Sách luyện thi HSK 7 giáo trình ôn thi chứng chỉ HSK 7

Sách luyện thi HSK 7 giáo trình ôn thi chứng chỉ HSK 7

Sách luyện thi HSK online giáo trình ôn thi chứng chỉ HSK cấp 7 cùng Thầy Vũ

Sách luyện thi HSK 7 giáo trình ôn thi chứng chỉ HSK 7 là nội dung giáo án bài giảng mới nhất hôm nay của Thầy Vũ trong chuỗi bài học tiếng Trung HSK online uy tín từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 9 trên trang web chuyên luyện thi HSK online luyenthihskonline.com là chuyên trang cung cấp và chia sẻ rất nhiều tài liệu học tiếng Trung online và luyện thi HSK online của Thầy Vũ chuyên chủ biên các đầu sách ôn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 1 đến HSK 9.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM là đơn vị chuyên giảng dạy và đào tạo các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao, luyện thi HSK 1 đến luyện thi HSK 6, luyện thi HSKK sơ cấp đến luyện thi HSKK cao cấp và đào tạo các khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao 1688 tmall trên webiste thương mại điện tử Alibaba.

Khóa đào tạo tiếng Trung tại Trung tâmChineMaster quận 10 TPHCM

Trước khi vào bài mới,các bạn hãy xem lại bài cũ ngày hôm qua tại link dưới đây nhé.

Sách luyện thi HSK 7 giáo trình đọc hiểu tiếng Trung HSK 7

Cách sử dụng bộ gõ SoGou PinYin tiếng Trung vô cùng đơn giản, các bạn chỉ cần làm theo những thao tác của thầy Nguyễn Minh Vũ trong link bên dưới là sẽ nắm được ngay cách sử dụng SoGou PinYin – bộ gõ tiếng Trung hay nhất từ trước đến giờ.

Sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Bạn nào đang gặp khó khăn trong việc thi thử HSK online với website của Thầy Vũ thì hãy xem link sau. Thầy Vũ hướng dẫn cách tạo tài khoản thi thử HSK online từng bước rất cụ thể và chi tiết.

Website thi thử HSK online miễn phí

Nội dung Sách luyện thi HSK 7 giáo trình ôn thi chứng chỉ HSK 7

Sách luyện thi HSK 7 giáo trình ôn thi chứng chỉ HSK 7 là nội dung giáo án bài giảng mới nhất hôm nay của Thầy Vũ trong chuỗi bài học tiếng Trung HSK online uy tín từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 9 trên trang web chuyên luyện thi HSK online luyenthihskonline.com là chuyên trang cung cấp và chia sẻ rất nhiều tài liệu học tiếng Trung online và luyện thi HSK online của Thầy Vũ chuyên chủ biên các đầu sách ôn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 1 đến HSK 9.

患者于2021年4月15日在德国柏林的大规模疫苗接种中心接种了针对Covid-19的Pfizer / BioNTech疫苗后,就坐在监视区域中。

特德罗斯(Tedros)在4月15日举行的全球捐助者活动上说:“(在92个低收入国家中)有一些没有收到疫苗,没有收到足够的疫苗,现在有些国家没有按时收到第二轮疫苗。”
“我们已经证明了COVAX可以发挥作用。但是,要充分发挥其潜力,我们需要所有国家加紧政治和财政承诺,为COVAX全面提供资金并结束大流行。”
尽管许多较富裕的国家已承诺提供资金,但它们还没有准备好放弃Covid-19的投篮机会。法国上周成为第一个从阿斯利康国内供应中捐赠阿斯利康剂量到COVAX的国家。
英国南安普敦大学全球卫生高级研究员迈克尔·黑德说:“问题在于有权力的人主要是国家政府。” “世卫组织提供指导,但没有太多权力。是世卫组织致力于公平之类的事情,以确保世界受到尽可能多的保护。
“显然,各国政府在那里为自己的公民利益行事,当发生大流行时,世界是相当自私的,所有国家都是相当自私的-他们在一定程度上首先合理地照顾了自己的人民。”

“唯一真正的全球解决方案”
由世卫组织,疫苗联盟(称为Gavi)和流行病预防创新联盟牵头的一项倡议,去年通过确保在全球范围内公平获取Covid-19疫苗,将COVAX宣布为大流行的“唯一真正的全球解决方案” 。
据加维说,其最初目标是到2021年底提供20亿剂疫苗,足以保护高风险和弱势人群以及参与国的一线卫生保健工作者。

