Luyện thi HSK 4 online Đề 19 Nghe hiểu

Luyện thi HSK 4 online Đề 19 Nghe hiểu trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster
Đánh giá post

Toàn bộ khóa giảng luyện thi HSK 4 online

Luyện thi HSK 4 online Đề 19 Nghe hiểu sau đây là bài giảng luyện thi HSK online mới nhất do Thầy Vũ biên soạn dành cho các bạn học viên, các bạn hãy chú ý theo dõi nội dung ở bên dưới nhé. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn xem bài đọc Text bộ đề Luyện thi HSK 4 online Đề 19 Nghe hiểu tại link bên dưới.

Luyện thi HSK 4 online Đề 19 Nghe hiểu Text

Các bạn ôn tập bài hôm qua ở hướng dẫn luyện thi HSK online HSK cấp 4 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 4 online Đề 18 Nghe hiểu Text

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Tự luyện thi HSK online tại nhà

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 4 đề 19 nghe hiểu.

Giáo trình Luyện thi HSK 4 online Đề 19 Nghe hiểu ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

听 力

第 一 部 分

第 1-10 题:判断对错。

例如:
我想去办个信用卡,今天下午你有时间吗?陪我去一趟银行?
★ 他打算下午去银行。 ( √ )
现在我很少看电视,其中一个原因是,广告太多了,不管什么时间,也不管什么节目,只要你打开电视,总能看到那么多的广告,浪费我的时间。
★ 他喜欢看电视广告。 ( × )

1.★ 爱情不是生命的全部。 ( )

2.★ 人们的性格各不相同。 ( )

3.★ 做计划当然要很详细。 ( )

4.★ 他要联系黄大夫。 ( )

5.★ 儿子正在写作业。 ( )

6.★ 他想找个合适的会议室。 ( )

7.★ 他叔叔是医生。 ( )

8.★ 房间已经打扫干净了。 ( )

9.★ 那家杂志社在招人。 ( )

10.★ 今天是阴天。 ( )

第 二 部 分

第 11-25 题:请选出正确答案。

例如:
女:该加油了,去机场的路上有加油站吗?
男:有,你放心吧。
问:男的主要是什么意思?
A 去机场
B 快到了
C 油是满的
D 有加油站 √

11.
A 借钱
B 卖饼干
C 找钥匙
D 打印文章

12.
A 汤
B 咖啡
C 葡萄酒
D 牛奶糖

13.
A 游泳
B 画画儿
C 上钢琴课
D 打羽毛球

14.
A 出差
B 爬长城
C 去医院
D 照顾奶奶

15.
A 最近很忙
B 可以教他
C 会打网球
D 动作不标准

16.
A 寄信
B 别迟到
C 要仔细
D 写总结

17.
A 再加一列
B 再算一遍
C 减少字数
D 继续申请

18.
A 药店
B 图书馆
C 火车站
D 大使馆

19.
A 下雪了
B 答案错了
C 观众很少
D 那个球没进

20.
A 别生气
B 别理短发
C 戴上帽子
D 裤子太长

21.
A 服务员
B 白师傅
C 马经理
D 关教授

22.
A 毛巾很脏
B 窗户脏了
C 伞修好了
D 袜子破了

23.
A 爱开玩笑
B 护照丢了
C 还没到北京
D 没有听广播

24.
A 去跳舞了
B 弄错地址了
C 遇到同学了
D 去看演出了

25.
A 数量很少
B 还没整理
C 全是风景照
D 都是老照片

第 三 部 分

第 26-45 题:请选出正确答案。

例如:
男:把这个材料复印 5 份,一会儿拿到会议室发给大家。
女:好的。会议是下午三点吗?
男:改了。三点半,推迟了半个小时。
女:好,602 会议室没变吧?
男:对,没变。
问:会议几点开始?
A 两点
B 3 点
C 15:30 √
D 18:00

26.
A 空调
B 冰箱
C 家具
D 传真机

27.
A 是博士
B 要去留学
C 放暑假了
D 找到工作了

28.
A 交通方便
B 空气新鲜
C 适合购物
D 冬天很冷

29.
A 亲戚
B 邻居
C 导游
D 记者

30.
A 房租贵
B 很凉快
C 入口太窄
D 顾客不多

31.
A 网上
B 黑板上
C 飞机上
D 电梯里

32.
A 不抽烟
B 喜欢京剧
C 符合条件
D 爱好音乐

33.
A 太累了
B 天气不好
C 来客人了
D 男的生病了

34.
A 手表
B 词典
C 行李箱
D 照相机

35.
A 兴奋
B 失望
C 满意
D 饿了

36.
A 工资低
B 缺少力气
C 经常感冒
D 妻子很懒

37.
A 结婚了
B 很美丽
C 是警察
D 喜欢做生意

38.
A 感动
B 得意
C 不高兴
D 很正常

39.
A 开饭馆儿
B 多交朋友
C 改变环境
D 主动适应别人

40.
A 道歉
B 找人商量
C 直接拒绝
D 要考虑一下

41.
A 别太粗心
B 不要激动
C 对人要友好
D 要学会说“不”

42.
A 身体健康
B 和朋友逛街
C 与家人散步
D 收到邀请信

43.
A 别害怕竞争
B 要有判断力
C 多鼓励孩子
D 多与家人交流

44.
A 有酸有甜
B 非常轻松
C 其实很奇怪
D 每天都很精彩

45.
A 要互相理解
B 要关心社会
C 要有同情心
D 自己快乐就好

Đáp án:

第一部分
1.√
2.√
3.×
4.√
5.×
6.√
7.×
8.×
9.√
10.×

第二部分
11.A
12.A
13.C
14.C
15.B
16.B
17.A
18.D
19.D
20.B
21.D
22.B
23.C
24.C
25.B

第三部分
26.A
27.D
28.D
29.B
30.A
31.A
32.B
33.B
34.A
35.B
36.D
37.A
38.C
39.D
40.D
41.D
42.C
43.D
44.A
45.D

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 4 online phần thi nghe hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0