Giáo trình luyện thi HSK 9 đọc hiểu tiếng Trung HSK cấp 9

Giáo trình luyện thi HSK 9 đọc hiểu tiếng Trung HSK cấp 9
5/5 - (1 bình chọn)

Giáo trình luyện thi HSK online đọc hiểu tiếng Trung cấp 9 Thầy Vũ

Giáo trình luyện thi HSK 9 đọc hiểu tiếng Trung HSK cấp 9 là nội dung giáo trình giảng dạy các khóa học luyện thi HSK toàn diện của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK điểm cao từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 9 tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Cơ sở 2 trong thành phố Hồ Chí Minh. Giáo trình luyện thi HSK 9 cấp của Thầy Vũ viết sách và làm chủ biên cũng như biên soạn được cộng đồng dân mạng Việt Nam ủng hộ tích cực cả hai tay và hai chân.

Trước khi vào bài mới,các bạn hãy xem lại bài cũ ngày hôm Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online bài 10 qua tại link dưới đây nhé.

Giáo trình luyện thi HSK 7 theo chuẩn HSK 9 cấp mới nhất

Các bạn đang học tiếng Trung Quốc mà muốn nâng cao trình độ của bản thân về việc ghi nhớ chữ Hán thì nên cài đặt bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin sau về học nhé.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất

Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ Quận 10 TP HCM cực kỳ chú trọng tới chất lượng nội dung bài giảng và liên tục cập nhập nội dung kiến thức tiếng Trung theo từng ngày. Chính vì thê các bạn học viên có thể hoàn toàn yên tâm khi đến với chúng tôi.

Khóa học tiếng Trung tại Trung tâm ChineMaster cơ sở 2 tại Quận 10 TPHCM

Tại link bên dưới Thầy Vũ sẽ hướng dẫn chi tiết cách tạo tài khoản thi HSK online trên hệ thống máy chủ ChineMaster. Các bạn hãy truy cập vào để xem rõ hơn mà để làm bài thi tránh sai sót nhé.

Thi thử HSK online miễn phí

Toàn bộ nội dung Giáo trình luyện thi HSK 9 đọc hiểu tiếng Trung HSK cấp 9

Hôm nay mình tiện chia sẻ thêm với các bạn bài giảng mới nhất hôm nay của Thầy Vũ chuyên đề nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế, các bạn chú ý xem nhé.

卑尔根指出基地组织在回应中强调与塔利班继续保持联系的另一部分,其中说:“与此同时,TTP(巴基斯坦塔利班)和AQ有着伊斯兰兄弟般的关系,这种关系过去并一直保持不变,而伊斯兰教徒的情况也是如此。阿富汗塔利班。”
他指出:“这证实了联合国一直在说,’塔利班在与美国的谈判中定期与基地组织进行磋商,同时保证他们’将尊重与恐怖组织的历史联系’。”
基地组织在某种程度上也含糊其词,声称对使用阿富汗本身作为未来袭击的发源地没有兴趣,因为它不再需要阿富汗。该组织说:“它不需要阿富汗,将来也没有这种意图。”但是,正如克鲁克香克(Cruickshank)指出的那样,“一位匿名特工的意向声明几乎对该团体没有约束力”。

