Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 4

Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 4
5/5 - (2 bình chọn)

Tổng hợp tài liệu Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu

Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 4 là bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK online để nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK trong các kỳ thi HSK 4, HSK 5 và HSK 6 do Viện Khổng Tử tổ chức tại trường Đại học Hà Nội. Đây là những bài giảng mới nhất của Thầy Vũ được chúng tôi cập nhập trên website luyện thi HSK online uy tín của Trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK ChineMaster Hà Nội Quận Thanh Xuân và ChineMaster TP HCM Quận 10. Đây cũng là một trong những kênh đào tạo tiếng Trung online và luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK & HSKK online cực kỳ uy tín và chất lượng của Th.S Nguyễn Minh Vũ. Trên kênh này các bạn sẽ tìm thấy rất nhiều nguồn tài nguyên học tiếng Trung HSK online cực kỳ quý hiếm chỉ duy nhất có tại hệ thống website đào tạo các khóa học luyện thi HSK online tiengtrunghsk của Thầy Vũ.

Sau đây chính là Chuyên mục Luyện dịch HSK 5 sau để xem lại những bài giảng đã từng đăng tải để học lại do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải trên kênh Luyện thi HSK online.

Tổng hợp chuyên mục luyện dịch HSK 5 thầy Vũ

Trước khi vào bài mới,các bạn hãy xem lại bài cũ ngày hôm qua tại link dưới đây nhé.

Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu Bài 3

Trong quá trình học và luyện thi tiếng Trung HSK,các bạn muốn kiểm tra trình độ tiếng Trung của mình thì các bạn hãy tham khảo app thi thử HSK online dưới đây để đánh giá thử năng lực của mình nhé.

Truy cập app thi thử HSK online miễn phí

Để phục vụ cho việc học tiếng Trung được đạt kết quả tốt nhất,các bạn hãy nhanh tay tải ngay bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin về theo sự hướng dẫn chi tiết của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ,các bạn xem chi tiết tại link sau nhé.

Sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất

Bài giảng Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 4

Bài tập hôm nay lớp Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 4 chi tiết nội dung các bạn xem ở phần bên dưới nhé.

在肥沃的农业土地上,越南人脚下开枪

越南是一个自然农业大国,在追求偏见的发展愿景时一直在无意间破坏其耕地。

我曾经在与立法者会晤时说过:“各级国家官员都不了解什么是土壤质地。”

后来,在一次政府会议上,总理回顾了我的发言。

而且由于我们忽视了这一非常基础的科学知识,多年来,我们无情地反对科学侵入太多的土壤中富含腐殖质的地区,以开展非农业项目。

土壤质地是一个自然过程的科学术语,它需要数千年的时间,在此过程中,微生物会在土壤中积累称为腐殖质的有机成分。

根据《国家地理》,“腐殖质是一种深色的有机物质,当动植物腐烂时会在土壤中形成。”

腐殖质包含许多对健康土壤有用的营养素,其中最重要的一种是氮。农业依靠腐殖质中的氮和其他营养物质。

有三种类型的土壤。粘土土壤由很小的颗粒组成,而沙土则由较大的颗粒组成,两者都不足以耕种。最后一种是带有腐殖质的土壤,是唯一一种可以用于农业的土壤,因为腐殖质会破坏土壤,空气和水容易通过疏松的土壤移动,氧气可以到达植物的根部。

许多外国科学家告诉我:“要想致富,就必须先修路。”

但这意味着我们需要通向土,腐殖土,退化土壤,沙土和黏土等土壤没有腐殖质的地方的道路,用于房屋,工业园区和加工区等建设项目。

在许多国家,当他们别无选择,只能在腐殖质土壤附近的地方建造一个非农业项目时,他们首先要做的是疏edge一层厚达30厘米(12英寸)的土壤并加以保存。用于农业目的。

