Luyện thi HSK 5 online Đề 16 Nghe hiểu Text

Luyện thi HSK 5 online Đề 16 Nghe hiểu Text trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster

Tổng hợp các mẫu đề luyện thi HSK 5 online

Luyện thi HSK 5 online Đề 16 Nghe hiểu Text hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục luyện thi HSK online theo chuyên đề mới nhất, các bạn hãy chú ý theo dõi nội dung bài giảng chi tiết ở bên dưới nhé. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn xem câu hỏi và đáp án bài thi HSK 5 nghe hiểu theo bộ đề Luyện thi HSK 5 online Đề 16 Nghe hiểu tại link bên dưới.

Luyện thi HSK 5 online Đề 16 Nghe hiểu 

Các bạn ôn bài hôm qua tài liệu luyện thi HSK online bổ ích HSK cấp 5 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 5 online Đề 16 Nghe hiểu 

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Kiến thức luyện thi HSK online thông dụng

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 5 đề 16 nghe hiểu text.

Giáo trình Luyện thi HSK 5 online Đề 16 Nghe hiểu Text ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

H51221 卷听力材料
(音乐,30 秒,渐弱)
大家好!欢迎参加 HSK(五级)考试。
大家好!欢迎参加 HSK(五级)考试。
大家好!欢迎参加 HSK(五级)考试。
HSK(五级)听力考试分两部分,共 45 题。

请大家注意,听力考试现在开始。

第一部分

第 1 到 20 题,请选出正确答案。现在开始第 1 题:

1.
女:糟糕,我今天没带橡皮。
男:别着急,我这儿有两块儿,可以借你一块儿。
问:女的怎么了?

2.
男:机票订好了吗?
女:订好了,我订的是往返,是打折机票,不能改签。
问:关于机票,可以知道什么?

3.
女:你平常不是话挺多的吗?怎么今天一言不发?
男:他们讨论的那个话题我不是很感兴趣。
问:男的为什么不说话?

4.
男:这个信箱好久没用,密码又忘了,有什么办法吗?
女:可以申请找回密码啊,或者干脆重新注册个新的好了。
问:男的怎么了?

5.
女:你那儿有学太极拳的教材吗?
男:有一套新出版的,而且还带光盘,非常适合初学者。
问:关于那套教材,下列哪项正确?

6.
男:你们昨天去爬山了吗?
女:没有,有几个朋友临时有些事情要去处理,所以就取消了。
问:女的为什么没去爬山?

7.
女:你现在才回来?今天的面试怎么样?
男:运气还不错,下周一去上班。
问:男的是什么意思?

8.
男:你以前不是很喜欢吃辣吗?怎么现在吃得这么清淡?
女:我参加了合唱团,当然要保护好嗓子了。
问:关于女的,下列哪项正确?

9.
女:坐了一天的火车,累了吧,赶紧去洗个澡,休息一下。
男:妈,我买的卧铺票,在车上睡了好长时间,一点儿也不累。
问:关于男的,可以知道什么?

10.
男:服务员,我们的烤鸭还没上来,能不能快一点儿?
女:好的,您稍等,我去催一下。
问:男的是什么意思?

11.
女:您好,请问这附近有农业银行吗?
男:有,你往前走,到路口向右拐,就能看到。
问:女的要去哪儿?

12.
男:姥姥,阳台上的这个水壶坏了吗?
女:是,坏了。还有,阳台上的花都浇过了,你别再浇了。
问:女的是什么意思?

13.
女:宝宝是饿了吧?我去给她冲点儿奶粉?
男:我也不知道,一觉醒来,她就一个劲儿地哭,怎么哄都没用。
问:女的准备做什么?

14.
男:这些人物照片全是你照的吗?你真让人佩服!
女:谢谢,摄影是我的业余爱好。
问:男的认为这些照片拍得怎么样?

15.
女:你多穿点儿,报纸上说今天有四到五级大风。
男:你看的是什么报纸啊?外面连树叶都一动不动。
问:男的是什么意思?