但是,面对富裕国家的疫苗and积和供应中断的情况,COVAX一直在努力跟上交货时间表。
COVAX于2月24日向加纳交付了第一批Covid-19疫苗。截至目前,它已向121个国家/地区运送了4,950万剂冠状病毒疫苗,远远落后于最初计划在2004年底之前分发1亿剂疫苗的计划。行进。
Gavi发言人说:“我们的最初目标是达到20%的人口,特别关注92个最低收入国家和地区,这些国家和地区有资格获得Gavi COVAX先进市场承诺的支持。”
“尽管全球市场供应紧张,但我们现在已经确保了远远超过该数额的交易,这意味着今年上半年向各国剂量的延误。有了适当的资金,我们相信这是有可能的到2021年为这92个低收入经济体(AMC92)提供资金并确保投放18亿剂药物。”
COVAX的斗争是一个典型的例子,说明了由于各国将自身利益放在首位,因此全球协调行动所面临的障碍。
COVAX的工作原理是从制药公司以较低的价格批量购买冠状病毒疫苗组合,并将其分配给参与国。高收入国家可以以COVAX协商的较便宜价格购买疫苗-也许可以作为其本国双边协议的后盾-而原本无法负担这些疫苗的低收入国家可以以折扣价获得剂量或免费。

2021年2月24日,来自COVAX计划的一批Covid-19疫苗抵达加纳阿克拉的科托卡国际机场。

但是,从一开始,由于富裕国家争先恐后地通过与制药公司的双边交易来抢购全球疫苗供应,因此COVAX一直在努力从制造商那里获取疫苗。根据杜克大学的数据,高收入国家目前持有47亿剂Covid-19疫苗,而COVAX仅购买了11亿剂。
此外,COVAX只能分发经WHO批准的疫苗,这限制了其产品组合。迄今为止,只有来自辉瑞-生物技术公司,Moderna,阿斯利康和强生公司的疫苗才被世卫组织批准用于紧急用途。
辉瑞-BioNTech疫苗和Moderna疫苗均具有约95%的高效率,尽管它们需要冷藏库,而且许多低收入国家根本没有这种冷藏库。
因此,在3月世界卫生组织批准强生疫苗之前,COVAX严重依赖于阿斯利康疫苗,该疫苗可以在正常的冰箱温度下保存。它在三月初表示,目标是到五月底向142个国家提供2.37亿剂阿斯利康的注射剂-考虑到印度供应的延迟,这一目标不太可能实现。

Phiên âm tiếng Trung HSK 7 online sang tiếng Việt cho bài tập luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 Sách luyện thi HSK 7 giáo trình ôn thi chứng chỉ HSK 7

Huànzhě yú 2021 nián 4 yuè 15 rì zài déguó bólín de dà guīmó yìmiáo jiēzhǒng zhōngxīn jiēzhǒngle zhēnduì Covid-19 de Pfizer/ BioNTech yìmiáo hòu, jiùzuò zài jiānshì qūyù zhōng.

Tè dé luósī (Tedros) zài 4 yuè 15 rì jǔxíng de quánqiú juānzhù zhě huódòng shàng shuō:“(Zài 92 gè dī shōurù guójiā zhōng) yǒu yīxiē méiyǒu shōu dào yìmiáo, méiyǒu shōu dào zúgòu de yìmiáo, xiànzài yǒuxiē guójiā méiyǒu ànshí shōu dào dì èr lún yìmiáo.”
“Wǒmen yǐjīng zhèngmíngliǎo COVAX kěyǐ fāhuī zuòyòng. Dànshì, yào chōngfèn fāhuī qí qiánlì, wǒmen xūyào suǒyǒu guójiā jiājǐn zhèngzhì hé cáizhèng chéngnuò, wèi COVAX quánmiàn tígōng zījīn bìng jiéshù dà liúxíng.”
Jǐnguǎn xǔduō jiào fùyù de guójiā yǐ chéngnuò tígōng zījīn, dàn tāmen hái méiyǒu zhǔnbèi hǎo fàngqì Covid-19 de tóulán jīhuì. Fàguó shàng zhōu chéngwéi dì yīgè cóng ā sī lìkāng guónèi gōngyìng zhōng juānzèng ā sī lìkāng jìliàng dào COVAX de guójiā.
Yīngguó nán ānpǔdūn dàxué quánqiú wèishēng gāojí yánjiùyuán màikè’ěr·hēi dé shuō:“Wèntí zàiyú yǒu quánlì de rén zhǔyào shi guójiā zhèngfǔ.” “Shì wèi zǔzhī tígōng zhǐdǎo, dàn méiyǒu tài duō quánlì. Shì shì wèi zǔzhī zhìlì yú gōngpíng zhī lèi de shìqíng, yǐ quèbǎo shìjiè shòudào jǐn kěnéng duō de bǎohù.
“Xiǎnrán, gèguó zhèngfǔ zài nàlǐ wéi zìjǐ de gōngmín lìyì xíngshì, dāng fāshēng dà liúxíng shí, shìjiè shì xiāngdāng zìsī de, suǒyǒu guójiā dōu shì xiāngdāng zìsī de-tāmen zài yīdìng chéngdù shàng shǒuxiān hélǐ de zhàogùle zìjǐ de rénmín.”

