Luyện thi HSK 6 online Đề 17 Đọc hiểu Phần 4

Luyện thi HSK 6 online Đề 17 Đọc hiểu Phần 4
5/5 - (3 bình chọn)

Luyện thi HSK 6 online mỗi ngày thông qua bộ đề cho sẵn

Luyện thi HSK 6 online Đề 17 Đọc hiểu Phần 4 bên dưới là toàn bộ bài giảng luyện thi HSK online mới nhất do Thầy Vũ biên soạn, các bạn hãy chú ý theo dõi và hoàn thành bài thi thử một cách tốt nhất nhé. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn ôn tập lại bài học hôm qua kĩ năng luyện thi HSK online bổ ích HSK cấp 6 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 6 online Đề 17 Đọc hiểu Phần 3

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Cập nhật chuyên đề luyện thi HSK online mới nhất

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 6 đề 17 phần 4 đọc hiểu.

Giáo trình Luyện thi HSK 6 online Đề 17 Đọc hiểu Phần 4 ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

第四部分

第 81-100 题:请选出正确答案。

81-84.
一位心理医生在银行排队取款时,看到前面有一位老先生满面愁苦。这位心理医生暗想,我要让他开朗起来。于是一边排队一边寻找老先生的优点,终于他看到,老先生虽然年近 70,驼背哈腰,却长着一头漂亮的金发。当这位老先生办完事情走过心理医生身边时,心理医生衷心地赞美道:“先生,您的头发真漂亮!”老先生一向以一头漂亮的头发而自豪,听到心理医生的赞美,非常高兴,顿时变得开朗起来,挺了挺腰,道声谢后哼着小曲走开了。可见,一句简单的赞美能给别人带来很大的快乐。
在一次心理咨询中,我碰到一位女大学生,她因为宿舍中的人际关系紧张而苦恼。在宿舍里,同学们互不来往,各自忙着自己的事情,似乎相互都有戒心,很难知心交谈,宿舍气氛沉闷。
她希望改变这种状况,但又不知从何做起。我告诉她:从自己开始,试着夸奖他人,真心赞赏他人,如:“你今天气色很好!”“你的眼睛真亮!”“这条裙子对你再适合不过了!”等等。不久以后,她来告诉我,宿舍的气氛完全变了样,大家相互帮助,彼此关心,在一起时有说有笑。下课后都愿意回宿舍,好像宿舍有一种无形的吸引力。
善于赞赏别人常会使一个领导者具有神奇的力量。如果你对下属说:“大家知道,你是很能干的,最近单位人力紧张,我们希望得到你的帮助,辛苦你了。”
这样一来,你的下属不会不为你分忧,即使一人干了两个人的活儿也不会有什么怨言。

81.看到老先生,心理医生:
A 想帮助他
B 十分吝啬
C 心情沮丧
D 有些嫉妒

82.关于老先生,可以知道:
A 优点很多
B 是个奢侈的人
C 一直笑呵呵的
D 对头发很自信

83.女大学生为什么苦恼?
A 就业压力大
B 舍友们不友好
C 觉得自己很幼稚
D 需要照料别的同学

84.下列哪项最适合做上文标题?
A 学会称赞别人
B 怎样面对挫折
C 好领导需要哪些素质
D 不要掩饰自己的缺点

85-88.
今天你穿什么颜色的衣服?即使在你的印象中只是顺手拿起了一件还算顺眼的衣服,事实上,这可能并非“偶然”,你对衣服的选择已经反映出你今天的精神状态。“颜色影响人的情绪、健康和状态”这一论点由来已久。人们早就针对不同的疾病症状,将病房涂上不同的颜色。一旦诊断出病人所需的颜色,他们就被安置在一个对应颜色的房间,因为这样有助于病人恢复健康。世界各地都有类似的“颜色”疗法。运用颜色还可以影响人们的行为方式,比如说,快餐厅往往采用明快的红色,这样能够调动食欲,并且加快进餐的速度。
颜色影响着人体的很多机能,比如说食欲、睡眠以及体温。颜色还能引发不同的心理反应,因为我们的情绪往往受“颜色记忆”的影响。如果对某种颜色有不好的记忆,下次看到这种颜色时就会很不舒服。
同样,如果某种颜色带给你的是美好的回忆,再看到这种颜色时会让你心情舒畅。专家指出:“其实颜色对我们影响至深,看到喜欢的颜色,我们会感到舒适和宁静。相反,不喜欢的颜色则让人很不舒服。也就是说,服装的颜色和周围环境的颜色会影响我们的情绪。”当情绪低落、过分紧张的时候,人们会不自觉地选择一些颜色暗淡的衣服,其实此时反而应该选择明亮的红色、桔黄色或者温暖的黄色,这样有助于情绪的改善。

