Luyện thi HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu Text

Luyện thi HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu Text trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster

Chủ động luyện thi HSK 5 online tại nhà

Luyện thi HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu Text sau đây là toàn bộ bài giảng luyện thi HSK online, các bạn hãy chú ý theo dõi nội dung và hoàn thành bài thi thử một cách tốt nhất nhé. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn xem câu hỏi và đáp án bài thi HSK 5 nghe hiểu theo bộ đề Luyện thi HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu tại link bên dưới.

Luyện thi HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu 

Các bạn ôn tập bài hôm qua mẫu đề luyện thi HSK online HSK cấp 5 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Tải ngay bộ đề luyện thi HSK online 

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 5 đề 10 nghe hiểu text.

Giáo trình Luyện thi HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu Text ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

卷听力材料
(音乐,30 秒,渐弱)
大家好!欢迎参加 HSK(五级)考试。
大家好!欢迎参加 HSK(五级)考试。
大家好!欢迎参加 HSK(五级)考试。
HSK(五级)听力考试分两部分,共 45 题。

请大家注意,听力考试现在开始。

第一部分

第 1 到 20 题,请选出正确答案。现在开始第 1 题:

1.
女:王总,这份合同需要您签字,请您先看一下。
男:好,先放这儿吧,十点有个招聘会,我得赶紧过去。
问:男的要去做什么?

2.
男:孩子这么小就送去上幼儿园,她能适应吗?
女:还行,去一个礼拜了,老师都夸她好几次了。
问:孩子在幼儿园表现怎么样?

3.
女:怎么不喝了?这汤不合你的口味吗?
男:不是,有点儿烫,我等一会儿再喝。
问:男的为什么不喝汤?

4.
男:你会用这个画图软件?真了不起!
女:这个没你想象的那么难,买本书研究研究就会了。
问:男的觉得这个软件怎么样?

5.
女:爸,您看给我妈买这条项链怎么样?
男:样式挺独特的,我也一眼就看中了,咱就买这条吧。
问:关于那条项链,可以知道什么?

6.
男:你看新闻了吗?从明天开始汽油又要涨价了。
女:难怪今天加油站又排起了很长的车队。
问:根据对话,可以知道什么?

7.
女:你辞职了?你不是一直干得挺好吗?
男:我跟几个朋友一起开了个建筑公司,自己当老板。
问:关于男的,可以知道什么?

8.
男:小赵,要不你先发言吧,你对这个问题比较了解。
女:那好,我说得不全的地方,请大家补充。
问:男的为什么让小赵先发言?

9.
女:你确定就是这种?我怎么觉得包装不一样呢。
男:应该没错,就是这个标志。
问:女的觉得哪里不一样?

10.
男:我真有点儿爬不动了,这段路到底有多少台阶?
女:据说有一千多,我们已经走完一大半了,坚持就是胜利。
问:女的是什么意思?

11.
女:先生,您一共消费了五百七十元。请问是刷卡还是现金?
男:现金。请给我开张发票。
问:男的在做什么?

12.
男:把这个纸箱子扔了吧,放在这里太占地方。
女:别扔,我有用,你先放阳台上吧。
问:女的要怎么处理那个纸箱子?

13.
女:听说你戒烟了?真让人佩服。我丈夫一直想戒,到现在都没戒掉。
男:其实很简单,关键就看他有没有下决心。
问:关于男的,下列哪项正确?

14.
男:这鱼真新鲜,买一些吧?晚上招待小李他们。
女:小李海鲜过敏,你忘了?
问:女的是什么意思?

15.
女:你现在住哪儿?离单位远不远?
男:我们单位有集体宿舍,不用自己租房。
问:男的现在住哪儿?

16.
男:郭总安排你负责这个项目?
女:是啊,我也是刚知道。可是我以前很少接触这方面的业务。
问:女的现在心情怎么样?