同时,在我国,沿着大多数国家的高速公路和各省的主要道路,几乎不可能在两边找到任何稻田。

从科学的角度来看,这是一个非常令人失望的错误,并且日趋严重,这将导致更严重的后果。

越南的稻田有几千年的历史。赖斯为越南人民提供了无数世代的粮食,在战后保卫和保护我们的国家的战争中帮助我们保持了坚强。人们甚至将越南的“ S”形比作一个a子,either子的两端各有两筐大米,一个是北部的红河三角洲,另一个是南部的湄公河三角洲。

在这两个肥沃的土地上,我们的祖先付出了巨大的努力,使人口增加到了9600万。

然后,越南人民甚至生产了超出需求的大米,不时成为世界最大和第二大米出口国。即使在气候恶劣和干旱普遍的中部地区,我们仍然可以看到稻谷,豆类,花生和玉米农场的增长,这些农场或多或少满足了当地人民的需求。

也许农民可能不知道土壤质地一词,但他们一定会知道制造腐殖质并使土壤肥沃足以耕作并不容易。腐殖质的土壤是我们祖先流下的眼泪和汗水,为后代创造和留下的遗产。

这是我们正在挥霍的遗产。

当然,农民也想要公司,工厂和工业园区,以便他们的子孙后代可以工作并增加收入。他们也希望我们的国家发展。但这让他们伤心欲绝,看到硕果累累的稻田已经养活了这么多的家庭,然后又一个个地化了。

一名农民在2018年河内下东区延吉公社的工业项目被撤销的一个农业地区放牧水牛。

我们的总面积为365,000平方公里(140,000平方英里),我们并不缺少在腐殖质土壤贫瘠的土地上安置工厂和工业园区的土地。

就像我们一直在愚蠢地做的那样,没有必要在红河和湄公河三角洲中具体化稻田。

更不用说以低价购买农民的肥沃土地,然后以高得多的价格卖给开发商和企业的情况。在某些情况下,耕地已被撤销,并留给纸上项目的土地退化。这样的故事引起了很多公众的愤慨,并给被剥夺司法公正的农民造成了太多的时间,精力和金钱。

土地,国家之间,人民之间,家庭之间,居民与被授予土地的公司之间,以及公民与当局之间在土地使用权,补偿和土地清理方面的土地和土地之间的冲突已经激化了。

2017年,我去了越南北部的北江省,亲眼目睹了希和区Huong Lam Commune的Phuc Linh村发生的土地纠纷。

地方当局决定撤销他们的耕地,并将其租给一家公司进行一些手工艺品村项目,村民对此感到不满。地方当局决定,每一个家庭为放弃该项目而必须放弃的每1,100平方米(1,300平方码)土地,将获得2.4亿越南盾(10,350美元)的补偿,或者获得其他地方土地总面积的10%。

但是,那些选择获得土地而不是金钱的人必须参加抽奖,以选择他们将获得补偿的土地的位置。

如果他们没有得到想要的位置,他们将不得不为想要的位置的每平方米土地支付2-6百万越南盾(86-260美元)。这意味着失去一个1100平方米土地的家庭将再支付2亿越南盾,以仅获得他们损失的10%!

即使采取了这种极为不公正的政策,居民们也意识到,他们必须蒙受区政府的承诺而蒙受巨大损失,他们将获得一本确认其获得补偿的土地的土地使用权的书。

但是接下来发生的事情使盐浸入了居民的伤口。

没有向任何人颁发土地使用权证书,地区主席说他们没有将土地出售给投资者,只是将其出租了49年。

但这还不是故事的结局。

在已为手工艺品村项目计划的地区内补偿了土地的所有人,都必须将其用于项目目的。如果村民将土地用于任何不符合该项目主要目的的业务,他们将被视为违法者。

伤心的真相

在整个越南,被撤销用于非农业目的的农业用地总面积已超过数十万公顷。

北部省份海阳市的数据显示,它现在拥有18个工业园区,总面积为2400公顷(5,930英亩),其中近60%的面积仍未改变,这对农民来说是一个巨大的损失,他们实际上已经损失了他们的领域一无是处。

土地是一种宝贵但有限的资源,同时也是可以产生巨大利益的生产材料。因此,很容易看到土地管理和使用中存在“利益集团”。它很普遍。没有及时的措施来挽回这种局面,它将对国家的社会经济发展产生非常不利的影响。

我想知道我们何时以及何时将拥有智慧和意识来保护微生物花费数千年创造的无价“金”。

Nguyen Lan Dung是一位老师和生物学研究员。这里表达的观点是他自己的观点。

Phiên âm tiếng Trung cho bài tập này theo lớp học Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 4 các bạn nhé.

