Luyện thi HSK 4 online Đề 3 Nghe hiểu Text

Luyện thi HSK 4 online Đề 3 Nghe hiểu Text luyện thi hsk online tiengtrunghsk chinemaster

Luyện thi HSK 4 online TiengTrungHSK ChineMaster

Luyện thi HSK 4 online Đề 3 Nghe hiểu Text là bài nghe phần thi HSK nghe hiểu HSK cấp 4 đề thi HSK online trên website luyện thi HSK online miễn phí. Đây là kênh chia sẻ tài liệu luyện thi HSK online miễn phí được cung cấp bởi đội ngũ giảng viên chuyên luyện thi tiếng Trung HSK tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster rất giàu kinh nghiệm luyện thi chứng chỉ HSK và cũng là người bạn thân thiết với chúng ta. Họ chính là giáo viên tiếng Trung HSK rất nhiệt tình với chúng ta, các bạn có bất kỳ câu hỏi nào cần được giải đáp trong quá trình làm bài thi thử HSK online đều được họ giúp đỡ một cách tận tình trên diễn đàn luyện thi HSK online và chúng ta không cần phải trả bất kỳ chi phí dịch vụ nào hết. Đây chính là cách làm việc của đội ngũ giáo viên luyện thi tiếng Trung HSK ChineMaster.

Bài thi nghe hiểu HSK 4 đề 3 các bạn làm tại link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 4 online Đề 3 Nghe hiểu

Các bạn muốn tăng cường kỹ năng làm bài thi HSK thì cần phải làm thêm thật nhiều bộ đề thi thử HSK khác nữa, đội nhóm TiengTrungHSK chúng tôi vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới hoàn toàn miễn phí từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 trên website luyện thi HSK online này. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Tải toàn bộ đề thi thử HSK online

Các bạn chạy file video bên dưới để vừa nghe bài thi HSK 4 nghe hiểu vừa nhìn các đoạn text bên dưới.

Sau đây chúng ta sẽ vừa luyện nghe bài thi HSK 4 này và vừa nhìn bài text bên dưới nhé.

Bộ đề Luyện thi HSK 4 online Đề 3 Nghe hiểu Text TiengTrungHSK

Các bạn nghe bài đọc HSK 4 bên dưới có chỗ nào chưa hiểu thì hãy đăng câu hỏi của các bạn vào trong diễn đàn luyện thi HSK online nhé. Chúng tôi liên tục sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Luyện thi HSK 4 online Đề 3 Nghe hiểu Text Phần 1

大家好!欢迎参加HSK (四级)考试。
大家好!欢迎参加HSK (四级)考试。
大家好!欢迎参加HSK (四级)考试。
HSK (四级)听力考试分三部分,共45题。 请大家注意,听力考试现在开始。
第一部分
一共10个题,每题听一次。
例如:我想去办个信用卡,今天下午你有时间吗?陪我去一趟银行?
现在我很少看电视,其中一个原因是,广告太多了,不管什么时间,也不 管什么节目,只要你打开电视,总能看到那么多的广告,浪费我的时间。
★他喜欢看电视广告。
现在开始第1题:

