Luyện thi HSK 6 online Đề 10 Đọc hiểu Phần 3

luyện thi hsk 6 đề 10 đọc hiểu phần 3
5/5 - (2 bình chọn)

Tổng hợp bộ đề luyện thi HSK 6 online cùng Thầy Vũ ChineMaster

Luyện thi HSK 6 online Đề 10 Đọc hiểu Phần 3 là bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 6 phần đọc hiểu do thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ chia sẻ trên kênh học trực tuyến của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster hằng ngày.

Luyện thi HSK online mỗi ngày sẽ cập nhật rất nhiều bộ đề luyện thi HSK bổ ích và cần thiết được biên soạn và đăng tải bởi những giảng viên luyện thi HSK giàu kinh nghiệm đến từ rất nhiều trường đại học nổi tiếng về đào tạo ngôn ngữ Trung Quốc khắp cả nước.

Tiếp theo chúng ta sẽ đến với chuyên mục Luyện thi HSK 6 đọc hiểu  tổng hợp tất cả những đề thi rất phong phú và bổ ích của Thầy Nguyễn Minh Vũ để luyện thi HSK 6,các bạn hãy xem tại link sau nhé.

Danh mục các bộ đề luyện thi HSK 6 

Bạn nào chưa làm bài hôm qua Luyện thi HSK 6 online Đề 10 Đọc hiểu Phần 2 hãy truy cập vào link sau đây để làm nha.

Luyện thi HSK 6 online Đề 10 Đọc hiểu Phần 2

Nếu bạn nào muốn cải thiện kỹ năng làm bài thi HSK thì cần làm thêm thật nhiều bộ đề thi thử HSK online nhé. Các bạn tải trọn bộ đề thi HSK online mới nhất tai link bên dưới đây nha

Download bộ đề ôn thi HSK online đầy đủ nhất

Hãy cùng nhau bắt đầu bài thi ngày hôm nay nhé.

Bài luyện thi HSK 6 online Đề 10 Đọc hiểu Phần 3 ChineMaster

第三部分

第 71-80 题:选句填空。

71-75.

啄木鸟为了觅食,总是不停地用坚硬的嘴在树干上啄击,这样会产生强烈的震动。(71) ,恐怕早就得脑震荡了,而啄木鸟却一点儿感觉也没有,这是为什么呢?其实,早在 20 多年前就有神经医学专家对这个问题进行过深入的研究。只要我们观察一下啄木鸟头部的生理构造,
(72) 。研究发现,啄木鸟的头盖骨和大脑之间有极窄的缝隙和少量的液体,这使得震波在它头部的传播比在人的头部困难得多。啄木鸟的大脑被一层密实而富有弹性的头骨紧密地包
裹了起来,它的头骨骨质呈海绵状,(73) ,可以有效地避免撞击。此外,啄木鸟的头部肌肉有助于吸收、分散撞击产生的力量。舌头底部的结缔组织延伸环绕脑部,(74) 。
人们从啄木鸟身上得到了许多防震启示,如在设计头盔和安全帽时,(75) ,然后用轻而有弹性的海绵状物体来填充这个空隙。

A 同样可以起到保护脑部的作用
B 这种震动如果发生在人的身上
C 形成一个避震功能极佳的保护垫
D 就可以知道它为什么不会得脑震荡了
E 在帽顶与头顶之间留有空隙

76-80.

在太阳系中,按照距太阳由近到远的顺序排列,地球是第三颗行星。正是地球所处的位置,使它成为宇宙的一个奇迹。
从太阳系诞生的情形来看,(76) ,也几乎由同样的物质组成,但 为 什 么 只 有 地 球 上 出 现 了 生 命 呢 ? 根 本 的 原 因 是 地 球 上 有 液 态 水 ,(77) 。而液态水正是产生生命必不可少的条件。
金星被称为地球的“兄弟行星”。据现在对金星的观测所知,它的大小、质量、构成都与地球相似,但它却是个被厚厚大气层笼罩着的、表面温度高达 480℃的死星。就气候的平稳性来说,两者好似天堂与地狱。
到底是什么原因使得这“两兄弟”的命运如此不同呢?科学家认为这是两者距离太阳远近不同造成的。金星离太阳更近,(78) 。金星大气中的水蒸气,还未来得及冷却成雨降落下来,就被来自太阳的过强的紫外线分解了,金星上的水就这样被永久地夺走了。
金星尚且如此,(79) 。比地球更远离太阳的行星,由于离太阳太远,受到的太阳辐射不够多,水都以冰的形式存在。因此,出现生命也是不可能的。由此可见,(80) 。

A 地球所处的位置真是妙不可言
B 它受到的太阳照射比地球强得多
C 比金星还靠近太阳的水星就更不用说了
D 其他行星上却没有
E 金星、火星与地球几乎是同时期形成

Đáp án
71.B
72.D
73.C
74.A
75.E
76.E
77.D
78.B
79.C
80.A

Bài luyện thi hôm nay đến đây là hết,các bạn hãy lưu về làm dần nhé,nhớ tra đáp án để biết được mình đúng sai bao nhiêu câu nha.

Was this helpful?

2 / 0

Trả lời 0