Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 1

Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 1

Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu mỗi ngày cùng Thầy Vũ

Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 1 là bài tập nâng cao kỹ năng và trình độ đọc hiểu tiếng Trung HSK 4, HSK 5 và HSK 6 trên nền tảng luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online miễn phí tiengtrunghsk chuyên cung cấp mỗi ngày các dạng bài tập luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK online rất uy tín và chất lượng. Bài tập thi thử HSK online hôm nay gồm rất nhiều từ vựng tiếng Trung HSK mới và khá nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung cơ bản trong cuốn sách giáo trình tiếng Trung quyển 1 đến quyển 6. Chỉ cần các bạn thường xuyên luyện tập kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK theo lộ trình luyện thi HSK online của Thầy Vũ là các bạn sẽ cải thiện được rất nhanh chóng kỹ năng làm bài thi HSK do Viện Khổng Tử tổ chức tại các điểm thi HSK trên toàn quốc. Các bạn chú ý theo dõi bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ mỗi ngày trên kênh này nhé. Toàn bộ nội dung giáo án cũng như bài giảng lớp học tiếng Trung HSK online của Thầy Vũ đều hoàn toàn miễn phí từ A đến Z nha các bạn. Ngoài ra, các bạn sẽ được các thầy cô giáo TiengTrungHSK hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhiệt tình trên kênh diễn đàn thi thử HSK online ChineMaster.

Các bạn muốn xem lại những bài giảng đã được đăng tải thì hãy truy cập vào chuyên mục sau do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo nhé.

Chuyên mục luyện dịch HSK 5 thầy Vũ

Để nâng cao trình độ tiếng Trung của bạn thì hãy nhanh tay truy cập vào link dưới đây để tham gia thi thử HSK online nhé các bạn

App thi thử HSK online miễn phí

Các bạn hãy nhanh tay truy cập vào link dưới đây để tải được bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất và hay nhất do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đăng tải,bộ gõ tiếng trung trên máy tính này không những giúp các bạn thành thạo hơn trong việc ghi nhớ chữ viết mà còn nâng cao thêm khả năng học tiếng Trung của các bạn.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất

Bài giảng Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 1

Hôm nay bài tập của chúng ta là dịch tiếng Trung sang tiếng Việt theo nội dung bài giảng bên dưới. Các bạn chú ý đọc thật kỹ đoạn văn bản tiếng Trung HSK ngày 9 tháng 3 năm 2021 Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 1

越南在处理对儿童的性虐待方面还有很长的路要走

承认对儿童的性虐待是一个严重的问题,这已为时已晚;处理后果实际上是未知的领域。

“我想杀死他,医生。

“我想这样做已经有很多月了,但我不能。

“每次我记得我女儿发生了什么事,我都只是想找到他并杀死他,”一个坐在我对面的年轻人说,他的声音在颤抖。他的妻子在他旁边泣,他们四岁的女儿一动不动地坐在他们旁边。

这对年轻夫妇在西贡经营一家家族企业,其女儿遭到性虐待后尚未康复。父亲给我看了他孩子伤口的照片,有迹象表明小女孩的身心都受到了伤害。

他的愤怒是原始的,对虐待他女儿的恶魔的愤怒,对未能为家人伸张正义的法律制度的愤怒,以及对自己的愤怒。他和他的妻子来了我的精神卫生部门,不仅是为了治愈他们的女儿,还为了他们自己。

在接下来的30分钟里,该名男子经历了种种过山车:恐惧,愤怒,怨恨和痛苦。他感到受伤和无能为力,担心他的女儿一旦移开视线,就可能再次遭受性虐待。这对夫妇放弃了他们的生意,全职致力于监视女儿。他们相信法律,认为这将保护自己的女儿并惩罚犯错的女儿。但是自从上次询问以来已经过去了三个月,案件还没有进展一寸。

我试着听。我没有像在标准课程中那样问很多问题。我也感到他们的痛苦,痛苦,愤怒和恐惧,但作为精神病医生,我不能让我的个人情绪好转。只有保持冷静,我们才能弄清楚下一步该怎么做。

在我的整个职业生涯中,我看到了更多遭受性虐待的孩子的案例。他们中有些人转得很暗。

有一次,有一个十几岁的女孩和她妈妈一起来我诊所。这个女孩在决定告诉妈妈之前已经被近亲虐待了好多年。但是母亲不相信她。直到她亲眼目睹女儿被虐待为止。甚至到那时,女孩的家人还是决定“解决此事”以挽回面子,而所发生的一切只是让施虐者被告知“不要再这样做了”。

