Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 2

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 2
5/5 - (2 bình chọn)

Kỹ năng luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 2 tiếp tục nội dung giáo án chương trình đào tạo khóa học luyện thi HSK 8 online trên website của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân. Mỗi ngày chúng tôi đều đăng tải thêm rất nhiều tài liệu học tiếng Trung HSK online miễn phí cực kỳ chất lượng của Th.S Nguyễn Minh Vũ chuyên huấn luyện thí sinh thi HSK và thi HSKK đạt điểm cao trong các kỳ thi tiếng Trung HSK & HSKK do Viện Khổng Tử tổ chức. Hôm nay chúng ta cùng xem chi tiết nội dung giáo trình luyện thi HSK online ngày 23 tháng 4 năm 2021 ở ngay bên dưới này nhé.

Trước khi vào bài mới thì các bạn hãy xem lại bài hôm qua tại link sau nha.

Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 1

Website thi thử HSK online miễn phí là website chuyên trang cung cấp rất nhiều giáo trình học tiếng Trung online và tài liệu luyện thi tiếng Trung HSK online miễn phí từ cơ bản đến nâng cao được phân chia theo cấp độ HSK 1 đến HSK 9 và HSKK sơ cấp đến HSKK cao cấp

Ứng dụng thi thử HSK online miễn phí chất lượng

Hãy tải bộ gõ tiếng Trung sogou về và xem cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung Sogou pinyin để nâng cao khả năng học tiếng Trung,các bạn xem tại link dưới đây do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải nhé.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin 

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster TP HCM mỗi ngày sẽ update thêm bài học mới nhất của Thầy Vũ để giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu học tiếng Trung miễn phí uy tín và chất lượng.

Khóa học tại Trung tâm ChineMaster cơ sở 2 tại Quận 10 TPHCM

Tài liệu chi tiết Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 2

Hôm nay chúng ta cùng xem chi tiết nội dung giáo trình luyện thi HSK online ngày 23 tháng 4 năm 2021 ở ngay bên dưới này nhé.

在2015年至2020年期间,第2区一级市场上的豪华公寓销售价格平均每年增长7.3%,超过了整个市场的平均增长率,并且有可能进一步上涨。根据世邦魏理仕的数据,自2018年以来,二手市场的房价显着上涨,比起初销售价格上涨了25-75%。

地铁沿线的公寓价格比起价大幅上涨。 CBRE的图形。

卢米埃尔河畔-难得的投资机会

随着供求关系的快速增长,邵天恩的土地基金不可避免地用完了。稀缺性极大地提高了现有房地产和新兴项目的价值。 LumièreRiverside是由Masterise Homes开发的,在一级市场上引起了极大的兴趣,Masterise Homes是Masteri An Phu和Masteri Thao Dien等备受好评的高端项目的投资者,以期在该市建立一个精英的,有礼貌的空气社区。地区。

LumièreRiverside位置便利,位于Vo Truong Toan-Hanoi高速公路交界处,面积约19,500平方米,拥有高速公路临街,可快速到达平城区(通过Hanoi高速公路和Saigon桥仅需几分钟车程) Thiem 2区(通过Mai Chi Tho)和1区。

LumièreRiverside位置便利,紧邻地铁1号线。 Masterise Homes对艺术家的印象。

凭借国际合作伙伴的广泛视野和经验,Masterise Homes的所有面向地铁线路的公寓均安装了特殊的玻璃门系统,该系统由两层隔音和防振层组成。这是胡志明市首批将这种高端建筑技术融入未来居民的精致生活体验和最终满足感的豪华综合项目。

钢铁制造商Hoa Phat关注住宅房地产多元化

领先的钢铁制造商华柏集团(Hoa Phat Group)正在考虑将其业务活动扩展到住宅房地产领域,以寻求进一步的增长。
董事长兼亿万富翁陈德龙(Tran Dinh Long)在周四举行的年度股东大会上说:“没人能永远制造钢铁。”他正在回答股东关于该集团下一个增长战略的问题。

Hoa Phat成立于1992年,是越南最成功的钢铁制造商,去年的收入超过91万亿越南盾(39.6亿美元),今年这一数字可能增长50%以上,达到140万亿越南盾。

