Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 8

Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 8
5/5 - (2 bình chọn)

Các bài Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu

Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 8 là bài giảng lớp học tiếng Trung HSK online và luyện thi HSK online uy tín trên nền tảng thi thử HSK trực tuyến TiengTrungHSK của Thầy Vũ. Đây là trang web học tiếng Trung online kết hợp với luyện thi HSK online miễn phí cực kỳ uy tín của Trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster Quận 10 TP HCM trong Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) và Trung tâm học tiếng Trung HSK & HSKK online uy tín ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội. Rất nhiều bạn hỏi Thầy Vũ là vậy rốt cuộc tên gọi TiengTrungHSK hay là ChineMaster? Câu trả lời là cả hai tên gọi đều là chỉ Trung tâm tiếng Trung của Thầy Vũ cả các bạn nhé. Các bạn có thể gọi là Trung tâm tiếng Trung TiengTrungHSK hoặc là Trung tâm tiếng Trung ChineMaster hoặc gọi kết hợp cả 2 tên gộp lại thành Trung tâm tiếng Trung TiengTrungHSK ChineMaster đều là cùng một tên gọi.

Các bạn muốn xem lại những bài giảng đã được đăng tải thì hãy truy cập vào chuyên mục sau do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo nhé.

Chuyên mục luyện dịch HSK 5 thầy Vũ

Để nâng cao trình độ tiếng Trung của bạn thì hãy nhanh tay truy cập vào link dưới đây để tham gia thi thử HSK online nhé các bạn

App thi thử HSK online miễn phí

Các bạn hãy nhanh tay truy cập vào link dưới đây để tải được bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất và hay nhất do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đăng tải,bộ gõ tiếng trung trên máy tính này không những giúp các bạn thành thạo hơn trong việc ghi nhớ chữ viết mà còn nâng cao thêm khả năng học tiếng Trung của các bạn.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất

Trước khi vào bài mới các bạn xem lại bài cũ tại link dưới đây nhé

Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 7

Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 8 Thầy Vũ ChineMaster

Hôm nay bài tập luyện thi HSK online của chúng ta chính là làm thế nào để nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK 4, HSK 5 và HSK 6 thông qua các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế. Nội dung chi tiết bài giảng hôm nay lớp thi thử HSK online tiengtrunghsk của Thầy Vũ ngày 15 tháng 3 năm 2021 – Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 8 như sau:

现在让东大火附近真的很安全吗

有关最近河内仓库大火的后果的信息相互矛盾,引起了公众的困惑和不确定性,尤其是在当局做出迟钝的反应之后。

“安全吗?”一个朋友问我。他的孩子在距离Rang Dong仓库仅一公里的一所学校上学,Rang Dong仓库上个月在大火中被烧毁。

“我们怎么知道它是安全的?我们如何才能确切知道有多少毒素被释放到空气中,它们扩散了多远,甚至这些毒素到底是什么?”我回答。

我的朋友是我认识的最有知识的人之一,只能在带孩子上学之前叹口气。就像成千上万的居民住在火场附近一样,他在这件事上没有太多选择。

2016年,公众受到台塑河铁钢铁公司在越南造成的最严重的环境灾难之一的打击。这家台湾公司向海中释放了污染物,这些污染物影响了几个沿海地区,包括河田,广平,广三和清顺省。同年晚些时候,自然资源和环境部长陈洪河和广三政府官员潜入当地海滩的水中,以恢复人们对环境的信任。

有效。福尔摩沙向公众道歉并支付了赔偿后,一切照旧进行:人们继续外出钓鱼,在海滩上玩耍,生活基本上得以维持。

越南官僚将环境部长和官员的那次沙滩之旅视为过去十年来最令人印象深刻的公共行为之一。

现在快进到2019年,就在首都心脏地带的Thanh Xuan区Rang Dong仓库被大火吞噬的那一天。在开始的24小时内,它像其他不幸的事故一样得到了处理。然后,报道开始涌入抱怨头晕,头痛和眼睛刺痛的人们。直到那时,人们才意识到大火是更严重事情的开始:2016年是另一场潜在的灾难性环境事件。