但是,虐待行为仍在继续。母亲甚至把这归咎于女儿,说她是个“负担”。

那对我的伤害最大,所以您可以想象这个女孩经历了什么和正在经历什么。

还有另一个女孩被她的家庭教师虐待。她的母亲相信家教是一个正直的人,经常在女儿不得不照顾自己的生意时委托女儿在家中。当得知老师在虐待女孩时,母女俩都经历了如此多的痛苦和磨难,使他们在心理和情感上都感到了伤痕。女儿现在10岁了,但是她的心思似乎只有5岁。这位母亲目前正在服用药物治疗她严重的抑郁症。

这些只是我曾经为HCMC第一儿童医院精神卫生部门工作的时间的许多类似案例中的一部分。对儿童的性虐待案件始终且不间断地在心理上不仅伤及受害者,而且伤及家人和亲人。

即使对于那些年纪太小,无法理解正在发生的事情的孩子,他们仍然会遭受一系列的精神和情感障碍,包括偏执狂,沮丧,自卑,依恋和心身障碍。但是,其中最持久的是创伤后应激障碍(PTSD),它可以自发且不可预测地触发对性虐待的记忆,使受害者反复经历可怕的经历。

一些受害者,尤其是青少年,喝酒,吸毒或加入街头帮派,以分散自己过去遭受创伤的时间。同时,他们的家人必须应对是否大声疾呼或对发生的事情保持沉默的痛苦,羞辱和内部冲突。他们通常认为这样的事件是他们一生的永久污点,这是一种无法治愈的伤口。有些人试图否认,但这是不可能的,徒劳的。大多数情况下,无法应对压力的人会陷入抑郁和焦虑症。

根据对22个国家的研究,全球20%的女孩和8%的男孩是性虐待的受害者。在所有案件中,有30%由近亲造成,令人震惊的60%由家人朋友,邻居或保姆造成。完全陌生人所犯的只有10%。

在越南,一项对1800名12至17岁的男孩和女孩进行调查的研究发现,只有2.6%的人遭受过性虐待:这一数字远低于其他国家的类似研究。这很可能意味着许多年轻的受害者不敢谈论他们所经历的创伤。

事情正在改变。从许多最近引发广泛愤慨的事件中我们可以看出,社会现在更加意识到儿童遭受性虐待的情况。那当然是一个好兆头。

但是,事实仍然是,我们的孩子从未受过足够的教育,无法保护自己或摆脱可能升级为性虐待的情况。只要不发生这种情况,就会有更多的子孙后代永久地受到他们的创伤,无法继续前进。

父母仍然没有足够的教孩子如何保护自己的知识。我认识一个朋友,也像我一样是心理学家,经常应邀举办预防性虐待研讨会。但是研讨会被取消了,因为组织者认为“趋势已经结束”。

另一个朋友说,没有父母参加这样的研讨会,因为他们要么以为自己的孩子永远不会受到性虐待,要么只是发现这样的话题仍然“过于敏感”。

孩子们通过一系列步骤学习。他们必须首先知道他们需要学习什么,表达学习的愿望,然后以习惯或反射的形式学习并保留所拥有的知识。为此,父母,老师和其他照顾者的指导绝对至关重要。

我们只需要为我们的孩子做更多的事情。不仅通过在社交媒体上传播文字或分享帖子,而且还采取了实际而具体的行动。需要对儿童进行教导和培训,以指导他们如何避免可能导致性虐待的情况,以及在遇到这种情况时如何做出反应。仅仅因为您只在新闻中看到了性虐待案件,而在现实生活中却没有,这并不意味着您的孩子可以免于遭受此类灾难。而且,正如许多研究和研究表明的那样,肇事者很可能是离我们和我们的孩子最近的人。

我不是魔术师。我既不能抹杀患者及其家人的生活,也不能给他们他们最想要的东西。但是我可以安慰他们,让他们冷静下来,以帮助他们从更合乎逻辑的角度看待事件,因此他们不会做出后悔的决定。时间会治愈,但并非全部。永远会有一部分人记住,成为个人叙事的一部分,使您在任何给定的时间成为自己。

但是有选择的余地。

作为社会和社区,这是我们需要帮助人们做出的选择。受害人及其亲人也是受害人,他们可以无视所发生的事情,让它溃烂,并冒着丑陋的方式冒出来的风险。或者,我们可以促进深入潜水,游泳至底部残骸的过程,并希望将某些东西带回地面,以帮助他们和其他人。伤口可能永远不会消失,但是我们可以帮助确保它们不是生命中永久的污渍。我们可以创造条件,使受害者能够不加羞辱地处理自己的创伤,并将其作为战斗伤疤,作为自豪的幸存者而戴上。

