Luyện thi HSK 6 online Đề 13 Nghe hiểu

luyện thi hsk 6 online đề 13 nghe hiểu

Bộ đề luyện thi HSK 6 online Tiếng Trung HSK ChineMaster Thầy Vũ

Luyện thi HSK 6 online Đề 13 Nghe hiểu là bài luyện thi nằm trong bộ tài liệu luyện thi HSK 6 được Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và chia sẻ đến tất cả các bạn mỗi ngày trên kênh học trực tuyến Luyện thi HSK online

Tiếp đến là chuyên mục Luyện thi HSK 6 nghe hiểu , tổng hợp tất cả những đề thi rất phong phú và bổ ích của Thầy Nguyễn Minh Vũ để luyện thi HSK 6,các bạn chú ý theo dõi lưu tất các bài thi về làm dần nhé.

Các đề luyện thi HSK 6 online

Các bạn ôn tập bài hôm qua HSK cấp 6 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 6 online Đề 12 Nghe hiểu

Những bạn muốn đạt kết quả tốt trong các kì thi HSK từ HSK cấp 3 đến HSK cấp 6 thì chúng ta phải không ngừng học hỏi thêm kiến thức và làm đề luyện thi. Chính vì thế Thầy Nguyễn Minh Vũ sẽ gửi tới tất cả các bạn bộ tài liệu thi HSK online tại link dưới đây nhé.

Tài liệu luyện thi HSK online

Dưới đây là nội dung chi tiết của bộ đề ngày hôm nay,các bạn nhớ chú ý theo dõi nhé.

