Luyện thi HSK 3 online Đề 4 Nghe hiểu Text

Luyện thi HSK 3 online Đề 4 Nghe hiểu Text trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster

Bí quyết luyện thi HSK 3 online miễn phí tại nhà

Luyện thi HSK 3 online Đề 4 Nghe hiểu Text bài học hướng dẫn các bạn làm bài thi thử HSK 3 qua hình thức trực tuyến, các bạn hãy chú ý theo dõi bài giảng chi tiết ở bên dưới nhé. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn xem câu hỏi và đáp án bài thi HSK 3 nghe hiểu theo bộ đề Luyện thi HSK 3 online Đề 4 Nghe hiểu tại link bên dưới.

Luyện thi HSK 3 online Đề 4 Nghe hiểu 

Các bạn ôn tập bài hôm qua kiến thức luyện thi HSK online HSK cấp 3 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 3 online Đề 4 Nghe hiểu

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Cách luyện thi HSK online cấp tốc

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 3 đề 4 nghe hiểu text.

Giáo trình Luyện thi HSK 3 online Đề 4 Nghe hiểu Text ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

(音乐,30秒,渐弱)

大家好!欢迎参加HSK(三级)考试。
大家好!欢迎参加HSK(三级)考试。
大家好!欢迎参加HSK(三级)考试。

HSK(三级)听力考试分四部分,共40题。

请大家注意,听力考试现在开始。

第一部分

一共10个题,每题听两次。

例如:男:喂,请问张经理在吗?
女:他正在开会,您半个小时以后再打,好吗?

现在开始第1到5题:

1.
女:我决定从今天开始每天跑一千米。
男:真的吗?太阳从西边出来了?

2.
男:饭菜都做好了,把电脑关了吧?先吃饭。
女:好的,我做完这个题马上就来。

3.
女:给我来一杯果汁吧,谢谢。
男:不客气,冰箱里没有葡萄汁了,就喝这个吧。

4.
男:你的脸色不太好,又感冒了?
女:是,我感冒都快一个星期了,还没好呢。

5.
女:你站近点儿,我看看,不错,很好。
男:有变化吗?眼镜怎么样?

现在开始第6到10题:

6.
男:吃块儿糖吧?很好吃。
女:不,我最近牙疼,不敢再吃甜的东西了。

7.
女:要练多久才能画得像你这么好?
男:这不是时间的问题,主要是要有兴趣。

8.
男:你爬那么高做什么?小心点儿!
女:没关系,厨房的灯坏了,我换个新的。

9.
女:你的电子邮件我已经看过了,我觉得你的办法是最好的。
男:太好了!

10.
男:真为你高兴!希望你以后能有更大的成绩。
女:谢谢老师!我一定会努力的。

第二部分

一共10个题,每题听两次。

例如:为了让自己更健康,他每天都花一个小时去锻炼身体。
★ 他希望自己很健康。
今天我想早点儿回家。看了看手表,才五点。过了一会儿再看表,还是五点,我这才发现我的手表不走了。
★ 那块儿手表不是他的。

现在开始第11题:

11.春天来了,公园里的花儿都开了,如果带上照相机就好了。
★ 他没带照相机。

12.外面风刮得特别大,很冷,你出去的时候多穿件衣服。带把伞吧?很可能会下雨。
★ 外面下雪了。

13.邻居是一位年轻的医生,他很热情,喜欢帮助别人,所以大家有什么问题,都愿意请他帮忙。
★ 邻居是位老人。

14.过去,他喜欢每天早上起床后,一边吃早饭,一边看报纸。现在,他没有这个习惯了,因为太忙了,没时间了。
★ 他喜欢喝牛奶。

15.开始的时候,世界上没有路,走的人多了,也就有了路。
★ 路是人走出来的。

16.最近,爸爸一直说耳朵疼。我带他去医院,但是医生说他的耳朵没问题,不用吃药,多喝些水就可以了。
★ 医生认为爸爸的耳朵没问题。

17.我女儿和李先生的儿子在一个学校上学。他家孩子上四年级,我女儿上六年级。
★ 我和李先生是同学。

18.人对人的影响是很大的,如果两个人是很好的朋友,他们可能很快就会有相同的爱好了。
★ 朋友生病了。

19.喂,姐,我刚看见您的电话,刚才我去楼下接几位客人,没带手机。您找我什么事?
★ 他正在打电话。

20.那里的人不习惯说东西南北,只说左或者右。我和同事们找司机问路,他们总是回答向左走或者向右走。
★ 那儿的人习惯说左右。

第三部分

一共10个题,每题听两次。

例如:
男:小王,帮我开一下门,好吗?谢谢!
女:没问题。您去超市了?买了这么多东西。
问:男的想让小王做什么?