然而,随之而来的却是深不可测的。

首先,河底区人民委员会要求人们不要食用在距火源一公里半径范围内出售的蔬菜,水果和肉类食品,为期21天。谣言开始飞扬,大火已将汞释放到空气中。

在接下来的几天内,Rang Dong向清宣区人民委员会发送了一份报告,称自2016年以来一直在其产品中使用汞合金代替纯汞。

然后,随着报道开始相互矛盾,众所周知的地狱破裂了,在公众中造成了混乱和不确定的气氛。市自然资源与环境部和清宣市人民委员会均表示,让东在其产品中未使用纯汞。然而,仍有1,000多人排队接受医疗检查,以寻找汞暴露的迹象。其中数百人被送到更大的医院接受治疗。

9月4日,环境部副部长Vo Tuan Nhan宣布,在仓库200米半径内的空气样本中的汞含量比世界卫生组织认为安全的汞含量高30倍。

几个机构也宣布了相同的结果。

但令人阴险的是,让东承认,在其48万个荧光灯灯泡中使用纯汞代替了毒性较小的汞合金,这种灯泡在大火中被烧毁。

2019年9月12日大火发生两周后,一名男生遮住鼻子,另一名戴着口罩,他们经过河内的让东仓库火灾现场。

9月10日,环境分析报告已上载到环境部的网站上,但是随后将该报告删除并重新发布了几次,并进行了更改。当天期待已久的新闻发布会被取消。

汞释放到空气中到底有多有害,这在许多人的心中是一个问题。人们不禁会注意到与三年前发生的情况的相似之处,当时人们只能看到自己钟爱的海洋受到污染,并对带到岸上的鱼虾的安全性表示怀疑。只是,这次环境部长不在那儿让他们放心。自从大火爆发以来,他还没有踏进让东。

我竭尽全力回想起Ha上次实际监视“环境热点”的时间。显然,他是废物处理的忠实拥护者,曾多次访问过广平,洪安和平阳省的垃圾处理厂。毫无疑问,这是一件好事,因为越南正与塑料废物进行战争,人们和企业都拒绝使用一次性塑料产品,例如瓶和吸管。

但是,如果他立即访问了让东仓库火灾现场,该怎么办?至少,这可能会使后续的环境分析更加准确。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho bài giảng này lớp học tiếng Trung HSK online uy tín Thầy Vũ – Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 8 sẽ giúp bạn có thể đối chiếu với đoạn văn bản tiếng Trung chữ Hán ở trên.

Xiànzài ràng dōng dàhuǒ fùjìn zhēn de hěn ānquán ma

yǒuguān zuìjìn hénèi cāngkù dàhuǒ de hòuguǒ de xìnxī xiānghù máodùn, yǐnqǐle gōngzhòng de kùnhuò hé bù quèdìng xìng, yóuqí shì zài dāngjú zuò chū chídùn de fǎnyìng zhīhòu.

“Ānquán ma?” Yīgè péngyǒu wèn wǒ. Tā de háizi zài jùlí Rang Dong cāngkù jǐn yī gōnglǐ de yī suǒ xuéxiào shàngxué,Rang Dong cāngkù shàng gè yuè zài dàhuǒ zhōng bèi shāohuǐ.

“Wǒmen zěnme zhīdào tā shì ānquán de? Wǒmen rúhé cáinéng quèqiè zhīdào yǒu duōshǎo dúsù bèi shìfàng dào kōngqì zhòng, tāmen kuòsànle duō yuǎn, shènzhì zhèxiē dúsù dàodǐ shì shénme?” Wǒ huídá.

Wǒ de péngyǒu shì wǒ rènshí de zuì yǒu zhīshì de rén zhī yī, zhǐ néng zài dài háizi shàngxué zhīqián tàn kǒuqì. Jiù xiàng chéng qiān shàng wàn de jūmín zhù zài huǒchǎng fùjìn yīyàng, tā zài zhè jiàn shì shàng méiyǒu tài duō xuǎnzé.

2016 Nián, gōngzhòng shòudào tái sù hé tiě gāngtiě gōngsī zài yuènán zàochéng de zuì yánzhòng de huánjìng zāinàn zhī yī de dǎjí. Zhè jiā táiwān gōngsī xiàng hǎizhōng shìfàngle wūrǎn wù, zhèxiē wūrǎn wù yǐngxiǎngle jǐ gè yánhǎi dìqū, bāokuò hétián, guǎng píng, guǎng sān hé qīng shùn shěng. Tóngnián wǎn xiē shíhòu, zìrán zīyuán hé huánjìng bùzhǎng chén hóng héhé guǎng sān zhèngfǔ guānyuán qiánrù dāngdì hǎitān de shuǐzhōng, yǐ huīfù rénmen duì huánjìng de xìnrèn.