Zài féiwò de nóngyè tǔdì shàng, yuènán rén jiǎoxià kāi qiāng

yuènán shì yīgè zìrán nóngyè dàguó, zài zhuīqiú piānjiàn de fǎ zhǎn yuànjǐng shí yīzhí zài wúyì jiān pòhuài qí gēngdì.

Wǒ céngjīng zài yǔ lìfǎ zhě huìwù shí shuōguò:“Gè jí guójiā guānyuán dōu bù liǎojiě shénme shì tǔrǎng zhí de.”

Hòulái, zài yīcì zhèngfǔ huìyì shàng, zǒnglǐ huígùle wǒ de fǎ yán.

Érqiě yóuyú wǒmen hūshìle zhè yī fēicháng jīchǔ de kēxué zhīshì, duōnián lái, wǒmen wúqíng de fǎnduì kēxué qīnrù tài duō de tǔrǎng zhōng fù hán fǔzhízhì dì dìqū, yǐ kāizhǎn fēi nóngyè xiàngmù.

Tǔrǎng zhí de shì yīgè zìrán guòchéng de kēxué shùyǔ, tā xūyào shù qiān nián de shíjiān, zài cǐ guòchéng zhōng, wéishēngwù huì zài tǔrǎng zhōng jīlěi chēng wèi fǔzhízhì de yǒujī chéngfèn.

Gēnjù “guójiā dìlǐ”,“fǔzhízhì shì yī zhǒng shēn sè de yǒujī wùzhí, dāng dòng zhíwù fǔlàn shí huì zài tǔrǎng zhōng xíngchéng.”

Fǔzhízhì bāohán xǔduō duì jiànkāng tǔrǎng yǒuyòng de yíngyǎngsù, qízhōng zuì zhòngyào de yī zhǒng shì dàn. Nóngyè yīkào fǔzhízhì zhōng de dàn hé qítā yíngyǎng wùzhí.

Yǒusān zhǒng lèixíng de tǔrǎng. Niántǔ tǔrǎng yóu hěn xiǎo de kēlì zǔchéng, ér shātǔ zé yóu jiào dà de kēlì zǔchéng, liǎng zhě dōu bùzúyǐ gēngzhòng. Zuìhòu yī zhǒng shìdài yǒu fǔzhízhì de tǔrǎng, shì wéi yīyī zhǒng kěyǐ yòng yú nóngyè de tǔrǎng, yīnwèi fǔzhízhì huì pòhuài tǔrǎng, kōngqì hé shuǐ róngyì tōngguò shūsōng de tǔrǎng yídòng, yǎngqì kěyǐ dàodá zhíwù de gēnbù.

Xǔduō wàiguó kēxuéjiā gàosù wǒ:“Yào xiǎng zhìfù, jiù bìxū xiān xiū lù.”

Dàn zhè yìwèizhe wǒmen xūyào tōng xiàng tǔ, fǔ zhí tǔ, tuìhuà tǔrǎng, shātǔ hé niántǔ děng tǔrǎng méiyǒu fǔzhízhì dì dìfāng de dàolù, yòng yú fángwū, gōngyè yuánqū hé jiāgōng qū děng jiànshè xiàngmù.

Zài xǔduō guójiā, dāng tāmen bié wú xuǎnzé, zhǐ néng zài fǔzhízhì tǔrǎng fùjìn dì dìfāng jiànzào yīgè fēi nóngyè xiàngmù shí, tāmen shǒuxiān yào zuò de shì shū edge yī céng hòu dá 30 límǐ (12 yīngcùn) de tǔrǎng bìng jiāyǐ bǎocún. Yòng yú nóngyè mùdì.