乌萨马·本·拉登(Osama Bin Laden)是美国特种部队在巴基斯坦阿伯塔巴德(Abottabad)的一个大院突袭中被杀的。

恐怖组织被ISIS所掩盖
基地组织在对CNN的答复中宣布阿富汗获胜。 “美国人现在被击败了”,这与三年前苏联从该国撤出以及随后的崩溃相类似:“美国在阿富汗的战争在打击美国经济方面发挥了关键作用。”
这句话与本·拉登本人的言论相呼应,本·拉登本人提倡过于简单的想法,即苏联人在阿富汗破产。美国反恐战争的代价已达数万亿美元,但9/11袭击并未导致美国经济崩溃。基地组织承认战争给他们造成的损失,称基地组织派遣了“大多数”基地组织的中央战斗人员到叙利亚,“其中一些人最近已经mar难了”。
它还承认,本·拉丹在海豹6队的手中的死确实削弱了基地组织,从而使更多虚无主义的伊斯兰主义者ISIS(Daesh)得以建立。 “他们从奥萨马酋长,阿蒂亚赫拉酋长,阿布·亚赫亚·阿里·利比酋长(愿上帝怜悯他们)和其他许多人的the难中受益。”
近年来,ISIS在欧洲引发的暴行和袭击几乎使基地组织黯然失色。但是后者将其表示为“战术上的沉默”,声称它不是“破碎的”,而是以“不同的阶段”进行“长期战争”。
基地组织的现任领导人,较不那么有魅力的艾曼·扎瓦希里(Ayman al-Zawahiri)几乎是虚拟生活,只有很少的宣传片才能听到他们的声音。但是,该组织仍将自己视为其他圣战分子的领导者。基地组织的专营权在也门,叙利亚,索马里和北非等地开展业务。

现任基地组织领导人艾曼·扎瓦希里(Ayman al-Zawahiri)的照片是2012年发布的照片,仅在罕见的宣传发布中听到。

在对CNN在巴基斯坦和阿富汗中的作用的答复中,它声称“策划”了2009年的袭击,炸死了在阿富汗库斯特附近的7名CIA特工。它说,当时也参与袭击的巴基斯坦塔利班武装部队是次要伙伴,“处于学习阶段,他们犯了很多错误”。
卑尔根说:“这与Abbottabad中的[bin Laden]文件相符,在该文件中,AQ领导人将TTP视为可以与之抗衡的初级合伙人(尽管相对而言,AQ是一个很小的组织,而TTP是一个大组织)。
拜登似乎已经意识到塔利班可能会背叛和“基地”组织蔓延的可能性,他在周三向国会发表的讲话中表示:“我们将保持超视距能力,以制止未来对祖国的威胁。”
“但请别误会-自2001年以来,恐怖主义威胁已发展到阿富汗以外,我们将继续警惕对来自美国的威胁,无论这些威胁来自何方。基地组织和伊斯兰国都位于也门,叙利亚,索马里和非洲其他地方和中东及其他地区。”

阿富汗可能再次获得基地组织的自由
今天,基地组织似乎对它对TTP的影响感到自豪。 “现在,巴基斯坦塔利班组织及其领导人不仅根据伊斯兰教法向前迈进,而且由于对伊斯兰教法和智慧的同样团结和坚持,使得根据过去的经验和最近的成功做出更好的决定成为可能。”
目前尚不清楚这是否是对TTP几年来的第一次重大袭击的参考。TTP袭击了一家据称中国大使上周住在奎达的旅馆。巴基斯坦安全官员告诉CNN,目标不是中国大使,但即便如此,它也凸显了基地组织正在恢复实力。
如果塔利班和该组织声称的那样接近基地组织,并且联合国进行评估,那么AQ与CNN的2,000字沟通意味着,塔利班与其成为美国的停火伙伴,不如教al基地组织在与美国的战争中一如既往。

Phiên âm tiếng Trung HSK 9 cho bài tập luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK cấp 9 do Thầy Vũ chủ biên Giáo trình luyện thi HSK 9 đọc hiểu tiếng Trung HSK cấp 9