17.
女:你的胳膊恢复得怎么样了?
男:已经好多了,不过最近一个星期不能和你们去打排球了。
问:男的为什么不能去打排球?

18.
男:马主任,您估计这次谈判的结果会怎么样?
女:我分析,主要是费用问题,其他都能取得一致意见。
问:女的怎么看这次谈判?

19.
女:看什么呢?这么专心?我看看。
男:一本杂志,介绍了很多地理知识,还有非常棒的摄影作品。
问:根据对话,可以知道什么?

20.
男:快点儿,换到八频道去,《交换空间》马上就开始了。
女:还有十五分钟才九点,等看完我的电视剧也来得及。
问:关于女的,可以知道什么?

第二部分

第 21 到 45 题,请选出正确答案。现在开始第 21 题:

21.
女:你猜我刚才碰到谁了?刘老师,他也在这趟火车上,他在六车厢。
男:这么巧,他也去江西?
女:对,他老家就是江西的。
男:那我过去和他聊一聊。你也去?
问:刘老师在几号车厢?

22.
男:下午整理书柜,我有个意外的收获。
女:是吗?什么收获?
男:我居然找到舅舅送我的那块儿手表了,我还一直以为丢了呢。
女:看起来你应该经常收拾一下房间。
问:男的是在哪儿找到手表的?

23.
女:糟糕!这可怎么办啊?
男:怎么了?
女:我的报告都快写完了,电脑突然死机了。
男:别着急,先开机看看,电脑应该有自动保存的功能。
问:根据对话,可以知道什么?

24.
男:喂,是物业公司吗?
女:是,请问您有什么事?
男:我是四号楼三单元六零七的,我想问问还有没有车位?
女:地上车位目前已经没有了,地下车库里还有。
问:男的在咨询什么?

25.
女:你等等,我觉得咱们走错了,看看地图吧?
男:都上高速公路了,看地图也没用了,你不是认识路吗?
女:好像刚才那个路口应该向左拐。
男:唉,真糊涂,咱们先找出口出去吧。
问:他们遇到了什么问题?

26.
男:你怎么把头发弄成这个颜色啊,太难看了。
女:爸,您这就不懂了,这叫时尚。
男:我不懂什么时尚不时尚,反正觉得不好看。
女:您多看几次就习惯了。我的老爸,您得转变转变观念了。
问:根据对话,可以知道什么?

27.
女:我一会儿去超市,你有什么要带的吗?
男:那给我买两根铅笔、两块儿橡皮吧,再买一个铅笔刀。
女:你买这些文具干什么?
男:周末我要参加教师资格考试。
问:男的要参加哪个考试?

28.
男:你好,我是人事部的小张,请问前台有我的快递吗?
女:还没有。
男:谢谢,如果有我的快递,麻烦你们帮我签收一下。
女:好的,没问题。
问:根据对话,可以知道什么?

29.
女:我发现小孩子特别喜欢模仿。
男:是的,而且他们好奇心很重,喜欢重复问相同的问题。
女:我女儿也经常同一个问题问好几遍。
男:遇到这种情况,家长要保护孩子的好奇心,一定不要不耐烦。
问:根据对话,家长应该怎么做?

30.
男:要睡觉了,怎么还吃零食?
女:那个饭店的蛋炒饭太咸,我只吃了些菜,没吃饱。
男:冰箱里还有菜,我给你煮点儿面条儿?
女:不用了,我现在去刷牙。
问:女的正在吃什么?

第 31 到 32 题是根据下面一段对话:
男:听说你在找房子,我一个朋友有套两居室正想出租,你要不要去看看?
女:真的吗?我这两天正为这个事情发愁呢。你朋友的房子在哪里?
男:就在我住的小区,你不是去过吗?
女:太好了,这样每天上下班可以节省很多时间。房租是多少?
男:他说是要两千多,不过,如果我去问问他,估计可以便宜点儿。
女:好的。你帮我联系一下,找个合适的时间去看一下房子。
男:行,我现在就联系,一会儿再打电话给你。

31.女的最近为什么事情发愁?

