Luyện thi HSK 6 online Đề 13 Đọc hiểu Phần 3

luyện thi hsk 6 online đề 13 đọc hiểu phần 3

Luyện thi HSK 6 online Tiếng Trung HSK mỗi ngày cùng Thầy Vũ

Hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn bài học Luyện thi HSK 6 online Đề 13 Đọc hiểu Phần 3 là bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 6 phần đọc hiểu do thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và gửi đến cho tất cả các bạn,các bạn nhớ theo dõi và lưu các bài thi về,đừng để bỏ lỡ bất kì một bài giảng bổ ích nào nhé.

Tiếp theo chúng ta sẽ đến với chuyên mục Luyện thi HSK 6 online đọc hiểu tổng hợp tất cả các bài luyện thi HSK 6 đầy đủ do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải.

Tổng hợp bộ đề luyện thi HSK 6

Bên cạnh đó, các bạn muốn cải thiện kỹ năng làm bài thi HSK thì cần làm thêm thật nhiều bộ đề thi thử HSK online thì sẽ ổn hơn rất nhiều. Các bạn tải trọn bộ đề thi HSK online mới nhất tai link bên dưới.

Download bộ đề ôn thi HSK online Thầy Vũ

Bạn nào chưa làm bài hôm qua Luyện thi HSK 6 online Đề 10 Đọc hiểu Phần 1 hãy truy cập vào link sau đây để làm nhé.

Luyện thi HSK 6 online Đề 13 Đọc hiểu Phần 2

Dưới đây là nội dung chi tiết của bộ đề ngày hôm nay,các bạn nhớ lưu về làm nhé.

Tài liệu Luyện thi HSK 6 online Đề 13 Đọc hiểu Phần 3 ChineMaster cùng Thầy Vũ

第三部分

第 71-80 题:选句填空。

71-75.

如果给甲一个机会,给乙 300 个机会,那么,(71) ?如果要你选,我想,你一定会选乙,因为乙拥有比甲多得多的机会,所以乙也就更有可能把握机会了。(72) ,我们先来读读下面的故事吧。
有一位射击运动员,开始时,教练每天给他 300发子弹进行训练,(73) ,还没对准靶心就随意地发射,结果射击成绩一直得不到提高。后来,教练改变了训练方法,每天仅给他一发子弹,因为只有一发子弹可以发射,只有一次机会,所以他训练起来变得格外认真,(74) 。经过一段时间的训练后,他的射击成绩突飞猛进。
“1”为什么大于“300”?就是因为“1”是“唯一”,失去了这“唯一”,就什么也没有了,所以人们对这个“1”就看得格外珍重。而如果换上“300”,失去了其中一个“1”,还有许多个“1”,所以人们对失去其中的一个又一个“1”,也就漠然视之,正因为这种漠然视之的态度,(75) 。

A 再也不敢有丝毫马虎
B 在判断你的答案是否正确之前
C 谁更有可能把握机会呢
D 可他训练起来总是漫不经心
E 有人最终失去了全部

76-80.
有的动物外表颜色与周围环境相类似,这种颜色叫保护色。自然界有许多生物靠保护色避过敌人,(76) 。这种保护色的例子在动物界可以举出许多。沙漠里的动物,大都以微黄的“沙漠色”作为它们的特征,那里的狮子、鸟、蜥蜴、蜘蛛、蠕虫等等,(77) ,都可以找到这种颜色。而北方雪地上的动物,北极熊也好,海燕也好,却都披上了一层白色,它们在雪的背景下简直看不出来。水生动物也是这样,银色的鱼鳞同样具有保护性,它既可以使鱼类不受水面上飞鸟的伤害,又可以使小型鱼类不受水下大型鱼类的袭击。至于水母和水里的其他透明动物,(78) ,使敌人在无色透明的自然环境里看不见它们。
许多动物都能按照周围条件的变化来改变保护色。(79) ,那它的保护色就失去了作用。因此在春天,这种白色小动物会换上一身红褐色的新毛皮,使自己的颜色跟新从雪里裸露出 来的土壤的颜色打成一片。(80) ,它们又穿上了雪白的冬衣,重新变成白色。

A 总之在沙漠动物群当中一切具有代表性的动物身上
B 而随着冬季的来临
C 在生存竞争中保存自己
D 银鼠如果不随着雪的融化而改变自己毛皮的颜色
E 它们的保护色是完全无色透明的

Đáp án
71.C
72.B
73.D
74.A
75.E
76.C
77.A
78.E
79.D
80.B

Bài thi hôm nay đến đây là hết rồi,chúc các bạn có một buổi làm đề hiệu quả và bổ ích nhé. Hẹn các bạn ở những bài thi tiếp theo nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0