiểu buổi học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục luyện thi HSK online bổ ích tại nhà, các bạn hãy chú ý theo dõi bài giảng chi tiết ở bên dưới và hoàn thành bài thi thử một cách tốt nhất nhé. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn xem bài đọc Text bộ đề Luyện thi HSK 3 online Đề 13 Nghe hiểu tại link bên dưới.

Luyện thi HSK 3 online Đề 13 Nghe hiểu Text

Các bạn ôn tập bài hôm qua tích hợp một số cách thức luyện thi HSK online HSK cấp 3 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 3 online Đề 12 Nghe hiểu Text

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Học cách luyện thi HSK online tại nhà

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 3 đề 13 nghe hiểu.

Giáo trình Luyện thi HSK 3 online Đề 13 Nghe hiểu ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

第 二 部 分
第 11-20 题

例如:为了让自己更健康,他每天都花一个小时去锻炼身体。
★ 他希望自己很健康。 ( √ )
今天我想早点儿回家。看了看手表,才 5 点。过了一会儿再看表,还是5 点,我这才发现我的手表不走了。
★ 那块儿手表不是他的。 ( × )

11.★ 他选择在北京工作。 ( )

12.★ 邻居很喜欢小动物。 ( )

13.★ 新空调比较便宜。 ( )

14.★ 他非常有名。 ( )

15.★ 儿子生病了。 ( )

16.★ 老包很着急。 ( )

17.★ 小高正在上课。 ( )

18.★ 黄阿姨的女儿变化很大。 ( )

19.★ 他没去过那个城市。 ( )

20.★ 今天下雪了。 ( )

第 三 部 分
第 21-30 题

例如:
男:小王,帮我开一下门,好吗?谢谢!
女:没问题。您去超市了?买了这么多东西。
问:男的想让小王做什么?
A 开门 √
B 拿东西
C 去超市买东西

21. A 几十个 B 几百个 C 一千多个

22. A 春季 B 夏季 C 秋季

23. A 还要点菜 B 羊肉不好吃 C 还要一碗米饭

24. A 公司 B 公园 C 超市

25. A 叔叔 B 奶奶 C 爷爷

26. A 太旧了 B 有点儿小 C 比红色的好看

27. A 盘子 B 筷子 C 照相机

28. A 还不饿 B 等同学 C 不太舒服

29. A 数学 B 历史 C 体育

30. A 6 个小时 B 两个星期 C 一个多月

第 四 部 分
第 31-40 题

例如:
女:晚饭做好了,准备吃饭了。
男:等一会儿,比赛还有三分钟就结束了。
女:快点儿吧,一起吃,菜冷了就不好吃了。
男:你先吃,我马上就看完了。
问:男的在做什么?
A 洗澡
B 吃饭
C 看电视 √

31.
A 银行
B 厨房
C 眼镜店

32.
A 打篮球
B 买铅笔
C 画画儿

33.
A 电梯
B 电子邮件
C 自己的学生

34.
A 西瓜
B 咖啡
C 面包

35.
A 站着
B 去跳舞
C 穿裙子

36.
A 非常好
B 让人生气
C 作用不大

37.
A 写错一个字
B 少了一个词
C 多了一个“借”字

38.
A 医生
B 老师
C 出租车司机

39.
A 谁在哭
B 鸟的名字
C 糖放哪儿了

40.
A 半年
B 三年
C 还没想好

Đáp án:

第一部分
1.E
2.B
3.F
4.A
5.C
6.D
7.A
8.E
9.B
10.C

第二部分
11.√
12.√
13.×
14.√
15.×
16.√
17.×
18.√
19.×
20.×

第三部分
21.B
22.B
23.A
24.C
25.C
26.B
27.A
28.A
29.B
30.C

第四部分
31.A
32.C
33.A
34.B
35.A
36.A
37.B
38.C
39.B
40.C

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 3 online phần thi nghe hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0