可悲的是,越南距离这一目标只有几步之遥。因此,我们没有浪费时间去那里。

Pham Minh Triet是澳大利亚国立大学心理学系的研究员。从2011年到2018年,他担任了HCMC第一儿童医院精神卫生部门的负责人。表达的观点是他自己的观点。

Phiên âm tiếng Trung cho bài giảng lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online chuyên đề nâng cao trình độ đọc hiểu tiếng Trung HSK Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 1

Yuènán zài chǔlǐ duì er tóng dì xìng nüèdài fāngmiàn hái yǒu hěn zhǎng de lù yào zǒu

chéngrèn duì er tóng dì xìng nüèdài shì yīgè yánzhòng de wèntí, zhè yǐ wéi shí yǐ wǎn; chǔlǐ hòuguǒ shíjì shang shì wèizhī de lǐngyù.

“Wǒ xiǎng shā sǐ tā, yīshēng.

“Wǒ xiǎng zhèyàng zuò yǐjīng yǒu hěnduō yuèle, dàn wǒ bùnéng.

“Měi cì wǒ jìdé wǒ nǚ’ér fāshēngle shénme shì, wǒ dū zhǐshì xiǎng zhǎodào tā bìng shā sǐ tā,” yīgè zuò zài wǒ duìmiàn de niánqīng rén shuō, tā de shēngyīn zài chàndǒu. Tā de qīzi zài tā pángbiān qì, tāmen sì suì de nǚ’ér yī dòngbùdòng dì zuò zài tāmen pángbiān.

Zhè duì niánqīng fūfù zài xīgòng jīngyíng yījiā jiāzú qǐyè, qí nǚ’ér zāo dào xìng nüèdài hòu shàngwèi kāngfù. Fùqīn gěi wǒ kànle tā háizi shāngkǒu de zhàopiàn, yǒu jīxiàng biǎomíng xiǎo nǚhái de shēnxīn dōu shòudàole shānghài.

Tā de fènnù shì yuánshǐ de, duì nüèdài tā nǚ’ér de èmó de fènnù, duì wèi néng wéi jiārén shēnzhāng zhèngyì de fǎlǜ zhìdù de fènnù, yǐjí duì zìjǐ de fènnù. Tā hé tā de qīzi láile wǒ de jīngshén wèishēng bùmén, bùjǐn shì wèile zhìyù tāmen de nǚ’ér, hái wèile tāmen zìjǐ.

Zài jiē xiàlái de 30 fēnzhōng lǐ, gāi míng nánzǐ jīnglìle zhǒngzhǒng guòshānchē: Kǒngjù, fènnù, yuànhèn hé tòngkǔ. Tā gǎndào shòushāng hé wúnéngwéilì, dānxīn tā de nǚ’ér yīdàn yí kāi shìxiàn, jiù kěnéng zàicì zāoshòu xìng nüèdài. Zhè duì fūfù fàngqìle tāmen de shēngyì, quánzhí zhìlì yú jiānshì nǚ’ér. Tāmen xiāngxìn fǎlǜ, rènwéi zhè jiāng bǎohù zìjǐ de nǚ’ér bìng chéngfá fàncuò de nǚ’ér. Dànshì zìcóng shàng cì xúnwèn yǐlái yǐjīng guòqùle sān gè yuè, ànjiàn hái méiyǒu jìnzhǎn yīcùn.

Wǒ shìzhe tīng. Wǒ méiyǒu xiàng zài biāozhǔn kèchéng zhōng nàyàng wèn hěnduō wèntí. Wǒ yě gǎndào tāmen de tòngkǔ, tòngkǔ, fènnù hé kǒngjù, dàn zuòwéi jīngshénbìng yīshēng, wǒ bùnéng ràng wǒ de gèrén qíngxù hǎozhuǎn. Zhǐyǒu bǎochí lěngjìng, wǒmen cáinéng nòng qīngchǔ xià yībù gāi zěnme zuò.

Zài wǒ de zhěnggè zhíyè shēngyá zhōng, wǒ kàn dàole gèng duō zāoshòu xìng nüèdài de háizi de ànlì. Tāmen zhōng yǒuxiē rén zhuàn dé hěn àn.

Yǒu yīcì, yǒu yīgè shí jǐ suì de nǚhái hé tā māmā yī qǐlái wǒ zhěnsuǒ. Zhège nǚhái zài juédìng gàosù māmā zhīqián yǐjīng bèi jìnqīn nüèdàile hǎoduō nián. Dànshì mǔqīn bù xiāngxìn tā. Zhídào tā qīnyǎn mùdǔ nǚ’ér bèi nüèdài wéizhǐ. Shènzhì dào nà shí, nǚhái de jiārén háishì juédìng “jiějué cǐ shì” yǐ wǎnhuí miànzi, ér suǒ fāshēng de yīqiè zhǐshì ràng shī nüè zhě bèi gàozhī “bùyào zài zhèyàng zuòle”.

