Luyện thi HSK 3 online Đề 22 Nghe hiểu

Luyện thi HSK 3 online Đề 22 Nghe hiểu trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online TiengTrungHSK ChineMaster

Mẫu đề luyện thi HSK 3 online thông dụng

Luyện thi HSK 3 online Đề 22 Nghe hiểu hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục luyện thi HSK online phần thi nghe hiểu, các bạn hãy chú ý theo dõi nội dung chi tiết và hoàn thành bài thi thử một cách tốt nhất nhé. Chúng ta có thể luyện thi thử trên các website luyenthihskonline.com có rất nhiều bộ đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 hoàn toàn miễn phí. Các bạn theo dõi thường xuyên nội dung bài học luyện thi tiếng Trung HSK online trên website này nhé.

Các bạn xem bài đọc Text bộ đề Luyện thi HSK 3 online Đề 22 Nghe hiểu tại link bên dưới.

Luyện thi HSK 3 online Đề 22 Nghe hiểu Text

Các bạn ôn tập bài hôm qua khóa hướng dẫn luyện thi HSK online HSK cấp 3 ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 3 online Đề 21 Nghe hiểu

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK và có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài thi HSK hơn nữa, các bạn thí sinh cần làm thêm thật nhiều các bài thi thử HSK trực tuyến. Hôm nay Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều bộ đề luyện thi HSK online mới nhất từ HSK 1 đến HSK 6 để các bạn tải về làm thêm. Các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Hình thức luyện thi HSK online phần thi nghe hiểu

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện thi HSK online HSK cấp 3 đề 22 nghe hiểu.

Giáo trình Luyện thi HSK 3 online Đề 22 Nghe hiểu ChineMaster

Các bạn làm xong bài tập thì có đáp án ở ngay bên dưới, các bạn check đáp án với bài tập vừa làm xong để kiểm tra xem bạn đúng và sai ở chỗ nào.

第 二 部 分

第 11-20 题

例如:为了让自己更健康,他每天都花一个小时去锻炼身体。
★ 他希望自己很健康。 ( √ )
今天我想早点儿回家。看了看手表,才 5 点。过了一会儿再看表,还是5 点,我这才发现我的手表不走了。
★ 那块儿手表不是他的。 ( × )

11.★ 他以前就认识李医生。 ( )

12.★ 那家店面条儿一般。 ( )

13.★ 越着急越容易出错。 ( )

14.★ 那些灯晚上不开。 ( )

15.★ 张晴还没开始上班。 ( )

16.★ 他想去医院。 ( )

17.★ 他选择去北京读书。 ( )

18.★ 客人都来了。 ( )

19.★ 月亮离我们更近。 ( )

20.★ 他觉得国家图书馆很安静。 ( )

第 三 部 分

第 21-30 题

例如:
男:小王,帮我开一下门,好吗?谢谢!
女:没问题。您去超市了?买了这么多东西。
问:男的想让小王做什么?
A 开门 √
B 拿东西
C 去超市买东西

21.
A 写邮件
B 帮她照相
C 给她发照片

22.
A 同学
B 弟弟
C 男朋友

23.
A 21:15
B 21:45
C 22:00

24.
A 红色
B 蓝色
C 黑色

25.
A 别客气
B 欢迎再来
C 相信自己

26.
A 有比赛
B 要复习
C 没完成作业

27.
A 汉语好
B 了解西方
C 学过新闻

28.
A 胖了
B 发烧了
C 想吃鱼

29.
A 没起床
B 刷了两次牙
C 不爱吃米饭

30.
A 教室
B 动物园
C 火车站

第 四 部 分

第 31-40 题

例如:
女:晚饭做好了,准备吃饭了。
男:等一会儿,比赛还有三分钟就结束了。
女:快点儿吧,一起吃,菜冷了就不好吃了。
男:你先吃,我马上就看完了。
问:男的在做什么?
A 洗澡
B 吃饭
C 看电视 √

31.
A 很快乐
B 没带护照
C 信用卡不见了

32.
A 明天生日
B 爱吃香蕉
C 想买蛋糕

33.
A 机场
B 商店
C 宾馆

34.
A 很贵
B 楼层高
C 太旧了

35.
A 渴了
B 很饿
C 没听懂

36.
A 下周末
B 今天下午
C 半个月后

37.
A 走右边
B 写名字
C 给他介绍花

38.
A 上网买
B 找老王借
C 先去还书

39.
A 很瘦
B 很老
C 跑得快

40.
A 离得近
B 没钱坐车
C 出租车坏了

Đáp án:

第一部分
1.E
2.B
3.C
4.A
5.F
6.D
7.E
8.A
9.C
10.B

第二部分
11.√
12.×
13.√
14.×
15.×
16.√
17.×
18.×
19.√
20.√

第三部分
21.C
22.C
23.A
24.B
25.C
26.A
27.A
28.A
29.B
30.B

第四部分
31.B
32.C
33.A
34.B
35.A
36.A
37.C
38.B
39.C
40.A

Trên đây là nội dung bài thi thử HSK 3 online phần thi nghe hiểu, các bạn thí sinh có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong diễn đàn luyện thi HSK online ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online tiếp theo vào ngày mai.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0