Luyện thi HSK 4 online Đề 2 Nghe hiểu Text

Luyện thi HSK 4 online Đề 2 Nghe hiểu Text luyện thi hsk online thầy vũ tiengtrunghsk chinemaster

Luyện thi HSK 4 online TiengTrungHSK Thầy Vũ

Luyện thi HSK 4 online Đề 2 Nghe hiểu Text là bài đọc của phần thi HSK 4 nghe hiểu đề 2. Các bạn làm bài thi HSK 4 đề 2 nghe hiểu xong thì đối chiếu với nội dung bài đọc nghe hiểu bên dưới để có thể nghe tốt hơn và nghe chuyên sâu hơn, từ đó nâng cao kỹ năng nghe hiểu làm bài thi HSK 4 online. Đây là một trong những bộ đề thi thử HSK online cực kỳ tốt sẽ giúp bạn nhanh chóng nắm vững được kết cấu bài thi HSK 4 phần thi nghe hiểu như thế nào, và thời gian làm bài thi HSK 4 nghe hiểu làm trong vòng bao lâu, từ đó bạn sẽ có chiến lược làm bài thi HSK 4 nghe hiểu tốt nhất để đạt được điểm cao nhất. Đây chính là kỹ năng làm bài thi HSK 4 nghe hiểu chúng ta cần phải luyện tập thường xuyên và hàng ngày.

Các bạn xem câu hỏi và đáp án đề thi thử HSK online HSK cấp 4 đề 2 nghe hiểu tại link bên dưới.

Luyện thi HSK 4 online Đề 2 Nghe hiểu

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi thử HSK online các bạn cần luyện tập thêm càng nhiều đề thi HSK online càng tốt, các bạn tải bộ đề thi HSK online ngay tại link bên dưới Thầy Vũ vừa mới cập nhập xong trên website luyện thi HSK online luyenthihskonline.com

Tải bộ đề thi HSK online Thầy Vũ

Sau đây chúng ta sẽ cùng xem thật kỹ nội dung bài đọc Luyện thi HSK 4 online Đề 2 Nghe hiểu Text này nhé.

Bộ đề Luyện thi HSK 4 online Đề 2 Nghe hiểu Text ChineMaster

Các bạn xem nội dung chi tiết bài đọc bên dưới, có chỗ nào chưa rõ hoặc chưa nhận diện được mặt chữ nào thì các bạn hỏi Thầy Vũ ở trong diễn đàn luyện thi HSK online nhé.

Luyện thi HSK 4 online Đề 2 Nghe hiểu Text Phần 1

Các bạn chú ý vừa nghe vừa xem bài đọc bên dưới nhé.

大家好!欢迎参加HSK (四级)考试。

大家好!欢迎参加HSK (四级)考试。

大家好!欢迎参加HSK (四级)考试。

HSK (四级)听力考试分三部分,共45题。

请大家注意,听力考试现在开始。

第一部分

一共10个题,每题听一次。

例如:我想去办个信用卡,今天下午你有时间吗?陪我去一趟银行?

★他打算下午去银行。

现在我很少看电视,其中一个原因是,广告太多了,不管什么时间,也不 管什么节目,只要你打开电视,总能看到那么多的广告,浪费我的时间。

★他喜欢看电视广告。

现在开始第1题:

1. 我本来要去上海旅游的,可是飞机票不好买,就去了北京。
★ 他没去上海旅游。

2. 我喜欢买东西,因为买东西的时候会觉得很轻松。不过和大商场比起来,我 更喜欢去热闹的服装市场。
★ 他更喜欢去大商场买衣服。

3. 今天我去饭馆吃饭,把包忘在桌子上了。服务员发现后还给了我。
★他的包丢了。

4. 昨天下了一夜的雪,今天上午堵车堵得很厉害,我提前了一个小时出门才没 有迟到。
★ 因为堵车,所以他迟到了。

5. 来北京旅游的人都会选择去故宫参观,可是最近故宫有活动,有些地方不能 参观,您可以过几天再去。
★ 现在不是参观故宫的最好时间。

6. 别紧张,放松点儿。请把头抬高一点儿,笑一笑,这个样子好极了,我拍了 啊。明天就可以取照片。
★ 他们在照相。

7. 真没想到,这次到上海出差竟然遇到了老同学,虽然已经十几年没见面了, 可是他还和以前一样年轻。
★ 老同学的变化很大。

8. 这套房子非常适合一家四口住,而且周围有学校、医院和超市,生活非常方 便;就是离马路太近了,车多,人也多,非常吵。
★ 这套房子周围很安静。

9. 这台电视机除了声音有点儿小以外,其他地方都很好。虽然已经用了几年了, 但我平时很爱护,它还像新的一样,所以价格不能再便宜了。
★ 他想卖掉电视机。

10. 老张的爱人不但对人热情,而且做饭很好吃。周末有时间的时候,总是请朋 友们去她家吃饭,所以大家没有不喜欢她的。
★ 老张做饭很好吃。

Luyện thi HSK 4 online Đề 2 Nghe hiểu Text Phần 2

第二部分

一共15个题,每题听一次。

例如:

女:该加油了,去机场的路上有加油站吗?
男:有,你放心吧。
问:男的主要是什么意思?
现在开始第11题:

11.

男:听到你生病的消息,大家都很担心。
女:没关系的,就是有点儿感冒。
问:关于女的,可以知道什么?

12.

女:那家饭馆的电话号码是多少?
男:我没带电话本,那家饭馆有自己的网站,你可以上网看看。
问:女的怎样才能知道饭馆的电话?

13.

男:这本书是从哪儿买的?我一直没买到。
女:我是用借书卡从学校图书馆借的。
问:男的想做什么?

14.

女:我每次去饭馆都会点辣的菜。
男:还是少吃点儿辣的吧,容易上火。
问:女的喜欢吃什么味道的菜?

15.

男:吃完饭去看电影吧。
女:每次都是看电影,为什么不去公园呢?
问:女的想去哪儿?

16.

女:快点儿走吧,我们迟到了。
男:别担心,我的手表快15分钟,还有时间。~
问:男的的手表怎么了?

17.

男:我知道张老师的生日是10月26号,但没想到就是这个周末。
女:没事,还来得及准备,到时候我们组织个活动让他高兴一下。
问:这个周末他们要做什么?

18.

女:7月去北京旅游怎么样?
男:最好推迟两个月去,那时候风景最美。
问:男的认为什么时候去北京最好?

19.

男:那场音乐会的票现在打9折,可是还是有点儿贵。
女:别担心,我们有学生证,可以打7折。
问:他们可以买到几折的票?

20.

女:找您25块,您在这儿吃还是带走?
男:带走,谢谢。
问:男的最可能在哪儿?

21.

男:我买5张公园门票。
女:一’共是30兀。
问:一张票多少钱?

22.

女:你觉得新来的那个同学怎么样?
男:聪明,爱学习,哦,最重要的是,特别爱帮助同学,谁有困难他都会主动 帮助。
问:新同学的优点不包括什么?

23.

男:那篇文章什么时候能给我?
女:对不起,刚才在开会。我现在先看一下,然后给你发过去。
问:现在女的要做什么?

24.

女:在路上开车,最怕堵车了,一堵就是好几个小时。
男:我倒不怕堵车,我最担心刮风下雨。
问:男的最担心什么?

25. 男:最近水果越来越贵了。 ~
女:是呀,上个月一斤香蕉才5块,这个月比上个月贵了 2块。
问:香蕉现在多少钱一斤?

Luyện thi HSK 4 online Đề 2 Nghe hiểu Text Phần 3

第三部分

一共20个题,每题听一次。

例如:

男:把这个文件复印五份,一会儿拿到会议室发给大家。
女:好的。会议是下午三点吗?
男:改了。三点半,推迟了半个小时。
女:好,602会议室没变吧?
男:对,没变。
问:会议几点开始?

现在开始第26题:

26.

女:请问哪儿有购物车?
男:人口处就有不少购物车。
女:我看了,没有。
男:我去给您找一辆。
问:女的最可能在哪儿?

27.