Dànshì, nüèdài xíngwéi réng zài jìxù. Mǔqīn shènzhì bǎ zhè guījiù yú nǚ’ér, shuō tā shìgè “fùdān”.

Nà duì wǒ de shānghài zuìdà, suǒyǐ nín kěyǐ xiǎngxiàng zhège nǚhái jīnglìle shénme hé zhèngzài jīnglì shénme.

Hái yǒu lìng yīgè nǚhái bèi tā de jiātíng jiàoshī nüèdài. Tā de mǔqīn xiāngxìn jiājiào shì yīgè zhèngzhí de rén, jīngcháng zài nǚ’ér bùdé bù zhàogù zìjǐ de shēngyì shí wěituō nǚ’ér zài jiāzhōng. Dāng dé zhī lǎoshī zài nüèdài nǚhái shí, mǔ nǚ liǎ dōu jīnglì liǎo rúcǐ duō de tòngkǔ hé mónàn, shǐ tāmen zài xīnlǐ hé qínggǎn shàng dū gǎndàole shānghén. Nǚ’ér xiànzài 10 suìle, dànshì tā de xīnsī sìhū zhǐyǒu 5 suì. Zhè wèi mǔqīn mùqián zhèngzài fúyòng yàowù zhìliáo tā yánzhòng de yìyù zhèng.

Zhèxiē zhǐshì wǒ céngjīng wèi HCMC dì yī értóng yīyuàn jīngshén wèishēng bùmén gōngzuò de shíjiān de xǔduō lèisì ànlì zhōng de yībùfèn. Duì er tóng dì xìng nüèdài ànjiàn shǐzhōng qiě bù jiànduàn de zài xīnlǐ shàng bùjǐn shāng jí shòuhài zhě, érqiě shāng jí jiārén hé qīnrén.

Jíshǐ duìyú nàxiē niánjì tài xiǎo, wúfǎ lǐjiě zhèngzài fāshēng de shìqíng de háizi, tāmen réngrán huì zāoshòu yī xìliè de jīngshén hé qínggǎn zhàng’ài, bāokuò piānzhí kuáng, jǔsàng, zìbēi, yīliàn hé xīnshēn zhàng’ài. Dànshì, qízhōng zuì chíjiǔ de shì chuāngshāng hòu yìng jī zhàng’ài (PTSD), tā kěyǐ zìfā qiě bùkě yùcè de chùfā duì xìng nüèdài de jìyì, shǐ shòuhài zhě fǎnfù jīnglì kěpà de jīng lì.

Yīxiē shòuhài zhě, yóuqí shì qīngshàonián, hējiǔ, xīdú huò jiārù jiētóu bāngpài, yǐ fēnsàn zìjǐ guòqù zāoshòu chuāngshāng de shíjiān. Tóngshí, tāmen de jiārén bìxū yìngduì shìfǒu dàshēngjíhū huò duì fāshēng de shìqíng bǎochí chénmò de tòngkǔ, xiūrù hé nèibù chōngtú. Tāmen tōngcháng rènwéi zhèyàng de shìjiàn shì tāmen yīshēng de yǒngjiǔ wūdiǎn, zhè shì yī zhǒng wúfǎ zhìyù de shāngkǒu. Yǒuxiē rén shìtú fǒurèn, dàn zhè shì bù kěnéng de, túláo de. Dà duōshù qíngkuàng xià, wúfǎ yìngduì yālì de rén huì xiànrù yìyù hé jiāolǜ zhèng.

Gēnjù duì 22 gè guójiā de yánjiū, quánqiú 20%de nǚhái hé 8%de nánhái shì xìng nüèdài de shòuhài zhě. Zài suǒyǒu ànjiàn zhōng, yǒu 30%yóu jìnqīn zàochéng, lìng rén zhènjīng de 60%yóu jiārén péngyǒu, línjū huò bǎomǔ zàochéng. Wánquán mòshēng rén suǒ fàn de zhǐyǒu 10%.

Zài yuènán, yī xiàng duì 1800 míng 12 zhì 17 suì de nánhái hé nǚhái jìnxíng diàochá de yánjiū fāxiàn, zhǐyǒu 2.6%De rén zāoshòuguò xìng nüèdài: Zhè yī shǔ zì yuǎn dī yú qítā guójiā de lèisì yánjiū. Zhè hěn kěnéng yìwèizhe xǔduō niánqīng de shòuhài zhě bù gǎn tánlùn tāmen suǒ jīnglì de chuāngshāng.