朗说:“有了这么大的规模,华柏迟早将不得不作为一个集团来运营。”他补充说,该公司将找到合适的地点来建造城市综合体。

他补充说,另一种选择是在现有领域进行并购。

关于股东提出的购买铁矿石矿山以确保充足的原材料供应和完善集团生态系统的建议,Long说,这一举动不是必须的。

他说,全球仍然有大量的钢铁供应,因此该集团只会在有一定盈利能力的情况下购买矿山。

Hoa Phat还计划在越南中部建立第二座钢铁制造厂,以扩大热轧卷钢产品的生产,目前该产品仅由该集团和台湾的福尔摩沙(Formosa)生产。

朗说,几家银行已经表示愿意支持这一70万亿越南盾的项目。

该组织估计越南每年对热轧卷钢的需求为1200万吨,并且每年以大约10%的速度增长。

去年,Hoa Phat的收入同比增长了40%以上,达到91万亿越南盾,税后利润增长了80%,达到13.5万亿越南盾。该公司今年的目标是实现利润增长33%。

截至周四,其股票报价HPG已从去年同期的价值上涨了158%。

全球公司主导越南电子产品出口

据工业署称,外国公司占越南电子产品出口的95%。

今年第一季度,手机和零部件的出口额为141亿美元,其中99%来自外国公司。

计算机及零件的出口额超过120亿美元,其中外国公司占98%。

该机构表示,该行业本地零件的使用率为5-10%,越南供应链中的企业大多生产低附加值产品。

国内有几个智能手机品牌,例如由集团Vingroup旗下的VinSmart生产的Vsmart和由网络安全公司BKAV生产的Bphone,但市场由外国品牌主导。

该机构说:“国内公司生产的产品在质量或设计上都无法满足需求。外国公司与本地公司之间的联系仍然很薄弱。”

Phiên âm tiếng Trung HSK 8 online cho bài tập hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 2

Zài 2015 nián zhì 2020 nián qíjiān, dì 2 qū yī jí shìchǎng shàng de háohuá gōngyù xiāoshòu jiàgé píngjūn měinián zēngzhǎng 7.3%, Chāoguòle zhěnggè shìchǎng de píngjūn zēngzhǎng lǜ, bìngqiě yǒu kěnéng jìnyībù shàngzhǎng. Gēnjù shì bāng wèilǐshì de shùjù, zì 2018 nián yǐlái, èrshǒu shìchǎng de fángjià xiǎnzhe shàngzhǎng, bǐ qǐchū xiāoshòu jiàgé shàngzhǎngle 25-75%.

Dìtiě yánxiàn de gōngyù jiàgé bǐ qǐjià dàfú shàngzhǎng. CBRE de túxíng.

Lú mǐ āi ěr hépàn-nándé de tóuzī jīhuì

suízhe gōngqiú guānxì de kuàisù zēngzhǎng, shàotiān’ēn de tǔdì jījīn bùkě bìmiǎn de yòng wánliǎo. Xīquē xìng jí dàdì tígāole xiàn yǒu fángdìchǎn hé xīnxīng xiàngmù dì jiàzhí. LumièreRiverside shì yóu Masterise Homes kāifā de, zài yī jí shìchǎng shàng yǐnqǐle jí dà de xìngqù,Masterise Homes shì Masteri An Phu hé Masteri Thao Dien děng bèi shòu hǎopíng de gāoduān xiàngmù dì tóuzī zhě, yǐqī zài gāi shì jiànlì yīgè jīngyīng de, yǒu lǐmào de kōngqì shèqū. Dìqū.

LumièreRiverside wèizhì biànlì, wèiyú Vo Truong Toan-Hanoi gāosù gōnglù jiāojiè chù, miànjī yuē 19,500 píngfāng mǐ, yǒngyǒu gāosù gōnglù línjiē, kě kuàisù dàodá píng chéngqū (tōngguò Hanoi gāosù gōnglù hé Saigon qiáo jǐn xū jǐ fēnzhōng chēchéng) Thiem 2 qū (tōngguò Mai Chi Tho) hé 1 qū.

LumièreRiverside wèizhì biànlì, jǐnlín dìtiě 1 hào xiàn. Masterise Homes duì yìshùjiā de yìnxiàng.