Tóngshí, zài wǒguó, yánzhe dà duōshù guójiā de gāosù gōnglù hé gèshěng de zhǔyào dàolù, jīhū bù kěnéng zài liǎngbiān zhǎodào rènhé dàotián.

Cóng kēxué de jiǎodù lái kàn, zhè shì yīgè fēicháng lìng rén shīwàng de cuòwù, bìngqiě rìqū yánzhòng, zhè jiāng dǎozhì gèng yánzhòng de hòuguǒ.

Yuènán de dàotián yǒu jǐ qiān nián de lìshǐ. Lài sī wèi yuènán rénmín tí gōng liǎo wúshù shì dài de liángshí, zài zhàn hòu bǎowèi hé bǎohù wǒmen de guójiā de zhànzhēng zhōng bāngzhù wǒmen bǎochíle jiānqiáng. Rénmen shènzhì jiāng yuènán de “S” xíng bǐ zuò yīgè a zi,either zi de liǎng duān gè yǒu liǎng kuāng dàmǐ, yīgè shì běibù de hónghé sānjiǎozhōu, lìng yīgè shì nánbù de méigōnghé sānjiǎozhōu.

Zài zhè liǎng gè féiwò de tǔdì shàng, wǒmen de zǔxiān fùchūle jùdà de nǔlì, shǐ rénkǒu zēngjiā dàole 9600 wàn.

Ránhòu, yuènán rénmín shènzhì shēngchǎnle chāochū xūqiú de dàmǐ, bùshí chéngwéi shìjiè zuìdà hé dì èr dàmǐ chūkǒu guó. Jíshǐ zài qìhòu èliè hé gānhàn pǔbiàn de zhōngbù dìqū, wǒmen réngrán kěyǐ kàn dào dàogǔ, dòu lèi, huāshēng hé yùmǐ nóngchǎng de zēngzhǎng, zhèxiē nóngchǎng huò duō huò shǎo mǎn zú liǎo dàng dì rénmín de xūqiú.

Yěxǔ nóngmín kěnéng bù zhīdào tǔrǎng zhídì yī cí, dàn tāmen yīdìng huì zhīdào zhìzào fǔzhízhì bìng shǐ tǔrǎng féiwò zú yǐ gēngzuò bìng bù róngyì. Fǔzhízhì de tǔrǎng shì wǒmen zǔxiān liúxià de yǎnlèi hé hànshuǐ, wèi hòudài chuàngzào hé liú xià de yíchǎn.

Zhè shì wǒmen zhèngzài huīhuò de yíchǎn.

Dāngrán, nóngmín yě xiǎng yào gōngsī, gōngchǎng hé gōngyè yuánqū, yǐbiàn tāmen de zǐsūn hòudài kěyǐ gōngzuò bìng zēngjiā shōurù. Tāmen yě xīwàng wǒmen de guójiā fāzhǎn. Dàn zhè ràng tāmen shāngxīn yù jué, kàn dào shuòguǒ lěilěi de dàotián yǐjīng yǎnghuole zhème duō de jiātíng, ránhòu yòu yīgè gè de huàle.

Yī míng nóngmín zài 2018 nián hénèi xià dōngqū yánjí gōngshè de gōngyè xiàngmù bèi chèxiāo de yīgè nóngyè dìqū fàngmù shuǐniú.

Wǒmen de zǒng miànjī wèi 365,000 píngfāng gōnglǐ (140,000 píngfāng yīnglǐ), wǒmen bìng bù quēshǎo zài fǔzhízhì tǔrǎng pínjí de tǔdì shàng ānzhì gōngchǎng hé gōngyè yuánqū de tǔdì.

Jiù xiàng wǒmen yīzhí zài yúchǔn de zuò dì nàyàng, méiyǒu bìyào zài hónghé hé méigōnghé sānjiǎozhōu zhōng jùtǐ huà dàotián.