Shìqíng zhèngzài gǎibiàn. Cóng xǔduō zuìjìn yǐnfā guǎngfàn fènkǎi de shìjiàn zhōng wǒmen kěyǐ kàn chū, shèhuì xiànzài gèngjiā yìshí dào értóng zāoshòu xìng nüèdài de qíngkuàng. Nà dāngrán shì yīgè hǎo zhàotou.

Dànshì, shìshí réngrán shì, wǒmen de háizi cóng wèi shòuguò zúgòu de jiàoyù, wúfǎ bǎohù zìjǐ huò bǎituō kěnéng shēngjí wèi xìng nüèdài de qíngkuàng. Zhǐyào bù fāshēng zhè zhǒng qíngkuàng, jiù huì yǒu gèng duō de zǐsūn hòudài yǒngjiǔ de shòudào tāmen de chuāngshāng, wúfǎ jìxù qiánjìn.

Fùmǔ réngrán méiyǒu zúgòu de jiào háizi rúhé bǎohù zìjǐ de zhīshì. Wǒ rènshí yīgè péngyǒu, yě xiàng wǒ yīyàng shì xīnlǐ xué jiā, jīngcháng yìngyāo jǔbàn yùfáng xìng nüèdài yántǎo huì. Dànshì yántǎo huì bèi qǔxiāole, yīnwèi zǔzhī zhě rènwéi “qūshì yǐjīng jiéshù”.

Lìng yīgè péngyǒu shuō, méiyǒu fùmǔ cānjiā zhèyàng de yántǎo huì, yīnwèi tāmen yàome yǐwéi zìjǐ de háizi yǒngyuǎn bù huì shòudào xìng nüèdài, yàome zhǐshì fāxiàn zhèyàng de huàtí réngrán “guòyú mǐngǎn”.

Háizimen tōngguò yī xìliè bùzhòu xuéxí. Tāmen bìxū shǒuxiān zhīdào tāmen xūyào xuéxí shénme, biǎodá xuéxí de yuànwàng, ránhòu yǐ xíguàn huò fǎnshè de xíngshì xuéxí bìng bǎoliú suǒ yǒngyǒu de zhīshì. Wèi cǐ, fùmǔ, lǎoshī hé qítā zhàogù zhě de zhǐdǎo juéduì zhì guān zhòngyào.

Wǒmen zhǐ xūyào wèi wǒmen de háizi zuò gèng duō de shìqíng. Bùjǐn tōngguò zài shèjiāo méitǐ shàng chuánbò wénzì huò fēnxiǎng tiězi, érqiě hái cǎiqǔle shíjì ér jùtǐ de xíngdòng. Xūyào duì er tóng jìnxíng jiàodǎo hé péixùn, yǐ zhǐdǎo tāmen rúhé bìmiǎn kěnéng dǎozhì xìng nüèdài de qíngkuàng, yǐjí zài yù dào zhè zhǒng qíngkuàng shí rúhé zuò chū fǎnyìng. Jǐnjǐn yīnwèi nín zhǐ zài xīnwén zhòng kàn dàole xìng nüèdài ànjiàn, ér zài xiànshí shēnghuó zhōng què méiyǒu, zhè bìng bù yìwèizhe nín de hái zǐ kěyǐ miǎn yú zāoshòu cǐ lèi zāinàn. Érqiě, zhèngrú xǔduō yánjiū hé yánjiū biǎomíng dì nàyàng, zhàoshì zhě hěn kěnéng shì lí wǒmen hé wǒmen de háizi zuìjìn de rén.

Wǒ bùshì móshù shī. Wǒ jì bùnéng mǒshā huànzhě jí qí jiārén de shēnghuó, yě bùnéng gěi tāmen tāmen zuì xiǎng yào de dōngxī. Dànshì wǒ kěyǐ ānwèi tāmen, ràng tāmen lěngjìng xiàlái, yǐ bāngzhù tāmen cóng gèng héhū luójí de jiǎodù kàndài shìjiàn, yīncǐ tāmen bù huì zuò chū hòuhuǐ de juédìng. Shíjiān huì zhìyù, dàn bìngfēi quánbù. Yǒngyuǎn huì yǒu yībùfèn rén jì zhù, chéngwéi gèrén xùshì de yībùfèn, shǐ nín zài rènhé gěi dìng de shíjiān chéngwéi zìjǐ.

Dànshì yǒu xuǎnzé de yúdì.

