Luyện thi HSK 3 online Đề 10 Nghe hiểu

Luyện thi HSK 3 online Đề 10 Nghe hiểu trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster
Đánh giá post

Các bí quyết bổ ích để luyện thi HSK 3 online tại nhà

Luyện thi HSK 3 online Đề 10 Nghe hiểu hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần luyện thi HSK online phần thi nghe hiểu miễn phí tại nhà, các bạn hãy chú ý theo dõi bài giảng ở bên dưới nhé. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn xem bài đọc Text bộ đề Luyện thi HSK 3 online Đề 10 Nghe hiểu tại link bên dưới.

Luyện thi HSK 3 online Đề 10 Nghe hiểu Text

Các bạn ôn tập bài hôm qua kiến thức luyện thi HSK online Thầy Vũ HSK cấp 3 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 3 online Đề 9 Nghe hiểu Text

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Hướng dẫn luyện thi HSK online miễn phí

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 3 đề 10 nghe hiểu.

Giáo trình Luyện thi HSK 3 online Đề 10 Nghe hiểu ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

第 二 部 分

第 11-20 题

例如:为了让自己更健康,他每天都花一个小时去锻炼身体。
★ 他希望自己很健康。 ( √ )
今天我想早点儿回家。看了看手表,才 5 点。过了一会儿再看表,还是
5 点,我这才发现我的手表不走了。
★ 那块儿手表不是他的。 ( × )

11.★ 房间里太冷。 ( )

12.★ 现在是夏天。 ( )

13.★ 和奶奶说话要大点儿声。 ( )

14.★ 他们要去打篮球。 ( )

15.★ 手机的作用很大。 ( )

16.★ 他想在家吃面条儿。 ( )

17.★ 他现在不能做决定。 ( )

18.★ 她越来越漂亮了。 ( )

19.★ 邻居认为洗冷水澡好。 ( )

20.★ 他很难过。 ( )

第三部分

第 21-30 题

例如:
男:小王,帮我开一下门,好吗?谢谢!
女:没问题。您去超市了?买了这么多东西。
问:男的想让小王做什么?

A 开门 √
B 拿东西
C 去超市买东西

21.
A 今天阴天
B 南方下雪了
C 生气容易变老

22.
A 口渴
B 饿了
C 好多了

23.
A 啤酒
B 苹果汁
C 西瓜汁

24.
A 考试结束了
B 她在看电视
C 表演要开始了

25.
A 绿的
B 红的
C 蓝的

26.
A 唱歌
B 讲故事
C 做练习题

27.
A 看电视学的
B 向老师学的
C 体育课上学的

28.
A 关门
B 选衬衫
C 介绍朋友

29.
A 变瘦
B 去找丈夫
C 休息一个月

30.
A 碗和盘子
B 鱼和鸡蛋
C 鱼和羊肉

第四部分

第 31-40 题

例如:
女:晚饭做好了,准备吃饭了。
男:等一会儿,比赛还有三分钟就结束了。
女:快点儿吧,一起吃,菜冷了就不好吃了。
男:你先吃,我马上就看完了。
问:男的在做什么?

A 洗澡
B 吃饭
C 看电视 √

31.
A 哭了
B 生病了
C 在想问题

32.
A 16 日
B 还没定
C 三点一刻

33.
A 11.11 元
B 111 元
C 111.11 元

34.
A 还书
B 送信
C 帮助小赵复习

35.
A 眼镜店
B 动物园
C 国家图书馆

36.
A 电脑坏了
B 害怕没考好
C 没完成作业

37.
A 小鸟病了
B 小狗不见了
C 出现一个小猫

38.
A 船
B 黑板
C 筷子

39.
A 公司
B 家里
C 出租车上

40.
A 鼻子不舒服
B 看不清句子
C 又胖了两公斤

Đáp án:

第一部分
1.F
2.E
3.C
4.B
5.A
6.D
7.C
8.E
9.A
10.B

第二部分
11.×
12.×
13.√
14.×
15.√
16.×
17.√
18.×
19.√
20.√

第三部分
21.B
22.C
23.B
24.C
25.A
26.B
27.A
28.C
29.A
30.C

第四部分
31.C
32.B
33.C
34.A
35.A
36.B
37.B
38.C
39.A
40.A

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 3 online phần thi nghe hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

2 / 0

Trả lời 0