Luyện thi HSK 4 online Đề 21 Đọc hiểu Phần 3

Luyện thi HSK 4 online Đề 21 Đọc hiểu Phần 3 trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster

Chuyên đề luyện thi HSK 4 online cùng Thầy Vũ

Luyện thi HSK 4 online Đề 21 Đọc hiểu Phần 3 bên dưới là tổng hợp bài giảng luyện thi HSK online hôm nay các bạn hãy chú ý theo dõi và hoàn thành bài thi thử một cách tốt nhất nhé. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn ôn tập lại bài học hôm qua mẫu đề luyện thi HSK online mới nhất HSK cấp 4 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 4 online Đề 21 Đọc hiểu Phần 2

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Trích dẫn bộ đề luyện thi HSK online

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 4 đề 21 phần 3 đọc hiểu.

Giáo trình Luyện thi HSK 4 online Đề 21 Đọc hiểu Phần 3 ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

第 三 部 分

第 66-85 题:请选出正确答案。

例如:
她很活泼,说话很有趣,总能给我们带来快乐,我们都很喜欢和她在一起。
★ 她是个什么样的人?
A 幽默 √
B 马虎
C 骄傲
D 害羞

66.
各位乘客,大家好,感谢大家乘坐此次航班,我们的飞机将于 20 分钟后降落在北京首都国际机场。
★ 飞机:
A 晚点了
B 要降落了
C 由北京出发
D 刚起飞不久

67.上午来应聘的那个小伙子是学电子技术的,成绩很优秀,通过面试时和他的对话,感觉他的性格也不错,我觉得他挺适合这份工作的。
★ 他觉得那个小伙子怎么样?
A 很帅
B 不诚实
C 性格好
D 能力一般

68.生活中有这样两种人:一种总是看别人怎么生活,另一种喜欢生活给别人看。其实,每个人有每个人的生活,不用羡慕他人,也用不着向别人证明什么,只要用心走好自己的路,幸福就在前方。
★ 根据这段话,我们应该:
A 学会拒绝
B 少发脾气
C 保护自己
D 过好自己的生活

69.除了正式的名字,中国人一般都有个小名。往往孩子还没出生,父母就已经起好了小名。小名一般都比较好听好记,而且多数是两个相同的字,例如“乐乐”“笑笑”“聪聪”等。
★ 小名往往:
A 比较好记
B 都很浪漫
C 不受重视
D 是一种玩笑

70.我叫张远,今天上午在图书馆丢了一张饭卡,卡上有我的姓名和学号。如果有同学看见了我的饭卡,请速与我联系,非常感谢。
★ 他写这段话的目的是:
A 道歉
B 找回饭卡
C 通知朋友
D 申请奖学金

71.时间是无价的,一个人再怎么有钱,也买不到时间。知识忘了可以重新学,钱花光了可以再赚,可是时间过去了就永远回不来了。
★ 这段话主要想告诉我们:
A 要勇敢
B 知识很重要
C 要管理好钱
D 不要浪费时间

72.很多网站上都说,刷牙时在牙膏上加点儿盐,坚持一段时间,就能使牙变白。我打算试试,看看这个方法究竟有没有效。
★ “这个方法”指的是:
A 吃 7 分饱
B 自备塑料袋
C 皮肤增白法
D 牙膏里加盐

73.山东省烟台市是中国著名的“苹果之都”。由于气候等自然条件较好,那儿的苹果个儿大,味道香甜,颜色也漂亮,吸引了很多人前去购买。
★ 烟台:
A 空气差
B 常下雪
C 苹果很有名
D 到处是葡萄树

74.很多人习惯在早上锻炼身体,但室外锻炼并不是越早越好,尤其是冬天,日出前温度较低,并不适合运动。医生建议:冬季锻炼最好选在日出后,而且运动量不要太大,可以跑跑步、打打羽毛球等。
★ 冬季锻炼最好:
A 在室内
B 穿厚点儿
C 日出后进行
D 别超过半小时

75.这是本介绍最新科学发现和研究的杂志,它的语言简单易懂,而且十分幽默。像我这种对科学完全不感兴趣的人,读起来竟然也会觉得很有趣。
★ 那本杂志:
A 页数很多
B 很有意思
C 很难理解
D 是关于艺术的

76.有些人对自己要求非常严格,不允许自己出现任何错误。虽然对自己要求高是好事,但谁都会有缺点,我们应该学会接受自己的缺点,并想办法把它们改掉。
★ 这段话告诉我们,要:
A 有礼貌
B 接受批评
C 正确认识缺点
D 学会原谅别人

77.今天的晚会太精彩了,特别是那些外国留学生表演的中国功夫,动作既标准又好看,非常棒。以后如果还有这样的晚会,一定要告诉我啊。
★ 他认为功夫表演:
A 好极了
B 让人失望
C 不太合格
D 让人很放松

78.“责任感”指的是一种对工作负责的态度。一个人即使能力再高,经验再丰富,如果缺少责任感,也很难获得别人的尊重。
★ 责任感能使人:
A 赢得尊重
B 获得支持
C 变得自信
D 得到鼓励

79.我叔叔以前是记者,因为职业的关系,他几乎走遍了亚洲所有的国家,看到了很多美景,也认识了许多朋友,后来他把自己的经历写成了一本书。
★ 他叔叔:
A 力气很大
B 爱看小说
C 体育很好
D 去过很多国家

80-81.
很晚了,5 岁的女儿还在看电视。我对她说:“再看 10 分钟就去洗脸睡觉。”她不高兴地说:“10 分钟太短了。”于是我说:“那就 600 秒,够长了吧?”女儿听后开心地说:“够了够了,妈妈真好。”

★ 她让女儿:
A 洗澡
B 快去睡
C 早点儿起床
D 弹会儿钢琴

★ 女儿为什么后来又高兴了?
A 鱼做好了
B 收到礼物了
C 受到表扬了
D 以为时间增加了

82-83.
现在全世界大约 80 多个国家有高速公路。高速公路一般能适应每小时 120公里或者更高的速度,其发展情况往往可以看出一个国家的交通及经济发展水平。高速公路既有优点也有缺点,优点是行车速度快,安全方便,可以减少铁路等方面的交通压力;缺点是对环境影响大、收费高。

★ 通过高速公路,可以判断该国的:
A 经济水平
B 教育情况
C 汽车数量
D 环境质量

★ 高速公路有什么优点?
A 不堵车
B 污染小
C 行车快且方便
D 周围收费站少

84-85.
虽然我们常说要按规定做事,但有句话叫“规定是死的,人是活的”。它提醒我们,当“规定”和“经验”不能解决问题时,应该改变自己的态度和想法,试着走走以前从来没走过的路,也许这样就能找到解决问题的方法了。

★ “人是活的”这里“活”指的是:
A 富有热情
B 懂得改变
C 有同情心
D 感情丰富

★ 根据这段话,规定:
A 可以被打破
B 越详细越好
C 要符合法律
D 不能太复杂

Đáp án:

66.B
67.C
68.D
69.A
70.B
71.D
72.D
73.C
74.C
75.B
76.C
77.A
78.A
79.D
80.B
81.D
82.A
83.C
84.B
85.A

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 4 online phần thi đọc hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0