1. 广播里说,北京好几个星期没有下雨了,明天要下一场大雨,你出门别忘了 带伞啊。
★北京最近一直在下雨。

2. 小张,中午我有事要出去吃饭,你自己吃吧,另轉我了。
★他和小张一起吃午饭。

3. 今年的春节晚会上,有个不到四岁的孩子京剧唱得非常好,我很喜欢他。
★他很喜欢晚会上唱京剧的孩子。

4. 北京的冬天空气非常干燥,最好多喝水,多吃水果,这样皮肤才不会缺水。
★北京冬天,皮肤容易缺水。

5. 你看你咳嗽得这么厉害,快吃点儿药吧,要坚持吃,不要想起来才吃,那样 没有作用。
★咳嗽了吃药没有作用。

6. 我经常用坐地铁的时间看书,三天就能看一本,我觉得这是非常好的习惯, 既不浪费时间,还丰富了自己的知识。
★他认为在坐地铁时看书很好。

7. 我上午去医院了,大夫说先吃点儿药,如果两天后牙还疼,再去看一下。
★他已经去看过牙医了。

8. 小红是我从小玩到大的好朋友,我妈妈以前教过她,所以到现在她都一直叫 我妈张老师。
★他妈妈以前是小红的老师。

9. 人们常说早饭要吃好,中饭要吃饱,晚饭要吃少。这个说法很正确,所以我 每天都吃早饭。
★为了保证健康,他每天都吃早饭。 –

10. 这是我朋友从外国带回来的咖啡,你尝尝怎么样,我觉得太甜了,我还是喜 欢黑咖啡。
★朋友从外国带回来的咖啡他很喜欢。

Luyện thi HSK 4 online Đề 3 Nghe hiểu Text Phần 2

第二部分
一共15个题,每题听一次。
例如:女:该加油了,去机场的路上有加油站吗? 男:有,你放心吧。
问:男的主要是什么意思?

现在开始第11题:

11.

男:刚刚想起来,下午去超市忘记给你买帽子了。

女:我也没想起来,下次吧。
问:女的是什么意思?

12.

女:今年暑假有30天呢,我想去南方旅游,你呢?
男:有点儿时间我还是想在家多休息,平时太忙了。
问:他们在谈论什么?

13.

男:姐,昨天照的这张照片颜色不太好,我想让它漂亮点儿,你知道怎么做
吗?
女:你想做成什么样的?我教你。
问:根据对话,男的觉得这张照片怎么样?

14.

女:你今天怎么这么没精神?
男:昨天我参加了足球比赛,跑满了全场,太累了,不过昨天我们赢了比赛, 也值了。
问:男的是什么意思?

15.

男:我来介绍一下,这是我的妻子杨萍;杨萍,这是我的大学同学张丽。
女:你妻子真漂亮。 —
问:男的和女的是什么关系? _

16.

女:这个周六我想请我们同事来咱家玩儿,你那天有安排吗?
男:那天应该在家。 以#:.
问:男的是什么意思?

17.

男:你在哪儿呢?怎么还没到家?
女:到咱们家楼下了,今天和老同学一起吃饭,忘了告诉你了。
问:女的是什么意思?

18.

女:实在是着急用书,才让你跑一趟,真是对不起。
男:没关系,其实前两天就该把书还你的,但是忘记了。没影响你吧?
问:男的是来做什么的?

19.

男:快来尝尝我做的菜怎么样,你觉得行咱们就可以开饭了。
女:刚刚好,不咸也不淡,味道好极了!
问:男的正在做什么?

20.

女:妈过生日,你准备送她什么?
男:我想送她一束花,她最喜欢的就是花。 \
问:他们在谈论什么日子?

21.

男:妈,我现在在超市,家里缺什么东西你告诉我一下。
女:家里大米没了,其他的不需要。买完你早点儿回来就行。
问:女的是什么意思?

22.

女:洗这两件衣服多少钱?
男:我看一下,这两件一共是60元,如果您办会员卡还可以打8折 问:男的是什么意思?

23.

男:你好,这双鞋太小,有43号的吗?
女:有,你稍微等一会儿,我这就去给你拿。
问:男的最可能在哪儿?

24.

女:师傅,我要去北京大学。麻烦您稍微快点儿,我有急事。
男:好的,没问题。
问:男的是做什么的?

25.

男:我听你声音不太对,是感冒了吧?
女:前两天一直在打针,现在好多了,再吃两天药就好了。
问:女的是什么意思?

Luyện thi HSK 4 online Đề 3 Nghe hiểu Text Phần 3

第三部分
一共20个题,每题听一次。
例如:

男 把这个文件复印五份,一会儿拿到会议室发给大家。
女 好的。会议是下午三点吗?
男 改了。三点半,推迟了半个小时。
女 好,602会议室没变吧?
男 对,没变。
问 会议几点开始?

现在开始第26题:

26.

男:把音乐的声音关小一点儿,行吗?我想睡会儿,下午好有精神工作。 女:好的,马上。
男:20分钟后叫我一声啊。
女:没问题。
问:男的是什么意思?

27.

女:明天是咱们学校的同学会,你能去吗?
男:明天几点?下午我有个会得参加。
女:上午10点开始,有时间你还是去看看吧。
男:好的,我一定去。
问:男的明天上午做什么?

28.

男:你家住在北海公园那边吗?
女:是啊,怎么了?你要过来吗?
男:我这两天在北海公园那边有活动,明天你有时间吧? 女:明天周六,我一天都在,你来的时候给我打个电话。 问:男的明天想做什么?

