Luyện thi HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu Text

Luyện thi HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu Text trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster
5/5 - (1 bình chọn)

Những điều cần thiết khi luyện thi HSK 5 online

Luyện thi HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu Text bài giảng hôm nay cung cấp cho chúng ta một số kiến thức bổ ích của phần thi nghe hiểu, các bạn hãy chú ý theo dõi nội dung chi tiết ở bên dưới nhé. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn xem câu hỏi và đáp án bài thi HSK 5 nghe hiểu theo bộ đề Luyện thi HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu tại link bên dưới.

Luyện thi HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu

Các bạn ôn tập bài hôm qua tài liệu bổ sung kiến thức luyện thi HSK online HSK cấp 5 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Trung tâm luyện thi HSK online Thầy Vũ

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 5 đề 6 nghe hiểu text.

Giáo trình Luyện thi HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu Text ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

HSK(五级)样卷听力材料
(音乐,30 秒,渐弱)

大家好!欢迎参加 HSK(五级)考试。
大家好!欢迎参加 HSK(五级)考试。
大家好!欢迎参加 HSK(五级)考试。

HSK(五级)听力考试分两部分,共 45 题。

请大家注意,听力考试现在开始。

第一部分

第 1 到 20 题,请选出正确答案。现在开始第 1 题:

1.
女:明天上午 9 点我准时到。
男:我觉得还是提前几分钟吧。
问:男的主要是什么意思?

2.
男:你怎么了?这么高兴!
女:朋友送了我两张今晚演唱会的门票,这个演唱会我期待很久了!
问:女的是什么语气?

3.
女:关于产品的价格,对方是什么意见?
男:价格是关键,如果我们不降低价格,他们恐怕就会放弃和我们合作。
问:关于这次合作,下列哪项正确?

4.
男:您的作品什么时候能跟读者见面呢?
女:应该很快了,我已经修改完并交给出版社了,下个月就能出版。
问:这本书什么时候能出版?

5.
女:外面这么冷,你要去哪儿啊?
男:我习惯吃完饭以后出去走一走。
问:关于男的,下列哪项正确?

6.
男:算了,别找了。旧的不去,新的不来。
女:那怎么行呢,这条项链可是我妈妈送给我的。
问:女的要做什么?

7.
女:上午的讲座你去听了吗?
男:去了,很多专家的观点都很独特,我觉得自己学到了很多东西。
问:男的主要是什么意思?

8.
男:祝贺你,这么快就拿到驾照了。
女:驾照虽然拿到了,但毕竟是新手,一倒车心里就紧张,我得多练练
倒车。
问:关于女的,可以知道什么?

9.
女:你的失眠好些了么?
男:还是睡不好,今天打算去看看中医,买些中药试试。
问:关于男的,可以知道什么?

10.
男:这次的调查报告是由你来写吗?
女:领导安排我和小张写,我俩一人负责一部分。
问:调查报告由谁来写?

11.
女:我还说咱们来早了呢,你看这才几点啊,就都快坐满了。
男:别忘了今天可是决赛啊。
问:根据对话,可以知道什么?

12.
男:您是新搬来的吧?我就住楼上,有事儿就打个招呼。
女:好的,以后少不了麻烦您。
问:他们是什么关系?

13.
女:谢谢你的礼物,真没想到你还记得我的生日。
男:我的生日正好是十月一号国庆节,第二天就是你的生日,很好记。
问:女的的生日是哪天?

14.
男:车快开了,我要上车了。
女:好,祝你一路平安。到了以后给我来电话。
问:他们最可能在哪儿?

15.
女:我天天给花儿浇水,可是它的叶子怎么反而黄了?
男:花儿不仅仅需要水分,还需要有充足的阳光。
问:花儿的叶子为什么变黄了?

16.
男:总算打通了,刚才怎么一直占线?
女:刚和律师谈合同的事呢,你找我什么事?
问:他们在做什么?