现在开始第21题:

21.
女:你是坐地铁上班?
男:不,我骑自行车上班,天气不好的时候,我才坐地铁。
问:关于男的,可以知道什么?

22.
男:你这张照片是什么时候照的,看上去跟现在不太一样。
女:去年夏天照的,那时比较瘦,而且是短头发。
问:照片是什么时候照的?

23.
女:奇怪,我记得把手机放进包里了,怎么找不到了?
男:别着急,我给你打个电话,就知道在哪儿了。
问:男的为什么要给女的打电话?

24.
男:您好,您需要先看一下菜单吗?
女:我在等一个朋友,过一会儿再点吧。
问:他们最可能在哪里?

25.
女:你等一下,我们买几斤香蕉吧。
男:还是买别的水果吧,这些香蕉像是放了很久了。
问:男的觉得香蕉怎么样?

26.
男:你明天上午要去哪儿?
女:我要带学生去动物园,去看大熊猫。你一起去?
问:女的最可能是做什么的?

27.
女:你终于来了,都八点一刻了。
男:对不起,来机场的路上才发现没带护照。
问:男的怎么了?

28.
男:请问,校长办公室在哪儿?
女:就在前面,左边第二个办公室。
问:他们现在在哪儿?

29.
女:盘子里的蛋糕怎么没吃完啊,吃饱了吗?
男:我不想吃了,刚才吃了很多米饭。
问:男的是什么意思?

30.
男:明天是妹妹的生日,我给她买了本汉语字典。
女:你怎么知道她在学汉语?我还以为你不关心她的学习呢。
问:男的要送妹妹什么?

第四部分

一共10个题,每题听两次。

例如:
女:晚饭做好了,准备吃饭了。
男:等一会儿,比赛还有三分钟就结束了。
女:快点儿吧,一起吃,菜冷了就不好吃了。
男:你先吃,我马上就看完了。
问:男的在做什么?

现在开始第31题:

31.
男:看一下手表,现在几点了?
女:三点,零二。说三点半到,还差半个小时呢,再等等吧。
男:叔叔和阿姨是第一次来北京,会不会走错路了?
女:我再打个电话问问。
问:他们在等谁?

32.
女:这椅子有点低,坐着不舒服。
男:没关系,我们上三层去看看,那儿也有。
女:还有桌子,我们也一起换了吧。
男:同意。我们先看桌子椅子,然后再看看别的。
问:他们最可能在哪儿?

33.男:明天是晴天还是阴天?
女:阴天,电视上说多云。怎么了?有事情?
男:没事,我们班明天要去爬山。
女:爬山的时候要小心点儿。
问:男的第二天要做什么?

34.
女:咱们也买辆车吧?
男:你怎么突然想起来买车了?
女:有车会很方便。我们可以买辆十万左右的,买辆黄色的好不好?
男:我觉得蓝色的好。
问:女的想买哪种颜色的车?

35.
男:苹果多少钱一斤?
女:三块五。您要多少?
男:给我来五斤吧。
女:好的。
问:苹果多少钱一斤?

36.
女:我不在家这几天,你别忘了照顾好我们的小狗。
男:好的,你放心吧。
女:要记得给它吃饭和洗澡
男:记住了,没问题。
问:女的让男的做什么?

37.男:祝你生日快乐!
女:谢谢,谢谢。
男:过生日要吃面条儿,这是我第一次做面条儿,看看好吃不好吃。
女:一定很好吃。
问:男的为什么要做面条儿?

38.
女:您妻子找到工作了吗?
男:还没呢。离开学校后,这段时间她在家里休息。
女:如果她愿意,欢迎她来我的公司工作。
男:谢谢你!我回去就告诉她。
问:关于他妻子,可以知道什么?

39.
男:小王,那两本书怎么样?
女:很好看。我还在看,明天还你可以吗?
男:不着急。我是说,我这儿还有几本,想看就找我。
女:好的。再见,明天见。
问:关于女的,可以知道什么?

40.
女:你好,你叫什么名字?
男:我叫解北北。
女:你姓什么?是谢谢的谢吗?
男:不是,是了解的解,它做姓的时候读解。
问:男的姓什么?

听力考试现在结束。

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 3 online phần thi nghe hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0