Luyện thi HSK 3 online Đề 19 Nghe hiểu

Luyện thi HSK 3 online Đề 19 Nghe hiểu trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster

Những tài liệu liên quan đến luyện thi HSK 3 online

Luyện thi HSK 3 online Đề 19 Nghe hiểu dưới đây là toàn bộ nội dung bài giảng luyện thi HSK online phần thi nghe hiểu, các bạn hãy chú ý theo dõi và hoàn thành bài thi thử một cách tốt nhất nhé. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn ôn tập bài hôm qua kiến thức luyện thi HSK online cơ bản HSK cấp 3 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 3 online Đề 18 Nghe hiểu

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Chương trình giảng dạy luyện thi HSK online

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 3 đề 19 nghe hiểu.

Giáo trình Luyện thi HSK 3 online Đề 19 Nghe hiểu ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

第 二 部 分

第 11-20 题

例如:为了让自己更健康,他每天都花一个小时去锻炼身体。
★ 他希望自己很健康。 ( √ )
今天我想早点儿回家。看了看手表,才 5 点。过了一会儿再看表,还是5 点,我这才发现我的手表不走了。
★ 那块儿手表不是他的。 ( × )

11.★ 他在请人回答问题。 ( )

12.★ 那位小姐要去 8 层。 ( )

13.★ 手表进水了。 ( )

14.★ 他终于找到那本书了。 ( )

15.★ 他现在住在黄河附近。 ( )

16.★ 他喜欢边跑步边听音乐。 ( )

17.★ 冬天鸟会飞到北方。 ( )

18.★ 他买的东西还没送到。 ( )

19.★ 他不认识那个女孩儿。 ( )

20.★ 他最爱吃那儿的面条儿。 ( )

第 三 部 分

第 21-30 题

例如:
男:小王,帮我开一下门,好吗?谢谢!
女:没问题。您去超市了?买了这么多东西。
问:男的想让小王做什么?
A 开门 √
B 拿东西
C 去超市买东西

21.
A 洗盘子
B 搬椅子
C 打扫房间

22.
A 师生
B 同事
C 妻子和丈夫

23.
A 刷牙了
B 吃得太饱
C 不吃甜的

24.
A 嘴
B 鼻子
C 耳朵

25.
A 去运动
B 还相机
C 买笔记本

26.
A 出了新菜
B 客人不满意
C 菜单不好懂

27.
A 睡得早
B 在写作业
C 明天有比赛

28.
A 很好看
B 很干净
C 比较少见

29.
A 叔叔
B 弟弟
C 哥哥

30.
A 宾馆门口
B 公园北门
C 学校东门

第 四 部 分

第 31-40 题

例如:
女:晚饭做好了,准备吃饭了。
男:等一会儿,比赛还有三分钟就结束了。
女:快点儿吧,一起吃,菜冷了就不好吃了。
男:你先吃,我马上就看完了。
问:男的在做什么?
A 洗澡
B 吃饭
C 看电视 √

31.
A 问路
B 写字
C 买地图

32.
A 晴天
B 阴天
C 下雪了

33.
A 节日
B 朋友的姓
C 孩子的名字

34.
A 爱读书
B 在学画
C 不太努力

35.
A 出国了
B 去办护照了
C 请假回家了

36.
A 饿了
B 行李箱坏了
C 钱包不见了

37.
A 是司机
B 数学差
C 需要两辆车

38.
A 没关灯
B 在找词典
C 没做完题

39.
A 新开不久
B 环境一般
C 在医院旁边

40.
A 瘦了
B 不发烧了
C 腿还很疼

Đáp án:

第一部分
1.C
2.F
3.E
4.A
5.B
6.E
7.B
8.A
9.D
10.C

第二部分
11.√
12.×
13.√
14.√
15.×
16.√
17.×
18.√
19.×
20.×

第三部分
21.B
22.B
23.A
24.A
25.B
26.A
27.C
28.A
29.B
30.C

第四部分
31.A
32.B
33.C
34.B
35.A
36.C
37.C
38.C
39.A
40.B

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 3 online phần thi nghe hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0