Píngjiè guójì hézuò huǒbàn de guǎngfàn shìyě hé jīngyàn,Masterise Homes de suǒyǒu miànxiàng dìtiě xiànlù de gōngyù jūn ānzhuāngle tèshū de bōlí mén xìtǒng, gāi xìtǒng yóu liǎng céng géyīn hé fáng zhèn céng zǔchéng. Zhè shì húzhìmíng shì shǒu pī jiāng zhè zhǒng gāoduān jiànzhú jìshù róngrù wèilái jūmín de jīngzhì shēnghuó tǐyàn hé zuìzhōng mǎnzú gǎn de háohuá zònghé xiàngmù.

Gāngtiě zhìzào shāng Hoa Phat guānzhù zhùzhái fángdìchǎn duōyuán huà

lǐngxiān de gāngtiě zhìzào shāng huá bǎi jítuán (Hoa Phat Group) zhèngzài kǎolǜ jiāng qí yèwù huódòng kuòzhǎn dào zhùzhái fángdìchǎn lǐngyù, yǐ xúnqiú jìnyībù de zēngzhǎng.
Dǒngshì zhǎng jiān yì wàn fùwēng chéndélóng (Tran Dinh Long) zài zhōu sì jǔxíng de niándù gǔdōng dàhuì shàng shuō:“Méi rén néng yǒngyuǎn zhìzào gāngtiě.” Tā zhèngzài huídá gǔdōng guānyú gāi jítuán xià yīgè zēngzhǎng zhànlüè de wèntí.

Hoa Phat chénglì yú 1992 nián, shì yuènán zuì chénggōng de gāngtiě zhìzào shāng, qùnián de shōurù chāoguò 91 wàn yì yuènán dùn (39.6 Yì měiyuán), jīnnián zhè yī shǔ zì kěnéng zēngzhǎng 50%yǐshàng, dádào 140 wàn yì yuènán dùn.

Lǎng shuō:“Yǒule zhème dà de guīmó, huá bǎi chízǎo jiāng bùdé bù zuòwéi yīgè jítuán lái yùnyíng.” Tā bǔchōng shuō, gāi gōngsī jiāng zhǎodào héshì dì dìdiǎn lái jiànzào chéngshì zònghé tǐ.

Tā bǔchōng shuō, lìng yī zhǒng xuǎnzé shì zài xiàn yǒu lǐngyù jìn háng bìnggòu.

Guānyú gǔdōng tíchū de gòumǎi tiě kuàng shí kuàngshān yǐ quèbǎo chōngzú de yuáncáiliào gōngyìng hé wánshàn jítuán shēngtài xìtǒng de jiànyì,Long shuō, zhè yī jǔdòng bùshì bìxū de.

Tā shuō, quánqiú réngrán yǒu dàliàng de gāngtiě gōngyìng, yīncǐ gāi jítuán zhǐ huì zài yǒu yīdìng yínglì nénglì de qíngkuàng xià gòumǎi kuàngshān.

Hoa Phat hái jìhuà zài yuènán zhōngbùjiànlì dì èr zuò gāngtiě zhìzào chǎng, yǐ kuòdà rè yà juǎn gāng chǎnpǐn de shēngchǎn, mùqián gāi chǎnpǐn jǐn yóu gāi jítuán hé táiwān de fú ěr mó shā (Formosa) shēngchǎn.

Lǎng shuō, jǐ jiā yínháng yǐjīng biǎoshì yuànyì zhīchí zhè yī 70 wàn yì yuènán dùn de xiàngmù.

Gāi zǔzhī gūjì yuènán měinián duì rè yà juǎn gāng de xūqiú wèi 1200 wàn dùn, bìngqiě měinián yǐ dàyuē 10%de sùdù zēngzhǎng.

Qùnián,Hoa Phat de shōurù tóngbǐ zēngzhǎngle 40%yǐshàng, dádào 91 wàn yì yuènán dùn, shuì hòu lìrùn zēngzhǎngle 80%, dádào 13.5 Wàn yì yuènán dùn. Gāi gōngsī jīnnián de mùbiāo shì shíxiàn lìrùn zēngzhǎng 33%.

Jiézhì zhōu sì, qí gǔpiào bàojià HPG yǐ cóng qùnián tóngqí de jiàzhí shàngzhǎngle 158%.