Bēi ěr gēn zhǐchū jīdì zǔzhī zài huíyīng zhōng qiángdiào yǔ tǎlìbān jìxù bǎochí liánxì de lìng yībùfèn, qízhōng shuō:“Yǔ cǐ tóngshí,TTP(bājīsītǎn tǎlìbān) hé AQ yǒuzhe yīsīlán xiōngdì bān de guānxì, zhè zhǒng guānxì guòqù bìng yīzhí bǎochí bù biàn, ér yīsīlán jiàotú de qíngkuàng yěshì rúcǐ. Āfùhàn tǎlìbān.”
Tā zhǐchū:“Zhè zhèngshíle liánhéguó yīzhí zài shuō,’tǎlìbān zài yǔ měiguó de tánpàn zhōng dìngqí yǔ jīdì zǔzhī jìnxíng cuōshāng, tóngshí bǎozhèng tāmen’jiāng zūnzhòng yǔ kǒngbù zǔzhī de lìshǐ liánxì’.”
Jīdì zǔzhī zài mǒu zhǒng chéngdù shàng yě hánhú qí cí, shēngchēng duì shǐyòng āfùhàn běnshēn zuòwéi wèilái xíjí de fǎ yuán dì méiyǒu xìngqù, yīnwèi tābù zài xūyào āfùhàn. Gāi zǔzhī shuō:“Tā bù xūyào āfùhàn, jiānglái yě méiyǒu zhè zhǒng yìtú.” Dànshì, zhèngrú kè lǔ kè xiāng kè (Cruickshank) zhǐchū dì nàyàng,“yī wèi nìmíng tègōng de yìxiàng shēngmíng jīhū duì gāi tuántǐ méiyǒu yuēshù lì”.

Wū sà mǎ·běn·lādēng (Osama Bin Laden) shì měiguó tèzhǒng bùduì zài bājīsītǎn ā bó tǎ bā dé (Abottabad) de yīgè dà yuàn túxí zhōng bèi shā de.

Kǒngbù zǔzhī bèi ISIS suǒ yǎngài
jīdì zǔzhī zài duì CNN de dáfù zhōng xuānbù āfùhàn huòshèng. “Měiguó rén xiànzài bèi jíbàile”, zhè yǔ sān nián qián sūlián cóng gāi guó chè chū yǐjí suíhòu de bēngkuì xiāng lèisì:“Měiguó zài āfùhàn de zhànzhēng zài dǎjí měiguó jīngjì fāngmiàn fāhuīle guānjiàn zuòyòng.”
Zhè jù huà yǔ běn·lādēng běnrén de yánlùn xiāng hūyìng, běn·lādēng běnrén tíchàng guòyú jiǎndān de xiǎngfǎ, jí sūlián rén zài āfùhàn pòchǎn. Měiguó fǎnkǒng zhànzhēng de dàijià yǐ dá shù wàn yì měiyuán, dàn 9/11 xíjí bìng wèi dǎozhì měiguó jīngjì bēngkuì. Jīdì zǔzhī chéngrèn zhànzhēng gěi tāmen zàochéng de sǔnshī, chēng jīdì zǔzhī pàiqiǎnle “dà duōshù” jīdì zǔzhī de zhōngyāng zhàndòu rényuán dào xùlìyǎ,“qízhōng yīxiē rén zuìjìn yǐjīng mar nánle”.
Tā hái chéngrèn, běn·lā dān zài hǎibào 6 duì de shǒuzhōng de sǐ quèshí xuēruòle jīdì zǔzhī, cóng’ér shǐ gèng duō xūwú zhǔyì de yīsīlán zhǔyì zhě ISIS(Daesh) déyǐ jiànlì. “Tāmen cóng ào sà mǎ qiúzhǎng, ā dì yà hè lā qiúzhǎng, ā bù·yà hè yà·ālǐ·lì bǐ qiúzhǎng (yuàn shàngdì liánmǐn tāmen) hé qítā xǔduō rén de the nán zhōng shòuyì.”
Jìnniánlái,ISIS zài ōuzhōu yǐnfā de bàoxíng hé xíjí jīhū shǐ jīdì zǔzhī ànrán shīsè. Dànshì hòu zhě jiāng qí biǎoshì wèi “zhànshù shàng de chénmò”, shēngchēng tā bùshì “pòsuì de”, ér shì yǐ “bùtóng de jiēduàn” jìnxíng “chángqí zhànzhēng”.
Jīdì zǔzhī de xiànrèn lǐngdǎo rén, jiào bù nàme yǒu mèilì de ài màn·zhā wǎ xī lǐ (Ayman al-Zawahiri) jīhū shì xūnǐ shēnghuó, zhǐyǒu hěn shǎo de xuānchuán piàn cáinéng tīng dào tāmen de shēngyīn. Dànshì, gāi zǔzhī réng jiāng zìjǐ shì wéi qítā shèngzhàn fèn zi de lǐngdǎo zhě. Jīdì zǔzhī de zhuānyíng quán zài yěmén, xùlìyǎ, suǒmǎlǐ hé běifēi děng dì kāizhǎn yèwù.