17.
女:小刘,你们公司的资金问题解决得怎么样了?
男:您放心,问题解决得差不多了。
问:男的是什么意思?

18.
男:肚子该饿了吧?附近有一个吃海鲜的地方,很有名,要不我们去
那儿吃?
女:抱歉,我对海鲜过敏,我们换一个地方吧。
问:关于女的,可以知道什么?

19.
女:我刚才在路上碰到您太太了。
男:她要去学校,今天是高考第一天,她得做专题报道。
问:他太太最可能是做什么的?

20.
男:妈妈,王子最后把公主救了吗?
女:乖宝贝儿,今天就讲到这儿,明天接着讲,快睡觉吧,做个好梦。
问:现在最可能是什么时候?

第二部分

第 21 到 45 题,请选出正确答案。现在开始第 21 题:

21.
女:您好!欢迎光临。请问您几位?
男:三个,我们提前预订了。
女:好的,请问先生您怎么称呼?
男:我姓李。
女:李先生,里面请,靠窗户的那个桌子是给您留的。
问:根据对话,下列哪项正确?

22.
男:看天气预报了吗?明天天气怎么样?
女:有大雾,而且要降温,你明天多穿点儿。
男:那你明天上班别开车了。
女:不开了,我坐地铁去公司。
问:女的明天怎么去上班?

23.
女:怎么现在才来?快请进。
男:下班时又写了两封邮件,晚了会儿。你的新家装修得真漂亮!找哪家公司设计的?
女:是我自己设计的,虽然累了点儿,但是完全是按照我的要求来装修的。
男:真不错,下次我家装修,不用请外面的公司了,直接找你。
问:关于女的,可以知道什么?

24.
男:最近一段时间,脖子疼得很厉害。
女:长时间一个姿势坐在电脑前,脖子肯定会疼的。你应该去锻炼身体!
男:我还不到四十岁,等四十岁以后再锻炼吧。
女:要珍惜健康,等身体出了问题,就后悔也来不及了。
问:男的最近怎么了?

25.
女:这些照片是你拍的吗?真漂亮,都可以做明信片了!
男: 哪里,我这也就是业余水平。我的愿望是能把中国的五大名山都拍下来。
女:你这么喜欢旅游,这个愿望很容易实现的。
男:对,只是需要些时间。
问:男的有什么愿望?

26.
男:这个项目下个月中旬一定要全部完成,有什么问题吗?
女:没什么大问题,但是能不能给我们增加一个美编?那样会更有保证。
男:增加美术编辑人员可以,但是要注意多沟通,要提高工作效率。
女:明白,谢谢您。
问:女的需要哪方面的人员?

27.
女:您下象棋下了多少年了?
男:我这辈子都在跟象棋打交道,算起来得超过六十年了吧。
女:真厉害!您是怎么爱上下象棋的呢?
男:我父亲象棋下得很好,我从小就看他跟别人下棋,慢慢就迷上了。
问:关于男的,下列哪项正确?

28.
男:你怎么变得这么黑?出去玩儿了几天,我都快认不出你了。
女:都是在海滩上晒的。晒伤了,疼死了。
男:既然疼,你还晒?当时没感觉吗?
女:当时?当时只觉得太阳晒得挺舒服的。
问:女的去哪里玩儿了?

29.
女:喂?你到家了吗?
男:到楼下了,马上到家,怎么了?
女:要下雨了,阳台上还有好多衣服,你赶紧收一下。
男:好的。你没带伞吧?一会儿打车回来吧。
问:女的让男的做什么?

30.
男:你帮我看看?怎么录不了音了。
女:是吗?我看看。这个软件应该是很好用的。
男:是啊,我昨天用还没问题。
女:怪不得录不了,你的麦克风还没打开呢。
问:根据对话,可以知道什么?

