Luyện thi HSK 3 online Đề 18 Nghe hiểu

Luyện thi HSK 3 online Đề 18 Nghe hiểu trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster
Đánh giá post

Trọn bộ đề luyện thi HSK 3 online miễn phí

Luyện thi HSK 3 online Đề 18 Nghe hiểu các bạn hãy theo dõi nội dung chi tiết của bài giảng hôm nay ở bên dưới và hoàn thành bài thi thử một cách tốt nhất nhé. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn ôn tập bài hôm qua mẫu đề luyện thi HSK online HSK cấp 3 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 3 online Đề 17 Nghe hiểu

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Hướng dẫn tự luyện thi HSK online tại nhà

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 3 đề 18 nghe hiểu.

Giáo trình Luyện thi HSK 3 online Đề 18 Nghe hiểu ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

第 二 部 分

第 11-20 题

例如:为了让自己更健康,他每天都花一个小时去锻炼身体。
★ 他希望自己很健康。 ( √ )
今天我想早点儿回家。看了看手表,才 5 点。过了一会儿再看表,还是5 点,我这才发现我的手表不走了。
★ 那块儿手表不是他的。 ( × )

11.★ 聪明人知道机会不常有。 ( )

12.★ 那儿秋天很短。 ( )

13.★ 他害怕会迟到。 ( )

14.★ 名单不用检查了。 ( )

15.★ 他希望那位先生换个菜。 ( )

16.★ 奶奶年轻时是历史老师。 ( )

17.★ 现在西瓜很好吃。 ( )

18.★ 那个手机卖 10000 元。 ( )

19.★ 他的电脑出了点儿问题。 ( )

20.★ 他喜欢读书。 ( )

第 三 部 分

第 21-30 题

例如:
男:小王,帮我开一下门,好吗?谢谢!
女:没问题。您去超市了?买了这么多东西。
问:男的想让小王做什么?
A 开门 √
B 拿东西
C 去超市买东西

21.
A 司机
B 服务员
C 过去的同事

22.
A 哭了
B 生气了
C 忘吃药了

23.
A 在还书
B 坐在右边
C 看不清字

24.
A 前年
B 去年
C 今年

25.
A 宾馆
B 超市
C 图书馆

26.
A 要了杯茶
B 爱吃面包
C 没带信用卡

27.
A 不感兴趣
B 在准备考试
C 没完成作业

28.
A 很累
B 腿疼
C 到了再休息

29.
A 生病了
B 弟弟结婚
C 要接孩子

30.
A 水平高
B 比较胖
C 很高兴

第 四 部 分

第 31-40 题

例如:
女:晚饭做好了,准备吃饭了。
男:等一会儿,比赛还有三分钟就结束了。
女:快点儿吧,一起吃,菜冷了就不好吃了。
男:你先吃,我马上就看完了。
问:男的在做什么?
A 洗澡
B 吃饭
C 看电视 √

31.
A 在找猫
B 要借椅子
C 要买裤子

32.
A 跳舞
B 开车
C 骑自行车

33.
A 发烧了
B 鼻子不舒服
C 耳朵进水了

34.
A 正在洗脸
B 要搬到 6 层
C 在帮邻居搬家

35.
A 夫妻
B 姐弟
C 老师和学生

36.
A 19:00
B 20:15
C 21:30

37.
A 在洗碗
B 洗过澡了
C 吃得太饱

38.
A 阴天
B 热极了
C 下雨了

39.
A 商店
B 饭店
C 银行

40.
A 卖完了
B 不新鲜
C 想吃鸡蛋面

Đáp án:

第一部分
1.E
2.C
3.F
4.A
5.B
6.C
7.D
8.E
9.B
10.A

第二部分
11.√
12.√
13.×
14.×
15.√
16.×
17.×
18.×
19.√
20.√

第三部分
21.C
22.A
23.C
24.B
25.A
26.A
27.B
28.C
29.B
30.A

第四部分
31.B
32.C
33.C
34.B
35.A
36.B
37.B
38.C
39.A
40.A

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 3 online phần thi nghe hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0