Luyện thi HSK 4 online Đề 21 Nghe hiểu

Luyện thi HSK 4 online Đề 21 Nghe hiểu trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster

Tư liệu luyện thi HSK 4 online cơ bản

Luyện thi HSK 4 online Đề 21 Nghe hiểu bên dưới là toàn bộ bài giảng luyện thi HSK online mới nhất hôm nay, các bạn hãy chú ý theo dõi nội dung chi tiết ở bên dưới nhé. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn ôn tập bài hôm qua ở mẫu đề luyện thi HSK online HSK cấp 4 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 4 online Đề 20 Nghe hiểu

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Tải ngay bộ đề luyện thi HSK online

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 4 đề 21 nghe hiểu.

Giáo trình Luyện thi HSK 4 online Đề 21 Nghe hiểu ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

听 力

第 一 部 分

第 1-10 题:判断对错。

例如:
我想去办个信用卡,今天下午你有时间吗?陪我去一趟银行?
★ 他打算下午去银行。 ( √ )
现在我很少看电视,其中一个原因是,广告太多了,不管什么时间,也不管什么节目,只要你打开电视,总能看到那么多的广告,浪费我的时间。
★ 他喜欢看电视广告。 ( × )

1.★ 他反对把任务交给小高。 ( )

2.★ 地图上蓝色表示海洋。 ( )

3.★ 他对那条裙子很满意。 ( )

4.★ 他最近胖了。 ( )

5.★ 那家店免费为顾客送家具。 ( )

6.★ 他租到了合适的房子。 ( )

7.★ 环保要从身边小事做起。 ( )

8.★ 复印机坏了。 ( )

9.★ 小夏把误会解释清楚了。 ( )

10.★ 吃甜的东西能让心情变好。 ( )

第 二 部 分

第 11-25 题:请选出正确答案。

例如:
女:该加油了,去机场的路上有加油站吗?
男:有,你放心吧。
问:男的主要是什么意思?
A 去机场
B 快到了
C 油是满的
D 有加油站 √

11.
A 导游
B 警察
C 演员
D 理发师

12.
A 他们在客厅
B 女的在借钱
C 男的没带钱
D 男的想刷卡

13.
A 推迟了
B 结束了
C 地点变了
D 月底举行

14.
A 照相
B 推车
C 关窗户
D 填表格

15.
A 发烧了
B 感冒了
C 一直咳嗽
D 陪同事看病

16.
A 银行
B 邮局
C 火车上
D 公共汽车站

17.
A 哥哥
B 妈妈
C 房东 D 校长

18.
A 多练习
B 放慢速度
C 改学京剧
D 降低标准

19.
A 破了
B 很旧
C 是空的
D 里面有盘子

20.
A 商店
B 植物园
C 烤鸭店
D 咖啡馆儿

21.
A 哭了
B 没睡醒
C 没带钥匙
D 敲错门了

22.
A 很冷
B 很暖和
C 特别热
D 刮风了

23.
A 很吃惊
B 很得意
C 认识作者
D 喜欢做生意

24.
A 年龄
B 职业
C 寄信人地址
D 付款人性别

25.
A 想请假
B 总出错
C 没写作业
D 弄坏了相机

第 三 部 分

第 26-45 题:请选出正确答案。

例如:
男:把这个材料复印 5 份,一会儿拿到会议室发给大家。
女:好的。会议是下午三点吗?
男:改了。三点半,推迟了半个小时。
女:好,602 会议室没变吧?
男:对,没变。
问:会议几点开始?
A 两点
B 3 点
C 15:30 √
D 18:00

26.
A 逛街
B 爬山
C 排队
D 洗水果

27.
A 迷路了
B 丢了护照
C 没换登机牌
D 打不开行李箱

28.
A 买果汁
B 擦桌子
C 打扫厨房
D 陪她跑步

29.
A 个子很高
B 是位教授
C 博士毕业了
D 刚留学回来

30.
A 在看演出
B 没买到车票
C 在收拾房间
D 春节要回老家

31.
A 邻居
B 戴医生
C 新来的护士
D 餐厅服务员

32.
A 机场
B 大使馆
C 图书馆
D 森林公园

33.
A 选沙发
B 打网球
C 学功夫
D 办签证

34.
A 很酸
B 很辣
C 肉太少
D 有点儿咸

35.
A 结婚了
B 放暑假了
C 刚会说话
D 爱玩儿游戏

36.
A 很不错
B 很浪漫
C 不顺利
D 不正式

37.
A 讲笑话
B 讲故事
C 弹钢琴
D 看杂志

38.
A 观众少
B 不会唱歌
C 节目不精彩
D 没人请她跳舞

39.
A 抽烟
B 回家
C 找座位
D 去卫生间

40.
A 鼻子长
B 数量少
C 很勇敢
D 爱吃葡萄

41.
A 为积累经验
B 为熟悉环境
C 为表示友好
D 为增加收入

42.
A 伤心
B 羡慕
C 感动
D 普遍不理解

43.
A 后悔了
B 脾气很大
C 当了作家
D 很感谢父母

44.
A 懒人
B 笨人
C 害羞的
D 骄傲的

45.
A 工作要积极
B 要学会原谅
C 要互相理解
D 做人要诚实

Đáp án:

第一部分
1.×
2.√
3.√
4.×
5.√
6.×
7.√
8.×
9.×
10.√

第二部分
11.A
12.D
13.C
14.A
15.D
16.D
17.B
18.A
19.D
20.C
21.C
22.B
23.A
24.C
25.B

第三部分
26.B
27.D
28.A
29.C
30.D
31.C
32.A
33.B
34.D
35.C
36.A
37.B
38.D
39.C
40.B
41.C
42.D
43.C
44.D
45.D

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 4 online phần thi nghe hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0