Luyện thi HSK 3 online Đề 7 Đọc hiểu Phần 3

luyện thi hsk 3 online đề 7 đọc hiểu phần 3
Đánh giá post

Bộ đề Luyện thi HSK 3 online Tiếng Trung HSK Thầy Vũ

Luyện thi HSK 3 online Đề 7 Đọc hiểu Phần 3 là bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 3 phần đọc hiểu, các bạn làm bài tập bên dưới xong thì kiểm tra đáp án ở ngay bên dưới xem đúng được bao nhiêu câu và sai mấy câu nhé.

Tất cả các bài thi thử HSK 3 online đọc hiểu các bạn xem tại link bên dưới.

Tài liệu HSK 3 đọc hiểu

Luyện thi HSK online của Thầy vũ là kênh chia sẽ tài liệu luyện thi HSK online miễn phí gồm các bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 được tổng hợp và biên soạn bởi đội ngũ giảng viên luyện thi tiếng Trung HSK online giàu kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi.

Trước khi vào bài mới các bạn xem lại bài học cũ qua link sau nhé:

Luyện thi HSK 3 online Đề 7 Đọc hiểu Phần 2

Bên cạnh đó, các bạn muốn cải thiện kỹ năng làm bài thi HSK thì cần làm thêm thật nhiều bộ đề thi thử HSK online để rèn luyện thêm kĩ năng làm bài. Các bạn tải trọn bộ đề thi HSK online mới nhất tai link bên dưới.

Download tài liệu ôn thi HSK online từ HSK 3 đến HSK 6

Sau đây là bài tập luyện kỹ năng làm bài thi HSK 3 đọc hiểu.

Bộ đề Luyện thi HSK 3 online Đề 7 Đọc hiểu Phần 3 ChineMaster

第 61-70 题

例如:您是来参加今天会议的吗?您来早了一点儿,现在才 8 点半。您先进来
坐吧。

★ 会议最可能几点开始?

A 8 点 B 8 点半 C 9 点 √

61.站得高,才能看得远。所以,人们对自己的要求高一些,了解的事情就会
更多一些。

★ 想要了解更多,我们需要:

A 换新的环境 B 多帮助别人 C 提高对自己的要求

62.熊猫的耳朵、眼睛、鼻子是黑色的,脚也是黑色的,它身上除了白色就是

黑色。所以人们说:熊猫的照片只能是黑白的。

★ 根据这段话,熊猫:

A 爱照相 B 很聪明 C 有个黑鼻子

63.老师问小明:“北京和月亮,哪个离你更近?”“当然是月亮了。”小明说。
老师问他为什么,他说:“因为我经常可以看到月亮,但要看到北京,我需
要花很长时间。”

★ 小明为什么认为月亮离他近?

A 月亮很大 B 容易看到月亮 C 他没去过北京

64.他刚才给我打电话,说那本书里还有一个问题,一会儿你去他那儿看看。
以后要注意,一定要认真。

★ 那本书:

A 作用不大 B 有不少错字 C 被发现还有问题

65.小黄,明天上午我有个会,你帮我去机场接李先生吧。他明天 8 点的飞机,
你早点儿去,早半个小时到,好不好?谢谢你了。

★ 小黄明天最可能:

A 去旅游 B 去机场接人 C 要照顾病人

66.因为工作需要,我要用到汉语。为了使自己的汉语说得更好,我参加了一
个汉语学习班。除了星期天,每天晚上都有课。

★ 我星期几没有课?

A 星期日 B 星期六 C 星期五

67.爸爸希望爷爷和奶奶搬到城里跟我们一起住,但是他们不同意。爷爷说,
他们不习惯住楼房,而且不愿意离开那些老邻居。

★ 爷爷奶奶不同意什么?

A 卖房子 B 搬到城里 C 检查身体

68.我妻子是出租车司机,她开车十几年了,北京每一条街道的名字她几乎都
知道。她很热情,工作很努力。

★ 我妻子是个什么样的人?

A 比较矮 B 喜欢安静 C 很了解北京

69.中国人常说:“好马不吃回头草。”意思是说,已经过去的就不要再想了,
要向前看,别走回头路。

★ 这句话主要想告诉我们:

A 要多吃米饭 B 兴趣很重要 C 遇事要向前看

70.哥哥长得很高,只有一个爱好,就是打篮球。他希望有机会做篮球运动员,
但是他现在的水平还不是很高。

★ 根据这段话,哥哥:

A 爱打篮球 B 正在复习 C 以前是运动员

Đáp án
61.C
62.C
63.B
64.C
65.B
66.A
67.B
68.C
69.C
70.A

Trên đây là nội dung bài giảng của Thầy Vũ chuyên đề Luyện thi HSK 3 online Đề 7 Đọc hiểu Phần 1, các bạn hãy chia sẻ nguồn tài liệu luyện thi HSK online miễn phí này tới các bạn khác vào học cùng nữa nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0