Quánqiú gōngsī zhǔdǎo yuènán diànzǐ chǎnpǐn chūkǒu

jù gōngyè shǔ chēng, wàiguó gōngsī zhàn yuènán diànzǐ chǎnpǐn chūkǒu de 95%.

Jīnnián dì yī jìdù, shǒujī hé líng bù jiàn de chūkǒu é wèi 141 yì měiyuán, qízhōng 99%láizì wàiguó gōngsī.

Jìsuànjī jí língjiàn de chūkǒu é chāoguò 120 yì měiyuán, qízhōng wàiguó gōngsī zhàn 98%.

Gāi jīgòu biǎoshì, gāi hángyè běndì língjiàn de shǐyòng lǜ wèi 5-10%, yuènán gōngyìng liàn zhōng de qǐyè dàduō shēngchǎn dī fùjiā zhí chǎnpǐn.

Guónèi yǒu jǐ gè zhìnéng shǒujī pǐnpái, lìrú yóu jítuán Vingroup qíxià de VinSmart shēngchǎn de Vsmart hé yóu wǎngluò ānquán gōngsī BKAV shēngchǎn de Bphone, dàn shìchǎng yóu wàiguó pǐnpái zhǔdǎo.

Gāi jīgòu shuō:“Guónèi gōngsī shēngchǎn de chǎnpǐn zài zhìliàng huò shèjì shàng dū wúfǎ mǎnzú xūqiú. Wàiguó gōngsī yǔ běndì gōngsī zhī jiān de liánxì réngrán hěn bóruò.”

Phiên dịch tiếng Trng HSK 8 online sang tiếng Việt bài giảng này Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 2

Trong giai đoạn 2015-2020, giá bán căn hộ cao cấp trên thị trường sơ cấp tại Quận 2 tăng trung bình 7,3% / năm, vượt mức tăng trưởng bình quân của toàn thị trường và có khả năng còn tăng cao hơn nữa. Kể từ năm 2018, giá nhà trên thị trường thứ cấp đã tăng đáng kể, cao hơn tới 25-75% so với giá bán khởi điểm, theo CBRE.

Giá căn hộ dọc tuyến metro đã tăng mạnh so với giá khởi điểm. Đồ họa của CBRE.

Lumière Riverside – cơ hội đầu tư hiếm có

Với tốc độ cung cầu tăng nhanh, quỹ đất của Thảo Điền chắc chắn sẽ cạn kiệt. Sự khan hiếm đã làm tăng đáng kể giá trị của bất động sản hiện tại và các dự án mới nổi. Lumière Riverside đã thu hút được sự quan tâm lớn trên thị trường sơ cấp do được phát triển bởi Masterise Homes, chủ đầu tư của các dự án cao cấp được đón nhận như Masteri An Phú và Masteri Thảo Điền, nhằm hình thành một cộng đồng tinh hoa, đẳng cấp trong khu vực.

Tọa lạc tại vị trí thuận lợi trên diện tích khoảng 19.500m2 tại ngã ba Võ Trường Toản – Xa lộ Hà Nội, mặt tiền đường cao tốc, Lumière Riverside kết nối nhanh chóng đến Quận Bình Thạnh (chỉ vài phút lái xe qua Xa lộ Hà Nội và Cầu Sài Gòn), Thủ Thiêm của Quận 2 (qua Mai Chí Thọ) và Quận 1.

Lumière Riverside tọa lạc tại vị trí thuận tiện ngay cạnh tuyến tàu điện ngầm số 1. Ấn tượng nghệ sĩ của Masterise Homes.

Với tầm nhìn sâu rộng và kinh nghiệm từ các đối tác quốc tế, Masterise Homes tất cả các căn hộ của mình đều hướng ra tuyến metro được lắp đặt hệ thống cửa kính đặc biệt gồm 2 lớp cách âm và chống rung. Đây là một trong những dự án phức hợp hạng sang đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh được tích hợp công nghệ xây dựng cao cấp như vậy để mang đến cho cư dân tương lai trải nghiệm sống tinh tế và sự mãn nguyện tuyệt đỉnh.