Zuòwéi shèhuì hé shèqū, zhè shì wǒmen xūyào bāngzhù rénmen zuò chū de xuǎnzé. Shòuhài rén jí qí qīnrén yěshì shòuhài rén, tāmen kěyǐ wúshì suǒ fāshēng de shìqíng, ràng tā kuìlàn, bìng màozhe chǒulòu de fāngshì mào chū lái de fēngxiǎn. Huòzhě, wǒmen kěyǐ cùjìn shēnrù qiánshuǐ, yóuyǒng zhì dǐbù cánhái de guòchéng, bìng xīwàng jiāng mǒu xiē dōngxī dài huí dìmiàn, yǐ bāngzhù tāmen hé qítā rén. Shāngkǒu kěnéng yǒngyuǎn bù huì xiāoshī, dànshì wǒmen kěyǐ bāngzhù quèbǎo tāmen bùshì shēngmìng zhòng yǒngjiǔ de wūzì. Wǒmen kěyǐ chuàngzào tiáojiàn, shǐ shòuhài zhě nénggòu bù jiā xiūrù de chǔlǐ zìjǐ de chuāngshāng, bìng jiāng qí zuòwéi zhàndòu shāngbā, zuòwéi zìháo de xìngcún zhě ér dài shàng.

Kěbēi de shì, yuènán jùlí zhè yī mùbiāo zhǐyǒu jǐ bù zhī yáo. Yīncǐ, wǒmen méiyǒu làngfèi shíjiān qù nàlǐ.

Pham Minh Triet shì àodàlìyǎ guólì dàxué xīnlǐ xué xì de yánjiùyuán. Cóng 2011 nián dào 2018 nián, tā dānrènle HCMC dì yī értóng yīyuàn jīngshén wèishēng bùmén de fùzé rén. Biǎodá de guāndiǎn shì tā zìjǐ de guāndiǎn.
Chữa bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK online Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 1

Việt Nam còn nhiều chặng đường để đối phó với lạm dụng tình dục trẻ em

Thừa nhận xâm hại tình dục trẻ em là một vấn đề nghiêm trọng đã muộn; đối phó với hậu quả của nó là lãnh thổ hầu như chưa được thăm dò.

“Tôi muốn giết anh ta ghê quá, thưa bác sĩ.

“Tôi đã muốn làm điều đó trong nhiều tháng nay, nhưng tôi không thể.

“Mỗi lần nhớ lại chuyện đã xảy ra với con gái, tôi chỉ muốn đi tìm và giết chết nó”, một thanh niên ngồi đối diện tôi nói, giọng run run. Bên cạnh anh đang nức nở là vợ anh, khi đứa con gái bốn tuổi của họ ngồi bên cạnh, bất động.

Đôi vợ chồng trẻ kinh doanh gia đình ở Sài Gòn vẫn chưa hoàn hồn sau khi con gái bị xâm hại tình dục. Người cha cho tôi xem những bức ảnh về vết thương của con mình, những dấu hiệu cho thấy đứa con gái nhỏ đã bị xâm phạm cả về thể xác lẫn tinh thần.

Sự tức giận của anh còn nguyên vẹn, sự tức giận với kẻ bạo hành con gái anh, sự tức giận với hệ thống luật pháp không mang lại công lý cho gia đình anh, và sự tức giận với chính bản thân anh. Anh ấy và vợ anh ấy đã đến với tôi ở Khoa Sức khỏe Tâm thần, không chỉ để chữa bệnh cho con gái của họ, mà còn cho chính họ.

Trong 30 phút tiếp theo, người đàn ông đã trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc của các cung bậc cảm xúc: sợ hãi, tức giận, phẫn uất, đau đớn. Anh cảm thấy bị tổn thương và bất lực, sợ rằng con gái anh có thể bị lạm dụng tình dục một lần nữa ngay khi anh rời mắt khỏi cô. Cặp đôi từ bỏ các dự án kinh doanh và tập trung toàn thời gian vào việc theo dõi con gái. Họ đặt niềm tin vào pháp luật, tin rằng nó sẽ bảo vệ con gái họ và trừng phạt kẻ đã làm oan cô. Nhưng ba tháng đã trôi qua kể từ cuộc điều tra cuối cùng của họ và vụ việc vẫn chưa tiến lên được một inch.

Tôi đã cố gắng lắng nghe. Tôi đã không hỏi nhiều câu hỏi như tôi thường làm trong một phiên tiêu chuẩn. Tôi cũng cảm thấy nỗi đau và nỗi thống khổ, giận dữ và sợ hãi của họ, nhưng với tư cách là một bác sĩ tâm lý, tôi không thể để tình cảm cá nhân làm tốt hơn cho mình. Chỉ bằng cách giữ cho cái đầu tỉnh táo, chúng ta mới có thể tìm ra những việc cần làm tiếp theo.

Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã chứng kiến thêm rất nhiều trường hợp trẻ em bị lạm dụng tình dục. Một số người trong số họ đã chuyển hướng rất đen tối.

Một lần, có một cô gái tuổi teen đi cùng mẹ đến phòng khám của tôi. Cô gái đã bị lạm dụng bởi một người thân trong nhiều năm trước khi cô quyết định nói với mẹ mình. Nhưng người mẹ không tin cô ấy; phải đến khi tận mắt chứng kiến cảnh con gái mình bị bạo hành. Và thậm chí sau đó, gia đình của cô gái quyết định “giải quyết vấn đề” để giữ thể diện, và tất cả những gì đã xảy ra là kẻ bạo hành đã được yêu cầu “không được làm điều đó một lần nữa.”

Nhưng sự lạm dụng vẫn tiếp tục. Người mẹ thậm chí còn đổ lỗi cho con gái, nói rằng cô là “gánh nặng”.

Điều đó khiến tôi đau lòng nhất, nên bạn có thể hình dung những gì cô gái ấy đã và đang trải qua.

Có một cô gái khác bị bạo hành bởi gia sư của mình. Mẹ cô, tin rằng gia sư là một người ngay thẳng, thường giao con gái bà ở nhà anh ta khi cô phải lo việc riêng. Khi biết được chuyện gia sư bạo hành con gái, cả hai mẹ con đều phải trải qua quá nhiều đau đớn, tổn thương về tinh thần và tình cảm. Cô con gái năm nay 10 tuổi, nhưng tâm trí cô bé dường như đã bị kẹt ở tuổi lên năm. Người mẹ hiện đang dùng thuốc để điều trị chứng trầm cảm đang tàn tật của mình.

Đó chỉ là một số trường hợp tương tự mà tôi có thể nghĩ về quãng thời gian tôi từng làm việc cho Khoa Tâm thần của Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM. Những vụ xâm hại tình dục trẻ em luôn để lại vết thương tâm lý cho không chỉ nạn nhân mà cả gia đình và những người thân yêu của các em.

Những đứa trẻ, ngay cả đối với những người còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn bị bỏ lại với một loạt các rối loạn tâm thần và cảm xúc, bao gồm hoang tưởng, trầm cảm, tự ti, gắn bó và rối loạn tâm thần. Nhưng lâu dài nhất trong số đó là rối loạn căng thẳng sau chấn thương, hay PTSD, có thể kích hoạt ký ức về vụ lạm dụng tình dục một cách tự phát và không thể đoán trước, khiến nạn nhân của nó phải trải qua trải nghiệm đáng sợ lặp đi lặp lại.

Một số nạn nhân, đặc biệt là trẻ vị thành niên, nghiện rượu, ma túy hoặc tham gia các băng nhóm đường phố để đánh lạc hướng bản thân khỏi quá khứ đau buồn của họ. Trong khi đó, gia đình của họ phải đối mặt với nỗi đau, sự xấu hổ và những mâu thuẫn nội tâm về việc nên lên tiếng hay im lặng về những gì đã xảy ra. Họ thường tin rằng một sự kiện như vậy là một vết mờ vĩnh viễn trên cuộc đời họ, một vết thương sẽ không lành. Một số cố gắng từ chối, nhưng đó là một nhiệm vụ bất khả thi, không có kết quả. Thông thường, những người không thể đối phó với áp lực sẽ rơi vào trầm cảm và rối loạn lo âu.

20% trẻ em gái và 8% trẻ em trai trên toàn cầu là nạn nhân của lạm dụng tình dục, theo một nghiên cứu ở 22 quốc gia. 30% của tất cả các trường hợp là do một người họ hàng gần gây ra và 60% là do bạn bè trong gia đình, hàng xóm hoặc người trông trẻ gây ra. Chỉ 10% là do những người hoàn toàn xa lạ gây ra.

Tại Việt Nam, một nghiên cứu khảo sát 1.800 trẻ em trai và gái từ 12 đến 17 tuổi cho thấy chỉ có 2,6% bị lạm dụng tình dục: một con số thấp hơn nhiều so với các nghiên cứu tương tự ở các nước khác. Điều này rất có thể có nghĩa là nhiều nạn nhân trẻ tuổi đã không dám nói về những tổn thương mà họ đã trải qua.

Thứ đang thay đổi. Xã hội hiện đã nhận thức rõ hơn nhiều về các vụ xâm hại tình dục trẻ em, như chúng ta có thể thấy từ nhiều vụ việc gần đây đã gây ra sự phẫn nộ trên diện rộng. Đó chắc chắn là một dấu hiệu tốt.