Gèng bùyòng shuō yǐ dī jià gòumǎi nóngmín de féiwò tǔdì, ránhòu yǐ gāo dé duō de jiàgé mài gěi kāifā shāng hé qǐyè de qíngkuàng. Zài mǒu xiē qíngkuàng xià, gēngdì yǐ bèi chèxiāo, bìng liú gěi zhǐ shàng xiàngmù dì tǔdì tuìhuà. Zhèyàng de gùshì yǐnqǐle hěnduō gōngzhòng de fènkǎi, bìng gěi bèi bōduó sīfǎ gōngzhèng de nóngmín zàochéngle tài duō de shíjiān, jīnglì hé jīnqián.

Tǔdì, guójiā zhī jiān, rénmín zhī jiān, jiātíng zhī jiān, jūmín yǔ bèi shòuyǔ tǔdì de gōngsī zhī jiān, yǐjí gōngmín yǔ dāngjú zhī jiān zài tǔdì shǐyòng quán, bǔcháng hé tǔdì qīnglǐ fāngmiàn de tǔdì hé tǔdì zhī jiān de chōngtú yǐjīng jīhuàle.

2017 Nián, wǒ qùle yuènán běibù de běijiāng shěng, qīnyǎn mùdǔle xī hé qū Huong Lam Commune de Phuc Linh cūn fāshēng de tǔdì jiūfēn.

Dìfāng dāngjú juédìng chèxiāo tāmen de gēngdì, bìng jiāng qí zū gěi yījiā gōngsī jìnxíng yīxiē shǒu gōngyìpǐn cūn xiàngmù, cūnmíng duì cǐ gǎndào bùmǎn. Dìfāng dāngjú juédìng, měi yīgè jiātíng wèi fàngqì gāi xiàngmù ér bìxū fàngqì de měi 1,100 píngfāng mǐ (1,300 píngfāng mǎ) tǔdì, jiāng huòdé 2.4 Yì yuènán dùn (10,350 měiyuán) de bǔcháng, huòzhě huòdé qítā dìfāng tǔdì zǒng miànjī de 10%.

Dànshì, nàxiē xuǎnzé huòdé tǔdì ér bùshì jīnqián de rén bìxū cānjiā chōujiǎng, yǐ xuǎnzé tāmen jiāng huòdé bǔcháng de tǔdì de wèizhì.

Rúguǒ tāmen méiyǒu dédào xiǎng yào de wèizhì, tāmen jiāng bùdé bù wéi xiǎng yào de wèizhì de měi píngfāng mǐ tǔdì zhīfù 2-6 bǎi wàn yuènán dùn (86-260 měiyuán). Zhè yìwèizhe shīqù yīgè 1100 píngfāng mǐ tǔdì de jiātíng jiāng zài zhīfù 2 yì yuènán dùn, yǐ jǐn huòdé tāmen sǔnshī de 10%!

Jíshǐ cǎiqǔle zhè zhǒng jíwéi bù gōngzhèng de zhèngcè, jūmínmen yě yìshí dào, tāmen bìxū méngshòu qū zhèngfǔ de chéngnuò ér méngshòu jùdà sǔnshī, tāmen jiāng huòdé yī běn quèrèn qí huòdé bǔcháng de tǔdì de tǔdì shǐyòng quán de shū.

Dànshì jiē xiàlái fāshēng de shìqíng shǐ yán jìnrùle jūmín de shāngkǒu.

Méiyǒuxiàng rènhé rén bānfā tǔdì shǐyòng quán zhèngshū, dìqū zhǔxí shuō tāmen méiyǒu jiàng tǔdì chūshòu gěi tóuzī zhě, zhǐshì jiāng qí chūzūle 49 nián.

Dàn zhè hái bùshì gùshì de jiéjú.

Zài yǐ wèi shǒu gōngyìpǐn cūn xiàngmù jìhuà dì dìqū nèi bǔchángle tǔdì de suǒyǒu rén, dōu bìxū jiāng qí yòng yú xiàngmù mùdì. Rúguǒ cūnmín jiāng tǔdì yòng yú rènhé bù fúhé gāi xiàngmù zhǔyào mùdì de yèwù, tāmen jiāng bèi shì wéi wéifǎ zhě.