29.

女:你怎么买了这么多油?
男:超市搞活动,买一送一。 _
女:那是挺便宜的,这两桶够咱俩用一年了。
男:没关系,慢慢用吧。
问:男的为什么买那么多油?

30.

男:这张照片是你什么时候照的?太可爱了!
女:5岁,我小时候长得特别可爱,谁看见我都喜欢我。 男:现在也一样漂亮啊。
女:真的吗?谢谢!
问:他们在谈论什么?

31.

女:外面下雪了,你今天别开车了。
男:好的,一会儿我坐地铁上班。
女:那我先走了,一会儿你记得关灯。
男:知道了,忘不了。
问:外面天气怎么样?

32.

男:听说你最近在找工作,怎么样?定了吗?
女:还没有,去了几家公司,但是没有特别想去的。 男:没关系,离毕业还有几个月呢,慢慢找。
女:我也是这个意思,大家都说毕业后的第一份工作挺重要的。
问:关于女的,可以知道什么?

33.

女:想吃什么?今天我来做。
男:别麻烦,简单做两个菜就行。
女:好的,你先忙你的事情,我一会儿就做好。
男:那辛苦你了。
问:女的是什么意思?

34.

男:小姑娘,你的自行车怎么了?
女:这车子总是骑不快,您帮我修一修吧。
男:好的,你先坐下等会儿。
女:谢谢!
问:女的在做什么?

35.

女:下周新同事小张要来,你把他上班需要的东西准备一下。
男:好的,王经理,我这就去办。 _
女:对了,办公室钥匙你给我用一下。’
男:好的,给您!
问:根据对话,可以知道什么?

第36到37题是根据下面一段话:
我和小张本来商量好星期天下午去打羽毛球的,结果他突然有事去不了了, 所以我就和李红去游泳了。活动了两个小时,虽然有点儿累,但是很舒服,我喜 欢这种感觉。

36. 星期天下午说话人做了什么?
37. 锻炼完身体说话人觉得怎么样?

第38到39题是根据下面一段话:
这个打印机是我叔叔送给我的&他给我的时候打印机还是新的,他说他们 学校办公室有,所以家里这台买了以后一直没用,就给我了。有了打印机方便 了很多。 .

38. 叔叔送给说话人了什么?
39. 叔叔送给说话人的东西是什么样的?

第40到41题是根据下面一段话:
张阿姨是我同学张梅的妈妈。有一次我去张梅家玩儿,阿姨给我做了一大桌 子好吃的菜,还表扬我学习好。阿姨在教书,性格非常好,和我们聊起天儿来像 朋友。后来我经常去玩儿,慢慢地我也跟阿姨成了很好的朋友。

40. 张阿姨和说话人是什么关系?
41. 张阿姨做什么工作?

第42到43题是根据下面一段话:
大学毕业以后我就留在了北京工作。前几天放假的时候我回了一趟老家,回 去看望我的父母和以前的朋友。在家待的时间很短,安排得却挺满:哥哥要带我 出去玩儿,爸妈天天想着给我做什么好吃的,朋友们一个一个的都要请客。回到 家的感觉真的很好,尤其是在工作以后,见过了太多的事情,家就变得更加美 好。

42. 这次放假说话人是怎么过的?
43. 谁要带说话人出去玩儿?

第44到45题是根据下面一段话: •
工作以后我们总是有很多原因:家里事情多,工作忙,上班很累,要照顾孩 子……慢慢地看书的时间越来越少了,也越来越懒得学习新东西了。其实理想的 实现需要我们一直学习新知识,学习新事物。所以“活到老学到老”才应该是我 们的态度。

44. 为什么工作后人们读的书却少了?
45. 说话人主要想说明的是什么?

听力考试现在结束。

Trên đây là nội dung bài giảng luyện thi HSK online của đội nhóm TiengTrungHSK kết hợp làm việc cùng với Thầy Vũ với chủ đề là Luyện thi HSK 4 online Đề 3 Nghe hiểu Text. Các bạn đừng quên chia sẻ nội dung bài thi thử HSK online hôm nay tới những bạn bè xung quanh chúng ta cùng vào luyện thi HSK online cùng nhé.

Chúng tôi chúc các bạn thi HSK điểm cao nhất và hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng luyện thi tiếng Trung HSK online vào ngày mai.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0