16.
男:马上要国庆节了,放长假你有什么安排?
女:我准备跟我丈夫自驾去内蒙古,看看草原去。
问:女的国庆节打算怎么安排?

17.
女:王总开会去了,要不这份文件先放我这儿,一会儿我帮你转交给他。
男:算了,不麻烦你了,我一会儿再来吧,我还要请他签字的。
问:关于男的,下列哪项正确?

18.
男:如今在网上几乎可以买到所有的商品,服装、数码产品、图书,什么都有。
女:是,现在在网上买东西确实很方便。
问:对网上购物,女的是什么看法?

19.
女:我的手有点儿滑,怎么也拧不开这个瓶盖。
男:你给我吧,我给你拧开。
问:男的是什么意思?

20.
男:这批设备的运输费用是由谁来承担?
女:一般来说,应该是销售商承担,但对方认为费用太高,因此我们正在谈判。
问:他们在谈论什么?

第二部分

第 21 到 45 题,请选出正确答案。现在开始第 21 题:

21.
女:你休息会儿,我们轮流开。
男:没事,一路走的都是高速,不累。
女:不行,你都开了一上午了,疲劳驾驶很危险的。
男:好吧,到前面服务区停下来换你。
问:女的认为什么很危险?

22.
男:你这些图片处理得真棒,你是怎么弄的?
女:我下载了一个软件,就是这个,你没用过吗?
男:没有,是免费的?
女:对,是免费的,我一会儿传给你。
问:关于那个软件,下列哪项正确?

23.
女:你怎么了?
男:胃有点儿不舒服。
女:是不是着凉了?
男:不是,可能是消化不良,中午吃太多了。
女:我这儿有助消化的药,你吃一粒吧。
问:男的怎么了?

24.
男:告诉你一个好消息,“五月天”要来北京开演唱会了。
女:真的吗?什么时候?
男:就这个月的最后两天,连续举办两场,现在已经开始售票了。
女:太好了,这次无论如何我都要去!
问:关于这场演唱会,下列哪项正确?

25.
女:新房子装修大概需要多少钱啊?
男:我咨询了一下装修公司,如果是简单装一下的话,五万左右吧。
女:那加上家具呢?
男:加上家具的话,估计得十万。
问:根据对话,可以知道什么?

26.
男:看我这身衣服怎么样?
女:挺好的,很合身,你穿西装显得更精神了,不过„„
男:不过什么?
女:你为什么不打领带,搭配上一条领带就完美了。
问:女的有什么建议?

27.
女:这个暑假你想去实习?
男:是,我已经投了好几份简历,正在等消息呢。
女:我也有这个打算,有实习经验的话,毕业后好找工作。
男:是呀,现在用人单位基本上都要求有一定的工作经验。
问:男的打算暑假做什么?

28.
男:你怎么买了这么多书啊?
女:书店正在搞活动,满一百返二十,所以我一下子买了很多。
男:都是些什么书啊?
女:大部分是关于如何投资的。
问:女的为什么买了很多书?

29.
女:你这么兴奋,天上掉馅儿饼啦?
男:差不多吧,我的那个教材项目领导已经同意了,批下来了。
女:真的?恭喜你!真是“功夫不负有心人”啊。
男:谢谢你!
问:男的为什么很兴奋?

30.
男:把遥控器给我。
女:爸,别换频道,马上就是网球决赛了。
男:我看一下天气预报,一会儿就好。
女:好吧。
问:女的想看什么节目?

第 31 到 32 题是根据下面一段话:
一家公司的总经理把部门主任找来说:“有人想收购我们公司,你要想办法把我们的股票价格抬高,让他们买不起。我不管你用什么办法,只要能达到目的就行!”第二天,该公司股票的价格上涨了五个点。第三天又上涨了五个点。总经理非常满意,问部门主任:“你是怎么做到的?”“我放了一个假消息。”“什么假消息?”“我说您快要辞职了。”

31.总经理有什么要求?