32.关于那套房子,可以知道什么?

第 33 到 35 题是根据下面一段话:
她是一个电梯工,工作很勤奋,获得住户的一致好评。但因为长得特别像某位女演员,因此招来不少议论。大家乘坐电梯时,总是有意无意地说起她像那个女演员,说得多了,她便默不做声。一天,下班人多的时候,挤在电梯里的人们又开始谈论起这件事,有人说:“真的,你长得太像某某演员了,何不去试试演电影呢?”言外之意,开电梯委屈她了。她终于忍不住开口了:“您说的那位演员我知道,她算不上什么明星,而我却是一名优秀的电梯工。”电梯里的人们一下子不说话了。从此,乘坐电梯时再也没有人议论此事了。

33.人们对她的评价怎么样?

34.人们为什么议论她?

35.她有什么特点?

第 36 到 38 题是根据下面一段话:
一个男人邀请三个小男孩儿在雪地上玩儿一个游戏:“呆会儿我站在雪地的那一边,等我发出信号后,你们就开始跑。谁留在雪地上的脚印最直,谁就是这场比赛的胜利者,可以拿到奖品。”
比赛开始了。第一个小男孩儿从迈出的第一步开始,眼睛就紧紧地盯着自己的双脚,以确保自己的脚印更直。第二个小男孩儿一直在左顾右盼,观察另外两个同伴是如何做的。第三个小男孩儿最终赢得了这场比赛,他的眼睛一直看着站在对面的那个男人,更确切地说,是一直看着他手中拿着的奖品。
只有将眼光坚定不移地聚焦在人生目标上的人,才会少走弯路,与成功的距离也会大大缩短。

36.第二个小男孩儿是怎么做的?

37.谁得到了奖品?

38.这个故事想告诉我们什么?

第 39 到 41 题是根据下面一段话:
一位母亲来找我,她儿子每次考试都是班里的最后一名,她为此很烦恼。我跟她说:“这就好像爬山一样,你孩子现在是在山脚下,唯一的路就是往上走。只要你停止烦恼,鼓励他,陪他一起走,他一定会爬上来。”不久,那位母亲打电话向我道谢,她孩子的成绩果然不断往上升。我想,最容易被人忽视的是,山的最低点正是山的起点,许多在山脚下的人之所以爬不上来,是因为他们停住了双脚,只知道蹲在山脚烦恼、哭泣。

39.那位母亲为什么烦恼?

40.在山脚下的人应该怎么做?

41.这个故事主要想告诉我们什么?

第 42 到 43 题是根据下面一段话:
有个小姑娘爱吃西瓜。瓜农看到她站在田边,就问她:“你想买西瓜,是吗?”她点点头说:“可我只有一毛钱。”瓜农看她可爱,便说:“没关系,那我卖给你一个小西瓜。”小姑娘想了想,说:“好吧,不过你先别摘下来,我过些时候再来取。”瓜农同意了。一个月后,小姑娘抱走了一个大西瓜。

42.小姑娘为什么不让瓜农现在摘西瓜?

43.关于小姑娘,可以知道什么?

第 44 到 45 题是根据下面一段话:
“一滴水的最好去处是哪里?那就是大海。”在现代社会,人与人之间不能缺少联系和合作。能力再大的人也不过是一滴水,大众才是那片大海,只有与人合作,一滴水才不会变干。
与能干的人合作,聘用在聪明才智和竞争力方面都超过自己的人,往往会使自己学得更多,成长得更快。而那些害怕或怀疑合作对象的人,则肯定不可能取得更大的成就。

44.根据这段话,怎样才能使自己提高更快?

45.这段话主要谈什么?

听力考试现在结束。

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 5 online phần thi nghe hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

2 / 0

Trả lời 0