Luyện thi HSK 6 online Đề 12 Nghe hiểu

luyện thi hsk 6 online đề 12 nghe hiểu

Luyện thi HSK 6 online Tiếng Trung HSK ChineMaster

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn bài Luyện thi HSK 6 online Đề 12 Nghe hiểu là bài luyện thi nằm trong bộ tài liệu luyện thi HSK 6 được Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và chia sẻ đến tất cả các bạn nhằm củng cố kiến thức thật vững chắc cho những bạn có nhu cầu luyện thi HSK 6 đạt kết quả tốt nhất nhé.

Các bạn ôn tập bài hôm qua HSK cấp 6 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 6 online Đề 11 Nghe hiểu

Những bạn muốn đạt kết quả tốt trong các kì thi HSK từ HSK cấp 3 đến HSK cấp 6 thì chúng ta phải không ngừng học hỏi thêm kiến thức và làm đề luyện thi. Chính vì thế Thầy Nguyễn Minh Vũ sẽ gửi tới tất cả các bạn bộ tài liệu thi HSK online tại link dưới đây nhé.

Bộ tài liệu luyện thi HSK online

Chuyên mục Luyện thi HSK 6 nghe hiểu , tổng hợp tất cả những đề thi rất phong phú và bổ ích của Thầy Nguyễn Minh Vũ để luyện thi HSK 6,các bạn chú ý theo dõi lưu tất các bài thi về làm dần nhé.

Đề luyện thi HSK 6 online Thầy Vũ

Dưới đây là nội dung chi tiết của bộ đề ngày hôm nay,các bạn nhớ chú ý theo dõi nhé.