Xiànrèn jīdì zǔzhī lǐngdǎo rén ài màn·zhā wǎ xī lǐ (Ayman al-Zawahiri) de zhàopiàn shì 2012 nián fābù de zhàopiàn, jǐn zài hǎnjiàn de xuānchuán fābù zhòng tīng dào.

Zài duì CNN zài bājīsītǎn hé āfùhàn zhōng de zuòyòng de dáfù zhōng, tā shēngchēng “cèhuà”le 2009 nián de xíjí, zhà sǐle zài āfùhàn kù sī tè fùjìn de 7 míng CIA tègōng. Tā shuō, dāngshí yě cānyù xíjí de bājīsītǎn tǎlìbān wǔzhuāng bùduì shì cì yào huǒbàn,“chǔyú xuéxí jiēduàn, tāmen fànle hěnduō cuòwù”.
Bēi ěr gēn shuō:“Zhè yǔ Abbottabad zhōng de [bin Laden] wénjiàn xiāngfú, zài gāi wénjiàn zhōng,AQ lǐngdǎo rén jiāng TTP shì wéi kěyǐ yǔ zhī kànghéng de chūjí héhuǒ rén (jǐnguǎn xiāngduì ér yán,AQ shì yīgè hěn xiǎo de zǔzhī, ér TTP shì yīgè dà zǔzhī).
Bài dēng sìhū yǐjīng yìshí dào tǎlìbān kěnéng huì bèipàn hé “jīdì” zǔzhī mànyán de kěnéng xìng, tā zài zhōusān xiàng guóhuì fābiǎo de jiǎnghuà zhōng biǎoshì:“Wǒmen jiāng bǎochí chāo shì jù nénglì, yǐ zhìzhǐ wèilái duì zǔguó de wēixié.”
“Dàn qǐng bié wùhuì-zì 2001 nián yǐlái, kǒngbù zhǔyì wēixié yǐ fāzhǎn dào āfùhàn yǐwài, wǒmen jiāng jìxù jǐngtì duì láizì měiguó de wēixié, wúlùn zhèxiē wēixié láizì héfāng. Jīdì zǔzhī hé yīsīlán guódū wèiyú yěmén, xùlìyǎ, suǒmǎlǐ hé fēizhōu qítā dìfāng hé zhōngdōng jí qítā dìqū.”

Āfùhàn kěnéng zàicì huòdé jīdì zǔzhī de zìyóu
jīntiān, jīdì zǔzhī sìhū duì tā duì TTP de yǐngxiǎng gǎndào zìháo. “Xiànzài, bājīsītǎn tǎlìbān zǔzhī jí qí lǐngdǎo rén bùjǐn gēnjù yīsīlán jiào fǎ xiàng qián màijìn, érqiě yóuyú duì yīsīlán jiào fǎ hé zhìhuì de tóngyàng tuánjié hé jiānchí, shǐdé gēnjù guòqù de jīngyàn hé zuìjìn de chénggōng zuò chū gèng hǎo de juédìng chéngwéi kěnéng.”
Mùqián shàng bù qīngchǔ zhè shìfǒu shì duì TTP jǐ nián lái de dì yī cì zhòngdà xíjí de cānkǎo.TTP xíjíle yījiā jù chēng zhōngguó dàshǐ shàng zhōu zhù zài kuí dá de lǚguǎn. Bājīsītǎn ānquán guānyuán gàosù CNN, mùbiāo bùshì zhōngguó dàshǐ, dàn jíbiàn rúcǐ, tā yě tūxiǎnle jīdì zǔzhī zhèngzài huīfù shílì.
Rúguǒ tǎlìbān hé gāi zǔzhī shēngchēng dì nàyàng jiējìn jīdì zǔzhī, bìngqiě liánhéguó jìnxíng pínggū, nàme AQ yǔ CNN de 2,000 zì gōutōng yìwèizhe, tǎlìbān yǔqí chéngwéi měiguó de tínghuǒ huǒbàn, bùrú jiào al jīdì zǔzhīzài yǔ měiguó de zhànzhēng zhōng yīrújìwǎng.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 9 sang tiếng Việt cho bài tập luyện tập dịch tiếng Trung HSK cấp 9 Giáo trình luyện thi HSK 9 đọc hiểu tiếng Trung HSK cấp 9