85.根据上文,人们穿不同颜色的衣服:
A 是偶然决定的
B 反映当时的心情
C 反映人们不同的审美观
D 可以展现不同的社会地位

86.第 1 段中画线句子的意思是,这一论点:
A 已经过时了
B 论据很充分
C 是不可动摇的
D 很早以前就有了

87.关于“颜色记忆”,下列哪项正确?
A 颜色影响人的情绪
B 喜欢的颜色容易被记住
C 颜色有助于增强记忆力
D 明亮的颜色会让人感到紧张

88.最适合做上文标题的是:
A 让回忆充满色彩
B 今天你准备好了吗
C 不一样的“颜色”疗法
D 你今天穿的衣服是什么颜色的

89-92.
潘家园本是北京一个不太知名的地方,近年来随着“潘家园”古玩市场的红火,这里成了收藏爱好者“淘宝”的好地方,潘家园的名字开始家喻户晓。
潘家园在解放前只是北京城外一个小小的村落,当时被称为潘家窑。早年间在护城河东边有不少砖窑瓦场,潘家窑是其中的一家,因窑主姓潘,于是窑场以窑主的姓氏而得名。据传这潘窑主是山东人,年过五旬,原是烧琉璃瓦出身。当初来到这里,他本想开家烧制琉璃瓦的窑场,但因这里土质疏松,不宜烧制琉璃瓦,于是改烧小方砖。当时这一带有七八家砖窑,彼此竞争很激烈,潘窑主初来乍到,又是改行烧砖的,所以生意一直不好。但他不想放弃,因为他看准了这里临近京城,地理位置好。于是他私下里在各个窑场转了几天,回来后就有了主意,一是要提高砖的质量,二是在经营上下工夫。
首先他严格把好每一块砖的烧制环节,绝不偷工减料,所以烧出的砖成色好,光洁度高,硬度很强,不易破碎。同时在销售上,他也比别人技高一筹,当时卖砖是以“丁”为单位,一“小丁”砖是 200 块,一“大丁”砖是 800 块,但他在码砖时,一“小丁”要码 220 块,一“大丁”要码 850块——价格上与别的窑场差不多,可数量上却暗自比别人多。同时又雇了三辆马车,凡买主在十里地之内的,一律免费送砖上门。不到一年的工夫,潘家窑场就红火起来,并很快出了名,甚至连一二百里地以外的人也慕名来他这里买砖。于是这潘家窑场越开越大,而另外
几家窑场因经营不善相继关了张。后来在潘家窑场附近形成村落,便依窑场之名,得名潘家窑。
到了民国后期,这一带的土被用得差不多了,只留下许多大水坑和洼地,再取土烧砖很是困难,于是潘家窑暂时关闭,不久便迁到了房山一带。
上个世纪 60 年代以后这里开始建设居民区,并以“潘家窑”之名而称。但叫了没有多久,人们就觉得不雅,就改为“潘家园”,这个“园”字,便是“家园”的意思,并将附近新修的道路称为潘家园路。