Tuy nhiên, thực tế vẫn là trẻ em của chúng ta chưa bao giờ được dạy dỗ đầy đủ để tự bảo vệ mình khỏi hoặc thoát khỏi những tình huống có thể leo thang thành lạm dụng tình dục. Chừng nào điều này không xảy ra, sẽ có thêm nhiều thế hệ trẻ em bị quá khứ đeo bám vĩnh viễn, không thể bước tiếp.

Cha mẹ vẫn chưa dạy con cái họ đủ về cách tự bảo vệ mình. Tôi biết một người bạn, cũng là chuyên gia tâm lý như tôi, người thường được mời dẫn chương trình các buổi hội thảo về phòng chống xâm hại tình dục. Nhưng một cuộc hội thảo đã bị hủy bỏ vì nhà tổ chức cho rằng “xu hướng đã kết thúc.”

Một người bạn khác cho biết không có phụ huynh nào đến dự những buổi hội thảo như vậy vì họ nghĩ con mình sẽ không bao giờ bị lạm dụng tình dục, hoặc đơn giản là họ thấy rằng một chủ đề như vậy vẫn còn “quá nhạy cảm”.

Trẻ em học thông qua một loạt các bước. Đầu tiên họ phải biết mình cần học gì, bày tỏ mong muốn học nó, sau đó học và lưu giữ lại những kiến thức mình có dưới dạng thói quen hoặc phản xạ. Để làm được điều đó, sự hướng dẫn của cha mẹ, giáo viên và những người chăm sóc khác là vô cùng quan trọng.

Đơn giản là chúng ta cần làm nhiều hơn nữa cho con cái của mình. Không chỉ bằng cách truyền miệng hay chia sẻ bài viết trên mạng xã hội, mà bằng những hành động thực tế và cụ thể. Trẻ em cần được dạy và đào tạo về cách tránh những tình huống có thể dẫn đến lạm dụng tình dục, và cách phản ứng khi gặp những tình huống như vậy. Chỉ vì bạn chỉ thấy các vụ lạm dụng tình dục trên tin tức chứ không phải ngoài đời thực, không có nghĩa là con bạn không tránh khỏi những tai họa như vậy. Và như nhiều nghiên cứu và nghiên cứu cho thấy, thủ phạm rất có thể là những người thân thiết nhất với chúng ta và con cái chúng ta.

Tôi không phải là một ảo thuật gia. Tôi không thể xóa bỏ những gì đã xảy ra với bệnh nhân của tôi và gia đình của họ, cũng như mang lại cho họ những điều họ muốn nhất. Nhưng tôi có thể an ủi họ, bình tĩnh đủ để giúp họ nhìn sự việc từ một góc độ hợp lý hơn, vì vậy họ sẽ không đưa ra quyết định mà họ sẽ hối tiếc. Thời gian sẽ chữa lành, nhưng không phải tất cả. Sẽ luôn có một phần nào đó của bạn mà bạn ghi nhớ, điều đó trở thành một phần của câu chuyện cá nhân của bạn và khiến bạn là chính mình tại bất kỳ thời điểm nào.

Nhưng có một sự lựa chọn.

Và đó là một sự lựa chọn mà chúng ta, với tư cách là một xã hội và cộng đồng, cần giúp mọi người thực hiện. Các nạn nhân và những người thân yêu của họ, những người cũng là nạn nhân, có thể phớt lờ những gì đã xảy ra và để cho nó mưng mủ bên trong, và có nguy cơ nó bộc lộ ra ngoài theo những cách xấu xí hơn. Hoặc chúng ta có thể tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lặn sâu xuống, bơi đến xác tàu ở dưới đáy và hy vọng mang một thứ gì đó trở lại bề mặt để giúp họ và những người khác. Những vết thương có thể không bao giờ khỏi, nhưng chúng tôi có thể giúp đảm bảo rằng chúng không phải là vết nhơ vĩnh viễn trên cuộc đời. Chúng ta có thể tạo điều kiện để các nạn nhân đối mặt với tổn thương mà không phải xấu hổ và mang họ như những vết sẹo chiến đấu, như những người sống sót đáng tự hào.

Đáng buồn thay, Việt Nam còn cách xa hàng km để làm được điều này. Vì vậy, chúng tôi không có thời gian để mất trong việc đạt được điều đó.

Phạm Minh Triết là nhà nghiên cứu Khoa Tâm lý của Đại học Quốc gia Úc. Ông từng là trưởng khoa Tâm thần Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM từ năm 2011 đến năm 2018. Các ý kiến phát biểu là của riêng ông.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 1 ngày hôm nay,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn có một buổi học vui vẻ nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0