Shāngxīn de zhēnxiàng

zài zhěnggè yuènán, bèi chèxiāo yòng yú fēi nóngyè mùdì de nóngyè yòngdì zǒng miànjī yǐ chāoguò shù shí wàn gōngqīng.

Běibù shěngfèn hǎi yáng shì de shùjù xiǎnshì, tā xiànzài yǒngyǒu 18 gè gōngyè yuánqū, zǒng miànjī wèi 2400 gōngqīng (5,930 yīngmǔ), qízhōng jìn 60%de miànjī réng wèi gǎibiàn, zhè duì nóngmín lái shuō shì yīgè jùdà de sǔnshī, tāmen shíjì shang yǐjīng sǔnshīle tāmen de lǐngyù yīwúshìchù.

Tǔdì shì yī zhǒng bǎoguì dàn yǒu xiàn de zīyuán, tóngshí yěshì kěyǐ chǎnshēng jùdà lìyì de shēngchǎn cáiliào. Yīncǐ, hěn róngyì kàn dào tǔdì guǎnlǐ hé shǐyòng zhōng cúnzài “lìyì jítuán”. Tā hěn pǔbiàn. Méiyǒu jíshí de cuòshī lái wǎnhuí zhè zhǒng júmiàn, tā jiāng duì guójiā de shèhuì jīngjì fāzhǎn chǎnshēng fēicháng bùlì de yǐngxiǎng.

Wǒ xiǎng zhīdào wǒmen hé shí yǐjí hé shí jiāng yǒngyǒu zhìhuì hé yìshí lái bǎohù wéishēngwù huāfèi shù qiān nián chuàngzào de wú jià “jīn”.

Nguyen Lan Dung shì yī wèi lǎoshī hé shēngwù xué yánjiùyuán. Zhèlǐ biǎodá de guāndiǎn shì tā zìjǐ de guāndiǎn.

Chữa bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK này sang tiếng Việt làm nguồn tài liệu cho các bạn tham khảo và đối chiếu.

Trên mảnh đất nông nghiệp màu mỡ, Việt Nam đang tự bắn mình vào chân

Việt Nam, một nước nông nghiệp tự nhiên, đã và đang phá hủy đất canh tác của mình một cách thiếu suy nghĩ để theo đuổi một tầm nhìn phát triển lệch lạc.

Tôi đã từng nói điều này trong một cuộc họp với các nhà lập pháp: “Các quan chức nhà nước ở tất cả các cấp không hiểu kết cấu của đất là gì.”

Sau đó, tại một cuộc họp của chính phủ, thủ tướng đã nhắc lại câu nói của tôi.

Và bởi vì chúng ta đã bỏ quên những kiến thức khoa học rất cơ bản này, chúng ta đã nhẫn tâm đi ngược lại khoa học trong nhiều năm để xâm chiếm quá nhiều khu vực có đất giàu mùn để thực hiện các dự án phi nông nghiệp.

Kết cấu đất là một thuật ngữ khoa học chỉ một quá trình tự nhiên kéo dài hàng nghìn năm, trong đó vi sinh vật tích tụ một thành phần hữu cơ gọi là mùn trong đất.

Theo National Geographic, “mùn là vật chất hữu cơ sẫm màu hình thành trong đất khi thực vật và động vật phân hủy.”

Mùn chứa nhiều chất dinh dưỡng hữu ích cho đất khỏe mạnh, và một trong những chất quan trọng nhất trong số đó là nitơ. Nông nghiệp phụ thuộc vào nitơ và các chất dinh dưỡng khác có trong mùn.

Có ba loại đất. Đất sét bao gồm các hạt rất nhỏ, đất cát bao gồm các hạt lớn hơn và không đủ màu mỡ để trồng trọt. Loại cuối cùng, đất có mùn, là loại duy nhất có thể dùng để trồng trọt vì có mùn, đất sẽ vỡ vụn, không khí và nước dễ dàng di chuyển qua lớp đất tơi xốp, và oxy có thể đến rễ cây.