32.部门主任放了一个什么消息?

第 33 到 35 题是根据下面一段话:
一位母亲给她三岁的孩子买了一个漂亮的气球。孩子开心地抓着系在气球上的那根细线,在路上跑着跳着。不知怎的,一不小心,手一松,气球往天空飞去了。
孩子伤心地哭了起来。这时,母亲蹲下身子,以一种愉快的声调对他说:“瞧,宝贝儿,气球的妈妈喊它回家吃饭了,你还不赶快和它说再见!”听了妈妈的话,孩子觉得很新奇,立即不哭了,举起胖胖的小手,向着升上天的气球,大声喊道:“再见,再见。”可爱的脸上,充满了天真的笑容。

33.孩子为什么哭?

34.母亲是怎么安慰孩子的?

35.关于那位母亲,可以知道什么?

第 36 到 38 题是根据下面一段话:
我曾租过一套公寓。那时,左右两家租住的也是和我一样的年轻人,可是他们都是一进门就把门紧紧关上了。我一直都没机会认识他们。一天,我主动敲开了一扇紧闭的门。短暂的惊讶之后,是轻松而愉快的聊天儿。就这样我认识了三个和我同龄的男孩子。后来,通过敲门,我又认识了另一户,一个学画画儿的女孩子。大家熟悉之后,交往也随意了很多。有一次闲聊中,
我责备他们以前为什么总是关着门,对方大笑:你不也总是关着门吗?原来如此,交往中,别人的反应是一面镜子,照出了我们的行为。责备别人冷淡,其实是自己的态度吓退了别人。很多时候是你自己把门关上了,别人才同样关上了门。

36.说话人是怎么认识邻居的?

37.几个年轻人认识后相处得怎么样?

38.这段话主要想告诉我们什么?

第 39 到 41 题是根据下面一段话:
人生的道路有千百条,但每一条路都只通向一个目标。一个人,不可能同时向南又向北。路只能一步一步地走,目标只能一个一个地实现。你如果什么都想要,最终可能什么也得不到。太多的幻想,往往使人不知如何选择。
当你还在举棋不定时,别人或许已经到达目的地了。目标是指路明灯。人生没有目标,就没有坚定的方向。在人生的竞赛场上,一个人无论多么优秀,如果没有一个明确的人生目标,也很难取得事业上的成功。许多人并不缺少信心、能力、智力,之所以没有成功,只是因为没有确立目标或没有选准目标。

39.关于人生的道路,可以知道什么?

40.这段话中的“举棋不定”是什么意思?

41.这段话主要想告诉我们什么?

第 42 到 43 题是根据下面一段话:
没有天敌的动物往往最先消失,有天敌的动物则会逐步壮大。大自然中的这一现象在人类社会也同样存在。敌人的力量会让一个人发挥出巨大的潜能,创造出惊人的成绩。尤其是当敌人强大到足以威胁到你的生命的时候,你一刻不努力,你的生命就会有万分的惊险。在你的人生中,一定会遇到各种各样的对手,不必过于担心,因为敌人是一把双刃剑,可能对你造成威胁,但也可能成为你进取的动力。

42.对手对我们有什么意义?

43.这段话主要想告诉我们什么?

第 44 到 45 题是根据下面一段话:
在武汉进行的男篮亚锦赛上,人们很关注担任解说嘉宾的姚明。“很专业,挺幽默,如果声调再高一点点就好了。”这是人们对他的评价。姚明的思维颇为敏捷,口才也相当优秀,虽然没有接受过正规的主持训练,但是解说比赛有自己独特的风格。虽然已经不再打篮球了,但篮球水平高超的姚明,对球场上的现象,点评及时而准确,很有预见性。

44.人们怎么评价姚明?

45.关于姚明,下列哪项正确?

听力考试现在结。

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 5 online phần thi nghe hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

2 / 0

Trả lời 0