“Wéiyī zhēnzhèng de quánqiú jiějué fāng’àn”
yóu shì wèi zǔzhī, yìmiáo liánméng (chēng wèi Gavi) hé liúxíng bìng yùfáng chuàngxīn liánméng qiāntóu de yīxiàng chàngyì, qùnián tōngguò quèbǎo zài quánqiú fànwéi nèi gōngpíng huòqǔ Covid-19 yìmiáo, jiāng COVAX xuānbù wéi dà liúxíng de “wéiyī zhēnzhèng de quánqiú jiějué fāng’àn”.
Jù jiā wéi shuō, qí zuìchū mùbiāo shì dào 2021 niándǐ tígōng 20 yì jì yìmiáo, zúyǐ bǎohù gāo fēngxiǎn hé ruòshì rénqún yǐjí cānyù guó de yī xiàn wèishēng bǎojiàn gōngzuò zhě.

Dànshì, miàn duì fùyù guójiā de yìmiáo and jī hé gōngyìng zhōngduàn de qíngkuàng,COVAX yīzhí zài nǔlì gēn shàng jiāo huò shíjiān biǎo.
COVAX yú 2 yuè 24 rìxiàng jiānà jiāofùle dì yī pī Covid-19 yìmiáo. Jiézhì mùqián, tā yǐ xiàng 121 gèguójiā/dìqū yùnsòngle 4,950 wàn jì guānzhuàng bìngdú yìmiáo, yuǎn yuǎn luòhòu yú zuìchū jìhuà zài 2004 niándǐ zhīqián fēnfā 1 yì jì yìmiáo de jìhuà. Xíngjìn.
Gavi fāyán rén shuō:“Wǒmen de zuìchū mùbiāo shì dádào 20%de rénkǒu, tèbié guānzhù 92 gè zuìdī shōurù guójiā hé dìqū, zhèxiē guójiā hé dìqū yǒu zīgé huòdé Gavi COVAX xiānjìn shìchǎng chéngnuò de zhīchí.”
“Jǐnguǎn quánqiú shìchǎng gōngyìng jǐnzhāng, dàn wǒmen xiànzài yǐjīng quèbǎole yuǎn yuǎn chāoguò gāi shù’é de jiāoyì, zhè yìwèizhe jīnnián shàng bànnián xiàng gèguójìliàng de yánwù. Yǒule shìdàng de zījīn, wǒmen xiāngxìn zhè shì yǒu kěnéng de dào 2021 nián wèi zhè 92 gè dī shōurù jīngjì tǐ (AMC92) tígōng zījīn bìng quèbǎo tóufàng 18 yì jì yàowù.”
COVAX de dòuzhēng shì yī gè diǎnxíng de lìzi, shuōmíngliǎo yóuyú gè guójiāng zìshēn lìyì fàng zài shǒuwèi, yīncǐ quánqiú xiétiáo xíngdòng suǒ miànlín de zhàng’ài.
COVAX de gōngzuò yuánlǐ shì cóng zhìyào gōngsī yǐ jiào dī de jiàgé pīliàng gòumǎi guānzhuàng bìngdú yìmiáo zǔhé, bìng jiāng qí fèn pèi jǐ cānyù guó. Gāo shōurù guójiā kěyǐ yǐ COVAX xiéshāng de jiào piányí jiàgé gòumǎi yìmiáo-yěxǔ kěyǐ zuòwéi qí běnguó shuāngbiān xiéyì de hòudùn-ér yuánběn wúfǎ fùdān zhèxiē yìmiáo de dī shōurù guójiā kěyǐ yǐ zhékòu jià huòdé jìliàng huò miǎnfèi.