  Đề luyện thi HSK 6 online Đề 12 Nghe hiểu cùng Thầy Vũ

听 力

第一部分

第 1-15 题:请选出与所听内容一致的一项。

1.
A 说话要有分寸
B 第一印象不可靠
C 与人交往要大方
D 举止能反映人的修养

2.
A 斑马视力发达
B 斑马嗅觉灵敏
C 斑马身体会根据环境变色
D 斑马的条纹使其不易暴露

3.
A 管理者要多与员工沟通
B 员工的价值需时间检验
C 员工需要更多的自主权
D 管理者是企业发展的关键

4.
A 裁缝戒烟了
B 裁缝赔钱了
C 改后的裙子大受欢迎
D 制作裙子的布料很特殊

5.
A 李安文笔不错
B 那是部科幻小说
C 李安一直坚持电影梦想
D 青春是李安电影的主题

6.
A 普通充电器寿命短
B 无线充电不需连接器
C 多数产品不能无线充电
D 无线充电技术尚不成熟

7.
A 花生不宜生吃
B 吃花生易伤胃
C 花生油热量较低
D 花生是高脂肪食物

8.
A 待人要宽容
B 不要推卸责任
C 遇到挫折不要退缩
D 要避免犯相同的错误

9.
A 儿子十分调皮
B 修理工疲惫极了
C 小张对修理工不满
D 小张把水管修好了

10.
A 唐朝历史短暂
B 唐朝科技落后
C 唐朝诗歌成就突出
D 唐朝皇帝普遍开明

11.
A 珠江夜游是免费的
B 天字码头新建不久
C 天字码头在北京南部
D 天字码头现多用于观光

12.
A 信用卡前景广阔
B 信用卡还款手续繁琐
C 用信用卡消费时不要冲动
D 先享受后付款是不理智的

13.
A 鹰被藐视了
B 羊机智过人
C 乌鸦最后被捉住了
D 鹰讥笑乌鸦自不量力

14.
A 荒野生火危险大
B 白天野外求救宜用浓烟
C 野外迷路时要尽量呆在原地
D 在野外要保持手机信号畅通

15.
A 水分会影响树木高度
B 靠近地面的树叶较小
C 顶端树叶分布更均匀
D 树叶形状和树木粗细有关

第二部分
第 16-30 题:请选出正确答案。

16.
A 爱炫耀
B 角色比较固定
C 表现力比别人强
D 不愿让新人演主角

17.
A 为人谦虚
B 风格独特
C 人生阅历丰富
D 懂得把握表演尺寸

18.
A 充分利用
B 顺其自然
C 不去关注
D 隐藏起来

19.
A 一部戏剧
B 一次旅行
C 一件工艺品
D 一部交响乐

20.
A 很勤奋
B 生活茫然
C 还在跑龙套
D 写过很多剧本

21.
A 比较满意
B 仍有遗憾
C 没必要回顾
D 让自己倍感压力

22.
A 管理才能
B 性格魅力
C 思想和语言
D 篮球理论知识

23.
A 善于模仿
B 独立作战
C 归纳总结
D 组织协调

24.
A 很自豪
B 特别辛苦
C 是一种挑战
D 自己影响力不够

25.
A 打算退役
B 不想当教练
C 创立了自己的运动品牌
D 接受过完整的大学教育

26.
A 表达自己
B 积累经验
C 尝试新领域
D 提高知名度

27.
A 是纸质版
B 下载量不到一万
C 男的一个人完成的
D 主要面向白领群体

28.
A 资金短缺
B 人员流动性大
C 很难拿到杂志刊号
D 不能回报团队所有成员

29.
A 得到政府支持
B 大量人才加入
C 与《南风》杂志合作
D 电子杂志市场空前繁荣

30.
A 三年内上市
B 引领时尚新潮流
C 争取打入国际市场
D 成为国内顶尖畅销杂志

第三部分
第 31-50 题:请选出正确答案。

31.
A 火势大
B 发生在清晨
C 很快被扑灭了
D 烧毁了邻居的房子

32.
A 去救人
B 找斧子
C 找宝物
D 查起火原因

33.
A 积极乐观
B 粗心大意
C 斤斤计较
D 乐于助人

34.
A 饮食要合理
B 不能苛求孩子
C 父母要以身作则
D 教育孩子要有耐心

35.
A 制止他
B 转移话题
C 让孩子自我反省
D 给孩子辩解的机会

36.
A 怎样培养自信
B 如何跟孩子讲道理
C 为什么要制订家规
D 学会跟家长说“不”

37.
A 被遗忘
B 成为隐患
C 突然得到解决
D 耽误工作进程

38.
A 停滞
B 更加活跃
C 信息储存
D 潜意识推理

39.
A 喝茶能开拓思路
B 心理紧张会干扰思维
C 熟读古诗词能提升气质
D 酝酿阶段什么都不要做

40.
A 缺乏方向感
B 为躲避攻击
C 天性懒惰所致
D 生理结构限制

41.
A 紧盯猎物
B 三心二意
C 左右观望
D 先歇会儿

42.
A 体形肥大
B 擅长捕鱼
C 濒临灭绝
D 是群居动物

43.
A 做事要专注
B 人要有目标
C 做事要分清主次
D 要发挥自己的优势

44.
A 较暗
B 是单色光
C 容易发散
D 是天然的

45.
A 激光很锋利
B 钻石熔点低
C 激光用途广
D 钻石不够坚硬

46.
A 费用不高
B 适合所有人群
C 使患者不流血
D 可减轻病人痛苦

47.
A 激光的副作用
B 激光产业的现状
C 激光的特性及应用
D 激光的未来发展趋势

48.
A 熬夜
B 早餐吃得过饱
C 将闹钟放在枕头边
D 醒后直接去餐桌前吃饭

49.
A 心跳快
B 四肢无力
C 血液流通慢
D 对外界更敏感

50.
A 起床前不妨多躺会儿
B 锻炼身体要量力而行
C 睡前玩儿手机易失眠
D 身体出现问题应及时就医

Đáp án
第一部分
1.D
2.D
3.B
4.C
5.C
6.B
7.D
8.B
9.C
10.C
11.D
12.C
13.C
14.B
15.A
第二部分
16.C
17.D
18.A
19.A
20.A
21.C
22.C
23.B
24.A
25.B
26.A
27.C
28.D
29.C
30.D
第三部分
31.A
32.B
33.A
34.B
35.D
36.B
37.C
38.D
39.B
40.D
41.A
42.B
43.A
44.B
45.A
46.D
47.C
48.D
49.C
50.A

Trên đây là nội dung cụ thể của bài luyện thi HSK 6 đề 12 của Thầy Vũ gửi đến các bạn,các bạn hãy nhớ lưu về làm dần nhé.

Was this helpful?

3 / 0

Trả lời 0