Nhà máy thép Hòa Phát để mắt đến đa dạng hóa bất động sản nhà ở

Nhà sản xuất thép hàng đầu là Tập đoàn Hòa Phát đang xem xét mở rộng hoạt động kinh doanh sang bất động sản nhà ở để theo đuổi tăng trưởng hơn nữa.
“Không ai có thể luyện thép mãi mãi”, Chủ tịch kiêm tỷ phú Trần Đình Long phát biểu tại đại hội cổ đông thường niên của tập đoàn hôm thứ Năm. Anh ấy đang trả lời các câu hỏi của cổ đông về chiến lược tăng trưởng tiếp theo của tập đoàn.

Được thành lập vào năm 1992, Hòa Phát là nhà sản xuất thép thành công nhất tại Việt Nam với doanh thu hơn 91 nghìn tỷ đồng (3,96 tỷ USD) vào năm ngoái và con số này có thể tăng hơn 50% lên 140 nghìn tỷ đồng trong năm nay.

“Với quy mô lớn như vậy, sớm muộn gì Hòa Phát cũng phải hoạt động như một tập đoàn”, ông Long nói và cho biết thêm, công ty sẽ tìm địa điểm phù hợp để xây dựng khu đô thị phức hợp.

Một lựa chọn khác là tiến hành sáp nhập và mua lại trong các khu vực hiện có, ông nói thêm.

Về đề xuất của các cổ đông về việc mua các mỏ quặng sắt để đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu thô và hoàn thiện hệ sinh thái của tập đoàn, ông Long cho biết động thái như vậy là không bắt buộc.

Vẫn có một nguồn cung thép dồi dào trên toàn cầu và do đó tập đoàn sẽ chỉ mua các mỏ khi khả năng sinh lời của họ chắc chắn, ông nói.

Hòa Phát cũng đang có kế hoạch xây dựng khu liên hợp sản xuất thép thứ hai ở miền Trung Việt Nam để mở rộng sản xuất các sản phẩm thép cuộn cán nóng, hiện chỉ có tập đoàn này và Formosa của Đài Loan sản xuất tại Việt Nam.

Ông Long cho biết một số ngân hàng đã sẵn sàng hỗ trợ dự án 70 nghìn tỷ đồng.

Tập đoàn này ước tính rằng Việt Nam có nhu cầu hàng năm đối với 12 triệu tấn thép cuộn cán nóng và tăng trưởng khoảng 10% mỗi năm.

Năm ngoái, doanh thu của Hòa Phát tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái lên 91 nghìn tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế tăng 80% lên 13,5 nghìn tỷ đồng. Nó đã đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 33% trong năm nay.

Tính đến thứ Năm, mã cổ phiếu HPG của nó đã tăng 158% so với giá trị của nó cùng thời điểm năm ngoái.

Các công ty toàn cầu thống trị xuất khẩu hàng điện tử của Việt Nam

Các công ty nước ngoài chiếm 95 phần trăm xuất khẩu hàng điện tử của Việt Nam, theo Cơ quan Công nghiệp.

Trong quý đầu tiên năm nay, xuất khẩu điện thoại và linh kiện trị giá 14,1 tỷ USD, 99% là của các công ty nước ngoài.

Xuất khẩu máy tính và các bộ phận đạt 12 tỷ đô la, với các công ty nước ngoài chiếm 98%.

Cơ quan này cho biết tỷ lệ sử dụng các bộ phận địa phương trong ngành là 5-10%, với các doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng hầu hết sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng thấp.

Có một số thương hiệu điện thoại thông minh trong nước như Vsmart do VinSmart, công ty con của tập đoàn Vingroup sản xuất, Bphone do công ty an ninh mạng BKAV sản xuất, nhưng thị trường vẫn bị chiếm lĩnh bởi các thương hiệu nước ngoài.

Cơ quan này cho biết: “Các sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước không đáp ứng được nhu cầu về chất lượng và mẫu mã. Mối liên kết giữa các công ty nước ngoài và các đối tác trong nước vẫn còn yếu.”

Trên đây là nội dung bài học hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online bài 2 . Các bạn cần hỏi gì thêm thì để lại bình luận trong Diễn đàn Dân tiếng Trung hoặc Diễn đàn Học tiếng Trung ChineMaster nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0