2021 Nián 2 yuè 24 rì, láizì COVAX jìhuà de yī pī Covid-19 yìmiáo dǐdá jiānà ā kèlā de kē tuō kǎ guó jì jīchǎng.

Dànshì, cóng yī kāishǐ, yóuyú fùyù guójiā zhēngxiānkǒnghòu de tōngguò yǔ zhìyào gōngsī de shuāngbiān jiāoyì lái qiǎnggòu quánqiú yìmiáo gōngyìng, yīncǐ COVAX yīzhí zài nǔlì cóng zhìzào shāng nàlǐ huòqǔ yìmiáo. Gēnjù dù kè dàxué de shùjù, gāo shōurù guójiā mùqián chí yǒu 47 yì jì Covid-19 yìmiáo, ér COVAX jǐn gòumǎile 11 yì jì.
Cǐwài,COVAX zhǐ néng fēnfā jīng WHO pīzhǔn dì yìmiáo, zhè xiànzhìle qí chǎnpǐn zǔhé. Qìjīn wéizhǐ, zhǐyǒu láizì huīruì-shēngwù jìshù gōngsī,Moderna, ā sī lìkāng hé qiángshēng gōngsī de yìmiáo cái bèi shì wèi zǔzhī pīzhǔn yòng yú jǐnjí yòngtú.
Huīruì-BioNTech yìmiáo hé Moderna yìmiáo jūn jùyǒu yuē 95%de gāo xiàolǜ, jǐnguǎn tāmen xūyào lěngcáng kù, érqiě xǔduō dī shōurù guójiā gēnběn méiyǒu zhè zhǒng lěngcáng kù.
Yīncǐ, zài 3 yuè shìjiè wèishēng zǔzhī pīzhǔn qiángshēng yìmiáo zhīqián,COVAX yánzhòng yīlài yú ā sī lìkāng yìmiáo, gāi yìmiáo kěyǐ zài zhèngcháng de bīngxiāng wēndù xià bǎocún. Tā zài sān yuèchū biǎoshì, mùbiāo shì dào wǔ yuèdǐ xiàng 142 gè guó jiā tígōng 2.37 Yì jì ā sī lìkāng de zhùshèjì-kǎolǜ dào yìndù gōngyìng de yánchí, zhè yī mùbiāo bù tài kěnéng shíxiàn.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 7 sang tiếng Việt cho bài tập hôm nay trong Sách luyện thi HSK 7 giáo trình ôn thi chứng chỉ HSK 7

Bệnh nhân ngồi trong khu vực giám sát sau khi họ được tiêm vắc-xin Pfizer / BioNTech chống lại Covid-19 tại một trung tâm tiêm chủng đại trà vào ngày 15 tháng 4 năm 2021 ở Berlin, Đức.

“Một số [trong số 92 quốc gia có thu nhập thấp] chưa nhận được bất kỳ vắc-xin nào, không có vắc-xin nào nhận đủ và hiện một số quốc gia không nhận được phân bổ đợt hai đúng hạn”, Tedros nói với một sự kiện tài trợ toàn cầu vào ngày 15 tháng 4.
“Chúng tôi đã chứng minh rằng COVAX hoạt động. Nhưng để phát huy hết tiềm năng của nó, chúng tôi cần tất cả các quốc gia thực hiện các cam kết chính trị và tài chính cần thiết để tài trợ đầy đủ cho COVAX và chấm dứt đại dịch.”
Trong khi nhiều quốc gia giàu có hơn đã cam kết tài trợ, họ chưa sẵn sàng từ bỏ các mũi tiêm Covid-19 của mình. Pháp tuần trước đã trở thành quốc gia đầu tiên tặng liều AstraZeneca từ nguồn cung cấp trong nước cho COVAX.
Michael Head, nhà nghiên cứu cấp cao về y tế toàn cầu tại Đại học Southampton, Anh, cho biết: “Vấn đề là những người nắm quyền chủ yếu là các chính phủ quốc gia. “WHO đưa ra hướng dẫn, nhưng nó không có nhiều quyền lực. Và đó là WHO hoạt động dựa trên những thứ như công bằng để đảm bảo rằng thế giới được bảo vệ tốt nhất có thể.
“Rõ ràng là các chính phủ quốc gia ở đó để hành động vì lợi ích của công dân của họ, và khi xảy ra đại dịch, thế giới khá ích kỷ, tất cả các quốc gia đều khá ích kỷ – ở một mức độ nào đó họ khá hợp lý quan tâm đến người dân của mình trước tiên.”

‘Giải pháp toàn cầu thực sự duy nhất’
Một sáng kiến do WHO, Liên minh vắc xin – được gọi là Gavi – và Liên minh đổi mới chuẩn bị cho dịch bệnh, COVAX năm ngoái đã được báo trước là “giải pháp toàn cầu thực sự duy nhất” cho đại dịch bằng cách đảm bảo khả năng tiếp cận công bằng trên toàn cầu đối với vắc xin Covid-19 .
Mục tiêu ban đầu của nó là có 2 tỷ liều vắc xin vào cuối năm 2021, đủ để bảo vệ những người có nguy cơ cao và dễ bị tổn thương, cũng như các nhân viên y tế tuyến đầu ở các nước tham gia, theo Gavi.