Yǒuxiào. Fú ěr mó shā xiàng gōngzhòng dàoqiàn bìng zhīfùle péicháng hòu, yīqiè zhàojiù jìnxíng: Rénmen jìxù wàichū diàoyú, zài hǎitān shàng wánshuǎ, shēnghuó jīběn shàng déyǐ wéichí.

Yuènán guānliáo jiāng huánjìng bùzhǎng hé guānyuán dì nà cì shātān zhī lǚ shì wéi guòqù shí niánlái zuì lìng rén yìnxiàng shēnkè de gōnggòng xíngwéi zhī yī.

Xiànzài kuài jìn dào 2019 nián, jiù zài shǒudū xīnzàng dìdài de Thanh Xuan qū Rang Dong cāngkù bèi dàhuǒ tūnshì dì nà yītiān. Zài kāishǐ de 24 xiǎoshí nèi, tā xiàng qítā bùxìng de shìgù yīyàng dédàole chǔlǐ. Ránhòu, bàodào kāishǐ yǒng rù bàoyuàn tóuyūn, tóutòng hé yǎnjīng cì tòng de rénmen. Zhídào nà shí, rénmen cái yìshí dào dàhuǒ shì gèng yánzhòng shìqíng de kāishǐ:2016 Nián shì lìng yī chǎng qiánzài de zāinàn xìng huánjìng shìjiàn.

Rán’ér, suí zhī ér lái de què shì shēn bùkě cè de.

Shǒuxiān, hé dǐ qū rénmín wěiyuánhuì yāoqiú rénmen bùyào shíyòng zài jù huǒ yuán yī gōnglǐ bànjìng fànwéi nèi chūshòu di shūcài, shuǐguǒ hé ròu lèi shípǐn, wéiqí 21 tiān. Yáoyán kāishǐ fēiyáng, dàhuǒ yǐ jiāng gǒng shìfàng dào kōngqì zhòng.

Zài jiē xiàlái de jǐ tiān nèi,Rang Dong xiàng qīngxuān qū rénmín wěiyuánhuì fāsòngle yī fèn bàogào, chēng zì 2016 nián yǐlái yīzhí zài qí chǎnpǐn zhōng shǐyòng gǒng héjīn dàitì chún gǒng.

Ránhòu, suízhe bàodào kāishǐ xiānghù máodùn, zhòngsuǒzhōuzhī dì dìyù pòlièle, zài gōngzhòng zhōng zàochéngle hǔnluàn hé bù quèdìng de qìfēn. Shì zìrán zīyuán yǔ huánjìng bù hé qīngxuān shì rénmín wěiyuánhuì jūn biǎoshì, ràng dōng zài qí chǎnpǐn zhōng wèi shǐyòng chún gǒng. Rán’ér, réng yǒu 1,000 duō rén páiduì jiēshòu yīliáo jiǎnchá, yǐ xúnzhǎo gǒng bàolù de jīxiàng. Qízhōng shù bǎi rén bèi sòng dào gèng dà de yīyuàn jiēshòu zhìliáo.

9 Yuè 4 rì, huánjìng bù fù bùzhǎng Vo Tuan Nhan xuānbù, zài cāngkù 200 mǐ bànjìng nèi de kōngqì yàngběn zhōng de gǒng hánliàng bǐ shìjiè wèishēng zǔzhī rènwéi ānquán de gǒng hánliàng gāo 30 bèi.

Jǐ gè jīgòu yě xuānbùle xiāngtóng de jiéguǒ.

Dàn lìng rén yīnxiǎn de shì, ràng dōng chéngrèn, zài qí 48 wàn gè yíngguāngdēng dēngpào zhōng shǐyòng chún gǒng dàitìle dúxìng jiào xiǎo de gǒng héjīn, zhè zhǒng dēngpào zài dàhuǒ zhōng bèi shāohuǐ.

2019 Nián 9 yuè 12 rì dàhuǒ fāshēng liǎng zhōu hòu, yī míng nánshēng zhē zhù bízi, lìng yī míng dàizhe kǒuzhào, tāmen jīngguò hénèi de ràng dōng cāngkù huǒzāi xiànchǎng.

9 Yuè 10 rì, huánjìng fēnxī bàogào yǐ shàngzài dào huánjìng bù de wǎngzhànshàng, dànshì suíhòu jiāng gāi bàogào shānchú bìng chóngxīn fābùle jǐ cì, bìng jìnxíngle gēnggǎi. Dàngtiān qídài yǐ jiǔ de xīnwén fābù huì bèi qǔxiāo.