89.第 1 段中的“淘宝”最可能是什么意思?
A 跟店主讨价还价
B 鉴定收藏品的真假
C 把不用的东西淘汰掉
D 寻觅购买自己喜欢的东西

90.关于潘窑主,下列哪项正确?
A 会烧琉璃瓦
B 最早开始做砖窑生意
C 初到北京时刚满 40 岁
D 后来回山东老家做生意了

91.潘窑主的窑厂是怎么红火起来的?
A 降低成本
B 重视经营策略
C 跟别的窑厂合作
D 取得了官府的支持

92.潘家窑为什么要改名为潘家园?
A 窑厂都搬走了
B 为了方便记忆
C 新修的道路叫潘家园路
D 人们觉得潘家窑不好听

93-96.
山峦重叠、翠岗起伏、佳木葱郁、云海飘浮的名山,往往出产名茶,如黄山毛峰、武夷岩茶、庐山云雾等,都列为茶中上品,畅销国内外。
为什么高山上生长的茶叶质量特别好呢?这与高山上的空气、光照、温度、土壤等自然环境有关。
我们知道,山越高,空气就越稀薄,气压也就越低。茶树在这样的环境里生长,水分的蒸腾相应地加快了。为了减少水分的蒸腾,茶叶本身不得不形成一种抵抗素,来抑止水分的过分蒸腾,这种抵抗素就是茶叶的宝贵成分“芳香油”。
同时,高山一年四季常常云雾弥漫,如庐山平均每年有 188.1 天为有雾日。因为有雾,茶树受到太阳光直射的时间较短,光照较弱,这正好适合茶树的耐阴习性。由于高山有雾的天气多,空气湿度就比较大,这样长波光被云雾挡了回去,照不到植物上,但短波光透射力强,却可以透过云层照射到植物上。这种短波光的照射,有利于茶叶芳香物质的合成。种植在高山上的茶叶香气比较浓,就是这个道理。
其次,高山地区昼夜温差大,山高温度低,对茶叶生长也是一个有利条件。
气温低,茶叶生长速度慢,有利于茶叶内的成分,如单宁酸、糖类和芳香油等物质的积累和保存。
还有一点是,高山栽茶的地方大部分为沙质土壤,土层深厚但透气良好,酸碱度适宜,加上树木葱郁,落叶多,土壤肥沃,有机质丰富,这也是适宜于茶树生长和茶叶质地优良的一个因素。

93.根据上文,芳香油:
A 不利于茶叶生长
B 能治疗多种疾病
C 可以抑止水分蒸腾
D 是高山茶的特殊成分

94.高山云雾弥漫,有什么作用?
A 阻挡短波光
B 使昼夜温差更大
C 增加茶叶中的糖分
D 减少太阳光直射时间

95.根据上文,下列哪种环境有利于茶叶生长?
A 空气湿润
B 光照充足
C 酸性土壤
D 海拔较低

96.上文主要介绍:
A 高山种植茶叶的方法
B 高山茶叶质量好的原因
C 茶叶的基本成分及功效
D 芳香油对茶叶质量的影响

97-100.
编钟是中国古代的一种打击乐器,是钟的一种。编钟大多用青铜铸成,它由大小不同的钟按照音调高低的次序排列起来,悬挂在一个巨大的钟架上。用丁字形的木锤和长形的棒分别敲打铜钟,能发出不同的乐音,因为每个钟的音调不同,按音谱敲打,可以演奏出美妙的乐曲。由于年代不同,编钟的形状也不尽相同,但钟身都绘有精美的图案。
根据文献记载和出土文物,中国在西周时期就有了编钟,那时候的编钟一般是 3 个一组。春秋末期到战国时期,编钟数目就逐渐增多了,有 9 个一组的、13个一组的。当时,编钟多用于宫廷的演奏,在民间很少流传,每逢征战、朝见或祭祀等活动时,都要演奏编钟。
近年来,在中国云南、山西和湖北等地的古代王侯贵族的墓葬中,曾先后出土了许多古代的编钟。1978 年,湖北随州出土了战国时代曾侯乙墓的编钟,是迄今为止发现的成套编钟中最引人注目的一套。这套编钟之大,足以占满一个现代音乐厅的整个舞台。这些钟分 3 层共8 组挂在钟架上,全套编钟重量在 2500 公斤以上。经声学专家研究,每个钟都可以发出两个不同的乐音,只要准确地敲击钟上标音的位置,就能奏出现代钢琴上所有黑白键的音响。出土后经过试验性演奏,证明它们虽然在地下埋藏了 2000 多年,但音乐性能仍然很好。
它的发音准确,音色优美,音域可跨五个八度之多,变化音比较完备,因此,古典的和现代的乐曲都能演奏,用来伴唱,效果也很好。
曾侯乙编钟用料包含多种金属,全套编钟上装饰有人、兽、龙等花纹,铸制精美,花纹细致清晰,并刻有错金铭文,用以标明各钟的发音音调,它是公元前433 年的实物。可见,远在 2400 多年以前,中国的音乐文化和铸造技术就已经发展到相当高的水平。

97.编钟有什么特点?
A 形状都相同
B 都雕刻有文字
C 钟身上的图案比较粗糙
D 以前多用于宫廷的演奏

98.春秋末期到战国时期的编钟:
A 一般 3 个一组
B 在民间十分流行
C 是中国最早的编钟
D 在战争开始前常会被使用

99.关于曾侯乙编钟,下列哪项正确?
A 至今保存完好
B 制成于西周时期
C 出土于云南古墓
D 是迄今发现的最古老的编钟

100.上文主要介绍了:
A 中国编钟
B 曾侯乙编钟
C 中国古代乐器
D 编钟的演奏方法

Đáp án:

81.A
82.D
83.B
84.A
85.B
86.D
87.A
88.C
89.D
90.A
91.B
92.D
93.C
94.D
95.A
96.B
97.D
98.D
99.A
100.A

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 6 online phần thi đọc hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

2 / 0

Trả lời 0