Nhiều nhà khoa học nước ngoài đã nói với tôi: “Muốn giàu thì trước hết phải làm đường”.

Nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta cần có những con đường dẫn đến những nơi đất không có mùn như đất đá ong, đất bạc màu, đất cát, đất sét cho các công trình xây dựng như nhà ở, khu công nghiệp, khu chế xuất.

Ở nhiều quốc gia, khi họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xây dựng một dự án phi nông nghiệp ở một nơi gần đất mùn, việc đầu tiên họ làm là nạo vét một lớp đất dày tới 30 cm (12 inch) và tiết kiệm. cho các mục đích nông nghiệp.

Trong khi đó ở nước ta, dọc hầu hết các tuyến quốc lộ, trục đường chính ở các tỉnh, hầu như không thể tìm thấy ruộng lúa hai bên.

Về mặt khoa học, đây là một sai lầm rất đáng thất vọng và ngày một ngày hai, nó sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn.

Cánh đồng lúa đã có lịch sử hàng nghìn năm ở Việt Nam. Cây lúa đã nuôi sống con người Việt Nam qua muôn vàn thế hệ, giúp chúng ta vững vàng qua hết chiến tranh này đến chiến tranh khác để bảo vệ và bảo vệ Tổ quốc. Người ta thậm chí còn so sánh hình chữ “S” của Việt Nam với một cái ách có hai thúng lúa ở hai đầu, một là đồng bằng sông Hồng ở phía bắc, một là đồng bằng sông Cửu Long ở phía nam.

Trên hai mảnh đất màu mỡ đó, tổ tiên của chúng ta đã bỏ ra nhiều công sức, nâng dân số lên đến 96 triệu người.

Và sau đó, người Việt Nam thậm chí đã sản xuất gạo vượt quá nhu cầu để trở thành nhà xuất khẩu gạo hàng đầu và thứ hai trên thế giới theo thời gian. Ngay cả ở miền Trung, nơi có khí hậu khắc nghiệt và hạn hán, chúng ta vẫn có thể thấy được sự phát triển của các trang trại trồng lúa, đậu, lạc, ngô, ít nhiều đã đáp ứng được nhu cầu của người dân ở đó.

Có thể người nông dân không biết thuật ngữ kết cấu đất, nhưng chắc chắn họ sẽ biết việc tạo mùn và làm cho đất đủ màu mỡ để trồng trọt là điều không dễ dàng. Đất mùn ấy là di sản mà ông cha ta đã đổ bao mồ hôi nước mắt để tạo dựng và để lại cho các thế hệ sau.

Đây là di sản mà chúng ta đang phung phí.

Tất nhiên, người nông dân cũng mong muốn có các công ty, nhà máy, khu công nghiệp để con cháu họ được làm việc, nâng cao thu nhập. Họ cũng muốn đất nước của chúng ta phát triển. Nhưng thật đau lòng khi chứng kiến những cánh đồng lúa trĩu quả đã nuôi sống biết bao gia đình trước khi được bê tông hóa nối tiếp nhau.

Năm 2018, một nông dân chăn trâu qua khu vực nông trại bị thu hồi để phục vụ dự án công nghiệp tại xã Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội.

Với tổng diện tích 365.000 kilômét vuông (140.000 dặm vuông), chúng tôi không thiếu đất nơi đất nghèo mùn để đặt nhà máy của chúng tôi và các khu công nghiệp.

Không cần thiết phải bê tông hóa ruộng lúa ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, như chúng ta đã làm một cách ngu xuẩn.

Và đó là chưa kể đến những trường hợp đất đai màu mỡ của nông dân được mua với giá rẻ mạt rồi bán cho các chủ đầu tư, doanh nghiệp với giá cao hơn rất nhiều. Trong một số trường hợp, đất canh tác đã bị thu hồi và để lại đất bạc màu cho các dự án vẫn nằm trên giấy. Những câu chuyện như vậy đã khiến dư luận phẫn nộ và tốn không biết bao nhiêu thời gian, công sức, tiền bạc của những người nông dân bị từ chối công lý.