Bergen chỉ ra một phần khác của phản ứng của al Qaeda nhấn mạnh mối quan hệ tiếp tục với Taliban, trong đó nó nói: “Đồng thời TTP [Pakistan Taliban] và AQ có quan hệ anh em Hồi giáo đã và vẫn còn nguyên vẹn và trường hợp của Taliban của Afghanistan. ”
Ông lưu ý, “Điều này xác nhận những gì Liên hợp quốc đã nói rằng ‘Taliban thường xuyên tham vấn’ với al Qaeda trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ trong khi đảm bảo rằng họ ‘sẽ tôn trọng mối quan hệ lịch sử của họ’ với nhóm khủng bố.”
Một cách mơ hồ, al Qaeda cũng tuyên bố không quan tâm đến việc sử dụng chính Afghanistan làm bệ phóng cho các cuộc tấn công trong tương lai bởi vì lực lượng này không còn cần nữa. “Họ không cần Afghanistan và không có ý định như vậy trong tương lai”, nhóm nói. Tuy nhiên, như Cruickshank chỉ ra, “một tuyên bố về ý định từ một đặc nhiệm ẩn danh hầu như không ràng buộc đối với nhóm.”

Osama Bin Laden đã bị giết trong một cuộc đột kích của lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ tại khu nhà này ở Abottabad, Pakistan.

Nhóm khủng bố bị ISIS che khuất
Trong bài trả lời CNN, al Qaeda tuyên bố Afghanistan chiến thắng. “Người Mỹ giờ đã bị đánh bại”, đồng thời rút ra điểm song song với việc Liên Xô rút khỏi đất nước ba thập kỷ trước và sự sụp đổ sau đó của nó: “Cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan đóng vai trò then chốt trong việc đánh vào nền kinh tế Mỹ.”
Dòng chữ đó lặp lại lời hùng biện của chính bin Laden, người đã thúc đẩy ý tưởng đơn giản hóa quá mức rằng Liên Xô đã tự phá sản ở Afghanistan. Chi phí cho các cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ đã lên tới hàng nghìn tỷ USD, nhưng vụ tấn công 11/9 không làm sụp đổ nền kinh tế Mỹ. Al Qaeda thừa nhận thiệt hại mà cuộc chiến đã gây ra cho họ, nói rằng họ đã gửi “hầu hết” các chiến binh trung tâm của al Qaeda đến Syria, nơi “một số trong số họ đã tử vì đạo trong những năm gần đây.”
Nó cũng thừa nhận rằng cái chết của bin Laden dưới tay của Seal Team 6 đã làm suy yếu al Qaeda, cho phép các phần tử Hồi giáo hư vô hơn, ISIS (Daesh), được thành lập. “Họ được hưởng lợi từ cuộc tử đạo của Sheikh Osama, Sheikh Atiyahullah, Sheikh Abu Yahya Al-Libi (cầu Chúa thương xót họ) và nhiều người khác.”
Trong những năm gần đây, những hành động tàn bạo của ISIS và các cuộc tấn công mà IS truyền cảm hứng ở châu Âu đã làm lu mờ al Qaeda. Nhưng sau này trình bày điều này như là một “sự im lặng chiến thuật”, tuyên bố rằng nó không “bị phá vỡ” và thay vào đó là “chiến đấu một cuộc chiến dài” với “các giai đoạn khác nhau.”
Thủ lĩnh hiện tại của Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri ít lôi cuốn hơn, sống gần như ảo và chỉ được nghe thấy trong các bản tuyên truyền hiếm hoi. Tuy nhiên, nhóm vẫn coi mình là đầu tàu cho các chiến binh thánh chiến khác. Nhượng quyền của Al Qaeda hoạt động ở Yemen, Syria, Somalia và bắc Phi, cùng những nơi khác.