男:听说你们一家三口去游泳了?
女:女儿没去,就我和丈夫去了。 _
男:一个人大概花了多少钱?
女:不是很贵,每人20。
问:女的和家人游泳一共花了多少钱?

28.

女:你好,我想把这件大衣改一下。
男:您觉得哪儿不合适?
女:我比以前瘦了很多,所以衣服哪儿都不合适了。
男:好的,我帮您改一下,后天上午来取。
问:女的觉得大衣怎么了?

29.

男:明天下午的比赛你去看吗?
女:当然,我约了玛丽,上午打完篮球,下午一起去看。 男:正好。我们三个一起去吧!
女:太好了,明天下午见。
问:明天下午他们打算一起去做什么?

30.

女:我要去超市逛逛,需要带什么东西吗?
男:帮我买两瓶牛奶和一包烟。
女:牛奶家里有,烟我是不会买的,医生不让你抽烟。
男:那就给我带一本杂志吧。
女:这个主意好。
问:女的要帮男的买什么?

31.

男:我请老王和他妻子晚上来吃饭,咱们准备点儿什么呢?
女:我把这件事忘了,什么都没准备,怎么办?
男:我现在就去超市买菜。
女:时间来不及了,我看还是请他们出去吃吧。
问:他们在商量什么事情?

32.

女:明天要下大雪,咱们还是开车去吧。
男:开车肯定没有地铁快。
女:为什么呢?
男:星期一上午上班人多,又下雪。你说能不堵车吗?
问:根据对话,可以知道什么?

33. 男:我排了很长时间的队,终于买到票了。
女:太好了,我一直担心你买不到票呢。
男:杂志上说,这个电影很精彩。
女:是啊,很多人都想看呢。
问:他们在谈论什么?

34. 女:请问,这儿有人吗?
男:我想应该没有人,你坐吧。
女:来这里锻炼的人真多。
男:是呀。这里环境好,空气也新鲜。
问:女的最可能在哪儿?

35. 男:你买火车票了吗? _
女:还没有,我的身份证丢了。你呢?
男:我是打电话买的票,不过,电话很难打。
女:那我试试上网买票吧,希望能买着。
问:女的准备怎么买票?

第36到37题是根据下面一段话:
长时间精神紧张或者心情不好会使我们有不舒服的感觉,例如没有力气,什 么都不想做,睡觉质量不高等等。这说明你虽然没有生病,但是身体并不是很健 康。改变这种情况并不难。首先,要安排好工作或者学习,不要太紧张;其次, 不要让不愉快的事情影响你的心情;第三,要注意锻炼身体。

36. 说话人认为让身体不健康的原因是什么?
37. 怎样改变身体不舒服的情况?

第38到39题是根据下面一段话:
今天的课就上到这儿。希望同学们回家以后,每天能按时完成暑假作业,注 意安全。一个月以后回学校。
38. 说话人是谁?
39. 学生们马上就要怎样了?

第40到41题是根据下面一段话:
请注意,哪位顾客丢了手表,听到广播后请到商店一楼来取。同时,也提醒 其他顾客看好自己的东西。
40. 说话人最可能在哪儿?
41. 发生了什么情况?

第42到43题是根据下面一段话:
我是2003年大学毕业的,先当了一年的老师,后来又干了两年的律师。不 过我发现自己还是喜欢翻译,所以来到贵公司。希望能给我这个机会。
42. 说话人一共做过几种工作?
43. 说话人希望做什么工作?

第44到45题是根据下面一段话:
上个星期才修好的打印机,现在又有问题了。下午就要开会了,可是材料还 都没有打印好,得马上打电话找人来看看。
44. 说话人的心情怎么样?
45. 说话人现在要做什么? _

听力考试现在结束。

Trên đây là nội dung bài đọc Luyện thi HSK 4 online Đề 2 Nghe hiểu Text, các bạn có chỗ nào thắc mắc chưa hiểu thì hãy đăng bình luận đặt câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online để được hỗ trợ trả lời nhanh nhất.

Hẹn gặp lại các bạn học viên lớp luyện thi HSK online vào ngày mai.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0