Luyện thi HSK 5 online Đề 15 Đọc hiểu Phần 2

Luyện thi HSK 5 online Đề 15 Đọc hiểu Phần 2 trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster

Các đề tài luyện thi HSK 5 online

Luyện thi HSK 5 online Đề 15 Đọc hiểu Phần 2 bên dưới là bài giảng chi tiết của buổi học hôm nay, các bạn hãy chú ý theo dõi và hoàn thành bài thi thử ở bên dưới nhé. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn ôn tập lại bài học hôm qua mẫu đề luyện thi HSK online HSK cấp 5 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 5 online Đề 15 Đọc hiểu Phần 1

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Phần luyện thi HSK online theo chuyên đề

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 5 đề 15 phần 2 đọc hiểu.

Giáo trình Luyện thi HSK 5 online Đề 15 Đọc hiểu Phần 2 ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

第 二 部 分

第 61-70 题:请选出与试题内容一致的一项。

61.
杜甫,是唐代伟大的现实主义诗人,在中国古典诗歌史上的影响非常深远,被后世尊称为“诗圣”,他的诗也被称为“诗史”。杜甫与李白合称“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又被称为“大李杜”。

A 李杜的诗歌风格一样
B 杜甫参与了诗歌改革
C 杜甫的影响比李白大
D 杜甫的诗歌影响很大

62.
有的人在难受的时候听听音乐,会觉得心情好一些,这其实就是在无意之中接受“音乐治疗”。“音乐治疗”听起来陌生,实际上离我们很近。音乐可以刺激人的大脑,调节人的情绪;音乐还可以放松肌肉,缓解压力。

A 音乐会使人孤单
B 音乐可以改变心情
C 音乐能让我们更平静
D 音乐能使人集中注意力

63.
有个成语叫“三人成虎”,是说如果连续有好几个人撒谎说街上有老虎,听到的人就会相信是真的。现实生活中这种情况也很常见,当个人与多数人的意见不一致时,个人很容易放弃自己的意见,来和多数人取得一致。

A 实力是相对的
B 做事情要有始有终
C 谎话说多了就会让人相信
D 真理总是掌握在少数人手中

64.
自我控制能力是人们在没有任何限制的情况下,能够自觉地控制、调节自己的行为,避免冲动,并能坚持直到目标实现的一种综合能力。研究表明,自我控制能力强的人容易获得更高的成就。

A 自控有助于成功
B 要主动认识世界
C 要有一颗自由的心
D 行动比思考更重要

65.
人们常说人贵有自知之明,“明”既表现为如实看到自己的短处,也表现为如实分析自己的长处。只看到自己的短处,似乎是谦虚,实际上是自卑心理在作怪。“尺有所短,寸有所长”,每个人都有自己的优势和长处。我们需要客观地评估自己,在认识缺点和短处的基础上,找出自己的长处和优势。

A 要宽厚待人
B 不要骄傲自满
C 要勇于承认错误
D 不能只关注自己的缺点

66.
一句赞美的话也许会改变一个人的一生,只可惜现实生活中我们往往过于吝啬,不肯轻易吐露自己的赞美之言,却容易在不经意间伤害别人。我们每个人都应该多一份爱心,在别人沮丧、失落之时,送一句鼓励或赞美的话,让他感到阳光的温暖,让他知道他不是孤独的,一直有人在关注他,与他同行。

A 应该谨言慎行
B 自信的人更美丽
C 生活中需要赞美
D 乐观的人更喜欢赞美别人

67.
人类有了语言,就可以积累知识,交流信息;有了文字,就可以记录语言。语言把人和动物区别开来,文字把人类社会的原始阶段和文明阶段区别开来,文字更打破了语言在时间上和空间上的限制,将语言传送到远方,扩大了语言的交际功能。

A 文字的历史更悠久
B 文字受空间的限制
C 已经有很多语言消失了
D 文字扩大了语言的传播范围

68.
由于城市化的速度加快,城市建筑群密集,同时,城市的路面比郊区的土壤、植被具有更大的热容量和吸热率,这就使得城区储存了较多的热量,并向四周和大气中传递,造成了同一时间城区气温普遍高于周围郊区的气温,高温的城区处于低温郊区的包围之中,如同汪洋中的岛屿,人们把这种现象称之为城市热岛效应。

A 城市化缓解了热岛效应
B 热岛效应出现在海洋上
C 城区气温普遍高于郊区
D 热岛效应属于自然灾害

69.
八哥生长在南方,把它捉来,经过一番调教之后,它就会“讲话”了。其实它只是在模仿人的声音。有一次,庭前树上的蝉正在高歌。八哥听了,讥笑蝉发不出人的声音。蝉便说道:“你学人的话虽然学得像,却完全不是你自己的话;我所唱的,却是我自己的歌呀。”

A 八哥喜欢指挥别人
B 蝉的翅膀是透明的
C 蝉没为自己感到难过
D 八哥能模仿蝉的声音

70.
你有没有见过努力破茧的蝴蝶?正是这种挣扎的过程,才让蝴蝶的翅膀变得强壮,最终飞向天空。如果蝴蝶很容易就从茧中爬了出来,它的身体会很臃肿,翅膀会小得可怜,不管它怎么努力,也无法让自己像其他蝴蝶那样飞舞。适当的压力,才能让美丽的蝴蝶在破茧而出后自由飞翔。

A 压力让人灰心
B 适度的压力有好处
C 面对压力要学会放松
D 压力来自生活的各个方面

Đáp án:

61.D
62.B
63.C
64.A
65.D
66.C
67.D
68.C
69.C
70.B

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 5 online phần thi đọc hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0