Thủ lĩnh al Qaeda hiện tại là Ayman al-Zawahiri, trong bức ảnh được công bố năm 2012, chỉ được nghe trong các bản tuyên truyền hiếm hoi.

Trong cuộc trả lời CNN về vai trò của mình ở Pakistan và Afghanistan, họ tuyên bố đã “chủ mưu” vụ tấn công năm 2009 giết chết 7 đặc vụ CIA tại căn cứ của họ gần Khowst ở Afghanistan. Nó nói rằng vào thời điểm Taliban Pakistan, TTP, cũng được biết là có liên quan đến vụ tấn công, là đối tác cấp dưới và “đang trong giai đoạn học hỏi, chúng đã mắc nhiều sai lầm.”
Bergen nói, “Điều này phù hợp với các tài liệu của [bin Laden] ở Abbottabad, trong đó các nhà lãnh đạo AQ coi TTP như một đối tác cấp dưới mà họ có thể quản lý xung quanh (mặc dù AQ là một tổ chức nhỏ và TTP là một tổ chức lớn, nói một cách tương đối).”
Biden dường như nhận thức được khả năng xảy ra sự trùng lặp của Taliban và sự lây lan của al Qaeda, nói trong bài phát biểu trước Quốc hội hôm thứ Tư rằng “chúng tôi sẽ duy trì khả năng trên toàn đường chân trời để ngăn chặn các mối đe dọa trong tương lai đối với quê hương.”
“Nhưng đừng nhầm – mối đe dọa khủng bố đã phát triển ra ngoài Afghanistan kể từ năm 2001 và chúng tôi sẽ luôn cảnh giác trước các mối đe dọa đối với Hoa Kỳ, dù chúng đến từ bất cứ đâu. Al Qaeda và ISIS ở Yemen, Syria, Somalia và những nơi khác ở châu Phi và Trung Đông và xa hơn nữa. ”

Afghanistan có thể được giải phóng cho al Qaeda một lần nữa
Ngày nay al Qaeda tỏ ra tự hào về ảnh hưởng của mình đối với TTP. “Giờ đây, tổ chức Taliban của Pakistan và sự lãnh đạo của họ không chỉ tiến về phía trước dưới ánh sáng của Sharia mà còn đưa ra những quyết định tốt hơn dựa trên những kinh nghiệm trong quá khứ và những thành công gần đây đã được thực hiện nhờ sự đoàn kết và tuân thủ Sharia và Trí tuệ.”
Không rõ đây có phải là ám chỉ đến cuộc tấn công lớn đầu tiên của TTP trong vài năm, trong đó nó tấn công một khách sạn nơi đại sứ Trung Quốc được cho là đang ở tại Quetta vào tuần trước hay không. Các quan chức an ninh Pakistan nói với CNN rằng đại sứ Trung Quốc không phải là mục tiêu, nhưng dù vậy, điều này nhấn mạnh rằng al Qaeda đang lấy lại sức mạnh.
Nếu Taliban gần gũi với al Qaeda như nhóm đó tuyên bố và Liên Hợp Quốc đánh giá, thì thông tin liên lạc dài 2.000 từ của AQ với CNN ngụ ý rằng thay vì là đối tác ngừng bắn với Mỹ, Taliban gần như tiếp tay cho al Qaeda trong cuộc chiến chống Mỹ. như nó đã từng.

Trên đây là nội dung bài học hôm nay Giáo trình luyện thi HSK 9 đọc hiểu tiếng Trung HSK cấp 9 . Các bạn cần hỏi gì thêm thì để lại bình luận trong Diễn đàn Dân tiếng Trung hoặc Diễn đàn Học tiếng Trung ChineMaster nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0