Nhưng đối mặt với việc các nước giàu tích trữ vắc xin và nguồn cung bị gián đoạn, COVAX đã phải vật lộn để theo kịp tiến độ giao hàng.
COVAX đã giao lô liều vắc-xin Covid-19 đầu tiên của mình tới Ghana vào ngày 24 tháng 2. Tính đến thời điểm hiện tại, họ đã vận chuyển 49,5 triệu liều vắc-xin coronavirus tới 121 quốc gia – kém xa so với kế hoạch ban đầu là phân phối 100 triệu liều vào cuối năm Tháng Ba.
Người phát ngôn của Gavi cho biết: “Mục tiêu ban đầu của chúng tôi là tiếp cận 20% dân số, tập trung cụ thể vào 92 quốc gia và vùng lãnh thổ có thu nhập thấp nhất đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ Cam kết Thị trường Trước của Gavi COVAX”.
“Chúng tôi hiện đã đảm bảo các giao dịch vượt quá số tiền đó đáng kể, mặc dù bối cảnh nguồn cung thắt chặt trên thị trường toàn cầu có nghĩa là nửa đầu năm đã chứng kiến sự chậm trễ trong việc cung cấp các liều thuốc sang các quốc gia. Với nguồn vốn chính xác được cung cấp, chúng tôi tin rằng điều đó sẽ khả thi. tài trợ và đảm bảo 1,8 tỷ liều thuốc cho 92 nền kinh tế có thu nhập thấp hơn (AMC92) vào năm 2021. ”
Cuộc đấu tranh của COVAX là một ví dụ điển hình về những trở ngại đối với một phản ứng toàn cầu có sự phối hợp, vì các quốc gia riêng lẻ ưu tiên lợi ích của chính họ.
COVAX hoạt động bằng cách mua hàng loạt vắc xin coronavirus với giá thấp hơn từ các công ty dược phẩm và phân bổ chúng cho các nước tham gia. Các quốc gia có thu nhập cao hơn có thể mua vắc xin với giá rẻ hơn do COVAX thương lượng – và có lẽ như một phương án dự phòng cho các thỏa thuận song phương của chính họ – trong khi các quốc gia có thu nhập thấp hơn không đủ khả năng mua các loại vắc xin này có thể tiêm với giá chiết khấu hoặc miễn phí.

Một lô hàng vắc xin Covid-19 từ sáng kiến COVAX đã đến Sân bay Quốc tế Kotoka ở Accra, Ghana vào ngày 24 tháng 2 năm 2021.

Tuy nhiên, ngay từ đầu, COVAX đã phải vật lộn để đảm bảo vắc-xin từ các nhà sản xuất, khi các quốc gia giàu có đổ xô thu hút nguồn cung vắc-xin toàn cầu thông qua các thỏa thuận song phương của họ với các công ty dược phẩm. Theo số liệu do Đại học Duke tổng hợp, các nước có thu nhập cao hiện đang sở hữu 4,7 tỷ liều vắc xin Covid-19, trong khi COVAX chỉ mua 1,1 tỷ liều.
Ngoài ra, COVAX chỉ có thể phân phối các loại vắc xin được WHO phê duyệt. Cho đến nay, chỉ có vắc xin của Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca và Johnson & Johnson được WHO bật đèn xanh cho việc sử dụng khẩn cấp.
Mặc dù tự hào về tỷ lệ hiệu quả cao khoảng 95%, cả vắc-xin Pfizer-BioNTech và Moderna đều yêu cầu bảo quản trong tủ đông – và nhiều quốc gia thu nhập thấp chỉ đơn giản là không có khả năng bảo quản lạnh đó.
Do đó, trước khi vắc xin Johnson & Johnson được WHO phê duyệt vào tháng 3, COVAX chủ yếu dựa vào vắc xin AstraZeneca, có thể được giữ ở nhiệt độ tủ lạnh bình thường. Vào đầu tháng 3, họ cho biết mục tiêu là cung cấp 237 triệu liều thuốc AstraZeneca cho 142 quốc gia vào cuối tháng 5 – một mục tiêu khó có thể đạt được do nguồn cung từ Ấn Độ bị trì hoãn.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài giảng ngày hôm nay Sách luyện thi HSK 7 giáo trình ôn thi chứng chỉ HSK 7 ,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ nhé.

Was this helpful?

1 / 0

Trả lời 0