 Luyện thi HSK 6 online Đề 13 Nghe hiểu Thầy Vũ ChineMaster

听 力

第一部分

第 1-15 题:请选出与所听内容一致的一项。

1.
A 朋友很体贴父母
B 朋友的父亲住院了
C 朋友的父母经常不在家
D 朋友每天给父母打两个电话

2.
A 吃鱼对身体好
B 钓鱼需要耐心
C 学习方法更重要
D 制定目标要现实一些

3.
A 游泳前要热身
B 游泳并不适合所有人
C 游泳会用到全身肌肉
D 游泳的健身效果比跑步好

4.
A 虚心使人进步
B 后退意味着懦弱
C 做事情应该勇往直前
D 退一步是为了继续前进

5.
A 宝宝不喜欢喝奶粉
B 小孩子喜欢尝试新食物
C 宝宝对新食物有陌生感
D 小孩子没有自我保护意识

6.
A 女性比男性更谦逊
B 谦逊的男性更受欢迎
C 谦逊说明这个人更自信
D 女性不喜欢谦逊的男性

7.
A 每个人都希望被赏识
B 要善于发现别人的优点
C 地位高的人不需要赞扬
D 老年人要多肯定年轻人

8.
A 成功贵在坚持
B 人生十分短暂
C 时间可以改变一切
D 不同的选择带来不同的人生

9.
A 妻子一晚上没睡觉
B 妻子把闹钟摔坏了
C 丈夫写了一张纸条
D 丈夫让妻子早点起床

10.
A 小孩子不应该说谎
B 要培养孩子的创造力
C 孩子说谎和父母有关系
D 小孩子说谎不一定是故意的

11.
A 熟能生巧
B 社会需要全才
C 找工作要选自己擅长的
D 选工作时要多听别人的意见

12.
A 凡事要追求完美
B 不要做多余的事
C 画画要发挥想象力
D 现实与理想是有差距的

13.
A 言谈决定成败
B 有个性的人容易成功
C 人们更喜欢帮助整洁的人
D 成功人士大多不注重外表

14.
A 学历不代表能力
B 想成为伟人很困难
C 伟人有丰富的知识
D 伟大的人不一定都出名

15.
A 科幻小说属于通俗读物
B 科幻小说跟科技发展无关
C 科幻小说受到科学家的批评
D 创作科幻小说的人越来越多

第二部分
第 16-30 题:请选出正确答案。

16.
A 最愉快
B 比较轻松
C 控制欲强
D 没有新鲜感

17.
A 编剧
B 摄像
C 演员
D 化妆师

18.
A 题材多变
B 制作成本低
C 追求视觉效果
D 科幻色彩浓厚

19.
A 电影需要宣传
B 讲什么更重要
C 要有充足的资金
D 要重视电影技术

20.
A 失败过很多次
B 做事不拘小节
C 对拍电影失去了兴趣
D 认为导演应该充实自己的文化

21.
A 很枯燥
B 比较单纯
C 烦心事比较多
D 受关注程度高

22.
A 广告商
B 教练员
C 经营者
D 人力资源总监

23.
A 人才
B 品牌
C 管理模式
D 有共同的目标

24.
A 关心员工的生活
B 放手让他们去做
C 为他们提供培训机会
D 招聘优秀的管理人员

25.
A 一帆风顺
B 喜欢挑战
C 身体不太好
D 收购了一个足球队

26.
A 摆脱贫困
B 提高生活质量
C 获得别人的尊重
D 可以做自己喜欢做的事

27.
A 个人爱好
B 提高社会地位
C 改善经济状况
D 证明自己的实力

28.
A 顺其自然
B 多多益善
C 要保守一些
D 一定要明确

29.
A 容易满足
B 协调能力比较弱
C 坚韧、细致入微
D 更容易获得别人的认可

30.
A 就业率比西方国家高
B 年轻女性更有竞争力
C 喜欢选择稳定的工作
D 在管理层所占比例很大

第三部分
第 31-50 题:请选出正确答案。

31.
A 热情好客
B 会帮太太做家务
C 事业上非常成功
D 为家庭付出最多

32.
A 喜欢打扮
B 经常赞美丈夫
C 看什么都不顺眼
D 付出再多也觉得幸福

33.
A 缺少信任
B 夫妻性格不合
C 妻子忙于工作
D 丈夫不能体谅太太的辛劳

34.
A 年龄小
B 比较胆小
C 缺乏耐心
D 好奇心强

35.
A 20 分钟
B 一个学期
C 十几年
D 几十年

36.
A 观察力
B 合作精神
C 竞争意识
D 自控能力

37.
A 结果
B 过程
C 经验
D 能力

38.
A 工作的过程
B 人生的总过程
C 没有结果的过程
D 丰富经历的过程

39.
A 经验与能力
B 索取与奉献
C 过程和结果
D 学习和生活

40.
A 受伤了
B 一无所获
C 捉到一只兔子
D 救了一只梅花鹿

41.
A 不要贪玩儿
B 要学会思考
C 不要轻易放弃
D 要理论与实践相结合

42.
A 机会
B 财富
C 各种诱惑
D 家人与朋友

43.
A 要乐于助人
B 不能骄傲自满
C 要勇于表达自己的想法
D 不要偏离了前进的方向

44.
A 热水
B 冷饮
C 淡盐水
D 矿泉水

45.
A 口渴时再喝
B 半小时喝一次
C 减少喝水的次数
D 吃饭时要多喝水

46.
A -5℃
B 5℃左右
C 10℃左右
D 15℃以上

47.
A 夏季怎样防暑
B 夏天宜喝什么茶
C 夏天游泳时要注意什么
D 夏天旅行时喝水的注意事项

48.
A 十分赞同
B 不符合实际
C 与人的努力无关
D 有益于身体健康

49.
A 经过一段时间
B 通过帮助别人
C 接受别人的批评
D 换一种思维方式

50.
A 每个人都需要友情
B 脾气是改变不了的
C 生气是可以避免的
D 生气时不要压抑自己

Đáp án
第一部分
1.A
2.C
3.C
4.D
5.C
6.D
7.A
8.D
9.C
10.D
11.C
12.B
13.C
14.D
15.A
第二部分
16.C
17.A
18.A
19.B
20.D
21.B
22.C
23.A
24.B
25.B
26.D
27.A
28.A
29.C
30.A
第三部分
31.B
32.D
33.D
34.C
35.D
36.D
37.B
38.B
39.C
40.B
41.A
42.C
43.D
44.C
45.B
46.C
47.D
48.B
49.A
50.C

Bài thi hôm nay đến đây là hết rồi,các bạn nhớ lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ nha.

Was this helpful?

3 / 0

Trả lời 0