Xung đột về đất đai đã diễn ra trên khắp cả nước, trong nhân dân, giữa các gia đình, giữa người dân với công ty được giao đất, giữa người dân với chính quyền về quyền sử dụng đất, đền bù và giải phóng mặt bằng.

Năm 2017, tôi đến tỉnh Bắc Giang, miền Bắc Việt Nam và chứng kiến một vụ tranh chấp đất đai tại thôn Phục Linh, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa.

Người dân trong làng rất bất bình trước quyết định của chính quyền huyện thu hồi đất canh tác của họ và cho một công ty thuê để thực hiện một dự án làng nghề nào đó. Chính quyền quận quyết định rằng mỗi gia đình sẽ được bồi thường 240 triệu đồng (10.350 đô la) cho mỗi 1.100 mét vuông (1.300 mét vuông) đất mà họ phải bỏ cho dự án, hoặc nhận 10 phần trăm tổng diện tích đất ở nơi khác.

Tuy nhiên, những người chọn lấy đất thay vì tiền phải tham gia bốc thăm để chọn vị trí đất mà họ sẽ nhận được tiền bồi thường.

Và trong trường hợp họ không có được vị trí như mong muốn, họ sẽ phải trả 2-6 triệu đồng (86-260 USD) cho mỗi mét vuông đất ở vị trí mà họ muốn. Điều này có nghĩa là một gia đình mất 1.100 mét vuông đất, sẽ phải trả thêm 200 triệu đồng để chỉ lấy 10% số tiền họ đã mất!

Ngay cả với chính sách thô thiển bất công này, người dân cũng biết rằng họ phải chịu thiệt hại lớn vì đã được chính quyền cấp huyện hứa sẽ được cấp sổ xác nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất mà họ được đền bù.

Nhưng những gì xảy ra tiếp theo đã xát muối vào vết thương của cư dân.

Không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ai, với chủ tịch huyện nói rằng họ chưa bán đất cho chủ đầu tư, chỉ cho thuê trong 49 năm.

Và đó vẫn chưa phải là kết thúc của câu chuyện.

Các lô đất đã được đền bù trong khu vực đã được quy hoạch cho dự án làng nghề phải sử dụng vào mục đích của dự án. Nếu dân làng sử dụng đất của họ cho bất kỳ hoạt động kinh doanh nào không phục vụ mục đích chính của dự án đó, họ sẽ bị coi là người vi phạm.

Sự thật đau buồn

Trên toàn lãnh thổ Việt Nam, tổng diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi vì mục đích phi nông nghiệp đã lên đến hàng trăm nghìn ha.

Dữ liệu từ tỉnh phía bắc Hải Dương cho thấy hiện đây là nơi có 18 khu công nghiệp với tổng diện tích 2.400 ha (5.930 mẫu Anh) và gần 60% trong số đó vẫn bị bỏ hoang, có nghĩa là một mất mát lớn đối với nông dân, những người đã mất. ruộng của họ không có gì.

Đất đai là tài nguyên vô giá nhưng có hạn, đồng thời là tư liệu sản xuất có thể tạo ra nguồn lợi to lớn. Vì vậy, dễ dàng nhận thấy sự hiện diện của các “nhóm lợi ích” trong quản lý, sử dụng đất đai. Nó phổ biến rộng rãi. Nếu không có những biện pháp kịp thời để khắc phục tình trạng này sẽ có những tác động rất tiêu cực đến sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Tôi tự hỏi liệu và khi nào chúng ta mới có đủ trí tuệ và nhận thức để bảo vệ thứ “vàng” vô giá mà vi sinh vật đã mất hàng nghìn năm để tạo ra.

Nguyễn Lân Dũng là giáo viên, nhà nghiên cứu sinh học. Những ý kiến bày tỏ ở đây là của riêng anh ấy.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 4,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0