Gǒng shìfàng dào kōngqì zhòng dàodǐ yǒu duō yǒuhài, zhè zài xǔduō rén de xīnzhōng shì yīgè wèntí. Rénmen bùjīn huì zhùyì dào yǔ sān nián qián fāshēng de qíngkuàng de xiāngsì zhī chù, dāngshí rénmen zhǐ néng kàn dào zìjǐ zhōng’ài dì hǎiyáng shòudào wūrǎn, bìng duì dài dào àn shàng de yú xiā de ānquán xìng biǎoshì huáiyí. Zhǐshì, zhè cì huánjìng bù cháng bùzài nà’er ràng tāmen fàngxīn. Zìcóng dàhuǒ bàofā yǐlái, tā hái méiyǒu tà jìn ràng dōng.

Wǒ jiéjìn quánlì huíxiǎng qǐ Ha shàng cì shíjì jiānshì “huánjìng rèdiǎn” de shíjiān. Xiǎnrán, tā shì fèiwù chǔlǐ de zhōngshí yǒnghù zhě, céng duō cì fǎngwènguò guǎng píng, hóng ān hé píngyáng shěng de lèsè chǔlǐ chǎng. Háo wú yíwèn, zhè shì yī jiàn hǎoshì, yīnwèi yuènán zhèng yǔ sùliào fèiwù jìnxíng zhànzhēng, rénmen hé qǐyè dōu jùjué shǐyòng yīcì xìng sùliào chǎnpǐn, lìrú píng hé xīguǎn.

Dànshì, rúguǒ tā lìjí fǎngwènle ràng dōng cāngkù huǒzāi xiànchǎng, gāi zěnme bàn? Zhìshǎo, zhè kěnéng huì shǐ hòuxù de huánjìng fēnxī gèngjiā zhǔnquè.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK online sang tiếng Việt của Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 8 đã được chúng tôi chuyển thể sang phiên bản tiếng Việt để cung cấp tài liệu tham khảo cho các bạn học viên và thí sinh.

Vùng lân cận phòng cháy chữa cháy Rạng Đông hiện nay có thực sự an toàn không

Những thông tin trái chiều về hậu quả của vụ cháy kho hàng tại Hà Nội vừa qua đang khiến dư luận hoang mang, bất an, đặc biệt là sau phản ứng chậm trễ của cơ quan chức năng.

“Nó có an toàn không?” một người bạn hỏi tôi. Con anh học ở ngôi trường chỉ cách kho hàng Rạng Đông, nơi bị cháy hồi tháng trước, một cây số.

“Làm thế nào chúng ta có thể biết nó an toàn? Làm thế nào chúng ta có thể biết chính xác bao nhiêu chất độc đã được phát tán vào không khí, mức độ lan truyền của chúng hoặc thậm chí chính xác những chất độc đó là gì?” Tôi đã trả lời.

Bạn tôi, một trong những người hiểu biết nhất mà tôi biết, chỉ biết thở dài trước khi đưa con đến trường. Giống như hàng chục nghìn cư dân sống gần khu vực hỏa hoạn, anh không có nhiều lựa chọn trong vấn đề này.

Năm 2016, dư luận dậy sóng bởi một trong những thảm họa môi trường tồi tệ nhất ở Việt Nam do Tập đoàn Thép Formosa Hà Tĩnh gây ra. Công ty Đài Loan đã thải các chất ô nhiễm ra biển ảnh hưởng đến một số vùng ven biển, bao gồm các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. Cùng năm đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và các quan chức Quảng Trị đã lặn xuống nước tại một bãi biển địa phương để khôi phục lòng tin của người dân đối với môi trường.

Nó đã làm việc. Sau khi Formosa xin lỗi người dân và trả tiền đền bù, mọi việc trở lại bình thường: Người dân tiếp tục ra khơi đánh cá, vui chơi ở bãi biển và cuộc sống về cơ bản vẫn tiếp diễn.

Chuyến đi nhỏ đến bãi biển của Bộ trưởng Môi trường và các quan chức được giới chức Việt Nam coi là một trong những hành động công khai ấn tượng nhất trong thập kỷ qua.