第 31 到 32 题是根据下面一段对话:

男:妈,今天咱们能不能早点儿吃晚饭?
女:为什么?有什么事情吗?
男:晚上七点有世界杯足球比赛,我想看看。
女:又要看球赛,你的作业写完了吗?
男:放心,我早就写完了。
女:下周二你们不是要考试吗?你准备好了吗?
男:妈,没问题,只要您让我看球赛,我一定考出好成绩。
女:真拿你没办法,好吧。

31.儿子今天晚上想要做什么?

32.根据对话,可以知道什么?

第 33 到 34 题是根据下面一段对话:

女:您好,王经理,欢迎来参加我们的宴会。
男:谢谢你们的热情招待。
女:这几年,我们两家公司的合作一直非常好,感谢贵公司对我们的信
任。
男:你们的产品质量非常好,我们很满意。
女:希望我们今后能继续合作愉快。
男:好!为了我们的合作成功,干杯!
女:干杯!

33.女的最可能在哪里工作?

34.女的希望怎么样?

第 35 到 36 题是根据下面一段话:

一个很有名的作家坐火车去外地。当火车上的工作人员检查车票时,他翻了每个口袋,也没有找到自己的车票。正好这个工作人员认识他,于是就安慰他说:“没关系,如果您实在找不到车票,那也没事。”“怎么能没事呢?我必须找到那张车票,不然的话,我怎么知道自己要去哪儿呢?”

35.作家找不到车票,工作人员是怎么做的?

36.作家为什么一定要找车票?

第 37 到 38 题是根据下面一段话:

女士们,先生们,欢迎乘坐中国南方航空公司的航班。我们将从北京飞往上海,飞行距离是一千一百公里,空中飞行时间大约是两小时十分钟,飞行高度七千米。为了安全,在飞机起飞和下降过程中请不要使用电脑、电话、游戏机等电子设备。飞机很快就要起飞了,请您坐好,系好安全带。我们将为您提供最周到的服务。谢谢!

37.飞机要去哪个城市?

38.根据这段话,可以知道什么?

第 39 到 42 题是根据下面一段话:

古时候有一个老人。一天,他的一匹马跑到了另一个国家。大家都安慰他,可是他却说:“马丢了一定是坏事吗?我看不一定。”果然,不久以后,那匹马带着一匹外国的好马回来了。大家又都跑过来祝贺他。可是老人说:“马回来了也不一定是好事啊。”果然,一天早上,老人的儿子骑那匹好马时把腿摔断了。可是,面对大家的同情,老人还是那句话:“你们怎么能够
马上判断出这是好还是坏呢?”
第二年,发生了战争,所有的成年男人都不得不去当兵,大多数都死在了战场上。可是,老人的儿子由于断了一条腿,留在了家里,保住了自己的命。

39.老人的马丢了,他为什么不难过?

40.老人丢的那匹马后来怎么样了?

41.老人的儿子为什么不去打仗?

42.老人是个什么样的人?

第 43 到 45 题是根据下面一段话:

有家体育场为满足球迷看球的需要,把球场内观众的座位从八万个增加到了十二万个。观看球赛的人多了,体育场的收入也增多了。但是这也带来了一个严重的问题:球场周围的路只能供十万人通行。对于十二万的观众来说远远不够。这样,有重大比赛时,就有可能因为交通堵塞而发生事故。于是,有人提出把道路加宽,但这至少需要四千万元,体育场一时还拿不出这么多钱。体育场于是鼓励大家出主意,想办法来解决这个问题。人们提出了各种各样的办法,最后,体育场采用了一位音乐家的建议:在比赛结束时,增加一些吸引人的演出,这样有些人会因为要观看演出而多留一会儿,观众在不同的时间离场,道路问题也就解决了。

43.体育场现在有多少个座位?

44.体育场增加座位带来了什么问题?

45.这个问题最后是怎么解决的?

听力考试现在结束。

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 5 online phần thi nghe hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

2 / 0

Trả lời 0