Bây giờ nhanh chóng bước sang năm 2019, cái ngày mà kho hàng Rạng Đông ở quận Thanh Xuân, ngay trung tâm thủ đô, đã cháy hàng. Trong 24 giờ đầu tiên, nó đã được xử lý như bất kỳ vụ tai nạn đáng tiếc nào khác. Sau đó, các báo cáo bắt đầu đổ dồn về những người phàn nàn về chóng mặt, nhức đầu và cay mắt. Chỉ sau đó, mọi người mới nhận ra vụ cháy là sự khởi đầu của một thứ nghiêm trọng hơn nhiều: một sự cố môi trường có thể xảy ra thảm khốc khác như năm 2016.

Tuy nhiên, những gì đã xảy ra sau đó là không thể hiểu được.

Đầu tiên, Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình yêu cầu người dân không được tiêu thụ các loại thực phẩm như rau, quả và thịt được bày bán trong bán kính một km của đám cháy trong vòng 21 ngày. Tin đồn bắt đầu bay lên rằng ngọn lửa đã giải phóng thủy ngân vào không khí.

Trong vòng vài ngày tới, Rạng Đông đã gửi báo cáo đến UBND quận Thanh Xuân cho biết họ đã sử dụng hỗn hống thay vì thủy ngân nguyên chất trong các sản phẩm của mình từ năm 2016.

Sau đó, địa ngục tục ngữ tan vỡ khi các báo cáo bắt đầu mâu thuẫn với nhau, tạo ra một bầu không khí hoang mang và không chắc chắn trong công chúng. Cả Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố và UBND quận Thanh Xuân đều cho biết Rạng Đông không sử dụng thủy ngân tinh khiết trong các sản phẩm của mình. Tuy nhiên, hơn 1.000 người đã xếp hàng để kiểm tra y tế để tìm dấu hiệu phơi nhiễm thủy ngân. Hàng trăm người trong số họ đã được gửi đến các bệnh viện lớn hơn để điều trị.

Ngày 4/9, Thứ trưởng Môi trường Võ Tuấn Nhân thông báo mẫu không khí trong bán kính 200 mét của nhà kho chứa hàm lượng thủy ngân cao gấp 30 lần mức mà Tổ chức Y tế Thế giới cho là an toàn.

Kết quả tương tự đã được một số cơ quan công bố.

Nhưng một cách thâm hiểm, Rạng Đông thừa nhận họ đã sử dụng thủy ngân tinh khiết thay vì hỗn hống, một chất thay thế ít độc hại hơn nhiều, trong 480.000 bóng đèn huỳnh quang đã bị thiêu rụi trong đám cháy.

Một nam sinh bịt mũi và một học sinh khác đeo khẩu trang khi đi ngang qua khu vực cháy kho hàng Rạng Đông ở Hà Nội, hai tuần sau vụ cháy ngày 12/9/2019.

Vào ngày 10 tháng 9, một báo cáo phân tích môi trường đã được tải lên trang web của Bộ Môi trường, nhưng báo cáo sau đó đã bị gỡ xuống và đăng lại nhiều lần, với những thay đổi. Một cuộc họp báo rất được mong đợi vào ngày hôm đó đã bị hủy bỏ.

Chính xác mức độ nguy hại của thủy ngân phát tán vào không khí là một câu hỏi trong tâm trí của nhiều người. Người ta không thể không nhận thấy sự tương đồng với tình huống xảy ra cách đây 3 năm khi mọi người chỉ biết nhìn vùng biển thân yêu của mình bị ô nhiễm và nghi ngờ sự an toàn của tôm cá được đưa vào bờ. Chỉ có điều, lần này Bộ trưởng Môi trường không có mặt để trấn an họ. Kể từ khi vụ cháy xảy ra anh ấy đã không đặt chân vào bên trong Rạng Đông.

Tôi vắt óc nhớ lại lần cuối cùng Hà thực sự khảo sát một “điểm nóng về môi trường”. Rõ ràng anh là người rất thích xử lý rác thải và đã nhiều lần đến các nhà máy xử lý rác ở các tỉnh Quảng Bình, Hưng Yên và Bình Dương. Đừng nhầm, đó là một điều đáng mừng vì Việt Nam đang tiến hành cuộc chiến chống rác thải nhựa, với việc người dân và doanh nghiệp từ chối sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần như chai lọ và ống hút.

Nhưng nếu anh đến thăm ngay địa điểm cháy kho Rạng Đông thì sao? Ít nhất, điều đó có thể làm cho các phân tích môi trường tiếp theo chính xác hơn nhiều.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 8 ngày hôm nay,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn có một buổi học vui vẻ nhé.

Was this helpful?

2 / 0

Trả lời 0